09.12.2016 21:11

EVROPSKÉ BIBLICKÉ DIALOGY 2017

  K Evropským biblickým dialogům, které v roce 2017 pořádá Evangelická akademie v Berlíně, jsou zváni laičtí pracovníci církví i teologové. Program seminářů je strukturován podle věku účastníků či oboru jejich...
04.12.2016 19:39

SYNODNÍ RADA ČCE MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK PRÁCE

  Nedávno uplynul rok od okamžiku, kdy se funkce ujala synodní rada v čele s Danielem Ženatým a Vladimírem Zikmundem. Se všemi šesti členy jsme natočili rozhovory, které v následujících šesti dnech postupně zveřejníme na...
02.12.2016 17:08

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI REFORMOVANÉ KŘESŤANSKÉ CÍRKVE NA SLOVENSKU

  Ve dnech 1. a 2. prosince se v prostorách Husova domu v Praze uskutečnilo setkání zástupců Českobratrské církve evangelické s hosty z Reformované Křesťanské církve na Slovensku. Na programu bylo představení aktuální...
01.12.2016 15:01

EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH V RIZE

  Tisíce mladých lidí z celého světa se zúčastní pětidenního setkání pořádaného ekumenickou komunitou Taizé, tentokrát v hlavním městě Lotyšsa Rize v termínu 28. prosince 2016 až 1. ledna 2017. Před dvěma lety se...
E-církev.cz
« předchozí 1...75767778798081...214 následující »  [vše]

Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. [2 K 5, 10]   Tváří v...   ...více

Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. [2 K 5, 1]   Co se...   ...více

V den našeho Pána Ježíše budeme vaší chloubou, tak jako vy zase naší. [2 K 1, 14b]   Jaké jsou nejhlubší motivy našeho jednání, našich slov a myšlenek? Za...   ...více

My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. [Fp 3, 20]   Někteří lidé ve filipském sboru si mysleli, když věří v...   ...více

Držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal. [Fp 2, 16]   Nadarmo běžet a nadarmo se namáhat...   ...více

Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. [1 Te 5, 23]   Apoštol...   ...více

Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. [1 Te 5, 1–2]   Náhlost a...   ...více

Ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí. [1 Te 4, 16b–17a]   Kdy už konečně přijde Pán a naplní se jeho zaslíbení? Bolestná otázka mnoha...   ...více

Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme, ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším...   ...více

Vždyť už jen ,docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se.‘ [Žd 10, 37]   Církev byla brzy vystavena nepřátelství židovského i pohanského...   ...více

« předchozí 1...75767778798081...214 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít