23.08.2016 16:09

VYJÁDŘENÍ K PROCESU TZV. „MAJETKOVÉHO VYROVNÁNÍ“ V MYSLIBOŘICÍCH

  Ústředí Diakonie ČCE přijalo v poslední době několik dotazů ohledně článku „Evangelíci žalují Myslibořice a stát. Chtějí i budovy, které nestavěli“, který byl publikován 16. srpna 2016 v krajské mutaci...
22.08.2016 11:18

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: VEDOUCÍ TAJEMNÍK/TAJEMNICE ÚSTŘEDNÍ CÍRKEVNÍ KANCELÁŘE ČCE

  Synodní rada Českobratrské církve evangelické (ČCE) vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Vedoucí tajemník/tajemnice Ústřední církevní kanceláře ČCE   Požadavky: Ukončené...
16.08.2016 16:09

ZASEDÁNÍ SYNODNÍ RADY ZE DNE 16. 8. 2016

  Sbory a pracovníci Synodní rada jmenuje k 1. 8. 2016 Filipa Susu předsedou Poradního odboru teologického. Synodní rada uděluje podmíněně pokyn k volbě Pavla Klineckého za faráře v Třebenicích. Podmínkou je...
15.08.2016 07:10

SJEZD (NEJEN) EVANGELICKÉ MLÁDEŽE 2016 V TŘEBÍČI

  Voda je nepostradatelná, nutná a zároveň nenápadná, samozřejmá. Její význam nám často dochází, až když k ní nemáme přístup. Někdy se však životodárná síla rozbouří, překročí své břehy a ničí. Tématu vody...
E-církev.cz
1234567...167 následující »  [vše]

Proto jsem tě ponechal na Krétě, abys uvedl do pořádku, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti nařídil. Mají to být lidé bezúhonní, jen jednou ženatí, mají mít věřící děti, kterým se nedá vytknout nevázanost a neposlušnost. [Tt 1,5-6]

 

Ve chvíli, kdy církev ztratí mocenské a finanční prostředky, ve chvíli, kdy se zdá její vliv na společnost na mizivé úrovni, zbývá jí jedna veliká věc. Osobní příklad.

Představitelé církve zobrazení pastorální epištolou Titovi se zdají neskutečnými hrdiny, málokterý teenagerský film by si troufl po svých hrdinech požadovat to, co pisatel dopisu po laicích či kazatelích. Problematické může být i ztotožnění těchto požadavků s Bohem stanovenými podmínkami pro vstup do nebeského království. Milosrdný Bůh, reprezentovaný přítelem celníků a hříšníků, není žádný striktní moralista.

Jenže, málo platné, pozemský lidský svět je tvrdé místo. Ve svých nárocích možná mnohem tvrdší než nejpřísnější nebeský tribunál. A v tomto světě nemůže církev reprezentovat Boží milost lacině a zkreslovat víru na jakousi „cochcárnu“. Církví vytvářený mediální obraz Boha by neměl vést k smíchu. A církevní představitelé by neměli církvi dělat ostudu.

Uvést do pořádku, co ještě zbývá. Rozhlédnout se po ostatních církvích bez úšklebků. Podívat se na vlastní děti. Na funkčnost demokratických principů. Občas si poslechnout, co se o nás říká. Jde tu o dobré jméno mezi lidmi a to není zase tak málo.

 

Bezúhonnost a přímost mě chrání, Pane, svou naději skládám v tebe (Ž 25). Amen.

 

Lukáš Pešout

 

 

Byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru, naučil jsem se tvým nařízením. Zákon tvých úst je mi dražší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra. [Ž 119, 71–72]   Když...   ...více

Jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo; potom přijde ten, který tě pozval, a řekne ti: ‚Příteli, pojď dopředu!‘ Pak budeš mít čest přede všemi hosty. [L 14,...   ...více

Praví jim: „Můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž je připravil můj Otec. […] Kdo se mezi vámi chce...   ...více

Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora. [Př 18,12]   Lidé se často pozastavují nad zpovědí. Bývá karikována, v obecném povědomí...   ...více

V jinou sobotu vešel do synagógy a učil. Byl tam člověk, jehož pravá ruka byla odumřelá. Zákoníci a farizeové si na Ježíše dávali pozor, uzdravuje-li v sobotu, aby měli...   ...více

Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře: „Vím o...   ...více

„Lidský synu, mluv k izraelským starším a řekni jim: ,Toto praví Panovník Hospodin: Přicházíte se mě dotazovat? Jakože jsem živ, nebudu vám dávat odpovědi na dotazy, je...   ...více

Byla tam žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let; byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: „Ženo, jsi...   ...více

Jednou v sobotu procházeli obilím a jeho učedníci trhali klasy, mnuli z nich rukama zrní a jedli. Někteří z farizeů řekli: „Jak to, že děláte, co se v sobotu nesmí?“...   ...více

1234567...167 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít