20.01.2017 21:06

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA V TÝDNU MODLITEB

  Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference zvou na ekumenickou bohoslužbu u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů v pondělí 23. ledna od 18:00 hodin ve sboru CČSH v Praze na Vinohradech (Husův sbor CČSH,...
18.01.2017 22:14

REKREAČNÍHO STŘEDISKO V HERLÍKOVICÍCH

  Rekreační středisko v Hořejších Herlíkovicích, obec Strážné, je od 1. 1. 2017 opět v provozu. Více informací ZDE .  
18.01.2017 11:25

BRATRSKÁ ŠKOLA HLEDÁ UČITELE/UČITELKU

  Bratrská škola – církevní základní škola pro 1. stupeň se sídlem na Praze 7 hledá učitele/učitelku do 2. třídy. Předpokladem je kladný vztah ke křesťanským hodnotám a ochota sdílet atmosféru školy rodinného typu....
17.01.2017 17:21

SVÍČKA PRO ALEPPO

  V pondělí 16. ledna v podvečer se na Hradčanském náměstí v Praze sešlo několik desítek lidí. Zapálením svíček i modlitbou vyjádřili podporu lidem, na které dolehla válka v Sýrii i poutníkům na cestě mírového...
E-církev.cz
« předchozí 1...72737475767778...218 následující »  [vše]

Tu [slepec] zvolal: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: „Synu Davidův, smiluj se...   ...více

Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. (L 2, 46–47)  ...   ...více

Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, […] praví: „[…] Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy […]. Shromáždím k němu ještě další, k...   ...více

Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. (J 10, 9)   Dveře zná každý. Vstupní dveře a brány, pečlivě zdobené...   ...více

Co se týká neprovdaných, nemám žádný rozkaz Páně, ale dávám jen radu jako ten, kdo je pro milosrdenství Páně hoden důvěry. (1 K 7, 25)   Jak ovlivňuje bible...   ...více

V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče,...   ...více

Když byli sami, obrátil se na své učedníky a řekl jim: „Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli vidět, na co vy...   ...více

Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. […] Kdo...   ...více

V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco pro sit Otce ve jménu mém, dá vám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a...   ...více

Protož prosímť vás já vězeň v Pánu, abyste hodně chodili, jakž hodné jest na to povolání, kterýmž povoláni jste, se vší pokorou, tichostí, i s snášelivostí,...   ...více

« předchozí 1...72737475767778...218 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít