09.12.2016 21:11

EVROPSKÉ BIBLICKÉ DIALOGY 2017

  K Evropským biblickým dialogům, které v roce 2017 pořádá Evangelická akademie v Berlíně, jsou zváni laičtí pracovníci církví i teologové. Program seminářů je strukturován podle věku účastníků či oboru jejich...
04.12.2016 19:39

SYNODNÍ RADA ČCE MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK PRÁCE

  Nedávno uplynul rok od okamžiku, kdy se funkce ujala synodní rada v čele s Danielem Ženatým a Vladimírem Zikmundem. Se všemi šesti členy jsme natočili rozhovory, které v následujících šesti dnech postupně zveřejníme na...
02.12.2016 17:08

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI REFORMOVANÉ KŘESŤANSKÉ CÍRKVE NA SLOVENSKU

  Ve dnech 1. a 2. prosince se v prostorách Husova domu v Praze uskutečnilo setkání zástupců Českobratrské církve evangelické s hosty z Reformované Křesťanské církve na Slovensku. Na programu bylo představení aktuální...
01.12.2016 15:01

EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH V RIZE

  Tisíce mladých lidí z celého světa se zúčastní pětidenního setkání pořádaného ekumenickou komunitou Taizé, tentokrát v hlavním městě Lotyšsa Rize v termínu 28. prosince 2016 až 1. ledna 2017. Před dvěma lety se...
E-církev.cz
« předchozí 1...72737475767778...214 následující »  [vše]

On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti...   ...více

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! (2 K 1, 3)   Otevírá se před námi nový kalendářní rok. Jaké...   ...více

„Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani...   ...více

Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir, která věřila v jednoho Boha. [Sk 16,14a]   Z malé galerie novozákonních postav máme...   ...více

V Cesareji žil nějaký muž jménem Kornélius, důstojník pluku zvaného Italský. [Sk 10, 1]   Dodnes není snadné prolomit kulturní a náboženské bariéry, které...   ...více

Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš – to znamená ,syn útěchy‘ – levita původem z Kypru, měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly. [Sk...   ...více

Filip odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista. [Sk 8, 5]   Příběh diakona Filipa je strhujícím příkladem misijní horlivosti prvotní církve. Podle...   ...více

Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. [Sk 7, 54]   Zpráva o ukamenování Štěpána zní jako disharmonický tón do...   ...více

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. [L 2, 8]   Zprávou o narození Ježíše v Betlémě vánoční příběh...   ...více

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. […] Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také...   ...více

« předchozí 1...72737475767778...214 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít