24.06.2016 11:24

PUTOVÁNÍ ZA PRAVDOU - DIVADELNÍ HRA O JERONÝMOVI PRAŽSKÉM

  Život Jeronýma Pražského je jednou velkou poutí. Navštívil řadu zemí, získal mistrovské tituly čtyř slavných evropských univerzit, setkal se s mnoha důležitými a mocnými lidmi, byl souzen koncilem... Jak představit tento...
20.06.2016 15:41

JERONÝM PRAŽSKÝ V ŽIŽKOSTELE

  Ve středu 22. června 2016 proběhne akce s názvem JERONÝM PRAŽSKÝ v Žižkostele (nám. Barikád 1, Praha 3). Od 16:00 hodin je na programu loutkové divadlo pro děti, promítání pohádky a zpěv faráře Jardy Pechara s nástrojem...
17.06.2016 13:50

PROHLÁŠENÍ EKUMENICKÉ RADY CÍRKVÍ V ČR K NÁSILNÝM ÚTOKŮM V UPLYNULÉM TÝDNU

  My, čelní představitelé církví sdružených v Řídícím výboru Ekumenické rady církví v ČR, vyjadřujeme hluboké politování a zármutek nad násilnými útoky v Tel Avivu, Orlandu a Bristallu v uplynulém týdnu. V modlitbách...
17.06.2016 10:12

ČEŠI A NĚMCI PŘIPRAVILI EKUMENICKÝ SEMINÁŘ O MIGRACI

  Už potřetí zahájí velké prázdniny v Hořejších Herlíkovicích v Krkonoších setkání Čechů a Němců. Tentokrát se k společnému rozhovoru a práci sejdou protestanti, katolíci i pravoslavní. A nezůstane jen u dvou...
E-církev.cz
1234567...160 následující »  [vše]

Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dnes svůj kříž a následuj mne.“ [L 9, 23]

 

Co znamená následovat Krista? Sám Ježíš odpovídá překvapivě stručně: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž …“

Chce se snad po nás, abychom „ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony“, jak o tom píše Pavel (Ga 5,24)? Tedy, abychom se stali pro Krista zcela netečnými ke všem svým potřebám a žádostem?

Někdy třeba ano. Ale předně to znamená zkoumat své nitro. Vědět, jaký skutečně jsem a nesmýšlet o sobě výš. Tedy vědět koho, co a proč v sobě zapírám. To je základním předpokladem následování. 

Jsou země, kde přihlásit se ke Kristu znamená vydat se na jistou smrt. U nás – v tomto čase – tomu tak naštěstí není. Ale to neznamená, že by náš úkol byl méně důstojný. Svým slovem o nesení kříže každého dne Ježíš obrací naši pozornost ke všednosti. Modlitbou, účastí na bohoslužbách, solidaritou s utiskovanými, tím, že se nestydíme za svou víru před známými v práci nebo vlastními dětmi, tak Krista také následujeme.

Zní to až banálně. Ale z hlediska věčnosti je právě to ono zásadní. Kdo se za Ježíše nestydí dnes, za toho se Pán nebude stydět, až přijde ve slávě své i Otcově.

 

Pane Ježíši Kriste, dej nám odvahu svědčit o tobě veřejně i u rodinného stolu. A přiznej se k nám svou milostí v poslední den. Amen.

 

Jiří Palán

 

 

Dříve jste však neznali Boha a byli jste otroky bohů, kteří ve skutečnosti bohy nejsou. Nyní jste však Boha poznali, lépe řečeno: byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se...   ...více

Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? [2 K 13, 5]   Apoštol Pavel nás vybízí, abychom se...   ...více

Ježíš odpověděl: „Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě mám být s vámi a snášet vás? Přiveď sem svého syna!“ [L 9,41]   Ježíš se s třemi...   ...více

Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která...   ...více

Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil...   ...více

Bylo tam veliké stádo vepřů, které se páslo na svahu hory. Démoni ho prosili, aby jim dovolil do nich vejít; on jim to dovolil. Tu vyšli z toho člověka, vešli do vepřů, a...   ...více

Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: „Smiluj se nad námi, Synu Davidův!“ A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim...   ...více

Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem. Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou...   ...více

Pravý žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena...   ...více

1234567...160 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít