24.04.2015 14:45

PROHLÁŠENÍ ČCE A DIAKONIE ČCE K SITUACI V SOBOTÍNĚ

  Vedení Českobratrské církve evangelické i její diakonie se důrazně ohrazují proti lživé mediální kampani k situaci ve středisku diakonie v Sobotíně. Po prověření všech dostupných informací konstatují, že ze strany...
23.04.2015 17:28

NECHTE SE POUČIT O FUNDRAISINGU NA WEBOVÉM PORTÁLU PROPAMÁTKY

    Informační a fundraisingový portál ProPamátky Ti, kteří z vás se rozhodují a odvažují k větším rekonstrukcím, opravám nebo novým stavbám, by neměli minout webové stránky ProPamátky. Jde o neziskový...
22.04.2015 17:40

VYJÁDŘENÍ DIAKONIE ČCE K DĚNÍ V SOBOTÍNĚ

  Vyjádření Diakonie ČCE k informacím deníku Právo a serveru Novinky.cz o dění v Diakonii ČCE Sobotín 1) Platnost dosavadní smlouvy mezi VZP a Diakonií Sobotín, která byla pro Diakonii Sobotín velmi nevýhodná...
22.04.2015 13:21

NOVÁ KNIHA PŘIBLIŽUJE ŽIVOT JANA HUSA DĚTEM

  Aktuální poznatky o Janu Husovi zpracované formou napínavého příběhu pro čtenáře kolem třinácti let představuje nová kniha Kláry Smolíkové H.U.S. (Hus úplně světovej). Vychází při příležitosti 600. výročí...
E-církev.cz
17.02.2015 19:40

ÚCK ČCE přijme vhodného kandidáta na pozici vedoucí/ho Oddělení mládeže z důvodu zástupu za MD

Základní požadavky:

 • VŠ (teologické vzdělání výhodou)
 • zkušenosti v práci s mládeží
 • vztah k týmové práci
 • schopnost vést lidi
 • dobré komunikační dovednosti a kreativita
 • schopnost pracovat samostatně
 • aktivní znalost cizího jazyka
 • výhodou zkušenosti ze zahraničí (stáže, kempy, mezinárodní projekty)
 • orientace v projektové činnosti
 • znalost práce na PC a orientace na sociálních sítích
 • řidičský průkaz typu B výhodou

 

Náplň práce:

 • administrativní činnost Oddělení mládeže
 • práce v terénu, zajištění vícedenních akcí
 • Sjezd mládeže (organizace akce festivalového typu)
 • spolupráce s celocírkevním farářem pro mládež
 • spolupráce s COM s hlasovacím právem (Celocírkevní odbor mládeže)
 • spolupráce na projektech se zahraničními partnery

 

Nabízíme:

 • nástup k 1. 4. 2015
 • práci se zajímavou věkovou skupinou
 • pracovní úvazek 0,8
 • přiměřené platové ohodnocení
 • přátelské pracovní prostředí
 • pracovní zázemí v centru Prahy
 • zaměstnanecké benefity

 

Přihlášky, spolu se CV a motivačním dopisem, zasílejte emailem na sklenarova@e-cirkev.cz nebo poštou na adresu Oddělení mládeže ÚCK ČCE, Husův dům, Jungmannova 9, 111 21 Praha 1, značka na obálce „výběrové řízení OM“.

Vhodní kandidáti budou vybráni k pohovoru. Termín výběrového řízení bude všem kandidátům zaslán písemně emailem. Bližší informace k výběrovému řízení, k pozici a náplni práce zodpoví Martina Sklenářová, sklenarova@e-cirkev.cz nebo Olina Mrázková, mrazkova@e-cirkev.cz.


Termín uzavření přihlášek 9. 3. 2015

 

16.01.2015 18:08

Soutěž na grafické zpracování loga Českobratrské církve evangelické

1. vyhlašovatel soutěže:

Českobratrská církev evangelická
Ústřední církevní kancelář
Jungmannova 9
110 00 Praha 1

 

2. předmět soutěže:

barevné logo ČCE včetně logo manuálu ve dvou variantách vycházejících z jednoho grafického návrhu (jedna, jejíž nedílnou součástí bude text "Českobratrská církev evangelická" a druhá bez textu). Obě varianty také v černobílé mutaci. Grafické zpracování by mělo zohlednit význam církve, její smysl a zasazení do historického a kulturního kontextu.

 

3. účel:

logo se bude využívat v oficiálních dokumentech ČCE (dopisy, obálky, vizitky), webové stránky, propagační materiály apod.

 

4. soutěž:

veřejná, anonymní

 

5. způsob přihlášení do soutěže:

přihlášení do soutěže je možné elektronicky na adrese sekretariat@e-cirkev.cz. Další podrobnosti a upřesnění poskytne
Mgr. Tomáš Najbrt (kontakt: najbrt@e-cirkev.cz).“

 

6. způsob zaslání soutěžních návrhů:

termín pro odevzdání grafických návrhů loga je pátek 27. března 2015. Návrhy budou prezentovány anonymně. Žádná část návrhu nesmí obsahovat podpis, grafickou značku, která by vedla k porušení anonymity.
Grafický návrh je třeba dodat v některém z běžných elektronických formátů (PDF, JPG, PNG apod.), a to na adresu sekretariat@e-cirkev.cz nejpozději do 27. března 2015.


7. hodnocení návrhů:

přihlášení budou o výsledku soutěže zpraveni nejpozději do 30. listopadu 2015. ČCE je oprávněna nevybrat žádný návrh. Pokud ČCE některý grafický návrh vybere, bude odměna autora návrhu činit 20.000,- Kč včetně DPH v případě, že se autor a ČCE dohodnou na podmínkách smlouvy. Jednou z těchto podmínek bude výlučné právo ČCE na užívání loga.

 

 

Farní sbor Krabčice hledá faráře / farářku

Farní sbor ČCE v Krabčicích hledá faráře / farářku na plný úvazek s termínem nástupu od 1. 1. 2015. Krabčice jsou partnerským sborem Diakonie ČCE – střediska v Krabčicích a práce tedy též zahrnuje působení v Domově odpočinku ve stáří. Zájemci zašlou strukturovaný životopis a krátkou úvahu na téma „fungování evangelického sboru“.

Kontaktní osoba s. Erdingerová, telefon: 737 284 762, e-mail: erdingerova.krabcice@diakonie.cz.

 

22.03.2013 10:49

Farní sbor Kladno hledá farářku/faráře

Farní sbor ČCE v Kladně hledá kazatele/kazatelku na plný úvazek. Předpokládaný nástup 1. 1. 2016. Pro bližší informace kontaktujte staršovstvo sboru (e-mail: kladno@evangnet.cz , telefon: 602 139 808).

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít