01.02.2017 15:00

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

  K 31. lednu končí provoz těchto webových stránek . Nový web v testovacím režimu je možné navštěvovat ZDE . Od 1. března bude nový web přesunut na známou adresu www.e-cirkev.cz a plně nahradí tyto webové stránky....
30.01.2017 18:57

OHLÉDNUTÍ ZA FARÁŘSKÝM KURZEM 2017

  Jak funguje moc? Takové bylo téma letošního farářského kurzu, který se v druhé půlce ledna konal v Praze. Většina programu se odehrála v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. O Božím království a...
29.01.2017 20:22

PROHLÁŠENÍ SYNODNÍ RADY K ODSOUZENÍ PANA JAŠKA V SÚDÁNU

  Od loňského zadržení a obvinění pana Petra Jaška v Súdánu sdílíme obavy o jeho osud. Jsme pobouřeni výši trestu, k němuž byl súdánským soudem dne 29.1. odsouzen. Vyzýváme české ministerstvo zahraničních věcí, aby co...
25.01.2017 15:33

JMENOVÁNÍ NOVÉHO ŘEDITELE DIAKONIE ČCE

  Novým ředitelem Diakonie Českobratrské církve evangelické se od 1. dubna stane Jan Soběslavský, který je v současné době ředitelem brněnského střediska a členem správní rady Diakonie ČCE. Do funkce jej jmenovala synodní...
E-církev.cz
« předchozí 1234567...219 následující »  [vše]

Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou! Marek 10,47   ...více

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Titovi 2,11   ...více

Váš přebytek pomůže jejich nedostatku. 2.Korintským 8,14   ...více

K tomu jste byli povoláni, vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest....   ...více

Chizkijáš smrtelně onemocněl. Modlil se k Hospodinu a ten k němu promluvil a dal mu zázračné znamení. Ale Chizkijáš za prokázané dobrodiní nebyl vděčný, jeho srdce se...   ...více

Pojal ho ďábel na horu vysokou, ukázal mu všecka království světa i slávu jejich, a řekl mu: "Toto všecko ti dám, jestliže padna, budeš mi se klaněti." Tedy dí mu Ježíš:...   ...více

Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11   ...více

Nechť světlo z výsosti vede naše kroky po cestě pokoje. Lukáš 1,78-79   ...více

Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou. Matouš 5,9   ...více

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6   ...více

« předchozí 1234567...219 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít