31.07.2015 21:26

ZVEME NA MEZINÁRODNÍ POBYT PRO MLÁDEŽ: WE MAKE THE ROAD

  Procvičit si angličtinu a poznat mladé křesťany z celého světa mohou účastníci mezinárodního tábora. Koná se od 2. do 9. srpna v Krkonoších a nese název We make the road. Program je připraven hlavně pro mládež ve...
27.07.2015 10:40

O HUSOVI S HUMOREM

  V pondělí 27. červenec 2015 se v Cafe Prostoru (Technická 6/2710, Praha 6) od 18:00 hodin uskutečnilo setkání se spisovatelkou Klárou Smolíkovou, autorkou knih pro děti i dospělé, které se dotýkají Jana Husa - detektivky...
24.07.2015 08:34

NA POMOC UPRCHLÍKŮM POPUTUJE TÉMĚŘ ČTVRT MILIONU. LIDÉ PŘISPĚLI PŘI HUSOVSKÝCH SLAVNOSTECH

  105 026 korun vhodili při Husovských slavnostech 5. a 6. července 2015 do kasiček návštěvníci akcí na Staroměstském náměstí a v blízkých kostelech. Pomohou tak syrským uprchlíkům v libanonském táboře Shatila....
22.07.2015 11:17

LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI S MISTREM JANEM

  Desetidenní tábor pod stany v nádherném koutě přírody na Vysočině prožily děti z (nejen) pardubického sboru Českobratrské církve evangelické. Na stožáru vlála po celou dobu vlajka se známou siluetou mistra Jana, jež nás...
E-církev.cz
1234567...167 následující »  [vše]

Duchovní inspirace

Slovo pro tento den

Modlitby

Kázání

_________________________________________________

Velekněz se dotazoval Ježíše na jeho učedníky a na jeho učení. Ježíš mu řekl: „Já jsem mluvil k světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagóze a v chrámě, kde se...   ...více

„A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já, A cestu kam jdu, znáte.“ Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam...   ...více

Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: „Ty jsi král židovský?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám od sebe, nebo ti to omně řekli jiní?“...   ...více

Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný.“ Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas...   ...více

Ačkoli bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, pro lásku raději prosím, já, Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému...   ...více

Rád bych, bratří, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia, takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista, a mnohé...   ...více

Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na...   ...více

Když nastal den, vyšel z domu a šel na pusté místo; zástupy ho hledaly. Přišly až k němu a zdržovaly ho, aby od nich neodcházel. Řekl jim: „Také ostatním městům musím...   ...více

Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říci svému bratru: „Bratře, dovol, ať ti vyjmu třísku, kterou máš v...   ...více

1234567...167 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít