23.08.2016 16:09

VYJÁDŘENÍ K PROCESU TZV. „MAJETKOVÉHO VYROVNÁNÍ“ V MYSLIBOŘICÍCH

  Ústředí Diakonie ČCE přijalo v poslední době několik dotazů ohledně článku „Evangelíci žalují Myslibořice a stát. Chtějí i budovy, které nestavěli“, který byl publikován 16. srpna 2016 v krajské mutaci...
22.08.2016 11:18

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: VEDOUCÍ TAJEMNÍK/TAJEMNICE ÚSTŘEDNÍ CÍRKEVNÍ KANCELÁŘE ČCE

  Synodní rada Českobratrské církve evangelické (ČCE) vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Vedoucí tajemník/tajemnice Ústřední církevní kanceláře ČCE   Požadavky: Ukončené...
16.08.2016 16:09

ZASEDÁNÍ SYNODNÍ RADY ZE DNE 16. 8. 2016

  Sbory a pracovníci Synodní rada jmenuje k 1. 8. 2016 Filipa Susu předsedou Poradního odboru teologického. Synodní rada uděluje podmíněně pokyn k volbě Pavla Klineckého za faráře v Třebenicích. Podmínkou je...
15.08.2016 07:10

SJEZD (NEJEN) EVANGELICKÉ MLÁDEŽE 2016 V TŘEBÍČI

  Voda je nepostradatelná, nutná a zároveň nenápadná, samozřejmá. Její význam nám často dochází, až když k ní nemáme přístup. Někdy se však životodárná síla rozbouří, překročí své břehy a ničí. Tématu vody...
E-církev.cz
« předchozí 1...75767778798081...203 následující »  [vše]

Všechen lid, který byl v bráně, i starší odpověděli: „Jsme svědky. Kéž dá Hospodin, aby žena, která přichází do tvého domu, byla jako Ráchel a Lea, které obě...   ...více

Zastánce tedy řekl Bóazovi: „Kup si to sám.“ A zul si střevíc. Bóaz pak řekl starším a všemu lidu: „Dnes jste svědky, že jsem koupil od Noemi všechno, co patřilo...   ...více

Bóaz vystoupil k bráně a posadil se tam. Tu šel kolem zastánce, o němž Bóaz mluvil. Vybídl ho: „Člověče, zastav se a posaď se tu.“ A on se zastavil a posadil se. […]...   ...více

Pak odešel do města a ona odešla k tchyni. Ta se otázala: „S jakou přicházíš, má dcero?“ I vyprávěla jí všechno, jak s ní ten muž jednal. A dodala: „Těchto šest měr...   ...více

„Zůstaň tu přes noc. Ráno, bude-li on chtít, dobrá, ať se tě zastane; nebude-li ochoten být ti zastáncem, zastanu se tě sám, jakože živ je Hospodin. Spi klidně až do...   ...více

O půlnoci se ten muž vyděsil, trhl sebou a vidí – v nohách mu leží žena. Otázal se: „Kdo jsi?“ Odpověděla: „Jsem Rút, tvá služebnice. Rozprostři nad svou...   ...více

„Hleď, což není Bóaz, s jehož děvečkami jsi byla, náš příbuzný? Právě dnes v noci bude na humně převívat ječmen. Umyj se, potři se mastí, přehoď si plášť a sejdi...   ...více

Tu řekla Noemi své snaše: „Požehnán buď od Hospodina, který neodňal své milosrdenství od živých ani od mrtvých.“ A pokračovala: „Ten muž je náš blízký příbuzný,...   ...více

Bóaz jí odpověděl: „Jsem dobře zpraven o všem, co jsi po smrti svého muže učinila pro svou tchyni, že jsi opustila otce a matku i rodnou zemi a odešla jsi k lidu, který jsi...   ...více

Moábská Rút řekla Noemi: „Ráda bych šla na pole sbírat klasy za někým, u koho dojdu přízně.“ Noemi jí odpověděla: „Jdi, má dcero.“ [Rt 2, 2] Rút zůstává pro...   ...více

« předchozí 1...75767778798081...203 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít