02.09.2014 10:49

Mládež live

  V sobotu 20. a v neděli 21. září 2014 se ve farním sboru Českobratrské církve evangelické v Praze Libni (U Pošty 6, Praha 8) uskuteční další akce z cyklu Mládež live. Tentokrát bude tématem pomoc bezmocným blízko i...
29.08.2014 13:17

Ekumenické bohoslužby na louce u poděbradského Jezera

  Nebývá zvykem, aby město vyzývalo církve k uspořádání ekumenických bohoslužeb, nebo se dokonce samo na jejich organizaci významně podílelo. Poděbrady takovým výjimečným městem jsou. U příležitosti letošních oslav...
27.08.2014 13:03

Nastavení hranic – nejen v lidském společenství

  Od 16. do 19. října 2014 se v Horském domově v krkonošských Herlíkovicích uskuteční podzimní setkávání generací. Třídenní pobyt, jehož tématem je Nastavení hranic – nejen v lidském společenství, je určen hlavně...
26.08.2014 10:59

Koncert německých pozounistů u Martina ve zdi

  V pátek 5. září se v evangelickém kostele Martin ve zdi (Martinská 8) uskuteční koncert s názvem Music Soiree, na němž vystoupí Sbor pozounérů evangelické luterské farnosti v německém Hohne. Koncert Sboru pozounérů,...
E-církev.cz
1234567...134 následující »  [vše]

Duchovní inspirace

Slovo pro tento den

Modlitby

Kázání

_________________________________________________

Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu.“ [Mk 1, 2] Ještě než Ježíš přišel, už o tom lidé měli vědět:...   ...více

Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. [Mk 1, 1] Otvíráme dnes, na počátku nového školního roku, jedno z evangelií, to nejstarší. Budeme je probírat pěkně...   ...více

Obéd zplodil Jišaje a Jišaj zplodil Davida. [Rt 4, 22] Konec dobrý všechno dobré. Prošli jsme v posledních sedmnácti dnech celou knihu Rút, tedy celý dramatický příběh...   ...více

I vzal si Bóaz Rút a stala se jeho ženou. Vešel k ní a Hospodin jí dopřál, že otěhotněla a porodila syna. Tu řekly ženy Noemi: […] „On ti vrátí smysl života, bude o...   ...více

Všechen lid, který byl v bráně, i starší odpověděli: „Jsme svědky. Kéž dá Hospodin, aby žena, která přichází do tvého domu, byla jako Ráchel a Lea, které obě...   ...více

Zastánce tedy řekl Bóazovi: „Kup si to sám.“ A zul si střevíc. Bóaz pak řekl starším a všemu lidu: „Dnes jste svědky, že jsem koupil od Noemi všechno, co patřilo...   ...více

Bóaz vystoupil k bráně a posadil se tam. Tu šel kolem zastánce, o němž Bóaz mluvil. Vybídl ho: „Člověče, zastav se a posaď se tu.“ A on se zastavil a posadil se. […]...   ...více

Pak odešel do města a ona odešla k tchyni. Ta se otázala: „S jakou přicházíš, má dcero?“ I vyprávěla jí všechno, jak s ní ten muž jednal. A dodala: „Těchto šest měr...   ...více

„Zůstaň tu přes noc. Ráno, bude-li on chtít, dobrá, ať se tě zastane; nebude-li ochoten být ti zastáncem, zastanu se tě sám, jakože živ je Hospodin. Spi klidně až do...   ...více

1234567...134 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít