09.12.2016 21:11

EVROPSKÉ BIBLICKÉ DIALOGY 2017

  K Evropským biblickým dialogům, které v roce 2017 pořádá Evangelická akademie v Berlíně, jsou zváni laičtí pracovníci církví i teologové. Program seminářů je strukturován podle věku účastníků či oboru jejich...
04.12.2016 19:39

SYNODNÍ RADA ČCE MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK PRÁCE

  Nedávno uplynul rok od okamžiku, kdy se funkce ujala synodní rada v čele s Danielem Ženatým a Vladimírem Zikmundem. Se všemi šesti členy jsme natočili rozhovory, které v následujících šesti dnech postupně zveřejníme na...
02.12.2016 17:08

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI REFORMOVANÉ KŘESŤANSKÉ CÍRKVE NA SLOVENSKU

  Ve dnech 1. a 2. prosince se v prostorách Husova domu v Praze uskutečnilo setkání zástupců Českobratrské církve evangelické s hosty z Reformované Křesťanské církve na Slovensku. Na programu bylo představení aktuální...
01.12.2016 15:01

EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH V RIZE

  Tisíce mladých lidí z celého světa se zúčastní pětidenního setkání pořádaného ekumenickou komunitou Taizé, tentokrát v hlavním městě Lotyšsa Rize v termínu 28. prosince 2016 až 1. ledna 2017. Před dvěma lety se...
E-církev.cz
« předchozí 1234567...214 následující »  [vše]

[…] řekl: ,Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má deset hřiven!ʻ Řekli mu: ,Pane, už má deset.ʻ Pravím vám: ,Každému, kdo má, bude dáno; kdo nemá, tomu bude...   ...více

Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k...   ...více

Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáte soudit ty, kdo jsou z nás? Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu! [1 K 5,12–13]...   ...více

Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“ [Lk 19,5]    Také tohle je příběh...   ...více

Slyšte, nebesa, naslouchej, země, tak promluvil Hospodin: „Syny jsem vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi.“ […] Dcera sijónská zůstala jako chatrč na vinici, jako...   ...více

Kéž bych věděl, kde ho najdu. Vydal bych se k jeho sídlu, předložil bych mu svou při a plno důkazů by podala má ústa. Chtěl bych vědět, jakými slovy by odpověděl,...   ...více

Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. […] řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“ A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. [Ž 32, 3....   ...více

,Synu, jdi dnes pracovat na vinici!ʻ On odpověděl: ,Nechce se mi.ʻ Ale potom toho litoval a šel. [Mt 21, 28–29]   Ježíš prochází ulicí a potkává řemeslníky,...   ...více

Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás […], ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. […] Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby...   ...více

Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého […] Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale...   ...více

« předchozí 1234567...214 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít