20.01.2017 21:06

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA V TÝDNU MODLITEB

  Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference zvou na ekumenickou bohoslužbu u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů v pondělí 23. ledna od 18:00 hodin ve sboru CČSH v Praze na Vinohradech (Husův sbor CČSH,...
18.01.2017 22:14

REKREAČNÍHO STŘEDISKO V HERLÍKOVICÍCH

  Rekreační středisko v Hořejších Herlíkovicích, obec Strážné, je od 1. 1. 2017 opět v provozu. Více informací ZDE .  
18.01.2017 11:25

BRATRSKÁ ŠKOLA HLEDÁ UČITELE/UČITELKU

  Bratrská škola – církevní základní škola pro 1. stupeň se sídlem na Praze 7 hledá učitele/učitelku do 2. třídy. Předpokladem je kladný vztah ke křesťanským hodnotám a ochota sdílet atmosféru školy rodinného typu....
17.01.2017 17:21

SVÍČKA PRO ALEPPO

  V pondělí 16. ledna v podvečer se na Hradčanském náměstí v Praze sešlo několik desítek lidí. Zapálením svíček i modlitbou vyjádřili podporu lidem, na které dolehla válka v Sýrii i poutníkům na cestě mírového...
E-církev.cz
1234567...181 následující »  [vše]

Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. /Sk 2, 38/

Klíčové Boží dary jsou všem lidem nabídnuty zdarma: Ujištění o tom, že Bůh nenechá svět nikdy bez svého zachraňujícího vlivu. Radostné oslovení, že každý člověk se může stát Božím synem či dcerou. Nabídka odpuštění vin. Naděje, že Boží svěřenci se nemusejí bát ani před branou smrti, protože jejich průvodce už má tu temnou cestu prošlápnutou zpět do Božího světla.

Klíčové Boží dary se všem lidem nabízejí zdarma. Na tržišti světa jsou rozprostřeny jako jedinečná nabídka. Přece však nepadají na všechny lidi automaticky a bez ničeho dalšího. Nevnucují se nám bez našeho souhlasu. Pro nabídnutou milost je potřeba vztáhnout ruku. Říci k ní své ano. Tomuto rozhodnutí říká Bible „obrácení“. Měním při něm své smýšlení. Přiznávám sobě i Bohu, že můj život bude plný a celý, teprve když se otevřu jeho darům. A pozor! Tento životní obrat má být záležitostí veřejnou. Nemá být utajen. Jako se Bůh nestydí za nás, nemáme se ani my stydět za něho. Proto má každý křesťan na počátku své cesty víry přijmout křest, proto má každý věřící patřit do konkrétní komunity stejně smýšlejících, proto má křesťan i později dávat najevo, kdo je jeho Pánem – vyznáním, modlitbou, písní…

Pane, dej, ať v našich sborech ještě mnozí najdou tvé dary, přijmou křest a připojí se k církvi. Dej, ať společně dáváme najevo, že jsi naším Pánem. Amen.

 

Roman Mazur

 

 

Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou; neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky....   ...více

Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít,...   ...více

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z...   ...více

Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. /Mk 10, 45/ Jednou z nejkrásnějších ilustrací, které...   ...více

Klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. Efezským 3,14-15   ...více

Po tom poznají všickni, že jste moji učedlníci, budete-li míti lásku jedni k druhým. Jan 13,35   ...více

Máme mocné povzbuzení my, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané. Židům 6,18   ...více

Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou! Marek 10,47   ...více

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Titovi 2,11   ...více

1234567...181 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít