24.06.2016 11:24

PUTOVÁNÍ ZA PRAVDOU - DIVADELNÍ HRA O JERONÝMOVI PRAŽSKÉM

  Život Jeronýma Pražského je jednou velkou poutí. Navštívil řadu zemí, získal mistrovské tituly čtyř slavných evropských univerzit, setkal se s mnoha důležitými a mocnými lidmi, byl souzen koncilem... Jak představit tento...
20.06.2016 15:41

JERONÝM PRAŽSKÝ V ŽIŽKOSTELE

  Ve středu 22. června 2016 proběhne akce s názvem JERONÝM PRAŽSKÝ v Žižkostele (nám. Barikád 1, Praha 3). Od 16:00 hodin je na programu loutkové divadlo pro děti, promítání pohádky a zpěv faráře Jardy Pechara s nástrojem...
17.06.2016 13:50

PROHLÁŠENÍ EKUMENICKÉ RADY CÍRKVÍ V ČR K NÁSILNÝM ÚTOKŮM V UPLYNULÉM TÝDNU

  My, čelní představitelé církví sdružených v Řídícím výboru Ekumenické rady církví v ČR, vyjadřujeme hluboké politování a zármutek nad násilnými útoky v Tel Avivu, Orlandu a Bristallu v uplynulém týdnu. V modlitbách...
17.06.2016 10:12

ČEŠI A NĚMCI PŘIPRAVILI EKUMENICKÝ SEMINÁŘ O MIGRACI

  Už potřetí zahájí velké prázdniny v Hořejších Herlíkovicích v Krkonoších setkání Čechů a Němců. Tentokrát se k společnému rozhovoru a práci sejdou protestanti, katolíci i pravoslavní. A nezůstane jen u dvou...
E-církev.cz
« předchozí 1...75767778798081...197 následující »  [vše]

Může vést slepý slepého? Nepadnou oba do jámy? Žák není nad učitele. Je-li zcela vyučen, bude jako jeho učitel. [L 6, 39–40] Dvě kratičká podobenství v závěru...   ...více

Ale [starší syn] mu odpověděl: „Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými...   ...více

Hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen. A začali se veselit. [L 15, 23b–24] Když se člověk navrací ze světa...   ...více

Ten mladší řekl otci: „Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.“ On jim rozdělil své jmění. [L 15, 12] Máme tu před sebou člověka, který se rozhodne, že se...   ...více

Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. [1 K 9, 25] Apoštol nás chce povzbudit k...   ...více

Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. [1 K 9, 19] Zní to jako protimluv, to apoštolovo vyznání: Jsem svobodný ode všech, a jsem taky...   ...více

Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. [Ef 2, 20] Církev (sbor) jako staveniště, stavba domu. Trochu neomalený...   ...více

V něm je náš pokoj, on dvojí spojil vjedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. [Ef 2, 14a] Díky Kristu je každý člověk usmířen s Bohem. Ti, co byli Bohu...   ...více

Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: „Pojďte, vše už je připraveno.“ A začali se jeden jako druhý vymlouvat. [L 14, 17–18a] Bůh...   ...více

Když Jezábel uslyšela, že Nábot byl ukamenován a zemřel, řekla Achabovi: „Vstaň a zaber vinici Nábota Jizreelského, kterou ti odmítl dát za stříbro. Nábot už nežije, je...   ...více

« předchozí 1...75767778798081...197 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít