27.05.2016 22:07

FESTIVAL K POCTĚ JERONÝMA PRAŽSKÉHO - EVROPANA, VZDĚLANCE A BUŘIČE

  Příběh Jeronýma Pražského rozechvívá lidskou duši i po šesti staletích. Muž Bohem nadaný, otevřené povahy, stále na cestách, nesmírně vzdělaný, světové univerzity se o něj přetahovaly. Příběh významného...
27.05.2016 08:24

JERONÝM PRAŽSKÝ V ČESKÉ TELEVIZI

  30. května uplyne 600 let od upálení univerzitního mistra Jeronýma Pražského. Rozporuplná osobnost geniálního myslitele zůstává nezaslouženě ve stínu Jana Husa. Českobratrská církev evangelická si ho připomene v sobotu 28....
27.05.2016 06:19

KNIHA A KOMIKS K VÝROČÍ JERONÝMA PRAŽSKÉHO

  Výročí nabízejí příležitost připomenout si ty, na něž bychom mohli zapomenout. Proto Českobratrská církev evangelická (ČCE) letos kromě akcí k 600. výročí mučednické smrti Jeronýma Pražského vydává také komiks a...
26.05.2016 17:10

ČESKO-MAĎARSKO-HOLANDSKÝ REFORMAČNÍ SEMINÁŘ

  Setkání zástupců z Českobratrské církve evangelické s přáteli z Nizozemí a z Maďarska se konalo od úterý do čtvrtka v Praze. Účastníci reformačního semináře sdíleli především zkušenosti s misií. Strávili...
E-církev.cz
« předchozí 1...72737475767778...194 následující »  [vše]

Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: „Pojďte, vše už je připraveno.“ A začali se jeden jako druhý vymlouvat. [L 14, 17–18a] Bůh...   ...více

Když Jezábel uslyšela, že Nábot byl ukamenován a zemřel, řekla Achabovi: „Vstaň a zaber vinici Nábota Jizreelského, kterou ti odmítl dát za stříbro. Nábot už nežije, je...   ...více

Nábot řekl Achabovi: „Chraň mě Hospodin, abych ti dal dědictví po svých otcích.“ [1 Kr 21, 3] Nábot nechce prodat králi Achabovi svou vinici. Přitom Achab nabízí velmi...   ...více

Slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat. [Dt 6, 6–7a] Jeden z důležitých a taky náročných...   ...více

„Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ [Mt 9, 37b–38] Platí tato Ježíšova slova i o situaci dnešní církve? Že...   ...více

Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. [Mt 9, 36] Ježíšovi je zástupů lidí kolem něho líto. To je jeho vidění...   ...více

Jsem Bůh, jenom když jsem blízko? je výrok Hospodinův; jsem-li daleko, Bůh už nejsem? [Jr 23, 23] Zvláštní Boží otázka. Ujišťuje o Boží blízkosti, ale ne tak, že by...   ...více

„Prosím tě tedy, otče, pošli Lazara do mého rodného domu, neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.“ Ale Abraham mu odpověděl:...   ...více

Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů. [L 16, 19–20] Dva...   ...více

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. [Nu 6, 24–26]...   ...více

« předchozí 1...72737475767778...194 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít