02.09.2015 14:27

600 LET OD STÍŽNÉHO LISTU PROTI UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA

  Stížný list proti upálení Mistra Jana Husa je dobový dokument vyjadřující názory české šlechty ztotožňující se s Husovým učením a odsuzující jeho upálení v roce 1415. List byl „Dán v Praze léta božího...
01.09.2015 08:46

VĚŘÍCÍ VYRAZÍ DO KOSTELA NA KOLE

  Ze sklepa vytáhnout kolo, nasadit přilbu a vyrazit do kostela. Tak bude vypadat ráno mnoha věřících lidí v neděli 20. září (pro některé už v sobotu 19. září) v celé republice. Zapojí se tak do ekumenické akce Do...
28.08.2015 11:04

DEN, KDY PŮJDU A POMODLÍM SE V PŘÍRODĚ

  Na 1. září připadá Světový den modliteb za péči o stvoření, nedávno jej vyhlásil papež František. Vyzývá proto lidi na celém světě, aby se zapojili do aktivity „Den, kdy půjdu a pomodlím se v přírodě“. Tento...
27.08.2015 17:09

DOMOV HARMONIE SE PO ROCE SE OPĚT OTEVÍRÁ KLIENTŮM DIAKONIE

  V pondělí 24. srpna Diakonie Vsetín slavnostně otevřela zrekonstruovaný domov pro seniory na sídlišti Ohrada. Při této příležitosti se sešla řada významných hostů a na dvě stovky návštěvníků, kteří měli možnost...
E-církev.cz
1234567...169 následující »  [vše]

Slovo pro tento den

Modlitby

Kázání

_________________________________________________

Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. (Mt 16, 19)   Je dlužno rozuměti církev...   ...více

Když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy. Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ On vztáhl ruku,...   ...více

Když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy. (Mt 8, 1)   Písmo praví: „A když sestupoval s hory,“ na níž Kristus kázal o blahoslavenství, „šli za ním...   ...více

Hospodin Mojžíšovi odvětil: „Shromažď mi sedmdesát mužů z izraelských starších, o nichž víš, že jsou staršími a správci v lidu. Vezmi je ke stanu setkávání, ať se...   ...více

Jóšafat izraelskému králi řekl: „Dotaž se ještě dnes na slovo Hospodinovo.“ Izraelský král shromáždil proroky, na čtyři sta mužů, a řekl jim: „Mám jít do války...   ...více

Sidkijáš, syn Kenaanův, přistoupil, uhodil Míkajáše do tváře a řekl: „Jakou cestou přešel Hospodinův duch ode mne, aby mluvil skrze tebe?“ Míkajáš mu řekl: „To...   ...více

Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu? (Jr 23, 29)   Naše situace by byla snadná, kdyby se to, co nazýváme náboženstvím,...   ...více

Z vašich synů jsem povolával proroky, z vašich jinochů nazíry. Není tomu tak, synové Izraele? je výrok Hospodinův. Avšak vy jste dávali nazírům pít víno a prorokům jste...   ...více

Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska,...   ...více

1234567...169 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít