02.09.2014 10:49

Mládež live

  V sobotu 20. a v neděli 21. září 2014 se ve farním sboru Českobratrské církve evangelické v Praze Libni (U Pošty 6, Praha 8) uskuteční další akce z cyklu Mládež live. Tentokrát bude tématem pomoc bezmocným blízko i...
29.08.2014 13:17

Ekumenické bohoslužby na louce u poděbradského Jezera

  Nebývá zvykem, aby město vyzývalo církve k uspořádání ekumenických bohoslužeb, nebo se dokonce samo na jejich organizaci významně podílelo. Poděbrady takovým výjimečným městem jsou. U příležitosti letošních oslav...
27.08.2014 13:03

Nastavení hranic – nejen v lidském společenství

  Od 16. do 19. října 2014 se v Horském domově v krkonošských Herlíkovicích uskuteční podzimní setkávání generací. Třídenní pobyt, jehož tématem je Nastavení hranic – nejen v lidském společenství, je určen hlavně...
26.08.2014 10:59

Koncert německých pozounistů u Martina ve zdi

  V pátek 5. září se v evangelickém kostele Martin ve zdi (Martinská 8) uskuteční koncert s názvem Music Soiree, na němž vystoupí Sbor pozounérů evangelické luterské farnosti v německém Hohne. Koncert Sboru pozounérů,...
E-církev.cz
14.04.2014 15:53

Bratrská škola hledá učitele do 5. třídy

Bratrská škola – církevní základní škola pro 1. stupeň se sídlem na Praze 7 hledá od září 2014 učitele do 5. třídy. Nezbytným předpokladem je kladný vztah ke křesťanským hodnotám, ochota sdílet atmosféru školy rodinného typu, být otevřený novým trendům ve vzdělávání (např. znalost matematiky p. Hejného, práce s interaktivní tabulí). Máme zájem o dlouhodobou spolupráci. Požadavek na uchazeče je plná aprobovanost na 1. stupeň základní školy. Svůj životopis a motivační dopis zasílejte na email: bratrska@seznam.cz do 12. května 2014. Po tomto termínu budete pozváni na 1. kolo výběrového řízení.

11.04.2014 14:56

Konkurzní řízení na pozici školního kaplana-spirituála Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci

Sídlo školy: Konzervatoř Evangelické akademie, Wurmova 13, 779 00

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje v souladu s povoláním kazatelů ČCE povšechného sboru výběrové řízení na pozici

 

školního kaplana/ky – spirituála/ky Konzervatoře Evangelické akademie, Wurmova 13, 779 00 Olomouc

 

Požadujeme:

 • Odbornou kazatelskou způsobilost v ČCE
 • Minimálně tříletou praxi na farním sboru ČCE
 • Pedagogickou způsobilost, pedagogické minimum podle zákona

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů

 • Pastorační práci, zkušenosti z práce s mládeží
 • Přípravu a vedení bohoslužeb v rámci církevního roku
 • Schopnost samostatně pracovat s třídním kolektivem
 • Spolupráci s vedením školy a pedagogickým sborem
 • Dobré komunikační dovednosti
 • Vlastní iniciativu a kreativitu při tvorbě projektů
 • Chuť do práce s mladými talentovanými a vnímavými studenty
 • Občanskou a morální bezúhonnost

 

Nabízíme:

 • Duchovenskou, pastorační i pedagogickou práci pod jednou střechou
 • Plný pracovní úvazek a přiměřené platové ohodnocení
 • Spolupráci na projektových a koncertních aktivitách školy KEA
 • Spolupráci na PR školy
 • Spolupráci s ostatními spirituály na školách EA (např. Konference školních kaplanů-spirituálů, společná setkání zaměstnanců EA apod.)
 • Spolupráci s Ústřední církevní kanceláří ČCE (Ústředím Evangelické akademie, ekumenickým oddělením)
 • Zajištění bydlení v městě Olomouc (včetně rodiny uchazeče)
 • Kulturní prostředí školy v prostorách budov Arcibiskupství olomouckého

.

K přihlášce doložte: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně dokladů o dalším vzdělávání, doporučení seniorátního výboru příslušného seniorátu, případně doklad o pedagogické způsobilosti, strukturovaný životopis, motivační dopis (max. 2 normostrany), výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady doručte v zalepené obálce se značkou „Spirituál KEA“ nejpozději do 16.5. 2014 na sekretariát ÚCK, 2.p.nebo na adresu: Mgr. Martina Sklenářová, Ústředí Evangelické akademie, poštovní přihrádka 466, 111 21, Praha 1.

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2014

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Sklenářová, email: sklenarova@e-cirkev.cz, tel. 224 999 223.

 

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady a vlastnoručně podepsanými doklady.

 

27.06.2013 11:43

Farní sbor ČCE Brno I hledá 2. faráře/farářku

Farní sbor ČCE Brno I nabízí místo 2. faráře/farářky sboru s nástupem služby od 1. 9. 2015. V případě vašeho zájmu prosíme o písemnou odpověď do 20. 9. 2013 na adresu sboru.

Kontakt:

Opletalova 600/6
602 00 Brno 2
tel: 542 211 453
fax: 542 210 332

web:
brno1.evangnet.cz

email:
brno1@evangnet.cz

 

22.03.2013 10:49

Farní sbor Kladno hledá farářku/faráře

Farní sbor ČCE v Kladně hledá kazatele/kazatelku na plný úvazek. Předpokládaný nástup 1. 1. 2016. Pro bližší informace kontaktujte staršovstvo sboru (e-mail: kladno@evangnet.cz , telefon: 602 139 808).

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít