24.06.2016 11:24

PUTOVÁNÍ ZA PRAVDOU - DIVADELNÍ HRA O JERONÝMOVI PRAŽSKÉM

  Život Jeronýma Pražského je jednou velkou poutí. Navštívil řadu zemí, získal mistrovské tituly čtyř slavných evropských univerzit, setkal se s mnoha důležitými a mocnými lidmi, byl souzen koncilem... Jak představit tento...
20.06.2016 15:41

JERONÝM PRAŽSKÝ V ŽIŽKOSTELE

  Ve středu 22. června 2016 proběhne akce s názvem JERONÝM PRAŽSKÝ v Žižkostele (nám. Barikád 1, Praha 3). Od 16:00 hodin je na programu loutkové divadlo pro děti, promítání pohádky a zpěv faráře Jardy Pechara s nástrojem...
17.06.2016 13:50

PROHLÁŠENÍ EKUMENICKÉ RADY CÍRKVÍ V ČR K NÁSILNÝM ÚTOKŮM V UPLYNULÉM TÝDNU

  My, čelní představitelé církví sdružených v Řídícím výboru Ekumenické rady církví v ČR, vyjadřujeme hluboké politování a zármutek nad násilnými útoky v Tel Avivu, Orlandu a Bristallu v uplynulém týdnu. V modlitbách...
17.06.2016 10:12

ČEŠI A NĚMCI PŘIPRAVILI EKUMENICKÝ SEMINÁŘ O MIGRACI

  Už potřetí zahájí velké prázdniny v Hořejších Herlíkovicích v Krkonoších setkání Čechů a Němců. Tentokrát se k společnému rozhovoru a práci sejdou protestanti, katolíci i pravoslavní. A nezůstane jen u dvou...
E-církev.cz
« předchozí 1...72737475767778...197 následující »  [vše]

Jako zlatá jablka se stříbrnými ozdobami je vhodně pronesené slovo. [Př 25, 11] Poměrně častá otázka, jestli se umělecký cit a vkus v dějinách vyvíjí, nebyla nikdy...   ...více

Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý. [Př 10, 19] Máte tady modlitbu. Pokud bychom jí měli někoho od základu učit: Jsou pro...   ...více

Neraduj se z pádu svého nepřítele, nejásej nad jeho klopýtnutím ani v srdci. [Př 24, 17] Řekl mi jeden posluchač mých výkladů, že by jej u zmínek o nepřátelích...   ...více

Můj synu, kdyby tě lákali hříšníci, nepřivoluj! [Př 1, 10] Walter Trobisch ve svém spisku Život bez všedních dnů radí mladým lidem, kteří přijdou (jako studenti,...   ...více

Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid. [Př 15, l6] Oblíbený autor předělu 19. a 20. století Jack London ve svých povídkách zachycuje...   ...více

Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se probudíš ze svého spánku? [Př 6, 9] Pokušení zahálky není v Písmu uvedeno zvláštním příběhem. odkud se do lidského života...   ...více

Člověk bez rozumu dává ruku a svému druhovi se zaručuje. [Př 17, 18] Otázka třeba jen pedagogická: Kdy se mladý člověk stává osobností? Odpověď: Když je schopen...   ...více

A díval jsem se na prostoduché; pozoroval jsem mezi těmi synky mladíka, který neměl rozum. [Př 7, 7] Biblické myšlení je svou povahou preventivní. Raduje se z nápravných...   ...více

Spravedlnost vysvobodí od smrti. [Př 10, 2b] Sama výseč tohoto textu knihy Přísloví nám klade otázku: Jaké učení o smrti drželi její prapůvodní lidoví teologové a pak...   ...více

Spravedlnost napřimuje bezúhonnému cestu. [Př 11, 5a] Ono písmácké každodenní sebespravování Slovem Božím, jež se zvenčí jeví tak podivínské, zastaralé a...   ...více

« předchozí 1...72737475767778...197 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít