17.04.2015 15:50

HERLÍKOVICKÉ BRIGÁDY 2015

  I v letošním roce jste zváni do Hořejších Herlíkovic na tři brigády:   30. 4. – 3. 5. MEZIGENERAČNÍ BRIGÁDA V tomto čase se sejdeme napříč generacemi, abychom společně pracovali na všech budovách...
16.04.2015 15:34

OBLÍBENÝ EVANGELICKÝ KATECHISMUS PRO DOSPĚLÉ VYCHÁZÍ S ILUSTRACEMI HANKY ČERMÁKOVÉ

  Seznámit zájemce s cestou víry je cílem publikace Evangelický katechismus pro dospělé od Jana Nohavici s ilustracemi Hanky Čermákové. Nyní jej vydává Českobratrská církev evangelická (ČCE). Na 87 stranách kniha...
15.04.2015 15:06

ZASEDÁNÍ SYNODNÍ RADY ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

  V pondělí 13. dubna 2015 se ke svému pravidelnému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 30 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada...
14.04.2015 07:21

S DĚTMI NA CESTĚ VÍRY

  Českobratrská církev evangelická a Evangelická církev metodistická pořádají kurz pro pracovníky s dětmi v evangelickém prostředí „S dětmi na cestě víry“. Kurz je určen především učitelům nedělní školy/vedoucím...
E-církev.cz
1234567...157 následující »  [vše]

Duchovní inspirace

Slovo pro tento den

Modlitby

Kázání

_________________________________________________

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. (J 10, 11)   Položiv Kristus to založenie viery, že on jest pastýř dobrý, i ukazuje, který...   ...více

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna. (J 3, 16a)   Šesté popuzení, že Bůh kázal pilně držeti přikázání… Jako Pán Bůh dí: Slyš Izraeli!...   ...více

Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží. (Mt 11, 30)   Třetí popuzení jest, že zachování přikázání jest oběť Bohu nejvzácnější; neb psáno jest: I...   ...více

Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? (Mk 10, 17b)   Již po víry oznámení sluší Boží přikázání oznámiti, jež jsou cesta k...   ...více

Žák není nad učitele. Je-li zcela vyučen, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? (L 6, 40–41)  ...   ...více

Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. (L 6, 38)  ...   ...více

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno. (L 6, 36–37)   Jak...   ...více

On jim odpoví: „Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.“ (Mt 25, 45)   Sotva je něco blaženějšího než...   ...více

Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. (Gn 12, 3)   Říkáš, že se v bibli málo hovoří...   ...více

1234567...157 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít