24.01.2017 16:28

LEDNOVÉ ČÍSLO ČASOPISU ČESKÝ BRATR

  Nedávno vyšlo první letošní číslo časopisu Český bratr. Věnuje se roku reformace – letos uplyne 500 let od doby, kdy Martin Luther přibil své teze na vrata chrámu ve Wittenbergu. Čtenáři se například dovědí, jaké...
24.01.2017 07:52

REKREAČNÍ STŘEDISKO V HERLÍKOVICÍCH

  Rekreační středisko v Hořejších Herlíkovicích, obec Strážné, je od 1. 1. 2017 opět v provozu. Více informací ZDE .  
20.01.2017 21:06

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA V TÝDNU MODLITEB

  Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference zvou na ekumenickou bohoslužbu u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů v pondělí 23. ledna od 18:00 hodin ve sboru CČSH v Praze na Vinohradech (Husův sbor CČSH,...
18.01.2017 11:25

BRATRSKÁ ŠKOLA HLEDÁ UČITELE/UČITELKU

  Bratrská škola – církevní základní škola pro 1. stupeň se sídlem na Praze 7 hledá učitele/učitelku do 2. třídy. Předpokladem je kladný vztah ke křesťanským hodnotám a ochota sdílet atmosféru školy rodinného typu....
E-církev.cz
1234567...218 následující »  [vše]

Slovo pro tento den

Modlitby

Kázání

_________________________________________________

Stačí, když máš mou milost. /2 K 12, 9/ Apoštol Pavel vede náročnou diskusi se svými kritiky a odpůrci z Korintu. V dnes čteném úseku proto přechází od teologických...   ...více

Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím,...   ...více

Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj. /1Te 1, 1/ Skoro všechny dopisy Nového zákona začínají pozdravem a...   ...více

Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. /Sk 2, 38/ Klíčové Boží dary jsou...   ...více

Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou; neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky....   ...více

Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít,...   ...více

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z...   ...více

Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. /Mk 10, 45/ Jednou z nejkrásnějších ilustrací, které...   ...více

Klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. Efezským 3,14-15   ...více

1234567...218 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít