19.09.2016 15:29

MODLITBA ZA DOMOV 2016

  V den státního svátku v pátek 28. října 2016 se bude v Praze při příležitosti oslav k připomenutí vzniku samostatného československého státu konat desátý ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba za...
16.09.2016 13:41

ZPĚVÁCI Z ISLANDU PODPOŘÍ REKONSTRUKCI MILÍČOVY KAPLE

  Podpořit rekonstrukci chátrající Milíčovy kaple a vznik komunitního a pastoračního centra mohou lidé nejen z Prahy v neděli 25. září. Benefiční koncert na podporu tohoto projektu se koná od pěti hodin odpoledne...
14.09.2016 09:46

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O NÁVRH JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU CÍRKVE

  Českobratrská církev evangelická vyhlašuje na základě rozhodnutí synodu soutěž o návrh na vytvoření jednotného vizuálního stylu. Základem soutěže je značka a logotyp, které se stanou vizuálním symbolem církve. Značka...
12.09.2016 15:47

VĚŘÍCÍ VYRAZÍ DO KOSTELA NA KOLE

    Nebuďme lhostejní k zemi, která nám byla svěřena – s takovým heslem vyrazí stovky věřících z celé republiky v neděli 18. září (případně už v sobotu 17. září) do kostela. Zapojí se do ekumenické akce Do...
E-církev.cz
« předchozí 1234567...155 následující »  [vše]

My, čelní představitelé církví sdružených v Řídícím výboru Ekumenické rady církví v ČR, vyjadřujeme hluboké politování a zármutek nad násilnými útoky v Tel Avivu, Orlandu a Bristallu v uplynulém týdnu. V modlitbách myslíme na pozůstalé mnoha obětí. Nesouhlasíme s tím, aby v současném světě, v 21. století, bylo takto nesmyslně pácháno násilí, umlčovány hlasy těch, kteří mají odlišný názor, bezdůvodně zabíjeni lidé. Přejeme si a modlíme se za to, aby lidé namísto po zbraních sahali po dobrém slovu, namísto násilí se pokoušeli o přijetí a toleranci.

V Praze dne 17. června 2016

 

Už potřetí zahájí velké prázdniny v Hořejších Herlíkovicích v Krkonoších setkání Čechů a Němců. Tentokrát se k společnému rozhovoru a práci sejdou protestanti, katolíci i pravoslavní. A nezůstane jen u dvou národností, pobytu se zúčastní i rodiny z Arménie a ze Sýrie. Setkání má příznačný název Spolu v pohybu a bude se zabývat tématy jako je ztráta a hledání domova, co znamená být hostitelem a hostem apod. Podle koordinátorky celého pobytu Marie J. Medkové se český a německý mainstreamový pohled na věc diametrálně liší, ve hře jsou i hlasy nově příchozích, a proto seminář slibuje vášnivé diskuse.

Loni se účastníci pobytu věnovali čištění německého katolického hřbitova ve Strážném. Po týdenním klučení v lesíku pod kaplí svatého Josefa je opět možné místo navštívit. Podařilo se očistit a narovnat i několik náhrobků. Letos bude hřbitovu věnován jeden „pracovní den“, což v případě česko-německého týdne obnáší pouze tři hodiny práce. Zbytek brigádnického času stráví účastníci na původní německé chalupě tzv. Kunzárně, kde se mohou pod odborným vedením přiučit různým řemeslným dovednostem.

V neděli 3. července bude místní sbor a SEM Přátel Herlíkovic opět společně slavit výročí vysvěcení kostela bohoslužbami od 10:00. Připraven je i doprovodný program v podobě odpoledního koncertu písničkáře sudetské krajiny Petra Linharta od 15:00. Koncert je spojen s vernisáží výstavy fotografií Za tichem autorky tvořící pod pseudonymem JEVA. Výstava bude v kostele k vidění celé léto. Secesní kostel v Horních Herlíkovicích je druhým nejvýše položeným evangelickým kostelem v České republice (po kapli v Kořenově) a je kulturní památkou.

Program akce je veřejně přístupný a to bezplatně, díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a německého krajanského spolku. Akci připravili SEM Přátelé Herlíkovic a Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.

 

Autor: archiv spolku Přátelé Herlíkovic / Marie Jüptner Medková

 

Závěrečné rozhovory vikářek a vikářů s komisí pro hodnocení absolventů vikariátu se konaly v pondělí 13. června 2016. Všem vikářům a vikářkám bylo později odpoledne z rukou synodní rady předáno Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře Českobratrské církve evangelické.

Vikariát tak ukončili Tomáš Cejp, Alžběta Matějovská, Juliana Rampich-Hamariová, Martin Sabo, Jiří Šamšula a Kamil Vystavěl.

 

Proč vznikly nové stránky?

www.prouprchliky.cz jsou nové internetové stránky, které společně spustily Českobratrská církev evangelická a Diakonie ČCE. Webové stránky mají za účel vytvářet internetovou platformu, na níž jsou soustředěny aktivity, které se v současnosti v ČCE dějí v souvislosti s (nejen) současnou krizí uprchlíků. Jsme přesvědčeni, že krizí prochází v prvé řadě uprchlíci sami, vše ostatní je od toho teprve odvozeno.

Kromě informací o aktuálních aktivitách a odkazů na další užitečné informace slouží stránky dvojímu účelu. Jednak soustředit na jedno místo nabídku i poptávku po zapojení do spolupráce v pomoci uprchlíkům a spolupráce s uprchlíky, a za druhé napomoci sdílení a šíření informací a zkušeností, které se s otázkami migrace pojí.

 

Jak se zapojit?

Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb, jež celé stránky přímospravuje, zaměstnává koordinátorku pro práci s uprchlíky. Jejím úkolem je vedle přímé práce s uprchlickými rodinami poskytovat asistenci těm sborům a jednotlivcům, které se chtějí aktivně do integrace uprchlíků zapojit. Stránky obsahují stručný manuál – Průvodce po integraci, který obsahuje informace pro takovou pomoc důležité. V sekci ‘‘Chci pomoci‘‘ naleznete konkrétní výzvy k materiální i jiné pomoci, o které se dozvíme, že ji uprchlíci či migranti potřebují.

Rádi bychom také vytvořili síť dobrovolníků, kteří se budou aktivně zapojovat do pomoci uprchlíkům a migrantům.

V nejbližší době budeme potřebovat dobrovolníky ve dvou oblastech práce. Navázali jsme spolupráci s Diakonií Weiden (Německo) a hledáme dobrovolníky, kteří by v místní ubytovně pro uprchlíky mohli v létě pomoci při práci s dětmi. Další možnost pro práci dobrovolníků bude v projektu DOMA – Diakonie otevírá možnosti azylantům. V šesti krajích České Republiky budeme za pomoci našich evangelických sborů a diakonických zařízení poskytovat podporu rodinám uznaných uprchlíků při jejich integraci do místních komunit. Tento projekt nabízí široké pole působnosti dobrovolníků v nejširším možném spektru činností, hlavním cílem bude budování co nejširším kontaktů a vazeb mezi uprchlíky a místními lidmi. Zájemci o dobrovolnictví nejprve projdou odborným vyškolením. Dohadujeme i možnosti praxe v některém z německých uprchlických zařízení. Aktuální stav toho dobrovolnického programu se dozvíte právě na stránkách.

 

Zorganizujte besedu

Sekce “Chci zorganizovat besedu‘‘ nabízí postupně doplňovaná jména dobrovolníků a odborníků, kteří mají zkušenosti, či znalosti týkající se uprchlické problematiky.

Dobrovolníci jsou lidé, kteří se v nedávné době podíleli na práci s uprchlíky v zahraničních uprchlických táborech a na místech, povětšinou státních hranicích, kde se shromáždilo veliké množství uprchlíků. Jejich zkušenost osobního setkání a – alespoň omezeného – poznání životních příběhů a současných životních podmínek lidí na útěku napomáhá lépe porozumět těmto lidem samotným i složitosti situace, v níž se nacházejí.

Odborníci jsou osobnosti mající specifické odborné znalosti o migraci samotné, či v oborech s ní spojených, jako jsou například právo, etnologie, religionistika či žurnalistika, a mohou tak přinést do diskuse věcné informace. Odborníci přitom disponují i osobní zkušeností stejně, jako dobrovolnici konkrétními znalostmi. Východiskem této sekce je přesvědčení, že sdílení a šířenípravdivých informací a zkušeností přispívá k překonání předsudků a strachů, kultivuje diskuzi a napomáhá formovat veřejné mínění.

Záměrem stránek není suplovat obdobné snahy dalších lidí a skupin, ale přidat se k nim a soustředit a posílit potenciál samotné ČCE. Jsme totiž přesvědčeni, že pomoc lidem v nouzi patří k stěžejním prvkům křesťanského života, jak čteme v evangeliu: “Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili”.

 

Alena Fendrychová a Michael Pfann

fendrychova@diakonie.cz

telefon: 739 244 668

 

Přečtěte si prohlášení, které Diakonie vydala jako reakci na slova prezidenta republiky o financování neziskových organizací, tedy k výroku hlavy státu, která „neziskové organizace pokládá za pijavice na státním rozpočtu a na tomto názoru setrvává.“

"Diakonie ČCE je také nezisková organizace. Patří k těm největším, denně pomáhá tisícům lidí u nás i ve světě.

Diakonie je otevřená bez rozdílu všem – tedy i Miloši Zemanovi. Pokud bude mít pan prezident zájem, rádi jej pozveme k návštěvě služeb, jež Diakonie provozuje. Nabízí se především domovy pro seniory, ale také speciální školy, chráněné dílny, azylové bydlení pro matky s dětmi, domovy pro lidi s nízkofunkčním autismem atp. Rádi také panu prezidentovi zprostředkujeme schůzky s našimi klienty či jejich příbuznými nebo opatrovníky. V rozhovoru s nimi si může pan prezident ujasnit, v čem jsou služby Diakonie naší společnosti prospěšné.

Jak Miloš Zeman často zdůrazňuje: „Jen hlupák nemění své názory.“ Nabízíme tedy panu prezidentovi příležitost, aby svůj poněkud extrémní názor na financování neziskových organizací konfrontoval s realitou – a změnil."

8. 6. 2016

 

 

 

07.06.2016 21:29

NOC KOSTELŮ 2016

Letošní Noc kostelů se uskuteční v pátek 10. června. Počet míst, která se zapojují, každým rokem roste. Některé jsou otevřené jen k prohlídce, jiné nabízejí i duchovní a kulturní program. Podrobnosti o zapojených kostelech je možné nalézt na www.nockostelu.cz. Letošním mottem je upravený verš z knihy Zjevení: „Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, noc tam už nebude."

Na programu lze nalézt komentované prohlídky, vstupy do jinak nepřístupných míst, koncerty, výstavy, divadelní představení, prostor pro modlitby a ztišení, program pro děti a další aktivity. Pro letošek jsou připravené i zajímavé novinky. Například v Praze bude jezdit duchovní tramvaj, kde lidé mohou diskutovat se známými osobnostmi o víře.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před 12 lety ve Vídni. V roce 2009 své brány otevřely také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. O rok později se Noc kostelů konala již v celém Česku, v roce 2011 poprvé na Slovensku. Loni se v ČR zúčastnilo 1 483 kostelů a modliteben a bylo zaznamenáno více než 450 000 návštěvnických vstupů.

 

Benefiční koncert pro sdružení Cesta domů se uskuteční ve středu 8. června od 19:30 v kostele Českobratrské církve evangelické u Klimenta (Klimentská 18, Praha 1). Účinkovat budou Klimentské kvarteto a Naši Pěvci.

Cesta domů vznikla v roce 2001 a usiluje o zlepšení péče o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich rodiny.

 

Součástí Brněnského varhanního festivalu jsou i hudební nešpory v Červeném kostele 5. června. Od 19:30 si můžete poslechnout koncert varhaníka titulární kapituly v Odense (Dánsko) Torbena Krebse. Spolu s ním vystoupí smíšený pěvecký sbor Cantemus ze Slovinska pod vedením sbormistryně Alenky Podpečan. Zazní skladby J.S.Bacha, J.P.Sweelincka a P. Ebena. Biblickým zamyšlením koncert doplní Štěpán Hájek.

Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován středisku Diakonie ČCE v Myslibořících.

Přílohy

Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s občanskými sdruženími a s městskou částí Praha Suchdol zvou na již devátou Ekumenickou bohoslužbu za krajinu v sobotu 4. června 2016 v 15.00 v Praze - Suchdole (na zahradě nad Sedleckými skalami nedaleko žlutě značené cesty do Roztok u Prahy, MHD 107, 147 Kamýcká nebo Budovec). Bohoslužbě předchází pěší pouť od kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech v 10.00.

 

Kázáním poslouží tajemník Rady Církve bratrské Petr Grulich. Po bohoslužbě následuje beseda s plk. Jaroslavem Kníchalem o Duchovní službě v Armádě ČR.

Přihlašování na vybrané akce prodlouženo do 15. 6. 2016.

 

3. – 16. 7. 2016

Třináctidenní tábor pro děti školního věku (přihlásit)

Místo: Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

vede Jan Kačer; ubytování v Malém táboře (chatky pro 6 a 4 lidi)

 

9. – 16. 7. 2016

Rekreační pobyt rodiny s dětmi v Herlíkovicích (přihlásit)

Místo: Herlíkovic

Zrcadlo a zrcadlení - interaktivní cesta Jakubovou epištolou, vede Maroš Klačko

 

30. 7. – 6. 8. 2016

Církev živě - dříve Evangelizační kurz (přihlášení)

Místo: Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

vede Radim Žárský, ubytování v celém prostoru Tábora J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí

 

6. – 13. 8. 2016

Česko–skotský rodinný pobyt (přihlášení)

Místo: Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

vede Štěpán Janča, ubytování v Hlavní budově (dvoulůžkové a čtyřlůžkové pokoje)

 

13. – 20. 8. 2016

Pobyt pro prarodiče s vnoučaty (přihlášení)

Místo: Herlíkovice

vede David Nečil

 

20. – 27. 8. 2016

Pobyt penzistů (přihlášení)

Místo: Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

vede Pavel Prosek, ubytování v Hlavní budově (dvojlůžkové a čtyřlůžkové pokoje)

 

« předchozí 1234567...155 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít