19.09.2016 15:29

MODLITBA ZA DOMOV 2016

  V den státního svátku v pátek 28. října 2016 se bude v Praze při příležitosti oslav k připomenutí vzniku samostatného československého státu konat desátý ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba za...
16.09.2016 13:41

ZPĚVÁCI Z ISLANDU PODPOŘÍ REKONSTRUKCI MILÍČOVY KAPLE

  Podpořit rekonstrukci chátrající Milíčovy kaple a vznik komunitního a pastoračního centra mohou lidé nejen z Prahy v neděli 25. září. Benefiční koncert na podporu tohoto projektu se koná od pěti hodin odpoledne...
14.09.2016 09:46

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O NÁVRH JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU CÍRKVE

  Českobratrská církev evangelická vyhlašuje na základě rozhodnutí synodu soutěž o návrh na vytvoření jednotného vizuálního stylu. Základem soutěže je značka a logotyp, které se stanou vizuálním symbolem církve. Značka...
12.09.2016 15:47

VĚŘÍCÍ VYRAZÍ DO KOSTELA NA KOLE

    Nebuďme lhostejní k zemi, která nám byla svěřena – s takovým heslem vyrazí stovky věřících z celé republiky v neděli 18. září (případně už v sobotu 17. září) do kostela. Zapojí se do ekumenické akce Do...
E-církev.cz
« předchozí 1234567...206 následující »  [vše]

Davidův. Žalm. O milosrdenství a soudu chci zpívat, tobě, Hospodine, prozpěvovat žalmy. […] Vyhlédnu si v zemi věrné lidi, aby se mnou přebývali. Kdo jde bezúhonnou cestou,...   ...více

Báli se sice i Hospodina, ale dělali si kněze posvátných návrší ze spodiny lidu. Ti za ně obětovali v domě posvátných návrší. [2 Kr 17, 32]   Málokdo se dnes...   ...více

Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení...   ...více

Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. […] a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘. [Mt 10,34.36]  ...   ...více

Snad si v srdci řekneš: „Tyto pronárody jsou početnější než já. Jak bych si je mohl podrobit?“ Neboj se jich! [Dt 7, 17-18a]   Lid víry v Hospodina byl a je...   ...více

S Josefem však byl Hospodin, takže ho provázel zdar; byl v domě svého egyptského pána. [Gn 39, 2]   Josefa opustili úplně všichni. Vlastní bratři jej chtěli zabít a...   ...více

Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku: ‚Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé. […] Nikdo z těch mužů,...   ...více

Proto jsem tě ponechal na Krétě, abys uvedl do pořádku, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti nařídil. Mají to být lidé bezúhonní, jen...   ...více

Byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru, naučil jsem se tvým nařízením. Zákon tvých úst je mi dražší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra. [Ž 119, 71–72]   Když...   ...více

Jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo; potom přijde ten, který tě pozval, a řekne ti: ‚Příteli, pojď dopředu!‘ Pak budeš mít čest přede všemi hosty. [L 14,...   ...více

« předchozí 1234567...206 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít