25.10.2016 07:00

MODLITBA ZA DOMOV 2016

  V den státního svátku v pátek 28. října 2016 se bude v Praze při příležitosti oslav k připomenutí vzniku samostatného československého státu konat desátý ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba za...
24.10.2016 08:56

SETKÁNÍ UČITELŮ NEDĚLNÍ ŠKOLY

  Poradní odbor pro práci s dětmi při synodní radě ČCE ve spolupráci s Oddělením výchovy a vzdělávání ÚCK ČCE pořádá v sobotu 5. listopadu 2016 ve sboru ČCE Brno I (Opletalova 600/6v) Setkání učitelů nedělní školy...
21.10.2016 07:07

29. SBORMISTROVSKÝ KURZ

  V termínu 18. – 20. listopadu 2016 se ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem koná 29. sbormistrovský kurz . Zváni jsou sbormistři, noví zájemci o sbormistrovství, zpěváci, varhaníci, církevní hudebníci i...
20.10.2016 18:03

SBÍRKA NA POMOC HAITI

  Před dvěma týdny zasáhl Haiti hurikán Matthew. Zničil 90 % jižní části ostrova, nejméně 900 lidí bylo zabito a humanitární pracovníci odhadují, že už 1,4 miliony dětí a dospělých potřebují akutní pomoc. Diakonie...
E-církev.cz
« předchozí 1234567...209 následující »  [vše]

„Přikaž Izraelcům, ať vyhostí z tábora každého malomocného, každého, kdo trpí výtokem, i každého, kdo se znečistil při mrtvém. Vyhostíte osoby jak mužského, tak i...   ...více

Uvidí-li, že se postižení na domě šíří, je to zhoubné malomocenství na domě. Je nečistý. Strhnou ten dům a kameny, dříví i všechnu hlínu z domu vynesou ven za město na...   ...více

Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože! Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, svévolníkům zvyrážíš zuby. V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání!...   ...více

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. [1 J 5, 14]   Modlitební vztah k Bohu, život v modlitbě, to je základní...   ...více

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha […], a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a...   ...více

Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lóis a tvá matka Euniké, a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty. [2 Tm 1, 5]   V církvi je i dnes...   ...více

Ježíš, pohnut soucitem, dotkl se jejich očí, a hned prohlédli; a šli za ním. [Mt 20, 10]   Znáte ten, jak sedí dva slepí u cesty? A jde kolem Ježíš, a ten jeden...   ...více

Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle. [Ž 37, 7b]   Nevzrušuj se, opakuje žalmista. Nevzrušuj se, když se rozhlédneš kolem...   ...více

Andělu církve ve Smyrně piš: Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ: „Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat.[…] Neboj se toho, co máš...   ...více

„Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život?“[…] „Co mi ještě schází?“Ježíš mu odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří,...   ...více

« předchozí 1234567...209 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít