17.01.2017 17:21

SVÍČKA PRO ALEPPO

  V pondělí 16. ledna v podvečer se na Hradčanském náměstí v Praze sešlo několik desítek lidí. Zapálením svíček i modlitbou vyjádřili podporu lidem, na které dolehla válka v Sýrii i poutníkům na cestě mírového...
17.01.2017 13:00

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KIRCHENTAG 2017 JE SPUŠTĚNO

  Křesťané všech generací z celého světa se pravidelně jednou za dva roky sjíždějí na Kirchentag do Německa.Tématem toho nadcházejícího, který se koná v termínu 24. – 28. května 2017 v Berlíně a Wittenbergu, je...
13.01.2017 14:03

POCHOD PRO ALEPPO

  Českou republikou prochází mezi 9. lednem a 2. únorem pochod pro Aleppo, jehož trasa vede z Berlína do syrského Aleppa. Cílem této iniciativy je podpořit ty, kdo byli kvůli válce nuceni opustit svoji zemi, a uctít památku...
13.01.2017 09:59

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

  Tradiční týden modliteb za jednotu křesťanů se letos koná v termínu 18. – 25. ledna. Téma zní Smíření – Kristova láska nás nutí (podle biblického verše z knihy II Korintským). Jedná se o pozvání ke společným...
E-církev.cz
« předchozí 1234567...218 následující »  [vše]

Chizkijáš smrtelně onemocněl. Modlil se k Hospodinu a ten k němu promluvil a dal mu zázračné znamení. Ale Chizkijáš za prokázané dobrodiní nebyl vděčný, jeho srdce se...   ...více

Pojal ho ďábel na horu vysokou, ukázal mu všecka království světa i slávu jejich, a řekl mu: "Toto všecko ti dám, jestliže padna, budeš mi se klaněti." Tedy dí mu Ježíš:...   ...více

Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11   ...více

Nechť světlo z výsosti vede naše kroky po cestě pokoje. Lukáš 1,78-79   ...více

Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou. Matouš 5,9   ...více

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6   ...více

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Lukáš 6,36   ...více

Když se zjevila dobrota a láska k lidem Spasitele našeho Boha, ne z skutků spravedlnosti, kteréž bychom my činili, ale podle milosrdenství svého spasil nás. Titovi 3,4-5   ...více

01.01.2017 00:00
Nový rok

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17   ...více

Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ [J 8, 12]   Je to vhodné slovo...   ...více

« předchozí 1234567...218 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít