19.09.2014 14:40

37. evropské setkání mladých v Praze

  Každým rokem v čase mezi Vánocemi a Novým rokem pořádá komunita Taizé „evropské setkání“ v jednom z velkých měst Evropy. Účastní se jich mnoho tisíc mladých lidí z celé Evropy i dalších kontinentů. Nyní začíná...
18.09.2014 09:46

Jarmark u Ludmily

  Diakonie Českobratrské církve evangelické slaví v letošním roce 25. výročí obnovené činnosti. Toto výročí si bude připomínat také na Jarmarku u Ludmily v úterý 18. září 2014 na náměstí Míru v Praze 2. Jarmark u...
17.09.2014 15:55

Pomoc Ukrajině

  Synodní rada Českobratrské církve evangelické na svém zasedání dne 9. září 2014 uvolnila na pomoc Ukrajině prostřednictvím Diakonie ČCE 200.000,- Kč z prostředků fondu sociální a charitativní pomoci. „Všichni...
16.09.2014 15:41

Oslavy obnovení přijímání „Pod obojí“ proběhnou v Praze 12. října

  Letos na podzim uplyne 600 let od obnovení přijímání večeře Páně pod obojí způsobou, které při bohoslužbách v pražských kostelích obnovil Jakoubek ze Stříbra se svými spolupracovníky. „Jako současní čeští...
E-církev.cz
1234567...135 následující »  [vše]

Duchovní inspirace

Slovo pro tento den

Modlitby

Kázání

_________________________________________________

Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ [Mk 1, 17] Ježíš zavolal na učedníky a oni šli. Nemusel nejprve učinit zázračný čin, aby na ně...   ...více

Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají sítě do moře; byli totiž rybáři. [Mk 1, 16] První z těch, kdo se vydali za...   ...více

„Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ [Mk 1, 15] Obsah Ježíšova kázání je vyjádřen stručně, Marek shrnuje hned...   ...více

Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. [Mk 1, 14] Boží Syn, který přišel na svět v lidském těle, to na tom našem světě vůbec...   ...více

A andělé ho obsluhovali. [Mk 1, 13c] Divá zvěř odkazuje na spolužití člověka se zvířaty v ráji. A co ti andělé? Ti se přece také vyskytují v souvislosti s příběhem...   ...více

Satan ho pokoušel. [Mk 1, 13b] Varování před ďáblovými nástrahami neslyšíme poprvé. Také jsme asi už všichni zkusili vzít je vážně a říci ďáblu: Ne! Kolikrát...   ...více

Satan ho pokoušel. [Mk 1, 13b] Hned na začátku objevil se také satan. Na nic nečekal a začal Ježíše pokoušet. I to patří k začátku. Jako tomu bylo i na začátku světa...   ...více

Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. [Mk 1, 13] Kdo žil mezi zvěří polní? Adam. A když k němu přišel satan,...   ...více

A hned ho Duch vyvedl na poušť. [Mk 1, 12] Marek je stručný vypravěč, napsal nejkratší evangelium. Probrali jsme jeho krátkou zprávu o Janu Křtiteli a pak už je dnešní...   ...více

1234567...135 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít