25.07.2016 11:57

PŘIPOMENUTÍ ROMSKÉHO HOLOCAUSTU

  V noci z 2. na 3. srpna 1944 bylo v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim-Březinka zavražděno 2898 Romů a Sintů – mužů, žen i dětí – většinou nemocných a starých lidí, kteří byli posledními romskými...
21.07.2016 14:07

VĚŘÍCÍ Z EVROPY A ASIE SE SETKAJÍ V KRKONOŠÍCH

  Strávit týden s mladými lidmi z druhého konce světa a hledat, co je spojuje, mohou účastníci International Campu, který od 30. července do 7. srpna pořádá v Krkonoších Českobratrská církev evangelická (ČCE). Nad biblí...
20.07.2016 09:42

GRANTOVÝ SYSTÉM ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

  Letošním rokem spouštíme grantový systém na podporu financování diakonických a rozvojových projektů v rámci naší církve. Tento systém byl schválen letošním zasedáním synodu. Cílem je využití části finančních...
19.07.2016 09:48

MLADÍ UKRAJINCI SE ÚČASTNÍ EVANGELICKÝCH AKCÍ V ČESKU

  Mladí lidé z krajanského sboru v Bohemce na Ukrajině, kteří se účastní v České republice některých letních akcí pořádaných Českobratrskou církví evangelickou, navštívili v pondělí ústřední církevní kancelář....
E-církev.cz
« předchozí 1234567...200 následující »  [vše]

A Bůh řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj […] “ [Gn 22, 2]   Abyste se dotkli toho podstatného z bible,...   ...více

Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: „Neplač!“ [L 7, 13]   „Mělo to být naopak,“ řekla, „raději bych na jeho místě ležela sama.“ Psal se rok...   ...více

„ […] Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy“ – tu řekne ochrnutému: „Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“ On vstal a odešel domů....   ...více

„Pro tuto naději jsem, králi, obžalován od Židů. Což se vám zdá neuvěřitelné, že Bůh křísí mrtvé?“ [Sk, 26, 7d–8]   Vždycky je naděje, řekne doktor,...   ...více

Jaký užitek vzejde z mé krve, sestoupím-li v jámu? Což ti prach vzdá chválu, bude hlásat tvoji věrnost? [Ž 30, 10]   Grüß Gott – zdařbůh! Pozdrav známe...   ...více

„[…] Neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům.“ [Mk 7, 27c]   Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům. Musíme uznat: Ta hrozná věta má svou...   ...více

Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se na tobě dopustili, hřešili jsme i já a dům mého otce. [Neh 1, 6b]   První kapitola starozákonní knihy Nehemjáš...   ...více

„Rozumíš tomu, co čteš?“ [Sk 8, 30d]   Už přes čtvrt století žijeme ve svobodné zemi. Křesťané nejsou za svou víru utlačováni. Naše děti a vnoučata nám už...   ...více

„[…] nejsem hoden vstoupit pod tvou střechu. […] Ale dej rozkaz, a můj sluha bude zdráv.“ [L 7, 6c. 7b]   V sedmé kapitole Lukášova evangelia čteme příběh,...   ...více

„Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi.“ [L 4, 34]   Zvláštní, podivná věc! Ježíš uzdravuje člověka posedlého nečistým...   ...více

« předchozí 1234567...200 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít