12.10.2015 13:09

SVOLÁNÍ SYNODU ČCE

  Synodní rada Českobratrské církve evangelické na návrh předsednictva 34. synodu ČCE svolává podle § 28 Církevního zřízení na sobotu 21. listopadu 2015 1. mimořádné zasedání 34. synodu ČCE. Synod bude mít dvě...
09.10.2015 13:39

SPOLEČNÉ STANOVISKO SYNODNÍ RADY ČCE A DIAKONIE ČCE K UPRCHLICKÉ KRIZI

  Lidem prchajícím před násilím a válkou je třeba pomáhat. Z toho vycházíme a to považujeme jako křesťané za podstatné. „Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách,...
08.10.2015 16:33

SEMINÁŘ PRO UČITELE NEDĚLNÍCH ŠKOL

  Poradní odbor pro práci s dětmi při synodní radě ČCE ve spolupráci s Od­dělením výchovy a vzdělávání ČCE Vás srdečně zve na Seminář pro učitele nedělních škol, který proběhne 7. listopadu 2015 v Plzni,...
06.10.2015 16:38

JAKÝ BYL SJEZD EVANGELICKÉ MLÁDEŽE 2015

Sjezd 2015  Rozhovor s Janou Škubalovou, vedoucí oddělení pro práci s mládeží Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické, které je hlavním organizátorem Sjezdu (nejen) evangelické mládeže.  ...
E-církev.cz
1234567...173 následující »  [vše]

Slovo pro tento den

Modlitby

Kázání

_________________________________________________

„Druhé je mu podobné: ,Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ (Mt 22, 39–40)   Nu již móžeš...   ...více

On mu řekl: „,Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání.“ (Mt 22, 37–38)  ...   ...více

Když se farizeové doslechli, že umlčel saduceje, smluvili se a jeden jejich zákoník se ho otázal, aby ho pokoušel: „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“...   ...více

„Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ (L 14, 12)   Ale tu viz, když chceš sě pokořiti, aby věččie pýchy neučinil:...   ...více

„Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo; potom přijde ten, který tě pozval, a řekne ti: ,Příteli, pojď dopředu!‘ Pak budeš mít čest přede všemi hosty.“...   ...více

Když pozoroval, jak si hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství: „Pozve-li tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu; vždyť mezi pozvanými může být...   ...více

Jim pak řekl: „Spadne-li někomu z vás syn nebo vůl do nádrže, nevytáhnete ho hned i v den sobotní?“ Na to mu nedovedli dát odpověď. (L 14, 5–6)   V tom...   ...více

Ježíš se obrátil na zákoníky a farizeje a otázal se jich: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat, nebo ne?“ Oni však mlčeli. I dotkl se ho, uzdravil jej a propustil. (L 14, 3–4)...   ...více

Jednou v sobotu vešel Ježíš do domu jednoho z předních farizeů, aby jedl u jeho stolu; a oni na něj dávali pozor. Tu se před ním objevil nějaký člověk stižený...   ...více

1234567...173 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít