15.04.2014 20:10

Evangelické velikonoční bohoslužby v ČRo a ČT

  Na Velký pátek, kdy si křesťané na celém světě připomínají ukřižování Ježíše Krista, se také v evangelických modlitebnách a kostelích konají bohoslužby. Konkrétní časy zahájení bohoslužeb lze nalézt u...
11.04.2014 14:06

Hlavní dar lásky 2014

  Již od počátku své existence evangelické sbory nejprve v Německu a tehdejším Rakousko-Uhersku a později na území zbývající Evropy i Latinské Ameriky cítily potřebu solidární pomoci. To vedlo ke vzniku pomocného díla...
09.04.2014 08:01

Jednota v mnohosti a její ekumenický rozměr

  Ve dnech 27. – 29. března se v Olomouci konal III. ročník ekumenické teologické konference Jednota v mnohosti - In pluribus unitas. Tuto konferenci uspořádala katedra pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské...
07.04.2014 13:41

Velkopáteční bohoslužby v ČT

  Letošní velikonoční televizní přenos velkopátečních bohoslužeb bude Česká televize přenášet z prostředí Českobratrské církve evangelické, konkrétně vinohradského farního sboru v Korunní ulici v Praze. Velkopáteční...
E-církev.cz
1234567...11 následující »  [vše]

Den pro Kubu 2014

autorka fotografií: Daniela Ženatá

Slavnostní podpis dohody o spolupráci k 600. výročí M. J. Husa mezi ČCE a CČSH

foto: Daniela Ženatá

Ordinace nových farářek a farářů ČCE - listopad 2013

foto: B. Skála

Delegace ČCE hostem Reformované křesťanské církve na Slovensku

Odhalení památníku Bible kralické v polském Lešně

Oslavy 400. výročí vydání Bible kralické

Brezová pod Bradlom - Mistr Jan Hus

Branč - česko-slovenské bohoslužby

Absolventi vikariátu 2013 dostali osvědčení k ordinované službě z rukou synodní rady ČCE

Závěrečné bohoslužby synodu

1234567...11 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít