23.08.2016 16:09

VYJÁDŘENÍ K PROCESU TZV. „MAJETKOVÉHO VYROVNÁNÍ“ V MYSLIBOŘICÍCH

  Ústředí Diakonie ČCE přijalo v poslední době několik dotazů ohledně článku „Evangelíci žalují Myslibořice a stát. Chtějí i budovy, které nestavěli“, který byl publikován 16. srpna 2016 v krajské mutaci...
22.08.2016 11:18

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: VEDOUCÍ TAJEMNÍK/TAJEMNICE ÚSTŘEDNÍ CÍRKEVNÍ KANCELÁŘE ČCE

  Synodní rada Českobratrské církve evangelické (ČCE) vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Vedoucí tajemník/tajemnice Ústřední církevní kanceláře ČCE   Požadavky: Ukončené...
16.08.2016 16:09

ZASEDÁNÍ SYNODNÍ RADY ZE DNE 16. 8. 2016

  Sbory a pracovníci Synodní rada jmenuje k 1. 8. 2016 Filipa Susu předsedou Poradního odboru teologického. Synodní rada uděluje podmíněně pokyn k volbě Pavla Klineckého za faráře v Třebenicích. Podmínkou je...
15.08.2016 07:10

SJEZD (NEJEN) EVANGELICKÉ MLÁDEŽE 2016 V TŘEBÍČI

  Voda je nepostradatelná, nutná a zároveň nenápadná, samozřejmá. Její význam nám často dochází, až když k ní nemáme přístup. Někdy se však životodárná síla rozbouří, překročí své břehy a ničí. Tématu vody...
E-církev.cz
« předchozí 1...76777879808182...203 následující »  [vše]

Ale Rút jí odvětila: „Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým...   ...více

Když se vracely do judské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy: „Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy...   ...více

Proto se přichystala se svými snachami k návratu z Moábských polí. [Rt 1, 5–6a] Noemi je pragmatická žena. Právě prožívá čas rodinných tragédií. Zemřel jí muž a...   ...více

Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na Moábských polích. [Rt 1, 1]...   ...více

[Mordokaj napsal,] že Agagovec Haman, syn Hamedatův, protivník všech židů, osnoval záměr proti židům, jak by je zahubil, že házel púr, totiž los, aby je vyděsil a zahubil....   ...více

Došlo k zvratu: naopak židé se zmocnili těch, kdo je nenáviděli. […] Ten den učinili dnem radostného hodování. [Est 9, 1c. 17b] Dějinný zvrat už prožilo mnoho lidí....   ...více

„Neboť jak bych mohla přihlížet pohromě, která má postihnout můj lid? Jak bych mohla přihlížet záhubě svého rodu?“ [Est 8, 6] Ještě není všemu strachu konec....   ...více

Mordokajovi se dostalo přístupu před krále, protože Ester oznámila, čím jí je. Král sňal svůj pečetní prsten, který dal odebrat Hamanovi, a dal jej Mordokajovi. [Est 8,...   ...více

„Vždyť jsme byli prodáni, já i můj lid, aby nás vyhladili, povraždili a zahubili.“ […] „Tím protivníkem a nepřítelem je ten zloduch Haman.“ [Est 7, 4a. 6a] A je tu...   ...více

„Co se má stát s mužem, kterého chce král poctít?“ Haman si v duchu řekl: „Koho jiného než mne by chtěl král poctít?“ [Est 6, 6] Přichází ráno, kdy měl být...   ...více

« předchozí 1...76777879808182...203 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít