04.12.2016 19:39

SYNODNÍ RADA ČCE MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK PRÁCE

  Nedávno uplynul rok od okamžiku, kdy se funkce ujala synodní rada v čele s Danielem Ženatým a Vladimírem Zikmundem. Se všemi šesti členy jsme natočili rozhovory, které v následujících šesti dnech postupně zveřejníme na...
02.12.2016 17:08

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI REFORMOVANÉ KŘESŤANSKÉ CÍRKVE NA SLOVENSKU

  Ve dnech 1. a 2. prosince se v prostorách Husova domu v Praze uskutečnilo setkání zástupců Českobratrské církve evangelické s hosty z Reformované Křesťanské církve na Slovensku. Na programu bylo představení aktuální...
01.12.2016 15:01

EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH V RIZE

  Tisíce mladých lidí z celého světa se zúčastní pětidenního setkání pořádaného ekumenickou komunitou Taizé, tentokrát v hlavním městě Lotyšsa Rize v termínu 28. prosince 2016 až 1. ledna 2017. Před dvěma lety se...
28.11.2016 14:24

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ LUTERÁNŮ A KATOLÍKŮ

  Synodní rada Českobratrské církve evangelické, jakožto členské církve Světového luterského svazu, vítá a vděčně přijímá společné prohlášení římských katolíků a luteránů z 31. října 2016. Vyzýváme...
E-církev.cz
« předchozí 1234567...213 následující »  [vše]

Vzbuď svou bohatýrskou sílu a přijď zachránit nás. Bože, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni. [Ž 80, 3–4] 80. žalm je (spolu s Ž 85) asi nejčastěji...   ...více

Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. [Žd 11, 6a] V evangelické církvi říkáme, že člověk je spasen „pouhou vírou“. Podle dnešního textu z epištoly Židům...   ...více

Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně. [Jk 4, 3] Apoštol Jakub řeší se čtenáři svého listu problém nevyslyšených proseb....   ...více

Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. [Ž 24, 1] Žalm 24, který nás provází první polovinou tohoto týdne, spojuje téma předchozí...   ...více

Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král, on nás spasí. [Iz 33, 22] Soudce, zákonodárce, král. Politolog by řekl, že tu máme...   ...více

[Hospodin praví:] „Ztrestám Amóna z Théb i faraóna, Egypt, jeho bohy, jeho krále, faraóna i ty, kdo v něho doufají. A vydám je do rukou těch, kdo jim ukládají o život, do...   ...více

Lid stál a díval se. [L 23, 35a] Golgotská událost, jak ji zachytil evangelista Lukáš, je svého druhu posledním Ježíšovým podobenstvím o Božím království, o tom jak...   ...více

„Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde.“ [L 18, 17]   Co chce říci Ježíš tím, že před nás jako vzor staví dítě?...   ...více

Tu mi odvážili jako mzdu třicet šekelů stříbra. Nato mi Hospodin řekl: „Hoď to tavičovi, tu nádhernou cenu, jíž mě ocenili.“ I vzal jsem těch třicet šekelů stříbra...   ...více

Posel, který šel zavolat Míkajáše, mu domlouval: „Hle, slova proroků jedněmi ústy ohlašují králi dobré věci. Ať je tvá řeč jako řeč každého z nich, mluv o dobrých...   ...více

« předchozí 1234567...213 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít