18.12.2014 19:15

Otevřený dopis synodní rady ČCE předsedovi Vlády ČR a ministru vnitra ČR

  Vážení pánové, trápí nás, že úřady České republiky odmítají přijmout syrské uprchlíky ničené dlouhým válečným konfliktem. V posledních dnech odmítly učinit alespoň nepatrné gesto vůči těmto zkoušeným...
17.12.2014 11:35

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

  V úterý 16. prosince 2014 se ke svému pravidelnému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl 45 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada ve...
15.12.2014 12:16

Dva týdny na nalezení míst k ubytování v hostitelských rodinách pro účastníky setkání Taizé v Praze!

  Další evropské setkání se bude konat za dva týdny v Praze. Tisíce mladých lidí z východní i západní Evropy se připravují, že se tohoto velkého ekumenického setkání zúčastní. Ve světle současných událostí bude...
12.12.2014 14:50

Farářský kurz 2015

  Spolek evangelických kazatelů pořádá od pondělí 26. ledna do pátku 30. ledna 2015 farářský kurz, který se bude konat v Praze v prostorách Pedagogické fakulty UK (ul. Magdaleny Rettigové 4, Praha 1). Tématem kurzu je „Bolest a...
E-církev.cz
1234567...144 následující »  [vše]

Duchovní inspirace

Slovo pro tento den

Modlitby

Kázání

_________________________________________________

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom […] očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a...   ...více

Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. [2 Tm 4,...   ...více

Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů. [1 Tm 6, 15]   Křesťan nemusí a nemá žít ve stálém napětí, aby...   ...více

Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem, abys bez poskvrny a výtky plnil...   ...více

Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo...   ...více

Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. [2 K 5, 10]   Tváří v...   ...více

Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. [2 K 5, 1]   Co se...   ...více

V den našeho Pána Ježíše budeme vaší chloubou, tak jako vy zase naší. [2 K 1, 14b]   Jaké jsou nejhlubší motivy našeho jednání, našich slov a myšlenek? Za...   ...více

My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. [Fp 3, 20]   Někteří lidé ve filipském sboru si mysleli, když věří v...   ...více

1234567...144 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít