23.10.2014 14:58

Mediální oddělení ÚCK hledá spolupracovníka/spolupracovnici

  Ústřední kancelář Českobratrské církve evangelické - Mediální oddělení hledá spolupracovníka/spolupracovnici do pracovního poměru na poloviční úvazek (nebo dohodu) s nástupem od 1. ledna 2015. Náplní práce je...
22.10.2014 16:42

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

  V úterý 21. října 2014 se ke svému pravidelnému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 30 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada...
21.10.2014 07:53

Brněnská ekumenická iniciativa vyzývá k solidaritě s pronásledovanými křesťany

  Zpěvačka Marta Kubišová, biskup Václav Malý nebo univerzitní profesor Jan Sokol vyjádřili veřejnou podporu neformální ekumenické iniciativě, která vznikla v Brně, aby upozorňovala na perzekuci křesťanů i jiných...
20.10.2014 17:44

Modlitba za domov 2014

  8. ročník ekumenického setkání Modlitba za domov proběhne v úterý 28. října 2014 v Komunitním centru matky Terezy v Praze 11. Akci pořádá Ekumenická rada církví v České republice. Na programu, který začne v 9:30...
E-církev.cz
23.10.2014 14:58

Mediální oddělení ÚCK hledá spolupracovníka/spolupracovnici

Ústřední kancelář Českobratrské církve evangelické - Mediální oddělení hledá spolupracovníka/spolupracovnici

do pracovního poměru na poloviční úvazek (nebo dohodu) s nástupem od 1. ledna 2015. Náplní práce je komunikace s médii a veřejností a mediální zpracování nejrůznějších akcí. To je například aktivní mediální spolupráce s rozhlasem a televizí, příprava tiskových konferencí, spolupráce s redaktory webů, které provozuje ČCE, s jednotlivými odděleními kanceláře, s tvůrci časopisů a jiných tiskovin a příprava akcí v terénu.

 

Požadujeme:

VŠ nebo SŠ vzdělání, orientaci v církevním prostředí, znalost alespoň jednoho světového jazyka, moderátorské a organizační schopnosti, trestní bezúhonnost, kontakt na osobu z předchozího zaměstnání, která může podat reference.

 

Výhodou je vzdělání a praxe v mediální oblasti, členství v ČCE, předchozí práce na manažerské pozici, kontakty na média a jejich pracovníky.

 

Uzávěrka přihlášek, doplněných o strukturovaný životopis, motivační dopis a kopii dokladu o vzdělání, je v pondělí 25. 11. 2014. Přihlášky zasílejte nebo doručte na sekretariát Ústřední církevní kanceláře, Jungmannova 9, 110 00 Praha 1. Obálku označte VŘ – média. Případné dotazy směřujte na vedoucí mediálního oddělení Danielu Ženatou, zenata@e-cirkev.cz .

 

 

 

09.10.2014 09:47

Soutěž: Grafické zpracování loga projektu Husovské slavnosti 2015

Organizátoři Husovských slavností 2015 vyhlašují soutěž o tvorbu loga pro projekt „Husovské slavnosti 2015“ s možností rozšíření spolupráce při grafickém zpracování dalších tištěných materiálů (plakáty, publikace, propagační předměty, webová stránka).

Cílem projektu Husovské slavnosti 2015, který společně připravují Českobratrská církev evangelická a Církev československá husitská, je připomenutí odkazu a myšlenek Mistra Jana Husa při příležitosti 600. výročí jeho mučednické smrti v roce 2015. Grafické zpracování by mělo zohlednit název projektu jeho význam a smysl, zasazení do historického a kulturního kontextu. Nedílnou součástí loga musí být text „Husovské slavnosti 2015“.

Jednotlivá grafická zpracování loga bude posuzovat komise ustavená ze zástupců organizátorů. Termín pro odevzdání grafických návrhů loga je pátek 31. října 2014. Komise posoudí návrhy a vybere vítězný návrh loga a písemně vyrozumí o výsledku účastníky soutěže nejpozději do 15 pracovních dní.

Nejlepší grafický návrh, který komise vybere, bude finančně ohodnocen 20.000,- Kč oproti smlouvě o výhradním užití loga s vymezenými právy na užívání.

Přihlášení do soutěže je možné elektronicky na adrese najbrt@e-cirkev.cz. Další podrobnosti a upřesnění poskytne Mgr. Tomáš Najbrt.

 

Farní sbor Krabčice hledá faráře / farářku

Farní sbor ČCE v Krabčicích hledá faráře / farářku na plný úvazek s termínem nástupu od 1. 1. 2015. Krabčice jsou partnerským sborem Diakonie ČCE – střediska v Krabčicích a práce tedy též zahrnuje působení v Domově odpočinku ve stáří. Zájemci zašlou strukturovaný životopis a krátkou úvahu na téma „fungování evangelického sboru“.

Kontaktní osoba s. Erdingerová, telefon: 737 284 762, e-mail: erdingerova.krabcice@diakonie.cz.

 

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bývalého bohosloveckého semináře v Praze 1, V Jirchářích 13

Objekt je nabízen k pronájmu s předpokládaným termínem od 1. 2. 2015.

Zájemci o pronájem předloží nabídku obsahující:

 

- Záměr využití

- Navrhovanou výši ročního nájemného

- Navrhovanou dobu pronájmu (minimální doba pronájmu 10 let)

- Reference svého podnikání či působení

- Předběžné stanovisko ÚMČ Praha 1 k záměru využití

 

Pro vyhodnocení VŘ bude využito vyvážení těchto faktorů: ceny, referencí, navrhované délky pronájmu a záměru využití.

Prohlídky objektu jsou možné po předchozí telefonní domluvě na tel. čísle 224 999 211.

 

Přihlášky do VŘ lze podat písemně do 15. 10. 2014 na adrese:

 

Ústřední církevní kancelář ČCE

Jungmannova 22/9

111 21 Praha 1

 

Zalepené obálky je nutno opatřit označením: „VŘ – Jircháře“

 

22.03.2013 10:49

Farní sbor Kladno hledá farářku/faráře

Farní sbor ČCE v Kladně hledá kazatele/kazatelku na plný úvazek. Předpokládaný nástup 1. 1. 2016. Pro bližší informace kontaktujte staršovstvo sboru (e-mail: kladno@evangnet.cz , telefon: 602 139 808).

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít