26.10.2016 15:51

ORDINACE NOVÝCH FARÁŘŮ

  V neděli 30. října v 15 hodin budou v kostele v Praze na Vinohradech (Korunní 60) pověřeni ke službě slova a svátostí vikáři a vikářky Tomáš Cejp, Alžběta Matějovská, Juliana Rampich Hamariová, Martin Sabo, Jiří...
26.10.2016 09:38

DĚDICTVÍ REFORMACE

  V úterý 25. října se v Praze uskutečnila závěrečná prezentace projektu Zachování odkazu památek reformace , který Českobratrská církev evangelická zahájila v roce 2010. Cílem projektu je propagace památek reformace a...
25.10.2016 07:00

MODLITBA ZA DOMOV 2016

  V den státního svátku v pátek 28. října 2016 se bude v Praze při příležitosti oslav k připomenutí vzniku samostatného československého státu konat desátý ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba za...
24.10.2016 08:56

SETKÁNÍ UČITELŮ NEDĚLNÍ ŠKOLY

  Poradní odbor pro práci s dětmi při synodní radě ČCE ve spolupráci s Oddělením výchovy a vzdělávání ÚCK ČCE pořádá v sobotu 5. listopadu 2016 ve sboru ČCE Brno I (Opletalova 600/6v) Setkání učitelů nedělní školy...
E-církev.cz
« předchozí 1234567...209 následující »  [vše]

[…] mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat Panovníka, který je vykoupil […] A mnozí budou následovat jejich...   ...více

Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. Chtějí být učiteli...   ...více

Petr řekl: „Hle, my jsme opustili, co bylo naše, a šli jsme za tebou.“ [L 18, 28]   Motiv cesty je snad nejčastějším symbolickým vyjádřením víry v bibli. Věřit v...   ...více

Davidův. Žalm. O milosrdenství a soudu chci zpívat, tobě, Hospodine, prozpěvovat žalmy. […] Vyhlédnu si v zemi věrné lidi, aby se mnou přebývali. Kdo jde bezúhonnou cestou,...   ...více

Báli se sice i Hospodina, ale dělali si kněze posvátných návrší ze spodiny lidu. Ti za ně obětovali v domě posvátných návrší. [2 Kr 17, 32]   Málokdo se dnes...   ...více

Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení...   ...více

Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. […] a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘. [Mt 10,34.36]  ...   ...více

Snad si v srdci řekneš: „Tyto pronárody jsou početnější než já. Jak bych si je mohl podrobit?“ Neboj se jich! [Dt 7, 17-18a]   Lid víry v Hospodina byl a je...   ...více

S Josefem však byl Hospodin, takže ho provázel zdar; byl v domě svého egyptského pána. [Gn 39, 2]   Josefa opustili úplně všichni. Vlastní bratři jej chtěli zabít a...   ...více

Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku: ‚Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé. […] Nikdo z těch mužů,...   ...více

« předchozí 1234567...209 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít