26.10.2016 15:51

ORDINACE NOVÝCH FARÁŘŮ

  V neděli 30. října v 15 hodin budou v kostele v Praze na Vinohradech (Korunní 60) pověřeni ke službě slova a svátostí vikáři a vikářky Tomáš Cejp, Alžběta Matějovská, Juliana Rampich Hamariová, Martin Sabo, Jiří...
26.10.2016 09:38

DĚDICTVÍ REFORMACE

  V úterý 25. října se v Praze uskutečnila závěrečná prezentace projektu Zachování odkazu památek reformace , který Českobratrská církev evangelická zahájila v roce 2010. Cílem projektu je propagace památek reformace a...
25.10.2016 07:00

MODLITBA ZA DOMOV 2016

  V den státního svátku v pátek 28. října 2016 se bude v Praze při příležitosti oslav k připomenutí vzniku samostatného československého státu konat desátý ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba za...
24.10.2016 08:56

SETKÁNÍ UČITELŮ NEDĚLNÍ ŠKOLY

  Poradní odbor pro práci s dětmi při synodní radě ČCE ve spolupráci s Oddělením výchovy a vzdělávání ÚCK ČCE pořádá v sobotu 5. listopadu 2016 ve sboru ČCE Brno I (Opletalova 600/6v) Setkání učitelů nedělní školy...
E-církev.cz
1234567...172 následující »  [vše]

Kéž bych věděl, kde ho najdu. Vydal bych se k jeho sídlu, předložil bych mu svou při a plno důkazů by podala má ústa. Chtěl bych vědět, jakými slovy by odpověděl, porozumět tomu, co mi řekne. [Jb 23, 3–4]

 

Není nad to, když nám někdo umí dobře poradit.

Jóbovi přátelé se poradit a pomoci snaží. Vymýšlejí důvody a příčiny, proč Jóba postihla rodinná a ekonomická tragédie, proč je jeho život v troskách a jak z toho ven. Snad kdyby víc věřil, kdyby se řádně držel Božích slov, kdyby se vzdal zlata, kdyby zpytoval své svědomí a dobře prosil…

Jsou tohle opravdu rady, které mohou zoufalému člověku pomoci? Je tohle náležitá odpověď na křik z hlubokosti? Není to jen snaha najít vinu a pak ji odpracovat, pohnout nezměnitelným?

Jób se nenechává vtáhnout do vyšetřování a návrhů léčby. Božímu jednání ve svém životě zkrátka nerozumí, nepřitakává mu a děsí ho to. I on hledá cestu, ale zdá se, že vyhlíží jiného Boha, než jeho přátelé.

Jób vyhlíží Boha, před nímž lze hovořit i vzpurně. Ne v nevíře, ale naopak s vírou, že u živého Boha se lze dožadovat práva, když se děje bezpráví; že před Hospodinem se člověk nemusí jen hrbit jako před trestajícím despotou, ale že smí také žádat a očekávat zastání, vysvětlení a záchranu.

 

Pane, znáš mé cesty – zkoušej mě jako zlato a pomoz mi, ať ani v těžkostech neztrácím důvěru, že v tvé ruce vše dobré přetrvá. Amen.

 

Jana Hofmanová

 

 

Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. […] řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“ A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. [Ž 32, 3....   ...více

,Synu, jdi dnes pracovat na vinici!ʻ On odpověděl: ,Nechce se mi.ʻ Ale potom toho litoval a šel. [Mt 21, 28–29]   Ježíš prochází ulicí a potkává řemeslníky,...   ...více

Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás […], ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. […] Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby...   ...více

Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého […] Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale...   ...více

Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: ,Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. […] celník...   ...více

Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu! […] Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se...   ...více

„ […] Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne; neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost; to jsem si...   ...více

Kéž bych měl na poušti místo, kde mohou pocestní přenocovat. Mám opustit svůj lid a odejít od nich? Neboť jsou to samí cizoložníci, shromáždění věrolomných. […] „S...   ...více

Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: „Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má nýbrž tvá vůle se staň.“ Tu se mu zjevil anděl z...   ...více

1234567...172 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít