28.06.2016 09:22

POUŤ DO KOSTNICE

  Beseda Svatopluk Cech v Curychu a Husův sbor Čechů a Slováků ve Švýcarsku zve všechny krajany a přátele na tradiční Pouť do Kostnice na památku upálení Mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského, která se koná v neděli...
27.06.2016 11:03

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ STUDIA ABSOLVENTŮ SEMINÁŘE CÍRKEVNÍ HUDBY

  Slavnostní ukončení studia absolventů Semináře církevní hudby Evangelické akademie se konalo při slavnostní bohoslužbě v neděli 26. června v evangelickém kostele v Ostravě. Z rukou synodního seniora a synodního...
24.06.2016 11:24

PUTOVÁNÍ ZA PRAVDOU - DIVADELNÍ HRA O JERONÝMOVI PRAŽSKÉM

  Život Jeronýma Pražského je jednou velkou poutí. Navštívil řadu zemí, získal mistrovské tituly čtyř slavných evropských univerzit, setkal se s mnoha důležitými a mocnými lidmi, byl souzen koncilem... Jak představit tento...
20.06.2016 15:41

JERONÝM PRAŽSKÝ V ŽIŽKOSTELE

  Ve středu 22. června 2016 proběhne akce s názvem JERONÝM PRAŽSKÝ v Žižkostele (nám. Barikád 1, Praha 3). Od 16:00 hodin je na programu loutkové divadlo pro děti, promítání pohádky a zpěv faráře Jardy Pechara s nástrojem...
E-církev.cz
« předchozí 1234567...197 následující »  [vše]

Abšalóm mu řekl: „Pohleď, tvá záležitost je dobrá a správná, ale od krále nemůžeš čekat vyslyšení.“ A Abšalóm dodával: „Kdybych já byl ustanoven v zemi soudcem...   ...více

Abšalóm přikázal své družině: „Hleďte, až bude Amnón rozjařen vínem a až vám řeknu: ,Bijte Amnóna!ʻ, usmrťte ho a nebojte se.“ [2S 13, 28]   Děti si jdou po...   ...více

Těžkou ranou dcery svého lidu jsem těžce raněn, tíží mě chmury, zmocnil se mě úděs. Což není v Gileádu balzám, což tam není lékař? [Jr 8, 21–22a]  ...   ...více

Jiftách složil Hospodinu slib: „Vydáš-li mi Amónovce opravdu do rukou, ten, kdo mi vyjde naproti z vrat mého domu […], toho obětuji v zápalnou oběť.“ [Sd 11, 30–31]...   ...více

A Bůh řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj […] “ [Gn 22, 2]   Abyste se dotkli toho podstatného z bible,...   ...více

Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: „Neplač!“ [L 7, 13]   „Mělo to být naopak,“ řekla, „raději bych na jeho místě ležela sama.“ Psal se rok...   ...více

„ […] Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy“ – tu řekne ochrnutému: „Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“ On vstal a odešel domů....   ...více

„Pro tuto naději jsem, králi, obžalován od Židů. Což se vám zdá neuvěřitelné, že Bůh křísí mrtvé?“ [Sk, 26, 7d–8]   Vždycky je naděje, řekne doktor,...   ...více

Jaký užitek vzejde z mé krve, sestoupím-li v jámu? Což ti prach vzdá chválu, bude hlásat tvoji věrnost? [Ž 30, 10]   Grüß Gott – zdařbůh! Pozdrav známe...   ...více

„[…] Neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům.“ [Mk 7, 27c]   Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům. Musíme uznat: Ta hrozná věta má svou...   ...více

« předchozí 1234567...197 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít