24.04.2014 09:29

Mezinárodní seminář Po stopách Jana Husa a Martina Luthera

  Kamkoli se podíváte, můžete vidět jeho obrazy, můžete vidět jeho jméno na nejrůznějších místech a můžete slyšet, jak o něm lidi mluví. O koho jde? Je pravděpodobně jedním z nejznámějších lidí v České republice a v...
22.04.2014 22:23

Pluralitní společnost a čeští evangelíci

  Nejen v Evropě, ale i v jiných světadílech se téměř každá země zabývá otázkami vztahů mezi domácím obyvatelstvem a lidmi odjinud, kteří do země přišli jako přistěhovalci, hledající práci či lepší podmínky pro...
18.04.2014 16:05

Velikonoce 2014

  Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže...
17.04.2014 15:18

Velikonoční svátky v Ústřední církevní kanceláři

  V rámci zahájení velikonočních svátků proběhla na Zelený čtvrtek, 17. dubna, od 14:00 hodin v Ústřední církevní kanceláři velikonoční pobožnost se čtením pašijí, kterou připravil synodní senior Českobratrské církve...
E-církev.cz
1234567...121 následující »  [vše]

Duchovní inspirace

Slovo pro tento den

Modlitby

Kázání

_________________________________________________

Ale oni všichni najednou křičeli: „Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!“ To byl člověk, kterého uvrhli do vězení pro jakousi vzpouru ve městě a vraždu. [L 23, 18–19]...   ...více

Když Herodes Ježíše spatřil, […] doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak. Kladl mu mnoho otázek, ale on mu nic neodpovídal. […] Tu se od něho Herodes se svými vojáky...   ...více

Pilát mu položil otázku: „Ty jsi král Židů?“ On mu odpověděl: „Ty sám to říkáš.“ [L 23, 3] Synedrion přikázal odvést Ježíše k Pilátovi. Sice už rozhodli,...   ...více

„Jsi-li Mesiáš, pověz nám to“. Odpověděl jim: „I když vám to řeknu, neuvěříte.“ [L 22, 67] Rozhodnutí o Ježíšovi je v kompetenci nejvyšší rady, synedria. Ta...   ...více

Jak seděl [Petr] tváří k ohni, všimla si ho jedna služka, pozorně se na něj podívala a řekla: „Tenhle byl také s ním!“ Ale on zapřel: „Vůbec ho neznám.“ [L 22,...   ...více

„Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“ [L 22, 42] Neděle vzkříšení je jedinečný Boží zázrak, z něhož se zrodila naše...   ...více

Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. [L 22, 31–32a] Ježíšův rozhovor se...   ...více

„Toto jest mé tělo mé, které se za vás vydává. […] Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ [L 22, 19b. 20b] Svatá večeře...   ...více

Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim: „Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři.“ [L 22, 8] Učedníci mají najít v Jeruzalémě vhodnou...   ...více

1234567...121 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít