26.05.2016 17:10

ČESKO-MAĎARSKO-HOLANDSKÝ REFORMAČNÍ SEMINÁŘ

  Setkání zástupců z Českobratrské církve evangelické s přáteli z Nizozemí a z Maďarska se konalo od úterý do čtvrtka v Praze. Účastníci reformačního semináře sdíleli především zkušenosti s misií. Strávili...
25.05.2016 23:08

REAKCE LUTHERSKÉHO SVĚTOVÉHO SVAZU NA ÚTOK NA DIAKONII ČCE

  Na konci dubna se sídlo Diakonie ČCE v Belgické ulici v Praze stalo jedním z cílů útoku vandalů proti místům zapojeným do HateFree Zone, tedy místům, jež deklarují přístup ke všem lidem bez nenávisti a násilí. Synodní...
23.05.2016 22:42

ROZHOVOR MISTRA JERONÝMA S MONS. TOMÁŠEM HALÍKEM

  Příběh Jeronýma Pražského rozechvívá lidskou duši i po šesti staletích. Muž Bohem nadaný, otevřené povahy, stále na cestách, nesmírně vzdělaný, světové univerzity se o něj přetahovaly. Příběh významného...
20.05.2016 13:56

DOPIS PAPEŽI FRANTIŠKOVI

  Loni přijal papež František delegaci z České republiky, v níž byli i zástupci Českobratrské církve evangelické. Setkání se konalo při příležitosti Bohoslužby smíření s Bohem a mezi křesťany s prosbou o...
E-církev.cz

Bjeliševac

Kolem roku 1880 – začíná stěhování Čechů do požežské kotliny. Nás zajímají evangelíci.

Jde o evangelíky augšpurského a helvetského vyznání. Hned od počátku se shromažďovali při společných bohoslužbách v Požeze – v místnostech gymnázia a patřili k evangelickému luterskému sboru Darkovac. Farářem byl němec, neuměl česky ani chorvatsky a tak do požežského společenství přijížděl 2x až 3x ročně farář Zereni z Antunovca. Jinak byly bohoslužby bez faráře – čtené – pohřby také bez faráře a křty dětí a oddavky se uskutečňovaly v různých sborech už podle toho, kde to bylo blíž (Vladimírovac, Darkovac, Antunovac, Daruvar – všechna tato místa jsou vzdálena od Bjeliševace kolem 100 km.) Některé děti byly pokřtěny i u pravoslavného faráře. Nebyla to snadná a jednoduchá situace, zvláště když si představíme, jak se před sto lety jezdilo.

V roce 1900 reformovaní evangelíci v Pleternici koupili rodinný domek a upravili ho na modlitebnu a malý byt a stali se kazatelskou stanicí sboru Uljanik. V Uljaniku tehdy sloužil farář Oldřich Gerža a přicházel do Pleternice jednou měsíčně. Od roku 1925 do 27 sloužil Alois Erlich a pak byli zase tři roky bez faráře. A pleterničtí se zase přidali ke sboru Darkovac. Bohoslužby byly jednou měsíčně, přicházel farář Zereni z Antunovca a jednou týdně přicházel farář z Darkovců a vyučoval děti.

Do Uljanika v roce 1930 přišel farář Josef Prochaska a sloužil 4 roky. V té době Pleternica i Bjeliševac se zase staly kazatelskou stanicí Uljaniku.

Evangeličtí luteráni v roce 1909 postavili v Požeze modlitebnu a mají tam svůj sbor. První farář byl Dobrovaljac, pak Plivelič, Petrovič a posledním byl Elenberger. Elenberger opustil církev a Darkovac modlitebnu prodal. (v dnešní době je v té budově hospoda). V Požežském sboru bylo více národností, nejvíce však bylo Čechů a Němců. Kázalo se chorvatsky. Z Požegy faráři přicházeli kázat do Tominovca (vesnice vedle Bjeliševace). Bohoslužby byly ve škole.

V roce 1932, kdy v Uljaniku sloužil farář Josef Prochaska a modlitebna v Požeze již byla prodána, kalvíni a luterání v požežské kotlině se spojili a zůstali i nadále kazatelskou stanicí reformovaného sboru Uljanik. Je nutno připomenout, že i když byli úředně odloučeni, tj. zvlášť kalvíni a zvlášť luteráni, ve skutečnosti všechny bohoslužby, vyučování dětí a vůbec všechna činnost byla společná a účastnili se všichni. Josef Prochaska v roce 1934 odchází do Čech a na jeho místo přišel Antonín Blažek. Ten se vrátil do Čech v roce 1946. Pleternica a Bjeliševac se přiklonili k reformované církvi v Jugoslavii. Většina členů této církve byli a jsou i teď Maďaři. Od tohoto roku Pleternica i Bjeliševac již není kazatelskou stanicí, ale sborem. První farář byl Bala Šandor z Retfali u Osijeku a sloužil tři roky. Pak přišel farář Heinrich Weitmann – němec, ale mluvil chorvatsky. Za čtyři roky odejel do Ameriky.

Po Weitmannovi farářem sboru Pleternica-Bjeliševac je Mihail Šipoš a sloužil 12 roků. Nynější farář na biskup Endre Langh přišel do sboru Pleternica-Bjeliševac roku 1964. Bydlí ve Vinkovci a do Pleternice a Bjeliševace chodíval jednou měsíčně.

V roce 1947 bylo zakázáno kázat v základní škole v Tominovci, tak jsme se scházeli v soukromých domech, v létě na dvoře a to v Bjeliševaci. I to bylo v roce 1970 zakázáno. V domě Ludmily Škrobákové byly dvě místnosti upraveny jako modlitebna.

V roce 1992 po osamostatnění Chorvatska sbor Pleternica-Bjeliševac jsou dva sbory! Sbor Pleternica a sbor Bjeliševac a jsme v rámci Reformované křesťanské církve v Chorvatsku. Biskupem je Endre Langh a je i podnes náš farář i biskup.

V roce 1998 jsme začali přemýšlet o tom, že bychom v Bjeliševaci postavili modlitebnu. Nebylo to jednoduché. Po prvé proto, že někteří členové se tomu protivili, po druhé neměli jsme na to vůbec peněz. V roce 2000 na podzim jsme začali stavět a v květnu 2003 bylo slavnostní otevření. Pro začátek jsme dostali od Světového svazu reformovaných církví a to díky tomu, že tajemníkem tehdy byl dr. Milan Opočenský. Z těchto peněz jsme postavili kostel a pak na dohotovení jsme obdrželi finanční prostředky hlavně od Synodní rady Českobratrské církve evangelické a také něco z Německa a Ameriky.

Při této příležitosti bych chtěla poděkovat všem kdo nám v tom jakkoliv pomohli a zvlášť bych jmenovala Miroslava Frydrycha, Jana Trusinu, a dr. Milana opočenského.

Přes 100 roků k nám přicházel farář jednou měsíčně. Od roku 1992 máme bohoslužby každou druhou neděli /farář Endre Langh/ a od října 2005 přichází i farář Branimír Bučanovič ze Záhřebu – první a třetí víkend v měsíci. V sobotu a v neděli má vyučování dětí a v 11. hod. bohoslužby.

Moc mne těší že máme dobré vztahy s Českobratrskou církví evangelickou, jak finanční, tak i duchovní podporu a povzbuzení! Za tu duchovní jsme moc vděčni.

 

Zdenka Pagáčová, kurátorka sboru
leden 2007


Dějiny vypracovala kurátorka sboru a text je zachován v původní podobě.

1.6. 2011 převzal duchovenskou péči po biskupu Endre Langhovi farář Branimír Bučanovič ze Zágrebu.

Kontakty:

bohoslužby 11.00 hodin
farář Branimir Bučanovič
kurátorka Zdenka Pagáčová
Stjepana Radiča 3
HR 34000 Požega
Chorvatsko
tel.: 0038 534 275 286
e-mail: zdenka.pagac@optinet.hrweb sboru Bjeliševac: www.eklezija.orgweb Chorvatské reformované církve: www.reformator.hr

Kontaktní osoba za ČCE: Jan Krupa (farář ve Velké Lhotě)

 

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít