29.07.2014 15:04

Kostnické slavnosti

  V rámci připomínky 599. výročí upálení mistra Jana Husa se dne 6. července 2014 konala v Kostnici slavnost, kterou bylo možné chápat již jako přípravu na kulaté výročí v příštím roce. Hlavní událostí dne bylo...
28.07.2014 14:07

Letní návštěva Ukrajiny

  Od 23. července do 5. srpna pobývá Petr Brodský, celocírkevní kazatel pro české sbory ve východní Evropě, spolu s pětičlennou skupinou mezi krajany na Ukrajině ve sborech ve Veselynivce, Bohemce, Oděse a Pervomajsku. K nelehké...
25.07.2014 11:42

Hra o kalich

  Hledáte dobrodružství, zábavu i poučení? V tom případě je tu právě pro Vás nová keškovaná (geocaching), kterou připravila Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické v rámci oslav 600. výročí...
23.07.2014 14:29

Výstava inspirovaná Biblí

  Od 10. srpna do 10. září 2014 probíhá v evangelickém kostele Martin ve zdi (Martinská 8, Praha 1 – Staré Město) výstava Viléma Veleckého s názvem Inspirován Biblí. Výstava je přístupná veřejnosti od pondělí do soboty...
E-církev.cz
1234567...130 následující »  [vše]

Duchovní inspirace

Slovo pro tento den

Modlitby

Kázání

_________________________________________________

Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. [Př 3, 27] To by ale byla obludná nepatřičnost v prostoru, kde „Hospodin je ke všem...   ...více

Vysvoboď ty, kdo jsou vlečeni na smrt; což se neujmeš těch, kdo se potácejí na popravu? Řekneš-li: „My jsme to nevěděli,“ což ten, který zpytuje nitro, tomu nerozumí?...   ...více

Nechlub se zítřejším dnem, vždyť nevíš, co den zrodí. [Př 27, 1] I v českém jazyce zdomácnělo slovo z angličtiny: asertivní – důrazně vystupující, v protikladu k...   ...více

Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť jej chlebem, žízní-li, napoj ho vodou, tím shrneš řeřavé uhlí na jeho hlavu a Hospodin ti odplatí. [Př 25, 21–22] Myšlení...   ...více

Láska přikrývá všechna přestoupení. [Př 10, 12b] Tento příběh není ohmataný (nesčetněkrát předávaný kýmsi komusi a tím oslabený ve svědecké hodnotě). Jeho...   ...více

Nedomlouvej posměvači, aby tě nezačal nenávidět. Domlouvej moudrému a bude tě milovat. [Př 9, 8] Křesťanské společenství je propojeno vazbami lásky. Jakkoli jsou jedinci...   ...více

Kdo je bez rozumu, pohrdá svým druhem, kdežto muž rozumný mlčí. [Př 11, 12] Pozor, mladý člověče (rodu mužského i ženského)! Můžeš, třeba hned při seznamování,...   ...více

Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. [Př 15, 1] Mladí manželé se vrátili od soudu, kde se projednávalo rozloučení...   ...více

Svlékat šaty v chladný den či nalévat do louhu ocet je zpívat písně srdci sklíčenému. [Př 25, 20] Jeden místní časopis navrhl definici lidského života (zřejmě po...   ...více

1234567...130 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít