18.04.2014 16:05

Velikonoce 2014

  Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže...
17.04.2014 15:18

Velikonoční svátky v Ústřední církevní kanceláři

  V rámci zahájení velikonočních svátků proběhla na Zelený čtvrtek, 17. dubna, od 14:00 hodin v Ústřední církevní kanceláři velikonoční pobožnost se čtením pašijí, kterou připravil synodní senior Českobratrské církve...
16.04.2014 15:03

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

  V úterý 15. dubna 2014 se ke svému pravidelnému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 35 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada ve...
15.04.2014 20:10

Evangelické velikonoční bohoslužby v ČRo a ČT

  Na Velký pátek, kdy si křesťané na celém světě připomínají ukřižování Ježíše Krista, se také v evangelických modlitebnách a kostelích konají bohoslužby. Konkrétní časy zahájení bohoslužeb lze nalézt u...
E-církev.cz
11.04.2014 14:56

Konkurzní řízení na pozici školního kaplana-spirituála Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci

Sídlo školy: Konzervatoř Evangelické akademie, Wurmova 13, 779 00

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje v souladu s povoláním kazatelů ČCE povšechného sboru výběrové řízení na pozici

 

školního kaplana/ku – spirituála/ku Konzervatoře Evangelické akademie, Wurmova 13, 779 00 Olomouc

 

Požadujeme:

 • Odbornou kazatelskou způsobilost v ČCE
 • Minimálně tříletou praxi na farním sboru ČCE
 • Pedagogickou způsobilost, pedagogické minimum podle zákona

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů

 • Pastorační práci, zkušenosti z práce s mládeží
 • Přípravu a vedení bohoslužeb v rámci církevního roku
 • Schopnost samostatně pracovat s třídním kolektivem
 • Spolupráci s vedením školy a pedagogickým sborem
 • Dobré komunikační dovednosti
 • Vlastní iniciativu a kreativitu při tvorbě projektů
 • Chuť do práce s mladými talentovanými a vnímavými studenty
 • Občanskou a morální bezúhonnost

 

Nabízíme:

 • Duchovenskou, pastorační i pedagogickou práci pod jednou střechou
 • Plný pracovní úvazek a přiměřené platové ohodnocení
 • Spolupráci na projektových a koncertních aktivitách školy KEA
 • Spolupráci na PR školy
 • Spolupráci s ostatními spirituály na školách EA (např. Konference školních kaplanů-spirituálů, společná setkání zaměstnanců EA apod.)
 • Spolupráci s Ústřední církevní kanceláří ČCE (Ústředím Evangelické akademie, ekumenickým oddělením)
 • Zajištění bydlení v městě Olomouc (včetně rodiny uchazeče)
 • Kulturní prostředí školy v prostorách budov Arcibiskupství olomouckého

.

K přihlášce doložte: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně dokladů o dalším vzdělávání, doporučení seniorátního výboru příslušného seniorátu, případně doklad o pedagogické způsobilosti, strukturovaný životopis, motivační dopis (max. 2 normostrany), výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady doručte v zalepené obálce se značkou „Spirituál KEA“ nejpozději do 16.5. 2014 na sekretariát ÚCK, 2.p.nebo na adresu: Mgr. Martina Sklenářová, Ústředí Evangelické akademie, poštovní přihrádka 466, 111 21, Praha 1.

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2014

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Sklenářová, email: sklenarova@e-cirkev.cz, tel. 224 999 223.

 

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady a vlastnoručně podepsanými doklady.

 

27.06.2013 11:43

Farní sbor ČCE Brno I hledá 2. faráře/farářku

Farní sbor ČCE Brno I nabízí místo 2. faráře/farářky sboru s nástupem služby od 1. 9. 2015. V případě vašeho zájmu prosíme o písemnou odpověď do 20. 9. 2013 na adresu sboru.

Kontakt:

Opletalova 600/6
602 00 Brno 2
tel: 542 211 453
fax: 542 210 332

web:
brno1.evangnet.cz

email:
brno1@evangnet.cz

 

22.03.2013 10:49

Farní sbor Kladno hledá farářku/faráře

Farní sbor ČCE v Kladně hledá kazatele/kazatelku na plný úvazek. Předpokládaný nástup 1. 1. 2016. Pro bližší informace kontaktujte staršovstvo sboru (e-mail: kladno@evangnet.cz , telefon: 602 139 808).

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít