27.09.2016 12:28

DENNÍ ČTENÍ 2017

  Právě vychází Denní čtení na rok 2017 – kniha obsahující úvahy nad Hesly Jednoty bratrské. Ke společnému dílu se spojilo sedm církví. Jako základ úvah pro každý den slouží verše ze Starého zákona, které jsou...
23.09.2016 12:23

BROŽURKY O ŽIVOTNÍCH UDÁLOSTECH

  Skládačky na téma víra, křest, večeře Páně, svatba a pohřeb. Knížečky napomáhají v první orientaci v zásadních situacích, které postupně přináší život a dokáží odpovědět na mnohé otázky, které si lze...
19.09.2016 15:29

MODLITBA ZA DOMOV 2016

  V den státního svátku v pátek 28. října 2016 se bude v Praze při příležitosti oslav k připomenutí vzniku samostatného československého státu konat desátý ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba za...
16.09.2016 13:41

ZPĚVÁCI Z ISLANDU PODPOŘÍ REKONSTRUKCI MILÍČOVY KAPLE

  Podpořit rekonstrukci chátrající Milíčovy kaple a vznik komunitního a pastoračního centra mohou lidé nejen z Prahy v neděli 25. září. Benefiční koncert na podporu tohoto projektu se koná od pěti hodin odpoledne...
E-církev.cz
1234567...169 následující »  [vše]

„Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život?“[…] „Co mi ještě schází?“Ježíš mu odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“ [Mt 19, 16b. 20c–21]

 

Člověk, který hledá smysl života, smysl, který by přesáhl konečný lidský život, a je i připraven tyto své úvahy také ve svém životě uskutečnit, je příkladnou postavou. Žít tak, abych uspěl v Božích očích, tak abych získal nárok na věčný život, to je mezi životními programy na čestném místě.

Neubližovat druhým lidem, ctít je, dokonce je milovat jako sám sebe – kdybychom tak žili, na světě by bylo mnohem lépe. Není to málo, naopak je to skoro všechno. Vlastně schází, respektive přebývá, už jen jedna jediná věc.

U tohoto mladíka je to majetek. Pán Ježíš ale říká všem, že k tomu, abychom si zasloužili spásu, nám vždycky bude něco scházet, a většinou nejen jedna věc. To neznamená rezignaci: když si spásu nezasloužím sám, nebudu se pokoušet ze svého života odstraňovat to, co překáží Božímu království. To, že je Boží království vždycky ještě kousek přede mnou, neznamená, že se za ním nemám hnát ze všech sil.

Znamená to opouštět všechno, na čem lpím, opouštět i představu svých zásluh, a přijmout dar spasení prostě jako dar. Zadarmo. Pak můžeme Ježíše následovat.

 

Pane Bože, dej, ať si draze vážíme tvého spasení, které zadarmo dostáváme. Amen.

 

David Najbrt

 

 

A nyní, vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. […] Nashromáždili jste si poklady – pro konec dnů! […] vykrmili jste se – pro den...   ...více

Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko, a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný,...   ...více

Haleluja. Chval, duše má, Hospodina! Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu. [Ž 146, 1–2]   Každý sváteční den má...   ...více

Oni však tomu slovu nerozuměli […]; proto nechápali, ale báli se ho na to slovo zeptat. Přišlo jim na mysl, kdo z nich je asi největší. [Lk 9, 45–46]   Pán Ježíš...   ...více

Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí tedy jste spaseni skrze...   ...více

[…] Sluší se, abyste nyní dokončili dílo, které jste už loni nejen začali, nýbrž také k němu dali podnět.[…] Každý ať dá podle toho, co má; […] jak je psáno: ,Kdo...   ...více

Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince, a řekl: „Vpravdě vám pravím, že tato...   ...více

Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl....   ...více

Tu Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: „Vůdcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo...   ...více

1234567...169 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít