21.07.2016 14:07

VĚŘÍCÍ Z EVROPY A ASIE SE SETKAJÍ V KRKONOŠÍCH

  Strávit týden s mladými lidmi z druhého konce světa a hledat, co je spojuje, mohou účastníci International Campu, který od 30. července do 7. srpna pořádá v Krkonoších Českobratrská církev evangelická (ČCE). Nad biblí...
20.07.2016 09:42

GRANTOVÝ SYSTÉM ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

  Letošním rokem spouštíme grantový systém na podporu financování diakonických a rozvojových projektů v rámci naší církve. Tento systém byl schválen letošním zasedáním synodu. Cílem je využití části finančních...
19.07.2016 09:48

MLADÍ UKRAJINCI SE ÚČASTNÍ EVANGELICKÝCH AKCÍ V ČESKU

  Mladí lidé z krajanského sboru v Bohemce na Ukrajině, kteří se účastní v České republice některých letních akcí pořádaných Českobratrskou církví evangelickou, navštívili v pondělí ústřední církevní kancelář....
14.07.2016 09:52

VYŠLO LETNÍ DVOJČÍSLO ČESKÉHO BRATRA

  V celoročním cyklu témat se nové číslo věnuje hněvu. „Znáte někoho hněvivého? Naštvaného už zrána na vše, co se kolem děje? Tlačí se do autobusu, mračí se na všechny kolem… brzy má kolem sebe dost prostoru,...
E-církev.cz
« předchozí 1234567...200 následující »  [vše]

Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: ,Spravedlivý bude živ z víry.ʻ [Ga 3,11]   Nedávno jsem viděl v parku tříleté...   ...více

Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno: dal vám Bůh svého Ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? [Ga 3, 2]  ...   ...více

Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože jsi mnou pohrdl a vzal jsi Chetejci Urijášovi ženu, aby ti byla manželkou. [2 S 12, 10] Prequel, jak se dnes říká. Díl...   ...více

Král otřesen vystoupil do přístřešku nad branou a plakal. Šel a naříkal: „Můj synu Abšalóme, můj synu Abšalóme! Kéž bych byl umřel místo tebe, Abšalóme, synu můj,...   ...více

Abšalóm mu řekl: „Pohleď, tvá záležitost je dobrá a správná, ale od krále nemůžeš čekat vyslyšení.“ A Abšalóm dodával: „Kdybych já byl ustanoven v zemi soudcem...   ...více

Abšalóm přikázal své družině: „Hleďte, až bude Amnón rozjařen vínem a až vám řeknu: ,Bijte Amnóna!ʻ, usmrťte ho a nebojte se.“ [2S 13, 28]   Děti si jdou po...   ...více

Těžkou ranou dcery svého lidu jsem těžce raněn, tíží mě chmury, zmocnil se mě úděs. Což není v Gileádu balzám, což tam není lékař? [Jr 8, 21–22a]  ...   ...více

Jiftách složil Hospodinu slib: „Vydáš-li mi Amónovce opravdu do rukou, ten, kdo mi vyjde naproti z vrat mého domu […], toho obětuji v zápalnou oběť.“ [Sd 11, 30–31]...   ...více

A Bůh řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj […] “ [Gn 22, 2]   Abyste se dotkli toho podstatného z bible,...   ...více

Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: „Neplač!“ [L 7, 13]   „Mělo to být naopak,“ řekla, „raději bych na jeho místě ležela sama.“ Psal se rok...   ...více

« předchozí 1234567...200 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít