27.01.2015 12:41

Koncert pro Maturus

  Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Střešovicích (Náměstí Před bateriemi 22, Praha 6) pořádá v neděli 1. února 2015 od 19:30 hodin Koncert pro Maturus, na němž vystoupí Václav Hudeček, Anton Čonka, Musica...
26.01.2015 08:51

Bolest a naděje - Farářský kurz 2015

    Spolek evangelických kazatelů pořádá od pondělí 26. ledna do pátku 30. ledna 2014 farářský kurz, který se bude konat v Praze v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (ul. Magdaleny Rettigové 4, Praha 1)....
22.01.2015 15:48

Příroda je Boží dar

  V sobotu 24. ledna od 10:30 proběhla v Emauzském klášteře v Praze prezentace nově vydané katechetické příručky Příroda je Boží dar a současně unikátní seminář věnovaný křesťansko-environmentálnímu vzdělávání....
21.01.2015 08:27

Mezi nebem a zemí

  Český rozhlas připravil nový magazín o víře a spiritualitě v souvislostech, který si mohou posluchači naladit na regionálních stanicích Českého rozhlasu každou sobotu po 9. hodině. „V sobotu 24. 1. 2015 budeme diskutovat,...
E-církev.cz
16.01.2015 18:08

Soutěž na grafické zpracování loga Českobratrské církve evangelické

1. vyhlašovatel soutěže:

Českobratrská církev evangelická
Ústřední církevní kancelář
Jungmannova 9
110 00 Praha 1

 

2. předmět soutěže:

barevné logo ČCE včetně logo manuálu ve dvou variantách vycházejících z jednoho grafického návrhu (jedna, jejíž nedílnou součástí bude text "Českobratrská církev evangelická" a druhá bez textu). Obě varianty také v černobílé mutaci. Grafické zpracování by mělo zohlednit význam církve, její smysl a zasazení do historického a kulturního kontextu.

 

3. účel:

logo se bude využívat v oficiálních dokumentech ČCE (dopisy, obálky, vizitky), webové stránky, propagační materiály apod.

 

4. soutěž:

veřejná, anonymní

 

5. způsob přihlášení do soutěže:

přihlášení do soutěže je možné elektronicky na adrese sekretariat@e-cirkev.cz. Další podrobnosti a upřesnění poskytne
Mgr. Tomáš Najbrt (kontakt: najbrt@e-cirkev.cz).“

 

6. způsob zaslání soutěžních návrhů:

termín pro odevzdání grafických návrhů loga je neděle 27. března 2015. Návrhy budou prezentovány anonymně. Žádná část návrhu nesmí obsahovat podpis, grafickou značku, která by vedla k porušení anonymity.
Grafický návrh je třeba dodat v některém z běžných elektronických formátů (PDF, JPG, PNG apod.), a to na adresu sekretariat@e-cirkev.cz nejpozději do 27. března 2015.


7. hodnocení návrhů:

přihlášení budou o výsledku soutěže zpraveni nejpozději do 30. listopadu 2015. ČCE je oprávněna nevybrat žádný návrh. Pokud ČCE některý grafický návrh vybere, bude odměna autora návrhu činit 20.000,- Kč včetně DPH v případě, že se autor a ČCE dohodnou na podmínkách smlouvy. Jednou z těchto podmínek bude výlučné právo ČCE na užívání loga.

 

 

Farní sbor Krabčice hledá faráře / farářku

Farní sbor ČCE v Krabčicích hledá faráře / farářku na plný úvazek s termínem nástupu od 1. 1. 2015. Krabčice jsou partnerským sborem Diakonie ČCE – střediska v Krabčicích a práce tedy též zahrnuje působení v Domově odpočinku ve stáří. Zájemci zašlou strukturovaný životopis a krátkou úvahu na téma „fungování evangelického sboru“.

Kontaktní osoba s. Erdingerová, telefon: 737 284 762, e-mail: erdingerova.krabcice@diakonie.cz.

 

22.03.2013 10:49

Farní sbor Kladno hledá farářku/faráře

Farní sbor ČCE v Kladně hledá kazatele/kazatelku na plný úvazek. Předpokládaný nástup 1. 1. 2016. Pro bližší informace kontaktujte staršovstvo sboru (e-mail: kladno@evangnet.cz , telefon: 602 139 808).

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít