20.01.2017 21:06

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA V TÝDNU MODLITEB

  Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference zvou na ekumenickou bohoslužbu u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů v pondělí 23. ledna od 18:00 hodin ve sboru CČSH v Praze na Vinohradech (Husův sbor CČSH,...
18.01.2017 22:14

REKREAČNÍHO STŘEDISKO V HERLÍKOVICÍCH

  Rekreační středisko v Hořejších Herlíkovicích, obec Strážné, je od 1. 1. 2017 opět v provozu. Více informací ZDE .  
18.01.2017 11:25

BRATRSKÁ ŠKOLA HLEDÁ UČITELE/UČITELKU

  Bratrská škola – církevní základní škola pro 1. stupeň se sídlem na Praze 7 hledá učitele/učitelku do 2. třídy. Předpokladem je kladný vztah ke křesťanským hodnotám a ochota sdílet atmosféru školy rodinného typu....
17.01.2017 17:21

SVÍČKA PRO ALEPPO

  V pondělí 16. ledna v podvečer se na Hradčanském náměstí v Praze sešlo několik desítek lidí. Zapálením svíček i modlitbou vyjádřili podporu lidem, na které dolehla válka v Sýrii i poutníkům na cestě mírového...
E-církev.cz
« předchozí 1234567...218 následující »  [vše]

Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. [Ga 3, 26–27]   Ne...   ...více

Toto praví Hospodin zástupů. Opět budou sedat na náměstích Jeruzaléma starci a stařeny, každý s holí v ruce pro vysoké stáří. Náměstí toho města budou plná chlapců...   ...více

Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mne každý den ptají: „Kde je tvůj Bůh?“ [Ž 42, 4]   Kde je ten tvůj Bůh? Proč ti nepomůže? Kde je ten váš...   ...více

Jako laň dychtí pro bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? [Ž 42, 1–3]  ...   ...více

Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých učednících: „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl:...   ...více

Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu, jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim patří, jenž navěky...   ...více

I vzal si Boaz Rút a stala se jeho ženou. Vešel k ní a Hospodin jí dopřál, že otěhotněla a porodila syna. Tu řekly ženy Noemi: „Požehnán buď Hospodin, který tě...   ...více

Ale Rút jí odvětila: „Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým...   ...více

Vyvedl ho ven a pravil: „Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat.“ A dodal: „Tak tomu bude s tvým potomstvem.“ [Gn 15, 5]   Abram čekal. Poslechl...   ...více

Na holých návrších otevřu vodní proudy, uprostřed plání prameny vod, poušť v jezero změním a zemi vyprahlou ve vodní zřídla. [ Iz 41,18]   Prorok Izajáš si...   ...více

« předchozí 1234567...218 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít