30.06.2016 10:06

OSLAVY 500. VÝROČÍ REFORMACE

  Slavnostní den k 500. výročí reformace se bude konat v Ratiboři v neděli 10. září 2017. Jedná se o součást projektu Naše reformace, jehož cílem je připomínat významná církevní výročí. Synodní rada prosí sbory a...
28.06.2016 09:22

POUŤ DO KOSTNICE

  Beseda Svatopluk Cech v Curychu a Husův sbor Čechů a Slováků ve Švýcarsku zve všechny krajany a přátele na tradiční Pouť do Kostnice na památku upálení Mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského, která se koná v neděli...
27.06.2016 11:03

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ STUDIA ABSOLVENTŮ SEMINÁŘE CÍRKEVNÍ HUDBY

  Slavnostní ukončení studia absolventů Semináře církevní hudby Evangelické akademie se konalo při slavnostní bohoslužbě v neděli 26. června v evangelickém kostele v Ostravě. Z rukou synodního seniora a synodního...
24.06.2016 11:24

PUTOVÁNÍ ZA PRAVDOU - DIVADELNÍ HRA O JERONÝMOVI PRAŽSKÉM

  Život Jeronýma Pražského je jednou velkou poutí. Navštívil řadu zemí, získal mistrovské tituly čtyř slavných evropských univerzit, setkal se s mnoha důležitými a mocnými lidmi, byl souzen koncilem... Jak představit tento...
E-církev.cz
« předchozí 1234567...198 následující »  [vše]

„Pro tuto naději jsem, králi, obžalován od Židů. Což se vám zdá neuvěřitelné, že Bůh křísí mrtvé?“ [Sk, 26, 7d–8]   Vždycky je naděje, řekne doktor,...   ...více

Jaký užitek vzejde z mé krve, sestoupím-li v jámu? Což ti prach vzdá chválu, bude hlásat tvoji věrnost? [Ž 30, 10]   Grüß Gott – zdařbůh! Pozdrav známe...   ...více

„[…] Neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům.“ [Mk 7, 27c]   Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům. Musíme uznat: Ta hrozná věta má svou...   ...více

Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se na tobě dopustili, hřešili jsme i já a dům mého otce. [Neh 1, 6b]   První kapitola starozákonní knihy Nehemjáš...   ...více

„Rozumíš tomu, co čteš?“ [Sk 8, 30d]   Už přes čtvrt století žijeme ve svobodné zemi. Křesťané nejsou za svou víru utlačováni. Naše děti a vnoučata nám už...   ...více

„[…] nejsem hoden vstoupit pod tvou střechu. […] Ale dej rozkaz, a můj sluha bude zdráv.“ [L 7, 6c. 7b]   V sedmé kapitole Lukášova evangelia čteme příběh,...   ...více

„Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi.“ [L 4, 34]   Zvláštní, podivná věc! Ježíš uzdravuje člověka posedlého nečistým...   ...více

Pak se král obrátil a žehnal celému shromáždění Izraele. [1 Kr 8, 14a]   V jednom českém evangelickém farním sboru udělali anketu, dotazník rozdávali lidem po...   ...více

Pro svatostánek zhotovil dva cheruby z olivového dřeva. [1 Kr 6, 23a]   Zpráva z 1. knihy královské o Šalomounově stavbě jeruzalémského chrámu může někomu...   ...více

Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení. [L 1, 48b]   Blahoslavená Panna Maria! Jistě, jsou to „jen“ její vlastní, lidská slova. Budou mne...   ...více

« předchozí 1234567...198 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít