24.06.2016 11:24

PUTOVÁNÍ ZA PRAVDOU - DIVADELNÍ HRA O JERONÝMOVI PRAŽSKÉM

  Život Jeronýma Pražského je jednou velkou poutí. Navštívil řadu zemí, získal mistrovské tituly čtyř slavných evropských univerzit, setkal se s mnoha důležitými a mocnými lidmi, byl souzen koncilem... Jak představit tento...
20.06.2016 15:41

JERONÝM PRAŽSKÝ V ŽIŽKOSTELE

  Ve středu 22. června 2016 proběhne akce s názvem JERONÝM PRAŽSKÝ v Žižkostele (nám. Barikád 1, Praha 3). Od 16:00 hodin je na programu loutkové divadlo pro děti, promítání pohádky a zpěv faráře Jardy Pechara s nástrojem...
17.06.2016 13:50

PROHLÁŠENÍ EKUMENICKÉ RADY CÍRKVÍ V ČR K NÁSILNÝM ÚTOKŮM V UPLYNULÉM TÝDNU

  My, čelní představitelé církví sdružených v Řídícím výboru Ekumenické rady církví v ČR, vyjadřujeme hluboké politování a zármutek nad násilnými útoky v Tel Avivu, Orlandu a Bristallu v uplynulém týdnu. V modlitbách...
17.06.2016 10:12

ČEŠI A NĚMCI PŘIPRAVILI EKUMENICKÝ SEMINÁŘ O MIGRACI

  Už potřetí zahájí velké prázdniny v Hořejších Herlíkovicích v Krkonoších setkání Čechů a Němců. Tentokrát se k společnému rozhovoru a práci sejdou protestanti, katolíci i pravoslavní. A nezůstane jen u dvou...
E-církev.cz
« předchozí 1...76777879808182...197 následující »  [vše]

Slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat. [Dt 6, 6–7a] Jeden z důležitých a taky náročných...   ...více

„Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ [Mt 9, 37b–38] Platí tato Ježíšova slova i o situaci dnešní církve? Že...   ...více

Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. [Mt 9, 36] Ježíšovi je zástupů lidí kolem něho líto. To je jeho vidění...   ...více

Jsem Bůh, jenom když jsem blízko? je výrok Hospodinův; jsem-li daleko, Bůh už nejsem? [Jr 23, 23] Zvláštní Boží otázka. Ujišťuje o Boží blízkosti, ale ne tak, že by...   ...více

„Prosím tě tedy, otče, pošli Lazara do mého rodného domu, neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.“ Ale Abraham mu odpověděl:...   ...více

Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů. [L 16, 19–20] Dva...   ...více

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. [Nu 6, 24–26]...   ...více

,Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem?‘ ,Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit?‘ Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! [Ř 11, 34–36a]...   ...více

Musíte se narodit znovu. […] Nikodém se ho otázal: „Jak se to může stát?“ [J 3, 7b. 9] Co to po nás chceš, Ježíši? Jak se může člověk narodit, když už je starý?...   ...více

Odeberu z ducha, který je na tobě, a vložím jej na ně. Ponesou pak břímě lidu s tebou, neponeseš je už sám. [Nu 11, 17b] Mojžíš Hospodinu sice vyčítá, ale nenadává...   ...více

« předchozí 1...76777879808182...197 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít