23.05.2016 22:42

ROZHOVOR MISTRA JERONÝMA S MONS. TOMÁŠEM HALÍKEM

  Příběh Jeronýma Pražského rozechvívá lidskou duši i po šesti staletích. Muž Bohem nadaný, otevřené povahy, stále na cestách, nesmírně vzdělaný, světové univerzity se o něj přetahovaly. Příběh významného...
20.05.2016 13:56

DOPIS PAPEŽI FRANTIŠKOVI

  Loni přijal papež František delegaci z České republiky, v níž byli i zástupci Českobratrské církve evangelické. Setkání se konalo při příležitosti Bohoslužby smíření s Bohem a mezi křesťany s prosbou o...
17.05.2016 13:25

PROSBA O MODLITBY ZA SYNOD

  V termínu 19. – 21. května se koná 2. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické. Do Prahy se sjede několik desítek volených zástupců (farářů i laiků), aby rozhodovali o dalším životě v církvi. Na programu...
16.05.2016 09:13

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA ZA KRAJINU

  Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s občanskými sdruženími a s městskou částí Praha Suchdol zvou na již devátou Ekumenickou bohoslužbu za krajinu v sobotu 4. června 2016 v 15.00 v Praze - Suchdole (na...
E-církev.cz
« předchozí 1234567...151 následující »  [vše]

Velká společenská témata nahlížená z nejrůznějších úhlů pohledu, odborní hosté z řad vědců a intelektuálů, kontext a souvislosti nejzajímavějších fenoménů současnosti. To vše živě a pod taktovkou moderátora Jana Pokorného nabízí nový diskuzní pořad, který vzniká v tvůrčí producentské skupině náboženské tvorby České televize. První díl nového diskuzního týdeníku s názvem Souvislosti Jana Pokorného odvysílala ČT2 ve středu 6. dubna od 22.20.

Pořad se chce věnovat velkým společenským tématům, domácím, středoevropským i celosvětovým. Tématy prvních dílů byly například otázka vztahu demokracie a svobody v kontextu posilování populistických politických uskupení ve svobodných volbách ve střední Evropě nebo otázka dalšího vývoje evropského společenství vzhledem k diskutovaným „exitům“ z EU. Tvůrci se chtějí věnovat také přemýšlení o problematice vztahu státu a rodin v otázce péče o děti nebo naopak diskuzím o vědeckých objevech.

Diváci mají před, během i po vysílání možnost diskutovat k tématu pořadu na sociálních sítích. V průběhu vysílání pak jsou zajímavé a relevantní pohledy a otázky z webu zasílány přímo moderátorovi. Tím je dlouholetý šéfredaktor Radiožurnálu, ředitel zpravodajství Českého rozhlasu a laureát Ceny Karla Havlíčka Borovského za novinářskou a publicistkou práci Jan Pokorný.

Odvysílané díly je možno shlédnout v archivu České televize: http://www.ceskatelevize.cz/porady/11483158486-souvislosti-jana-pokorneho/dily/

V úterý 5. dubna 2016 zemřel v rodinném kruhu farář Jan Šimsa. Jako vikář a farář působil ve sborech ČCE v Pardubicích, Praze – Vinohradech, Klášteře nad Dědinou a Prosetíně. V době, kdy byl zbaven státního souhlasu k výkonu duchovenské služby, pracoval jako zaměstnanec Ústavu makromolekulární chemie. Byl signatářem Charty 77, zastával se vězněných, podílel se na vydávání samizdatu. Sám byl vězněn a vyslýchán. V roce 1991 byl vyznamenán řádem T. G. Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.

Rozloučení se bude konat 16. dubna ve 14:00 hodin v Blahoslavově domě (Lidická 79) v Brně.

 

Přílohy

V pondělí 11. dubna proběhne na Evangelické teologické fakultě UK v Praze seminář s názvem "Návraty z hranic". Zúčastní se ho dobrovolníci, kteří na vzdálených místech pomáhali migrujícím lidem, zástupci organizací, které jejich výjezdy podporují, a odborníci a zájemci o téma z různých oborů.

Setkáním chtějí pořadatelé reagovat na jeden z aktuálních dopadů migrace v Evropě. Cílem semináře je učit se ze zkušeností českých dobrovolníků ze vzdálených míst, společně přemýšlet o možnostech podpory vzájemné pomoci dobrovolníkům po jejich návratu do společnosti, která pomoci uprchlíkům nepřeje, a hledat možnosti další mezioborové spolupráce.

Seminář pořádá Psychosociální intervenční tým ČR - společenství, které chce vnímavostí, uznáním, přijetím, důvěrou, vírou a propojováním povzbuzovat vzájemnost a naději v neštěstích - společně se studijním oborem "Diakonika - křesťanská pastorační a krizová práce" Evangelické teologické fakulty UK v Praze. Proběhne od 9,15 do 15 hodin v budově fakulty v Černé ulici č. 9.

 

K účasti na setkání se prosím přihlaste Evě Pavelkové (evpa@centrum.cz, 608 550 972) co nejdříve.

 

Tři měsíce zbývají do okamžiku, kdy Budapešť bude hostit Setkání křesťanů zemí střední a východní Evropy. Od 7. do 10. července nabídne zajímavý program. Přihlašování je možné do konce dubna na http://christlichebegegnungstage2016.hu/en/regisztracio.

S blížícím se začátkem akce organizátoři odhalují a upřesňují program. Na co se tedy účastníci mohou těšit? Ve čtvrtek 7. července proběhne od sedmi hodin večer slavnostní úvodní bohoslužba. Už odpoledne se však zájemci mohou zúčastnit tematické prohlídky města. Po zahájení si lidé mohou vybrat, zda se setkají nad typickou maďarskou kuchyní, poslechnou si koncert v mládežnickém stanu nebo budou fandit fotbalistům (přenos UEFA Euro 2016 na velkou obrazovku).

Páteční dopoledne bude věnováno tématu celého setkání křesťanů, kterým je verš z Matoušova evangelia „Vy jste sůl země“. Odpolední program bude rozmanitý. Od promítání filmu o Lutherovi a přednášky o reformaci přes neviditelné divadlo či nabídku sportovních aktivit po diskuze o uprchlictví. Na večer se chystá koncert křesťanských popových kapel, zpěvy z Taizé a noční projížďka na lodi.

V sobotu po ranním ztišení budou následovat především programy spojené opět s hlavním tématem. Zazní také diskuze o reformaci a budoucnosti církví. Odpoledne zaujme závodem dračích lodí, panelem o klimatických změnách a jejich dopadu na společnost nebo zamyšlením nad rolí víry ve válkách. Večer proběhne závěrečný ceremoniál. Celé setkání zakončí nedělní bohoslužby.

Dotazy lze směřovat na ekumena@e-cirkev.cz.

Jak byl Jeroným Pražský vnímán ve filmové tvorbě posledních několika desítek let? Českobratrská církev evangelická nabízí unikátní příležitost navštívit tři projekce v pražském kostele Martin ve zdi. Po každé z nich bude následovat diskuze s odborníky či autory filmů a dokumentů. Filmové středy jsou součástí projektu Jeroným Pražský 2016: Evropan – vzdělanec – buřič.

První promítání se uskuteční ve středu 20. dubna od 19 hodin. Na pořadu bude film Ohnivý máj z roku 1974. Hlavní roli Jeronýma Pražského, který si může zachránit život, zřekne-li se učení Jana Husa a Johna Wyclifa, ztvárnil Petr Kostka. V dalších rolích vystupují například Jana Šulcová a Karel Höger. Scénář napsala Marie Poledňáková podle románu Antonína Dvořáka. Po projekci bude následovat beseda s Janem Winklhöferem.

Druhá projekce je plánovaná na 27. dubna od 18 hodin. Tentokrát se bude jednat o film Ecce Constantia, který byl natočen v roce 1992 na motivy divadelní hry Pavla Kohouta. Vzniku hry předcházely dvě desítky let rešerší pramenů. Ve filmovém zpracování se Pavel Kohout objevuje jako televizní reportér Ulrich Richental – autor kroniky o kostnickém koncilu. V hlavních rolích vystupují Jiří Adamíra a Viktor Preiss. Pozvání k besedě po filmu přijal autor předlohy Pavel Kohout.

Filmové středy zakončí 4. května od 19 hodin předpremiéra nového polohraného dokumentárního filmu České televize Nezvladatelný buřič Jeroným Pražský. V hlavní roli se představí Martin Chadima, který se zúčastní také následné diskuze.

Vstup na všechny filmové večery je zdarma. Velmi však doporučujeme rezervovat si místa na telefonu 224 999 272 nebo mailem na vozenilkova@e-cirkev.cz.

Plakát (PDF) →

Leták (PDF) →

 

(jv)

Do Bohemky a Veselinovky, českých vesnic na Ukrajině, každé léto přijíždějí dvě dvojice studentů, které se tři týdny (někdy i více) věnují místním dětem. Pomáhají jim zdokonalovat češtinu, vypráví jim biblické příběhy a hrají si s nimi nebo zpívají.

 

Vesnici Bohemka založili potomci pobělohorských evangelických exulantů v roce 1905, reformovaný sbor tam vznikl o rok později. V roce 1962 byl z nařízení sovětské vlády zrušen a obnoven byl až v roce 1992 po vzniku nezávislé Ukrajiny. Letos na podzim uplyne 20 let od dokončení stavby tamního kostela, jehož základní kámen byl položen v roce 1994 za přítomnosti tehdejšího synodního seniora Pavla Smetany.

 

Jednou z posledních osad založených potomky pobělohorských exulantů byla v roce 1912 Veselynivka na území dnešní Ukrajiny. Původní název Sirotinka se několikrát měnil, současné jméno nese vesnice od roku 1950. Tamní evangelický sbor byl založen pravděpodobně v roce 1923, zrušen byl stejně jako v Bohemce roku 1962 a obnoven až v roce 1998. Díky finanční pomoci Českobratrské církve evangelické se podařilo zakoupit bývalý obchod a přebudovat jej na útulnou modlitebnu.

 

České evangelické sbory v zahraničí, které, ač nejsou součástí Českobratrské církve evangelické, jsou s ní spojeny vztahem vzájemnosti (Bible, zpěvník, tradice, Sbírka kázání, časopisy, kontakty). Tradicí je i letní pobyt českých studentů, kteří se věnují tamním dětem.

 

Doprava, bydlení a strava je zajištěna, slušné kapesné také. Máte-li chuť se vypravit za českými krajany na Ukrajině, podrobnosti rád sdělí Miroslav Pfann – farář v Libiši, pověřený péčí o české evangelické sbory na Ukrajině. Psát lze na miroslav.pfann@evangnet.cz.

 

V termínu 15. – 17. dubna 2016 se ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem koná 28. sbormistrovský kurz. Zváni jsou sbormistři všech kategorií, noví zájemci o sbormistrovství, zpěváci různého věku, varhaníci, církevní hudebníci, teologové i všichni hudbymilovní lidé.

Prof. Peter Planyavsky je koncertní varhaník, skladatel, církevní hudebník a dirigent. Dlouhá léta působil jako titulární varhaník a hudební ředitel ve vídeňském Stephansdomu. Na Vysoké hudební škole ve Vídni působil jako profesor hry na varhany a varhanní improvizace, kde byl také vedoucím oddělení pro církevní hudbu. Patří k významným varhanním improvizátorům a inovátorům liturgické varhanní hry, je častým porotcem na prestižních soutěžích varhanní improvizace.

Poplatek za stravu a ubytování na osobu činí 1200 Kč (ubytování v hlavní budově) případně 1100 Kč (ubytování v chaloupce). Na kurz je možno se přihlásit formou závazné přihlášky do 10. 4. 2016. Přihlášku (jméno a příjmení, věk, bydliště, případné přání vegetariánské či masité stravy, telefon, e-mail) posílejte na moravetz@e-cirkev.cz.

Více informací o kurzu v příloze.

Přílohy

Velikonoce jsou spojeny se svobodou, ať už je to starozákonní příběh o vysvobození božího lidu z Egypta, nebo novozákonní příběh osvobození člověka skrze oběť a vzkříšení Ježíše Krista. V Ježíši Kristu se Bůh přiblížil lidem. Poslechněte si Velikonoční zamyšlení a přání od synodního seniora ČCE Daniela Ženatého a synodního kurátora Vladimíra Zikmunda.

 

 

Daniela Ženatého můžete slyšet také na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové v neděli 27. dubna v pořadu Zálety Aleny Zárybnické od 9 hodin nebo na Českém rozhlasu Plzeň v pondělí 28. dubna ve velikonočním speciálu Křesťanského vysílání od 7 hodin.

 

24.03.2016 08:04

VELIKONOČNÍ SVÁTKY 2016

Vzkříšení – vzácná informace o vítězství nad lidskou smrtelností. Neznamená to ovšem, že nás již čeká jen blažený a bezbolestný život. Kristovo vzkříšení ale dává našim životům nový smysl. Můžeme se spolehnout, že již tímto světem nejdeme sami. Prázdný hrob je znamením, že ten Vzkříšený je s námi a nenechává nás samotné v našich trápeních a bolestech. Nebojme se tedy a radujme se z toho!

Přejeme, aby vás tato radost provázela o Velikonocích i dále

 

Za synodní radu a Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické

 

Daniel Ženatý, synodní senior ČCE

Vladimír Zikmund, synodní kurátor ČCE

Martin Kocanda, vedoucí tajemník ÚCK ČCE

 

 

Autorkou obrázku je Monika Bohdálková, obyvatelka chráněného bydlení Mirandie Diakonie ČCE v Brumovicích

Ve dnech 16. -17. dubna si sbor v Chrástu připomene 60 let od postavení evangelické fary.

V sobotu 16. 4. od 15 hodin zahraje kapela Zdivočelé pletivo (možná i s překvapením v podobě předskokana) a od 17 hodin bude architekt a herec David Vávra přednášet o duchovních stavbách. Chybět nebude program pro děti, ohlédnutí za historií sboru nebo občerstvení. V případě hezkého počasí bude akce probíhat nejen na faře, ale i na přilehlé zahradě.

V neděli 17. 4. oslavy vyvrcholí bohoslužbami s vysluhováním sv. večeře Páně. Kázat při nich bude někdejší farář sboru Daniel Matějka.

 

Samostatný farní sbor vznikl v Chrástu 1. března 1948 a nově postavený sborový dům byl slavnostně vysvěcen dne 15. dubna 1956.

 

Všichni jsou srdečně zváni.

 

Přílohy

« předchozí 1234567...151 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít