01.02.2017 15:00

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

  K 31. lednu končí provoz těchto webových stránek . Nový web v testovacím režimu je možné navštěvovat ZDE . Od 1. března bude nový web přesunut na známou adresu www.e-cirkev.cz a plně nahradí tyto webové stránky....
30.01.2017 18:57

OHLÉDNUTÍ ZA FARÁŘSKÝM KURZEM 2017

  Jak funguje moc? Takové bylo téma letošního farářského kurzu, který se v druhé půlce ledna konal v Praze. Většina programu se odehrála v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. O Božím království a...
29.01.2017 20:22

PROHLÁŠENÍ SYNODNÍ RADY K ODSOUZENÍ PANA JAŠKA V SÚDÁNU

  Od loňského zadržení a obvinění pana Petra Jaška v Súdánu sdílíme obavy o jeho osud. Jsme pobouřeni výši trestu, k němuž byl súdánským soudem dne 29.1. odsouzen. Vyzýváme české ministerstvo zahraničních věcí, aby co...
25.01.2017 15:33

JMENOVÁNÍ NOVÉHO ŘEDITELE DIAKONIE ČCE

  Novým ředitelem Diakonie Českobratrské církve evangelické se od 1. dubna stane Jan Soběslavský, který je v současné době ředitelem brněnského střediska a členem správní rady Diakonie ČCE. Do funkce jej jmenovala synodní...
E-církev.cz
1234567...182 následující »  [vše]

Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona ‚nebude nikdo ospravedlněn‘. /Ga 2, 16/

Když se řekne Sola fide, představím si příjemný dům v Jánských lázních, který patří naší církvi. Je tam milý pan správce a jeho žena, dobře tam vaří, konají se tam různé pobyty pro rodiče s dětmi, na které ráda jezdím. Hned vedle je kostel, který kdysi patřil německým luteránům. Ten dům se jmenuje podle známého Lutherova učení o ospravedlnění pouhou vírou – latinsky sola fide. Martin Luther nazval toto učení článkem, se kterým církev stojí a padá. Spásu si nemůžeme zasloužit, koupit jako odpustky, nemůžeme jí dosáhnout dobrými skutky. Spása přichází jedině vírou. To byla myšlenka reformační, už když ji vyslovil Ježíš mezi farizeji a zákoníky. Byla to myšlenka reformační, když ji znovuobjevil v Písmu Martin Luther v době, kdy církev bujela a bobtnala. A myslím, že je to myšlenka reformační i dnes, kdy člověk chce všechno a všeho dosáhnout sám, svými silami, svými schopnostmi ve společnosti zaměřené na konzum a výkon. Sola fide. Jenom vírou. A to není málo! Víra není učení, ale příběh. A tak budeme celý měsíc sledovat příběhy víry, jak nám je vypráví Bible. Nezačneme od Adama, ale od Abrama.

Pane Bože, dej ať si nezakládáme na svých skutcích, ať si nemyslíme, že nám dláždí cestu do nebe. A vůbec ať si na sobě nezakládáme, ale zakládáme svůj život na víře a důvěře v tvé mocné skutky. Amen.

 

Drahomíra Dušková Havlíčková

 

Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: „Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.“ Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo...   ...více

Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za...   ...více

Proto musil být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. /Žd 2, 17/   Velekněz. Toto...   ...více

Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem. /1P 3, 18/   Co...   ...více

Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. /1K 1, 30/   To je opravdu velké ujištění ......   ...více

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. /Ef 2, 8—9/ Ach ne! Kolikrát už jsem ta...   ...více

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. /Ef 4, 32/ Kvůli bombě nastražené katolickou Irskou republikánskou...   ...více

Stačí, když máš mou milost. /2 K 12, 9/ Apoštol Pavel vede náročnou diskusi se svými kritiky a odpůrci z Korintu. V dnes čteném úseku proto přechází od teologických...   ...více

Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím,...   ...více

1234567...182 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít