04.12.2016 19:39

SYNODNÍ RADA ČCE MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK PRÁCE

  Nedávno uplynul rok od okamžiku, kdy se funkce ujala synodní rada v čele s Danielem Ženatým a Vladimírem Zikmundem. Se všemi šesti členy jsme natočili rozhovory, které v následujících šesti dnech postupně zveřejníme na...
02.12.2016 17:08

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI REFORMOVANÉ KŘESŤANSKÉ CÍRKVE NA SLOVENSKU

  Ve dnech 1. a 2. prosince se v prostorách Husova domu v Praze uskutečnilo setkání zástupců Českobratrské církve evangelické s hosty z Reformované Křesťanské církve na Slovensku. Na programu bylo představení aktuální...
01.12.2016 15:01

EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH V RIZE

  Tisíce mladých lidí z celého světa se zúčastní pětidenního setkání pořádaného ekumenickou komunitou Taizé, tentokrát v hlavním městě Lotyšsa Rize v termínu 28. prosince 2016 až 1. ledna 2017. Před dvěma lety se...
28.11.2016 14:24

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ LUTERÁNŮ A KATOLÍKŮ

  Synodní rada Českobratrské církve evangelické, jakožto členské církve Světového luterského svazu, vítá a vděčně přijímá společné prohlášení římských katolíků a luteránů z 31. října 2016. Vyzýváme...
E-církev.cz
« předchozí 1...2345678...213 následující »  [vše]

„Přikaž Izraelcům, ať vyhostí z tábora každého malomocného, každého, kdo trpí výtokem, i každého, kdo se znečistil při mrtvém. Vyhostíte osoby jak mužského, tak i...   ...více

Uvidí-li, že se postižení na domě šíří, je to zhoubné malomocenství na domě. Je nečistý. Strhnou ten dům a kameny, dříví i všechnu hlínu z domu vynesou ven za město na...   ...více

Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože! Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, svévolníkům zvyrážíš zuby. V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání!...   ...více

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. [1 J 5, 14]   Modlitební vztah k Bohu, život v modlitbě, to je základní...   ...více

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha […], a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a...   ...více

Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lóis a tvá matka Euniké, a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty. [2 Tm 1, 5]   V církvi je i dnes...   ...více

Ježíš, pohnut soucitem, dotkl se jejich očí, a hned prohlédli; a šli za ním. [Mt 20, 10]   Znáte ten, jak sedí dva slepí u cesty? A jde kolem Ježíš, a ten jeden...   ...více

Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle. [Ž 37, 7b]   Nevzrušuj se, opakuje žalmista. Nevzrušuj se, když se rozhlédneš kolem...   ...více

Andělu církve ve Smyrně piš: Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ: „Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat.[…] Neboj se toho, co máš...   ...více

„Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život?“[…] „Co mi ještě schází?“Ježíš mu odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří,...   ...více

« předchozí 1...2345678...213 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít