08.02.2016 07:33

POSTNÍ NEŠPORY

  Spolek evangelických církevních hudebníků a Druhý sbor Českobratrské církve evangelické v Praze Žižkově (Čajkovského 10, Praha 3) připravily na neděli 14. února 2016 od 14:30 hodin postní nešpory. V podání členů...
29.01.2016 10:11

NETRADIČNÍ PŮST? ČTYŘICET DNÍ BEZ AUTA

  Čtyřicet dní bez auta? V době předvelikonočního půstu si lidé mohou zkusit poznat hranice svých možností a postít se i netradičním způsobem. Nabádají k tomu organizátoři akce Autopůst. Postní období začíná letos...
26.01.2016 15:58

FINANCOVÁNÍ OPRAVY VARHAN

  Doporučujeme přečíst si článek, který byl zveřejněn na webovém portálu ProPamátky . Referuje o panelové diskusi v rámci konference „MÁME VYBRÁNO“, které se zúčastnili lidé z církví se zkušenostmi...
25.01.2016 10:31

BIBLICKÉ HESLO NA ROK 2016

  Rokem 2016 nás bude provázet slovo, které je zapsáno v Bibli, v knize proroka Izajáše, kapitole 66, verš 13: Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. Už v době proroka Izajáše to muselo být hodně...
E-církev.cz
1234567...183 následující »  [vše]

Slovo pro tento den

Modlitby

Kázání

_________________________________________________

„Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté.“ To se opakovalo třikrát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe. […] A Petr stále ještě přemýšlel o svém...   ...více

Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílet s apoštoly a všude směle mluvil ve jménu Páně […] A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i...   ...více

Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: „Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys...   ...více

Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: „Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím. […] Srovnají tě se...   ...více

Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu: „Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc. Proč bys to neudělal? Přece ti řekl: ‚Omyj se, a budeš čist.‘“ On tedy...   ...více

Jednou se mí nepřátelé obrátí zpět, v den, kdy provolám: „Teď vím, že Bůh je při mně!“ [Ž 56, 10]   Co je to jen za víru v člověku, že dokáže zahnat...   ...více

Promluvil k nim: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti, vycházejícím z jeho úst. A říkali: „Což...   ...více

Natanael mu namítl: „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ Filip mu odpoví: „Pojď a přesvědč se!“ [J 1, 46]   Kolikrát jsme se už museli přesvědčit o...   ...více

Zeptal se jich [Pavel]: „Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?“ Odpověděli mu: „Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý.“ [Sk 19, 2]   Pavel...   ...více

1234567...183 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít