29.05.2016 15:10

ÚČASTNÍCI FESTIVALU PRO JERONÝMA PRAŽSKÉHO PODPOŘILI MLADÉ ROMY A PODEPSALI DOPIS DO KOSTNICE

  Příběh významného aktivisty českého středověku Jeronýma Pražského, který neprávem stojí ve stínu Jana Husa, si včera připomněla Českobratrská církev evangelická průvodem a festivalem na Střeleckém ostrově v Praze....
27.05.2016 22:07

FESTIVAL K POCTĚ JERONÝMA PRAŽSKÉHO - EVROPANA, VZDĚLANCE A BUŘIČE

  Příběh Jeronýma Pražského rozechvívá lidskou duši i po šesti staletích. Muž Bohem nadaný, otevřené povahy, stále na cestách, nesmírně vzdělaný, světové univerzity se o něj přetahovaly. Příběh významného...
27.05.2016 08:24

JERONÝM PRAŽSKÝ V ČESKÉ TELEVIZI

  30. května uplyne 600 let od upálení univerzitního mistra Jeronýma Pražského. Rozporuplná osobnost geniálního myslitele zůstává nezaslouženě ve stínu Jana Husa. Českobratrská církev evangelická si ho připomene v sobotu 28....
27.05.2016 06:19

KNIHA A KOMIKS K VÝROČÍ JERONÝMA PRAŽSKÉHO

  Výročí nabízejí příležitost připomenout si ty, na něž bychom mohli zapomenout. Proto Českobratrská církev evangelická (ČCE) letos kromě akcí k 600. výročí mučednické smrti Jeronýma Pražského vydává také komiks a...
E-církev.cz
1234567...157 následující »  [vše]

„[…] nejsem hoden vstoupit pod tvou střechu. […] Ale dej rozkaz, a můj sluha bude zdráv.“ [L 7, 6c. 7b]

 

V sedmé kapitole Lukášova evangelia čteme příběh, který zobrazuje bohatou síť mnoha přátelských vazeb. Římský důstojník, cizinec, má neobvyklý vztah ke svému (patrně židovskému) otroku a velmi mu na něm záleží. Židovští presbyteři rovněž neobvykle ochotně vyřizují jeho vzkaz Ježíši, a ještě se za něj přimlouvají: Je hoden, abys mu to udělal, neboť miluje náš národ. Ježíš projevuje velkou ochotu a přátelství vůči vojáku, kterého nikdy neviděl. Kruh se uzavírá. Řetěz přátelských vazeb nakonec zachrání onoho otroka, který byl na smrt nemocen.

Pozoruhodný je způsob, kterým římský setník s Ježíšem na dálku, prostřednictvím přátel, komunikuje. Nerozumí židovské víře a už asi vůbec ne Ježíšově zvěsti. Přesto chápe, že právě u Ježíše je naděje, pouze u něho. „Překládá“ si to do sobě srozumitelného způsobu vojenského uvažování. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji.

Ukazuje se, že víra – ta víra, která má uzdravující moc – nakonec nezávisí na konfesi nebo náboženské příslušnosti. To, co rozhoduje, je důvěra, že slovo Ježíše Krista zachraňuje.

Vyprávění o setníkovi a jeho sluhovi vstoupilo do paměti církve možná víc než jiné novozákonní příběhy tím, že se stalo podkladem známé modlitby. Ano, u tohoto vojáka, cizince, pohana, se máme stále co učit.

 

 

Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena. Amen.

 

Marek Lukášek

 

 

„Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi.“ [L 4, 34]   Zvláštní, podivná věc! Ježíš uzdravuje člověka posedlého nečistým...   ...více

Pak se král obrátil a žehnal celému shromáždění Izraele. [1 Kr 8, 14a]   V jednom českém evangelickém farním sboru udělali anketu, dotazník rozdávali lidem po...   ...více

Pro svatostánek zhotovil dva cheruby z olivového dřeva. [1 Kr 6, 23a]   Zpráva z 1. knihy královské o Šalomounově stavbě jeruzalémského chrámu může někomu...   ...více

Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení. [L 1, 48b]   Blahoslavená Panna Maria! Jistě, jsou to „jen“ její vlastní, lidská slova. Budou mne...   ...více

[…] vzdávejte díky Bohu […]. [Ef 5,20]   Dnešní oddíl z epištoly Efezským má jednoznačně adorační, tedy oslavný charakter. Týká se toho, čemu se dnes říká...   ...více

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. [Ef 4, 15]   Apoštol v dopise efezským křesťanům a křesťankám uvádí některé služby, ke kterým nás...   ...více

Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy […] [J 16, 12–13a]   Někdy...   ...více

[…] chlapec Ježíš [zůstal] v Jeruzalémě, aniž by to jeho rodiče věděli. [L 2,43]   O Ježíšově mládí, dětství a dospívání se ze čtyř kanonických...   ...více

Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha […]. [Ef 4, 2c–3a]   Nádherná slova! Dala by se zrovna tesat do kamene. Případně psát...   ...více

1234567...157 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít