23.08.2016 16:09

VYJÁDŘENÍ K PROCESU TZV. „MAJETKOVÉHO VYROVNÁNÍ“ V MYSLIBOŘICÍCH

  Ústředí Diakonie ČCE přijalo v poslední době několik dotazů ohledně článku „Evangelíci žalují Myslibořice a stát. Chtějí i budovy, které nestavěli“, který byl publikován 16. srpna 2016 v krajské mutaci...
22.08.2016 11:18

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: VEDOUCÍ TAJEMNÍK/TAJEMNICE ÚSTŘEDNÍ CÍRKEVNÍ KANCELÁŘE ČCE

  Synodní rada Českobratrské církve evangelické (ČCE) vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Vedoucí tajemník/tajemnice Ústřední církevní kanceláře ČCE   Požadavky: Ukončené...
16.08.2016 16:09

ZASEDÁNÍ SYNODNÍ RADY ZE DNE 16. 8. 2016

  Sbory a pracovníci Synodní rada jmenuje k 1. 8. 2016 Filipa Susu předsedou Poradního odboru teologického. Synodní rada uděluje podmíněně pokyn k volbě Pavla Klineckého za faráře v Třebenicích. Podmínkou je...
15.08.2016 07:10

SJEZD (NEJEN) EVANGELICKÉ MLÁDEŽE 2016 V TŘEBÍČI

  Voda je nepostradatelná, nutná a zároveň nenápadná, samozřejmá. Její význam nám často dochází, až když k ní nemáme přístup. Někdy se však životodárná síla rozbouří, překročí své břehy a ničí. Tématu vody...
E-církev.cz
« předchozí 1234567...203 následující »  [vše]

Jednou v sobotu procházeli obilím a jeho učedníci trhali klasy, mnuli z nich rukama zrní a jedli. Někteří z farizeů řekli: „Jak to, že děláte, co se v sobotu nesmí?“...   ...více

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! [Ž 103, 2]   „Co to vlastně může asi znamenat, že člověk mluví s vlastní duší? Že člověk...   ...více

Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! [Ž 103,1]   Učíme děti kouzelná slova. Prosím a děkuji. A ta slova nejsou kouzelná tím,...   ...více

Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim: „Je psáno: ,Můj dům bude domem modlitby‘, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů.“ Každý den...   ...více

Avšak Nejvyšší nepřebývá v chrámech, vystavěných lidskýma rukama, jak praví prorok: „Mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou! Jaký chrám mi můžete vystavět,...   ...více

Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé...   ...více

Také zástupům [Ježíš] řekl: „Když pozorujete, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte: ,Přijde déšť‘ – bývá tak; a vane-li jižní vítr, říkáte: ,Bude...   ...více

Když pak uvidíte „znesvěcující ohavnost“, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj – tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou...   ...více

Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením; někteří tím, že byli před očima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli při...   ...více

Dlouho ještě chcete soudit proti právu, stranit svévolníkům? Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost, pomozte vyváznout nuznému...   ...více

« předchozí 1234567...203 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít