09.12.2016 21:11

EVROPSKÉ BIBLICKÉ DIALOGY 2017

  K Evropským biblickým dialogům, které v roce 2017 pořádá Evangelická akademie v Berlíně, jsou zváni laičtí pracovníci církví i teologové. Program seminářů je strukturován podle věku účastníků či oboru jejich...
04.12.2016 19:39

SYNODNÍ RADA ČCE MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK PRÁCE

  Nedávno uplynul rok od okamžiku, kdy se funkce ujala synodní rada v čele s Danielem Ženatým a Vladimírem Zikmundem. Se všemi šesti členy jsme natočili rozhovory, které v následujících šesti dnech postupně zveřejníme na...
02.12.2016 17:08

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI REFORMOVANÉ KŘESŤANSKÉ CÍRKVE NA SLOVENSKU

  Ve dnech 1. a 2. prosince se v prostorách Husova domu v Praze uskutečnilo setkání zástupců Českobratrské církve evangelické s hosty z Reformované Křesťanské církve na Slovensku. Na programu bylo představení aktuální...
01.12.2016 15:01

EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH V RIZE

  Tisíce mladých lidí z celého světa se zúčastní pětidenního setkání pořádaného ekumenickou komunitou Taizé, tentokrát v hlavním městě Lotyšsa Rize v termínu 28. prosince 2016 až 1. ledna 2017. Před dvěma lety se...
E-církev.cz
« předchozí 1234567...159 následující »  [vše]

Vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické vypisuje výběrové řízení na pozici Fundraiser/ka a administrátor/ka projektů. Práce spočívá ve vyhledávání projektových výzev, administraci projektů nebo komunikaci s dárci, partnery i sbory církve. Orientace v církevním prostředí je výhodou, nikoli podmínkou. Podrobnější informace o požadavcích a popisu práce naleznete ZDE.

Přihlášku s motivačním dopisem a životopisem zašlete do 31. srpna e-mailem na adresu personalni.uck@e-cirkev.cz.

 

 

Romská vlajka

V noci z 2. na 3. srpna 1944 bylo v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim-Březinka zavražděno 2898 Romů a Sintů – mužů, žen i dětí – většinou nemocných a starých lidí, kteří byli posledními romskými vězni tábora. Celkem bylo do Osvětimi deportováno přibližně 23 000 Romů a Sintů, přibližně 20 000 z nich zde bylo zavražděno.

V úterý 2. srpna si Romové z celé Evropy připomínají Památný den romského holocaustu. K připomenutí této události se rozhodla připojit i Českobratrská církev evangelická ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy, Židovskou obcí v Praze a Žižkovým sborem Církve československé husitské.

Ve 14 hodin se uskuteční vyvěšení romské vlajky na několika místech v Praze (Židovská radnice v Maiselově ulici, Ústředí Českobratrské církve evangelické v Jungmannově ulici, Žižkův sbor Církve československé husitské na náměstí Barikád).

Od 19 hodin se bude konat kulturně-duchovní setkání v Žižkově sboru Církve československé husitské (náměstí Barikád 1). Příchozí se mohou těšit na vyprávění pamětníků či jejich potomků, romský taneční soubor Gitanne, romskou rapovou skupinu BroKing nebo tradiční romskou kuchyni. Večer zakončí společný tanec.

 

Přílohy

International Camp Herlíkovice

Strávit týden s mladými lidmi z druhého konce světa a hledat, co je spojuje, mohou účastníci International Campu, který od 30. července do 7. srpna pořádá v Krkonoších Českobratrská církev evangelická (ČCE). Nad biblí se setkají účastníci z několika zemí Evropy a Asie.

Dorozumívacím jazykem celého pobytu je angličtina. Cílem je vést mladé lidi k porozumění mezi odlišnými kulturami, ukázat jim barevnost našeho světa. Mohou zlepšit své schopnosti domluvit se v cizím jazyce a navázat přátelství s lidmi z jiných zemí, se kterými je pojí společná víra.

Účastníkům ve věku 17 – 25 let se budou věnovat tři faráři – Alister Murray (Church of Scotland), Nathanial BM (Church of North India) a Marek Bárta (ČCE). Do horského střediska u Strážného zavítají lidé z Koreje, Indie, Skotska, Anglie, Ukrajiny, Německa a České republiky. Čeká je biblický program, společný zpěv, sportovní hry nebo výlety do okolí.

Více informací na http://icamp.evangnet.cz/.

Letošním rokem spouštíme grantový systém na podporu financování diakonických a rozvojových projektů v rámci naší církve. Tento systém byl schválen letošním zasedáním synodu. Cílem je využití části finančních náhrad poskytovaných Českobratrské církvi evangelické na základě smlouvy se státem po schválení zákona 428/2012 Sb. (Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) k rozvoji činnosti našich sborů, aby se tak mohla církev lépe připravit na naplňování svého poslání ve společnosti i po úplném přechodu na samofinancování.

Synodní rada ve spolupráci s grantovou komisí tímto vyhlašuje tři výzvy na podávání žádostí o podporu projektů pro rok 2017 v oblastech:

a) Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání
b) Diakonická práce
c) Evangelické tábory pro děti a mládež

Podrobnější informace k zaměření jsou uvedeny v jednotlivých výzvách a Pravidlech grantového systému. Pokyny k vyplnění žádostí jsou uvedeny na samostatném listu v žádostech, které jsou připraveny k jednotlivým výzvám. Termín pro podávání žádostí je do 15. října 2016, 16:00 hod.

Všechny potřebné dokumenty jsou ke stažení na tomto webu v sekci Ústřední církevní kancelář/Praktické informace pro sbory. Najdete tu také rozdělení prostředků na „mikroprojekty“, které budou rozdělovány mezi jednotlivé sbory prostřednictvím seniorátních výborů dle vlastních pravidel. V průběhu léta sem také vložíme vzorové návrhy smluv.

Vzhledem k tomu, že se tento systém letoškem startuje, připravuje synodní rada školení, na kterých bude možno konzultovat případné dotazy. O místě a termínu budete včas informováni. Jedno školení zřejmě proběhne na Moravě (Brno) a jedno v Čechách (Praha) v průběhu srpna.

Mladí lidé z krajanského sboru v Bohemce na Ukrajině, kteří se účastní v České republice některých letních akcí pořádaných Českobratrskou církví evangelickou, navštívili v pondělí ústřední církevní kancelář. Mluvili o tom, co dělají, jak se u nich žije nebo o tom, že v říjnu oslaví ve své vesnici 20 let od vysvěcení kostela.

Vesnici Bohemku založili v roce 1905 potomci pobělohorských exulantů, reformovaný sbor tam vznikl už o rok později a existoval do roku 1962, kdy byl z nařízení sovětské vlády zrušen. K obnovení došlo po vzniku nezávislé Ukrajiny v roce 1991 s přímou vazbou na Českobratrskou církev evangelickou.

Základní kámen tamního kostela byl položen v srpnu 1994 za účasti nejvyšších představitelů církve. 20. října 1996 byl kostel slavnostně odevzdán ke svému účelu. Slouží k bohoslužebným shromážděním, biblickým hodinám, výuce dětí – zejména o prázdninách – kterou pravidelně zajišťují studenti z Čech. 

V celoročním cyklu témat se nové číslo věnuje hněvu. „Znáte někoho hněvivého? Naštvaného už zrána na vše, co se kolem děje? Tlačí se do autobusu, mračí se na všechny kolem… brzy má kolem sebe dost prostoru, protože se nikomu nechce se s ním střetnout a kazit si pěkné ráno,“ píše v úvodníku šéfredaktorka Daniela Ženatá. A dále rozvádí: Spravedlivý hněv – to už je něco jiného. Tím člověk vzplane, když se někde děje bezpráví a on chce pomoci. Takový hněv je většinou k dobrému a může posunout věci správným směrem. A co hněv na Pána Boha, když máme pocit, že si nějaké příkoří nezasloužíme? Nebo hněv Boží, který se snášel nejen na biblický lid před staletími, ale i na nás dnes? Hněvem se časopis zabývá ze všech možných úhlů pohledu v rubrice Téma. A pro nás, někdy naštvané křesťany i nekřesťany v jednadvacátém století, platí stále moudré biblické slovo: „Slunce nezapadej nad hněvivostí vaší“. (Ef 4,26)

Letní dvojčíslo má letos 64 stran. Synodní senior ve svém vzkazu na léto doporučuje uvelebit se na verandě či v altánku a nechat klidné čtení nenápadně přejít ve zdřímnutí. „Však si to dočtete později, odpočinek a pohodu potřebujeme všichni. A léto je k tomu stvořeno,“ říká.

Evangelický měsíčník má tentokrát i přílohu – modrý sešit čtvercového formátu s názvem Husitské století a naše doba. Autorem je učitel z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Pavel Keřkovský. Publikace je zároveň přílohou knížky Jeroným Pražský – Evropan, vzdělanec, buřič – vydané k 600. výročí úmrtí Jeronýma Pražského. Do ní si sešit můžete založit, proto má i stejný formát a grafickou úpravu.

Časopis právě míří předplatitelům do schránek a do sborů. K dostání také v knihkupectví Kalich (Praha, Jungmannova 9), Brána (Praha, Ječná 19 ) a Cesta (Brno, Rašínova 5) nebo si napište na ceskybratr@e-cirkev.cz. S měsíčním zpožděním bude letní dvojčíslo zveřejněno na www.ceskybratr.cz včetně listovací aplikace a audioverze.

 Sbory a pracovníci

Synodní rada ČCE uděluje bratru Luďku Korpovi dispens od setrvání na místě faráře ve FS ČCE Černošín a FS ČCE Stříbro do konce doby jeho povolání na obou sborech, tj. do 31.8.2024 a uděluje pokyn k jeho volbě za faráře FS ČCE v Plzni-západním sboru na dobu určitou od 1.9.2016 do 31.8.2021 na plný pracovní úvazek.

SR bere na vědomí zvýšení úvazku Miloslavy Hofmanové, seniorátní farářky Poděbradského seniorátu, z 33% na 60% od 1.9.2016 do 31.12.2016. Důvodem pro navýšení pracovního úvazku je skutečnost, že bratr senior Martin Fér pověřuje seniorátní farářku administrací FS ČCE v Lysé nad Labem.

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky sestry Marie Sléhové a její hodnocení. Synodní rada uděluje Marii Sléhové osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocné kazatelky z řad ostatních členů církve a ukládá ÚCK požádat seniora Moravskoslezského seniorátu, aby zahrnul sestru Sléhovou do péče věnované výpomocným kazatelům v rámci seniorátu.

Synodní rada potvrzuje volbu Petra Tureckého za faráře FS ČCE v Soběhrdech na období od 1.9.2016 do 31.8.2021 na plný pracovní úvazek a Alžběty Matějovské za farářku FS ČCE v Sázavě na období od 1.9.2017 do 31.8.2022 na plný pracovní úvazek.

SR obnovuje faráři v důchodu Kurtu Bartošovi způsobilost k ordinované službě faráře ke dni 12.7.2016.

 

Fakulta a bohoslovci

Synodní rada vyhovuje žádosti studentů ETF Karla Müllera a Magdaleny Horákové a uděluje příspěvek ve výši 2 800 Kč z Fondu pro bohoslovce a vikariát pro účastníky kurzu „Kontakt“, který bude uskutečněn v srpnu 2016.

SR bere na vědomí zprávy z praxe na sboru od farářky Martiny Kadlecové (mentorka) a Jana Hrudky, zapsaného mezi kandidáty služby v církvi, který vykonal třítýdenní bohosloveckou praxi ve sboru v Silůvkách.

 

Správa církve

Synodní rada vzala na vědomí změnu sídla FS ČCE v Krnově. Stává se jím k 1.7.2016 sborový dům na adrese Albrechtická 811/8, 794 01 Krnov. SR ukládá ÚCK provést související administrativní kroky.

 

Evangelická akademie

SR vzala na vědomí zprávu Aleše Wrany o činnosti spirituála Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci o práci v uplynulém školním roce a zve všechny spirituály působící ve školách EA k rozhovoru na 4.10.2016.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu o cyklu seminářů zástupců reformovaných církví z Maďarska, Nizozemí a Česka. Výsledky projektu zpracoval Poradní odbor Evangelizační a misijní a budou publikovány v Ekumenickém bulletinu a Českém bratru.

Synodní rada bere na vědomí zprávu o tříměsíčním studijním jazykovém pobytu a praxi Ondřeje Macka ve Skotsku.

SR souhlasí, aby se jazykového kurzu v Erlangen 17.8.-10.9.2016 zúčastnila Elen Plzáková.

Bavorská luterská církev plánuje v r. 2017 akci Fastenopfer, tedy velkou celocírkevní postní sbírku, ve prospěch ČCE. SR pověřuje ekumenické oddělení, aby ve spolupráci s Jeronýmovou jednotou a dalšími subjekty vytipovalo vhodné projekty, jednalo s účastníky a konkretizovalo program setkání zástupců ČCE při zahájení této akce v Erlangen v březnu 2017.

SR bere s vděčností na vědomí ochotu bavorské církve podílet se na opravě Kostela pokoje v Chebu a pověřuje Františka Straku, aby ve spolupráci se sborem v Chebu a s ekumenickým oddělením vypracoval projekt.

SR bere na vědomí zprávu koordinátora pro partnerství s českými sbory v Polsku Michala Kitty z cesty do Zelova. Ve zprávě zmiňuje, že by společně se zelovskými rád vymyslel téma budoucí spolupráce. Například přivést s sebou příště někoho, kdo by mohl zasvěceně pohovořit o rozbíhání střediska diakonie.

Na první spojený synod luterské a reformované církve v Polsku, který se bude konat při příležitosti reformačního výročí 14.-18.10.2016 v Cieszyně, deleguje SR Olivera Engelhardta a navrhuje i účast seniora moravskoslezského seniorátu Marka Zikmunda.

Synodní rada uděluje faráři Petru Peňázovi neplacené volno na období od 1.9.2016 do 31.8.2017. Po tuto dobu bude bratr Peňáz působit ve sborech Skotské církve v Annan Old a Dornock.

 

Různé

Synodní rada souhlasí s vyvěšením romské vlajky na budově ústředí církve v Den romského holokaustu 2.8.2016.

Pod biblickým slovem „Vy jste sůl země“ se v Budapešti sjeli křesťané všech generací z Maďarska, Německa, Polska, Česka, Slovenska, Rakouska, Ukrajiny, Rumunska a dalších zemí. Prolínala se maďarština s němčinou a dalšími jazyky, mladší ročníky komunikovaly bez obtíží v angličtině bez ohledu na národnost. Pak už jen opravdu těžko poznáte, odkud kdo je.

V prostorné a dobře klimatizované hale se všichni společně sešli při zahajovacích bohoslužbách s večeří Páně ve čtvrtek v podvečer. V liturgii se zapojili i pracovníci našeho ekumenického oddělení, večeři Páně vysluhovaly asi na pětadvaceti stanovištích vždy dvojice faráře a laika. Pro milovníky fotbalu se večer promítalo semifinále mistrovství Evropy na velkoplošné obrazovky v hale.

V pátek se po ranních pobožnostech rozběhli všichni na programy, které paralelně probíhaly na více místech. Pódiové debaty, přednášky, zábava, hudba, tanec, dětský program – vše spojeno ústředním heslem: Vy jste sůl země. Na řadu přišly otázky jako: Jak se změnila situace církví po převratu? Kam jdou církve, co jsou jejich starosti a radosti dnes, v roce 2016? Co očekává od církví společnost? Co si můžeme počít s cizinci a uprchlíky? V komornějších fórech se probírala témata spojená s ekologií, etikou, rodinnou problematikou, evangelickou spiritualitou, výročím reformace, vzděláváním Romů a další. Kdo již měl dost poslouchání vážných témat, mohl jít na film, divadlo, zatančit si, meditovat, poslouchat hudbu, nebo zpívat. Večer se konaly v desítce budapešťských kostelů vystoupení vokálních těles a skupin nebo varhanní koncerty. Naši církev reprezentoval zlínský pěvecký sbor Echo, Ester a Ladislav Moravetzovi, skupina Nsango malamu, multiinstrumentalista Tomáš Najbrt a těleso z církevní konzervatoře v Olomouci Koncert Elegant Ansambl.

V sobotu následovaly po ranním ztišení opět programy spojené s hlavním tématem. Počet účastníků se výrazně zvýšil – bylo znát, že na víkendové dny dorazilo mnoho dalších lidí. Přesná čísla neznáme, ale celkově se zaregistrovalo na čtyři tisíce křesťanů. V této souvislosti jsme obdivovali svižně zvládnuté stravování tak velkého počtu lidí najednou, které probíhalo v obrovském stanu na travnatém prostranství před hlavní halou.

Budapešť jako město vybízela zároveň k turistickým procházkám po pamětihodnostech, pro účastníky bylo organizováno několik prohlídek města a plavba lodí po Dunaji (ty byly bohužel brzo a beznadějně obsazeny). Procházka po městě a zvláště večerní posezení v některé z četných zahrádek v centru města mohly být rovněž příjemnou tečkou po nabitém programu.

Nedělní bohoslužby se konaly na dvanácti místech v různých kostelích po Budapešti. V hlavním reformovaném kostele na Kalvínově náměstí byly česko-maďarsko-anglické bohoslužby, kterých se účastnila většina Čechů a Slováků, ať už byli z Českobratrské církve evangelické, Slezské evangelické církv a. v., Evangelické církeve a.v. na Slovensku nebo z jiných církví. Kázal synodní senior Daniel Ženatý a večeři Páně vysluhoval spolu s místními faráři a presbytery. Liturgii oživil domácí pěvecký sbor i zlínský soubor Echo. Kostel byl plný odhadem pěti sty účastníky a písně díky stejným nápěvům zněly vícejazyčně a mocně. Všichni jsme se rozjížděli domů posíleni a povzbuzeni.

Na shledanou za čtyři roky při setkání křesťanů střední a východní Evropy v rakouském Grazu 2020!

Daniela Ženatá

 

 

Sportovní akce na Setkání křesťanů v Budapešti

Druhý červencový víkend proběhlo v Budapešti tradiční Setkání křesťanů Střední Evropy a jako obvykle byl program plný zajímavých přednášek, diskusí či hudebních vystoupení. A podobně jako ve Vratislavi před dvěma lety byl i tentokrát prostor pro přátelská sportovní klání mládeže. Nešlo zde jen o to poměřit síly v týmových sportech, ale také mít možnost se setkat při méně formálních aktivitách.

V pátek 8. července proběhl již druhý ročník fotbalového turnaje za účasti pěti mužstev, kdy Slovensko dodalo dva týmy a Česká republika, Maďarsko a Německo po jednom. Hrálo se systémem „každý s každým“ v zápasech na 2 x 10 minut a náš tým, byť disponující letitými zkušenostmi, bohužel nemohl konkurovat mladým a běhavým soupeřům. V úporném vedru a bez hráčů na střídání jsme zaznamenali čestnou výhru proti německým nadějím a skončili s bramborovou medailí na čtvrtém místě. Zcela zaslouženě vyhrál tým Slovenska A, který bez ztráty bodu turnaj ovládl a získal tak pěkný pohár. Domácí pořadatelé byli druzí, Slovensko B třetí a Německo poslední. Jejich mládežníci však určitě neřekli poslední slovo a možná nás na příštím Setkání překvapí!

Následující den přišla na řadu sportovní novinka, závod dračích lodí! Tento sport má své kořeny v Číně už v období na přelomu letopočtu, novou popularitu však získal až koncem 20. století. Dračí loď je štíhlý dlouhý člun, který pohání síla dvaceti vsedě pádlujících závodníků, kteří synchronizovaně zabírají v rytmu úderů bubeníka, který sedí na přídi lodě. Směr potom udává kormidelník stojící na zádi. Závodu v Budapešti na slepém ramenu Dunaje se zúčastnily posádky domácího Maďarska, Německa a smíšená česko-slovenská. Naše reprezentanty doplnili přátelé ze slovenské Evangelické církve augsburského vyznání a bylo to spojení nadmíru úspěšné! Po nezbytné teoretické průpravě, nácviku techniky na souši a zajetí se na vodě přišel na řadu samotný závod na 200 metrů. Ten měla naše posádka pod kontrolou a stylem start-cíl ho také vyhrála.

Souhrnem lze říci, že doprovodný sportovní program Setkání se opět vydařil. Počasí nám přálo a kromě výborné atmosféry jsme také svou reprezentací rozhodně neudělali ostudu. I když výsledky zdaleka nebyly tím nejpodstatnějším, čtvrté a první místo rozhodně nejsou zklamáním. Mohou být spíše výzvou směrem k dalšímu Setkání. Nechme se překvapit, co pro nás jeho organizátoři nachystají!

 Radek Oravec

 

Budapešť

Vy jste sůl země. Tak zní motto jubilejního desátého ročníku setkání křesťanů všech generací z Německa, Polska, Česka, Slovenska, Maďarska, Rakouska a dalších zemí. Koná se 7. – 10. července 2016 a tentokrát se přesune do Budapešti.

Jedním z hlavních bodů bude přednáška na téma "Reformace a budoucnost církví ve východní Evropě“, kterou přednesou pastor maďarské Reformované církve a ministr vlády Zoltan Balog v dialogu sezemským biskupem dr. Heinrichem Bedford-Strohmem.

Ve čtvrtek proběhne od sedmi hodin večer slavnostní úvodní bohoslužba. Po zahájení se lidé mohou setkat nad typickou maďarskou kuchyní. Páteční dopoledne začne pobožností a úvodem do tématu celého setkání křesťanů. Odpolední program bude rozmanitý. Od promítání filmu o Lutherovi a přednášky o reformaci přes neviditelné divadlo či nabídku sportovních aktivit po diskuze o uprchlictví. Na večer se chystá koncert křesťanských popových kapel, zpěvy z Taizé a noční projížďka na lodi.

V sobotu po ranním ztišení budou následovat především programy spojené opět s hlavním tématem. Zazní také již výše zmíněná přednáška o reformaci a budoucnosti církví. Odpoledne zaujme závodem dračích lodí, panelem o klimatických změnách a jejich dopadu na společnost nebo zamyšlením nad rolí víry ve válkách. Večer proběhne závěrečný ceremoniál. Celé setkání zakončí nedělní bohoslužby.

Kromě bohatého programu připraveného organizátory mohou účastníci využít času také k prohlídce města. Budapešť je městem vznešených kostelů, útulných kaváren, lázní, mostů a staveb, ze kterých dýchají dějiny.

Slavnostní den k 500. výročí reformace se bude konat v Ratiboři v neděli 10. září 2017. Jedná se o součást projektu Naše reformace, jehož cílem je připomínat významná církevní výročí. Synodní rada prosí sbory a senioráty, aby si na tento termín neplánovali jiné akce a zvážili společnou cestu do Ratiboře.

Připomeneme si rok 1517, který symbolizuje začátek evropského reformačního hnutí. Německý teolog Martin Luther tehdy ve Vitenberku zveřejnil svých 95 protiodpustkových tezí. K tomu jej vedly rozpory mezi jeho svědomím, které se opíralo o studium Bible, s oficiálním učením tehdejší církve. Lutherovy myšlenky se rychle rozšířily a mnohými byl považován za muže následujícího myšlenky Jana Husa. O Lutherovi se můžete více dozvědět ZDE >>>

 

« předchozí 1234567...159 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít