23.08.2016 16:09

VYJÁDŘENÍ K PROCESU TZV. „MAJETKOVÉHO VYROVNÁNÍ“ V MYSLIBOŘICÍCH

  Ústředí Diakonie ČCE přijalo v poslední době několik dotazů ohledně článku „Evangelíci žalují Myslibořice a stát. Chtějí i budovy, které nestavěli“, který byl publikován 16. srpna 2016 v krajské mutaci...
22.08.2016 11:18

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: VEDOUCÍ TAJEMNÍK/TAJEMNICE ÚSTŘEDNÍ CÍRKEVNÍ KANCELÁŘE ČCE

  Synodní rada Českobratrské církve evangelické (ČCE) vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Vedoucí tajemník/tajemnice Ústřední církevní kanceláře ČCE   Požadavky: Ukončené...
16.08.2016 16:09

ZASEDÁNÍ SYNODNÍ RADY ZE DNE 16. 8. 2016

  Sbory a pracovníci Synodní rada jmenuje k 1. 8. 2016 Filipa Susu předsedou Poradního odboru teologického. Synodní rada uděluje podmíněně pokyn k volbě Pavla Klineckého za faráře v Třebenicích. Podmínkou je...
15.08.2016 07:10

SJEZD (NEJEN) EVANGELICKÉ MLÁDEŽE 2016 V TŘEBÍČI

  Voda je nepostradatelná, nutná a zároveň nenápadná, samozřejmá. Její význam nám často dochází, až když k ní nemáme přístup. Někdy se však životodárná síla rozbouří, překročí své břehy a ničí. Tématu vody...
E-církev.cz
« předchozí 1234567...203 následující »  [vše]

Menašemu bylo dvanáct let, když začal kralovat, a kraloval v Jeruzalémě padesát pět let. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, podle ohavností pronárodů,...   ...více

Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v...   ...více

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. [Mt 6, 24]...   ...více

A Štěpán začal mluvit: „Bratří a otcové, vyslechněte mne: Bůh slávy se zjevil našemu praotci Abrahamovi ještě v Mezopotámii, než se usadil v Cháranu, a řekl mu: ,Opusť...   ...více

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo...   ...více

A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Potom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho...   ...více

V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve...   ...více

Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. [Ž 127, 2]   O kom se to tu mluví? Kdo dlouho...   ...více

Uvažoval o tom, a říkal si: ,Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?ʻ Pak si řekl: ,Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno...   ...více

Vždyť vidí, že umírají moudří, hynou stejně jako hlupák nebo tupec a své jmění zanechají jiným. Ti však myslí, že tu jejich domy budou věčně, jejich příbytky po...   ...více

« předchozí 1234567...203 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít