19.09.2016 15:29

MODLITBA ZA DOMOV 2016

  V den státního svátku v pátek 28. října 2016 se bude v Praze při příležitosti oslav k připomenutí vzniku samostatného československého státu konat desátý ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba za...
16.09.2016 13:41

ZPĚVÁCI Z ISLANDU PODPOŘÍ REKONSTRUKCI MILÍČOVY KAPLE

  Podpořit rekonstrukci chátrající Milíčovy kaple a vznik komunitního a pastoračního centra mohou lidé nejen z Prahy v neděli 25. září. Benefiční koncert na podporu tohoto projektu se koná od pěti hodin odpoledne...
14.09.2016 09:46

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O NÁVRH JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU CÍRKVE

  Českobratrská církev evangelická vyhlašuje na základě rozhodnutí synodu soutěž o návrh na vytvoření jednotného vizuálního stylu. Základem soutěže je značka a logotyp, které se stanou vizuálním symbolem církve. Značka...
12.09.2016 15:47

VĚŘÍCÍ VYRAZÍ DO KOSTELA NA KOLE

    Nebuďme lhostejní k zemi, která nám byla svěřena – s takovým heslem vyrazí stovky věřících z celé republiky v neděli 18. září (případně už v sobotu 17. září) do kostela. Zapojí se do ekumenické akce Do...
E-církev.cz
« předchozí 1...76777879808182...206 následující »  [vše]

Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ [Mk 1, 17] Ježíš zavolal na učedníky a oni šli. Nemusel nejprve učinit zázračný čin, aby na ně...   ...více

Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají sítě do moře; byli totiž rybáři. [Mk 1, 16] První z těch, kdo se vydali za...   ...více

„Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ [Mk 1, 15] Obsah Ježíšova kázání je vyjádřen stručně, Marek shrnuje hned...   ...více

Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. [Mk 1, 14] Boží Syn, který přišel na svět v lidském těle, to na tom našem světě vůbec...   ...více

A andělé ho obsluhovali. [Mk 1, 13c] Divá zvěř odkazuje na spolužití člověka se zvířaty v ráji. A co ti andělé? Ti se přece také vyskytují v souvislosti s příběhem...   ...více

Satan ho pokoušel. [Mk 1, 13b] Varování před ďáblovými nástrahami neslyšíme poprvé. Také jsme asi už všichni zkusili vzít je vážně a říci ďáblu: Ne! Kolikrát...   ...více

Satan ho pokoušel. [Mk 1, 13b] Hned na začátku objevil se také satan. Na nic nečekal a začal Ježíše pokoušet. I to patří k začátku. Jako tomu bylo i na začátku světa...   ...více

Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. [Mk 1, 13] Kdo žil mezi zvěří polní? Adam. A když k němu přišel satan,...   ...více

A hned ho Duch vyvedl na poušť. [Mk 1, 12] Marek je stručný vypravěč, napsal nejkratší evangelium. Probrali jsme jeho krátkou zprávu o Janu Křtiteli a pak už je dnešní...   ...více

Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“ [Mk...   ...více

« předchozí 1...76777879808182...206 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít