01.02.2017 15:00

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

  K 31. lednu končí provoz těchto webových stránek . Nový web v testovacím režimu je možné navštěvovat ZDE . Od 1. března bude nový web přesunut na známou adresu www.e-cirkev.cz a plně nahradí tyto webové stránky....
30.01.2017 18:57

OHLÉDNUTÍ ZA FARÁŘSKÝM KURZEM 2017

  Jak funguje moc? Takové bylo téma letošního farářského kurzu, který se v druhé půlce ledna konal v Praze. Většina programu se odehrála v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. O Božím království a...
29.01.2017 20:22

PROHLÁŠENÍ SYNODNÍ RADY K ODSOUZENÍ PANA JAŠKA V SÚDÁNU

  Od loňského zadržení a obvinění pana Petra Jaška v Súdánu sdílíme obavy o jeho osud. Jsme pobouřeni výši trestu, k němuž byl súdánským soudem dne 29.1. odsouzen. Vyzýváme české ministerstvo zahraničních věcí, aby co...
25.01.2017 15:33

JMENOVÁNÍ NOVÉHO ŘEDITELE DIAKONIE ČCE

  Novým ředitelem Diakonie Českobratrské církve evangelické se od 1. dubna stane Jan Soběslavský, který je v současné době ředitelem brněnského střediska a členem správní rady Diakonie ČCE. Do funkce jej jmenovala synodní...
E-církev.cz

V tomto světě je mnoho míst, kde bychom mohli hledat smysl svého života. Uprostřed našeho pobíhání jsi nás našel ty sám, Hospodine, Pane náš a oslovil jsi nás. Nyní stojí před tebou a děkujeme ti za to.

Ukázal jsi se nám jako Pravda pravd. My pak sami sebe poznáváme jako stvoření plné dobrých darů, stejně jako plné nepokory. Ukázal jsi se nám jako Láska sama, my pak sami sebe poznáváme jako bytosti milované, ale nemilující, nýbrž často sobecké a lhostejné. Ukázal jsi se nám jako Moudrost sama, my pak sami sebe poznáváme jako domýšlivé i hloupé zároveň.

Ale ukázal jsi se nám jako odpouštějící, my pak sami sebe poznáváme jako svobodné, nadějné a silné. A tak ti vděčně děkujeme a s radostí přijímáme všechny tvé dary. Pane náš, jak dobrý jsi ty a jak dobrý je svět, v němž je posvěceno tvé jméno! Prosíme, buď stále Pánem naším i celého světa. Amen.

P. Klinecký

Pane a Otče náš,

vyučuj nás pokoře a střízlivosti. Dávej nám příležitost prosit a děkovat za nesamozřejmé věci. Ukazuj nám, prosíme, že prosby a díky a splněná přání nejsou závislé pouze na penězích. Dávej nám, prosíme, sílu plnit s radostí prosby druhých.

Amen

tn

Bože, náš milý nebeský Otče! Ty jsi v Ježíši Kristu dal světu světlo, které žádné tmy nedokážou pohltit. My však se těch temnot bojíme. Jsme slabí na všechno zlo , se kterým se každý den setkáváme. Skličuje nás, že na tom takřka nic nedokážeme změnit. Ujisti nás, že navzdory tomu všemu tvé je království i moc a že Ježíši Kristu patří vítězství. Amen.

jd

Bože náš,

kéž bychom mohli říct, že to co činíme je dobré. Prosíme tě, abys nám byl oporou ve chvílích, kdy činíme věci, které jsou dobré jen z našeho pohledu nebo jen pro nás. To co jsi stvořil je dobré, prosíme, pomoz nám naplňovat tvá přání.

Amen

tn

Hospodine,

prosíme tě, abys nás učil rozpoznávat tvé odpovědi ve změti a záplavě ostatních. Prosíme tě, abys byl shovívavý k našim otázkám, prosbám a voláním o pomoc.

Amen

T. Najbrt

Bože, náš milý nebeský Otče! Děkujeme ti, že smíme být tvými dětmi. Prosíme, posiluj naši víru, abychom každý den prožívali v jistotě, že se ti nemůžeme ztratit. Prosíme o trpělivost tam, kde se nám všechno nebude dařit tak, jak si to přejeme. Pomáhej nám, abychom se moudře – podle tvé vůle – rozhodovali ve svých drobných i důležitých záležitostech. Buď s našimi milými. Dnes prosíme za ty, kteří se nemají kde zahřát, kde vyspat. Věříme, Bože, že ty máš dost zájmu a lásky pro všechny. Amen.

J. Doležal

Milosrdný Bože,

skláníme se před Tebou ve chvíli, kdy otvíráme pro možnost návštěvy všech také náš kostel, který naši předkové postavili, aby byl Tvým domem pro nás, aby byl místem setkávání před Tvou tváří, místem, kde je zvěstováno Tvé slovo, kde zaznívá tvé evangelium o Ježíši Kristu, kde se shromažďuje Tvůj lid.

Děkujeme Ti za to, že Ty přinášíš do lidských srdcí milost a odpuštění, lásku a pokoj. Děkujeme Ti, že nám dáváš víru, a že se přiznáváš k našemu lidskému počínání, ve kterém chceme nabídnout svědectví o Tvé blízkosti a o Tvém působení v našich životech a v životě církve i v tomto městě, když se společně s ostatními podílíme na Noci otevřených kostelů, která má otevřít a nabídnout k seznámení naše shromažďovací místa všem, kteří projeví zájem a najdou odvahu a čas přijít.

Prosíme, požehnej tomuto večeru a dej, ať je tichým svědectvím o Tvé přítomnosti, moci Tvého Ducha a blízkosti Tvé pomoci pro ty, kteří přijdou. Dej, prosíme, ať se u nás cítí vpravdě svobodni. Dej ať my, kteří jsme se podíleli na přípravě a chceme být služebníky tohoto setkání, umíme prostor svobody Tvého působení vytvořit, ať je i nám tento večer posilou víry a naděje pro naše všední dny a jejich starosti.

Prosíme i za všechna místa a kostely, které budou této noci otevřeny návštěvníkům, spoj nás s nimi svým požehnáním a vyslyš i závěrečnou prosbu společně připravené modlitby všech církví za tento večer:

Dej, prosíme, ať Noc kostelů rozmnoží Tvou slávu, povzbudí a oživí lidská srdce a dotkne se jich Tvou láskou a milostí.

Amen

Olomouc 2010

 


Hospodine, ty víš, jak nám je těžko v tuto chvílí, kdy se kolem nás valí proudy vod a zdá se, že se stále zvětšují a vody přibývá. Proto hledám posilu ve tvém slově a odvažuji se prosit, abys ty sám usoudil, kdy té vody bude dost a ty proudy zavřel a zastavil.

Bože Otče náš nebeský, vyznávám před tebou svoji nedostatečnost a neposlušnost a děkuji ti za tvého Syna, kterého jsi poslal, protože jsi na člověka nezanevřel a chceš, aby každý z nás byl spasen.

Ve jménu Pána Ježíše Krista se před tebou skláním a prosím za naše statky, za naše domovy, abys nás ochránil od zlého a nedopustil takovou katastrofu, kterou jsme prožili loni.

Vím Pane, že nejsme hodni tvého smilování a přesto se odvažuji prosit a spoléhat na tvou milost. Chci pevně stát na tom, co jsi nám řekl, skrze proroka: „Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat: uslyší a odpoví ti." Pane smiluj se.

Děkuji ti, že můžu být tvým dítětem, děkuji ti za všechno, co jsem od tebe přijala, děkuji ti za Pána Ježíše Krista, že je mým přítelem a za posilu skrze Ducha svatého na kterou spoléhám i v této chvíli a děkuji ti taky za všechny bratry a sestry, kteří se také v tuto chvíli modlí za nás všechny, kteří jsme ohrožení tou velkou vodou.

Pane ty slyšíš modlitby spravedlivých, prosím tě přiznej se i k našim modlitbám za pokoj a utišení těch velkých vodních mas. Dej nám, prosím, pokojnou noc a naději na pokojné ráno.

Ve jménu Pána Ježíše Krista, Syna i Ducha svatého.

Amen

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít