20.10.2016 18:03

SBÍRKA NA POMOC HAITI

  Před dvěma týdny zasáhl Haiti hurikán Matthew. Zničil 90 % jižní části ostrova, nejméně 900 lidí bylo zabito a humanitární pracovníci odhadují, že už 1,4 miliony dětí a dospělých potřebují akutní pomoc. Diakonie...
20.10.2016 10:48

ČCE SE PŘIPOJILA K VÝZVĚ BELLS FOR ALEPPO

  Českobratrská církev evangelická se rozhodla podpořit výzvu Bells for Aleppo (Zvony pro Aleppo). Jedná se o aktivitu Evangelické luterské církve ve Finsku, která prosí, aby se po celém světě rozezněly zvony kostelů vždy...
19.10.2016 10:47

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU ČESKÝ BRATR

  Právě vyšlo nové číslo evangelického měsíčníku Český bratr. Věnuje se tématu bolesti z různých úhlů pohledu. Čtenáři si mohou přečíst například rozhovor s pětibojařem Davidem Svobodou o zkušenostech z...
18.10.2016 12:52

REAKCE SYNODNÍ RADY ČCE NA ZNEUŽÍVÁNÍ POJMU „KŘESŤANSKÉ HODNOTY“

  Jsme hluboce znepokojeni způsobem, jakým v posledních měsících někteří veřejní činitelé volají po návratu ke „křesťanským hodnotám nebo kořenům“, „semknutí se kolem své křesťanské identity“ nebo „návratu...
E-církev.cz
« předchozí 1234567...209 následující »  [vše]

‚Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila!‘ Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání,...   ...více

Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti, moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu! Doznávám...   ...více

[…] mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat Panovníka, který je vykoupil […] A mnozí budou následovat jejich...   ...více

Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. Chtějí být učiteli...   ...více

Petr řekl: „Hle, my jsme opustili, co bylo naše, a šli jsme za tebou.“ [L 18, 28]   Motiv cesty je snad nejčastějším symbolickým vyjádřením víry v bibli. Věřit v...   ...více

Davidův. Žalm. O milosrdenství a soudu chci zpívat, tobě, Hospodine, prozpěvovat žalmy. […] Vyhlédnu si v zemi věrné lidi, aby se mnou přebývali. Kdo jde bezúhonnou cestou,...   ...více

Báli se sice i Hospodina, ale dělali si kněze posvátných návrší ze spodiny lidu. Ti za ně obětovali v domě posvátných návrší. [2 Kr 17, 32]   Málokdo se dnes...   ...více

Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení...   ...více

Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. […] a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘. [Mt 10,34.36]  ...   ...více

Snad si v srdci řekneš: „Tyto pronárody jsou početnější než já. Jak bych si je mohl podrobit?“ Neboj se jich! [Dt 7, 17-18a]   Lid víry v Hospodina byl a je...   ...více

« předchozí 1234567...209 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít