19.09.2016 15:29

MODLITBA ZA DOMOV 2016

  V den státního svátku v pátek 28. října 2016 se bude v Praze při příležitosti oslav k připomenutí vzniku samostatného československého státu konat desátý ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba za...
16.09.2016 13:41

ZPĚVÁCI Z ISLANDU PODPOŘÍ REKONSTRUKCI MILÍČOVY KAPLE

  Podpořit rekonstrukci chátrající Milíčovy kaple a vznik komunitního a pastoračního centra mohou lidé nejen z Prahy v neděli 25. září. Benefiční koncert na podporu tohoto projektu se koná od pěti hodin odpoledne...
14.09.2016 09:46

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O NÁVRH JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU CÍRKVE

  Českobratrská církev evangelická vyhlašuje na základě rozhodnutí synodu soutěž o návrh na vytvoření jednotného vizuálního stylu. Základem soutěže je značka a logotyp, které se stanou vizuálním symbolem církve. Značka...
12.09.2016 15:47

VĚŘÍCÍ VYRAZÍ DO KOSTELA NA KOLE

    Nebuďme lhostejní k zemi, která nám byla svěřena – s takovým heslem vyrazí stovky věřících z celé republiky v neděli 18. září (případně už v sobotu 17. září) do kostela. Zapojí se do ekumenické akce Do...
E-církev.cz
« předchozí 1234567...206 následující »  [vše]

Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! [Ž 103,1]   Učíme děti kouzelná slova. Prosím a děkuji. A ta slova nejsou kouzelná tím,...   ...více

Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim: „Je psáno: ,Můj dům bude domem modlitby‘, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů.“ Každý den...   ...více

Avšak Nejvyšší nepřebývá v chrámech, vystavěných lidskýma rukama, jak praví prorok: „Mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou! Jaký chrám mi můžete vystavět,...   ...více

Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé...   ...více

Také zástupům [Ježíš] řekl: „Když pozorujete, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte: ,Přijde déšť‘ – bývá tak; a vane-li jižní vítr, říkáte: ,Bude...   ...více

Když pak uvidíte „znesvěcující ohavnost“, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj – tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou...   ...více

Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením; někteří tím, že byli před očima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli při...   ...více

Dlouho ještě chcete soudit proti právu, stranit svévolníkům? Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost, pomozte vyváznout nuznému...   ...více

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby...   ...více

O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Pravím: Tvoje milosrdenství je zbudováno navěky, v nebesích...   ...více

« předchozí 1234567...206 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít