01.02.2017 15:00

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

  K 31. lednu končí provoz těchto webových stránek . Nový web v testovacím režimu je možné navštěvovat ZDE . Od 1. března bude nový web přesunut na známou adresu www.e-cirkev.cz a plně nahradí tyto webové stránky....
30.01.2017 18:57

OHLÉDNUTÍ ZA FARÁŘSKÝM KURZEM 2017

  Jak funguje moc? Takové bylo téma letošního farářského kurzu, který se v druhé půlce ledna konal v Praze. Většina programu se odehrála v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. O Božím království a...
29.01.2017 20:22

PROHLÁŠENÍ SYNODNÍ RADY K ODSOUZENÍ PANA JAŠKA V SÚDÁNU

  Od loňského zadržení a obvinění pana Petra Jaška v Súdánu sdílíme obavy o jeho osud. Jsme pobouřeni výši trestu, k němuž byl súdánským soudem dne 29.1. odsouzen. Vyzýváme české ministerstvo zahraničních věcí, aby co...
25.01.2017 15:33

JMENOVÁNÍ NOVÉHO ŘEDITELE DIAKONIE ČCE

  Novým ředitelem Diakonie Českobratrské církve evangelické se od 1. dubna stane Jan Soběslavský, který je v současné době ředitelem brněnského střediska a členem správní rady Diakonie ČCE. Do funkce jej jmenovala synodní...
E-církev.cz
« předchozí 1234567...161 následující »  [vše]
13.01.2017 14:03

POCHOD PRO ALEPPO

Českou republikou prochází mezi 9. lednem a 2. únorem pochod pro Aleppo, jehož trasa vede z Berlína do syrského Aleppa. Cílem této iniciativy je podpořit ty, kdo byli kvůli válce nuceni opustit svoji zemi, a uctít památku těch, kdo cestou ke svobodě přišli o život. Účastníci s sebou nesou bílé vlajky jako symbol mírového řešení syrského konfliktu.

Pochod vyšel 26. 12. z Berlína po tzv. uprchlické trase, jen v opačném směru. „Nechceme žádné další utrpení nebo oběti. Neříkáme, že známe řešení. Jde nám o to, abychom získali pozornost těch, kteří tuto situaci řešit mohou,“ vysvětlují iniciátoři pochodu.

Na organizaci české části se podílí i farář Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal. „Uvědomujeme si utrpení lidí postižených válkou. Ač je od nás dělí přes tři tisíce kilometrů, jsou nám blízcí. Přáli bychom si, aby i k nim došla zpráva, že na ně myslíme a jejich osudy nám nejsou lhostejné,“ říká.

K pokojnému občanskému pochodu je možné se kdykoli po trase připojit, třeba jen na pár hodin (popis trasy ZDE). Poutníky je také možné ubytovat nebo se připojit finanční podporou. Pro účel pomoci české části pochodu vyhlásil Pražský seniorát Českobratrské církve evangelické sbírku. Příspěvky je možné zasílat na účet 2700237649/2010, variabilní symbol 7777. Lze přispět také do mezinárodní sbírky, a to ZDE.

 

Ve dnech 15. – 17. ledna projde pochod Prahou. Doprovodí jej i program otevřený pro všechny zájemce:

Neděle 15. 1. Panelová diskuze „Jak pomoci Sýrii?“ (v 18:00 MeetFactory Prague – Ke Sklárně 15, Praha – Smíchov)

Pondělí 16. 1. Svíčka pro Aleppo (v 17:30 Hradčanské náměstí)

Úterý 17. 1. Pocta Janu Palachovi (v 9:00 na Václavském náměstí u pomníku Jana Palacha před Národním muzeem)

Další informace o průchodu Prahou včetně trasy ZDE.

Tradiční týden modliteb za jednotu křesťanů se letos koná v termínu 18. – 25. ledna. Téma zní Smíření – Kristova láska nás nutí (podle biblického verše z knihy II Korintským).

Jedná se o pozvání ke společným modlitbám. Skrze modlitbu vcházíme do společenství s Bohem a s těmi, kteří se s námi modlí, a to napříč denominacemi.

Program týdne modliteb za jednotu křesťanů připravili letos křesťané z Německa. Naleznete jej ZDE.

 

12.01.2017 14:05

FARÁŘSKÝ KURZ 2017

Farářský kurz, kterým se letos bude prolínat téma moci z různých úhlů pohledu, se uskuteční v Praze v termínu 23. – 27. ledna. Zahajovací bohoslužba se koná v pondělí v 17 hodin v kostele u Martina ve Zdi.

Od úterý budou probíhat přednášky, převážně v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. O Božím království a lidských dějinách promluví profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Petr Pokorný. Nebude chybět rozhovor se synodní radou. O duchovním vedení a doprovázení bude mluvit katolický kněz Aleš Opatrný.

Moc Číny popíše profesorka čínské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Olga Lomová. O moci médií promluví český novinář ruského původu Alexandr Mitrofanov. V panelu věnujícímu se moci sborové vystoupí brněnská farářka Jana Hofmanová, farář Tomáš Bísek, kurátorka sboru v Praze-Vinohradech Jana Šarounová a aktivní člen branického sboru Aleš Drápal.

Na moc a bezmoc české reformace se zaměří Ota Halama z katedry církevních dějin Evangelické teologické fakulty univerzity Karlovy. Ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Petr Kratochvíl promluví o moci v politice třikrát jinak. O zkušenostech s mocí veřejné ochránkyně práv bude hovořit ombudsmanka Anna Šabatová.

Součástí kurzu je také valná hromada Spolku evangelických kazatelů, který akci organizuje. Více informací o celém farářském kurzu, programu a přihlašování zde: http://spek.evangnet.cz/fkurs2017.

 

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy pořádá 16. ledna od 14 do 18 hodin Den otevřených dveří. Budova fakulty se nachází v Praze na adrese Černá 9.

Součástí bude představení studijních oborů, informací o přijímacím řízení a studiu. Chybět nebude komentovaná prohlídka knihovny a budovy školy, možnost rozhovoru s vyučujícími nebo beseda se studenty.

Podrobnosti o fakultě lze nalézt na jejích webových stránkách: http://web.etf.cuni.cz/.

V pondělí 9. ledna zemřela v krajanském sboru ve Velikom Središti v Srbsku Herta Despot, kurátorka tamního evangelického sboru. Rozloučení s ní se koná ve středu 11. ledna v srbském městě Vršac.

Reformovaný sbor ve Velikom Središti v současné době tvoří několik rodin, které věrně drží a vyznávají evangelickou víru svých předků. Historie sboru, který leží na okraji české enklávy v jižním Banátu, sahá do let 1850 - 1852, kdy tam z Klobouk u Brna odešlo 93 rodin, většinou evangelických. Stavba kostela začala brzy po jejich příchodu. Na podzim 2016 oslavili místní 150. výročí od jeho dokončení.

 

18. – 25. 2. 2017 v Janských Lázních

Kurz pro celou rodinu. Připraveny jsou přednášky, diskusní večery, hry pro malé i velké, výtvarná činnost.

Zahájíme společnou večeří v sobotu 18. února v 18.00 hodin, odjezd je v sobotu 25. února po snídani.

 

Hlavní program pro dospělé: Chléb a odpuštění aneb co potřebujeme podle modlitby Páně (přednáší Dr. Filip Susa, farář v Liberci)

Večerní programy: ČCE a její Diakonie (Štěpán Brodský), další programy připraví účastníci: pustíme si film, společně s dětmi si zahrajeme deskové hry, pustíme si navzájem hudbu, kterou rádi posloucháme, aj.

Program pro děti: Zpívání, hraní, výtvarné tvoření, deskové hry, malá olympiáda a pokladovka

Nedělní bohoslužby pro děti i dospělé: Filip Susa

 

Kurz vede Jan Keřkovský, farář v Jihlavě (jan.kerkovsky@evangnet.cz)

 

Nejedná se o klasickou rodinnou rekreaci, ale o kurz s programem. Prosíme, aby se hlásili pouze ti, kteří se chtějí účastnit připraveného programu.

 

Cena kurzu (zahrnuje ubytování s plnou penzí): dospělí – 3 300 Kč; děti do 12 let – 2 000 Kč; děti do dosažení 3 let mají pobyt zdarma.

 

Dotazy ohledně ubytování na adrese: Mirek Cejnar, Sola fide,

Janské Lázně 14, 542 25, tel. 499 875 425, e-mail: solafide@solafide.cz.

Je možno se přihlásit on line na: http://prihlasky.srcce.cz

nebo přes e-mail: vychova@e-cirkev.cz.

 

Do přihlášky uveďte jména a datum narození účastníků. Platbu provedete na místě.

Uzávěrka přihlášek: 27. 1. 2016.

O příčinách migrační krize, o využití restituovaného majetku církvemi a o stále rostoucích problémech Evropské unie debatovali v diskuzním speciálu Křesťanského magazínu kardinál Dominik Duka a synodní senior Daniel Ženatý.

Česká televize pořad odvysílala v neděli 8. ledna ve 12.15 na druhém programu. Je možné jej zhlédnout ve video archivu ČT.

 

 

06.01.2017 12:52

BIBLICKÉ HESLO NA ROK 2017

A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Ezechiel 36,26

Ústy Ezechielovými informuje Hospodin o bídném stavu izraelského domu. Říká, poskvrnili svou cestu hnusnými skutky a modlami… jala mne lítost pro mé svaté jméno, které oni, izraelský dům, znesvětili mezi pronárody, kamkoli přišli… nečiním to kvůli vám, izraelský dome, nýbrž kvůli svému svatému jménu, které jste znesvěcovali, kamkoli jste přišli. (Verše 21-22)

Zarazí nás to. Kvůli svému svatému jménu Hospodin jedná. Hospodin dělá něco pro sebe a své jméno, aby zachránil život, který my kazíme a špiníme. A jako překvapivá náprava toho, aby Boží svaté jméno nebylo zaházeno lidskou vinou, přichází zaslíbení: „Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.“

Už už se hotovíme zamýšlet nad tím, jakpak s novým srdcem a novým duchem naložíme. Ale Pán Bůh nás i tady předchází a pro jistotu hned vzápětí sdělí, jak s nimi naložit: „vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.“

V roce 2017 nás čeká mnoho rozhodování o tom, jakou podobu bude mít život u nás doma, v Evropě i ve světě. Zda budou mít většinu ti, kdo touží dobře vycházet se svými sousedy, ti, kterým se líbí, když k vzájemnému soužití není třeba užívat hrubost a urážky.

Neumíme či nechceme domyslet, co se stane, když se vlády ujmou ti, kdo si z demokracie a touhy po pravdě dělají legraci. Jak se změní nejen poměr sil, ale i to, co dosud rádi užíváme a považujeme za samozřejmé. Třeba svoboda.

Chceme se rozhodovat pokud možno dobře. Jak? Podle čeho?

Slovo Hospodinovo, které Ezechiel tlumočí, nám může pomoci hledat dobrá řešení i dobrý směr. Bůh nedopustí, aby naše nevěra, hrubost, zloba, zlikvidovaly život, který on tvoří a dává.

Bůh jedná a dává nám skrze Krista nové srdce a nového Ducha. To už se děje. Kristus zemřel, byl vzkříšen, Duch svatý vlévá lásku do našich srdcí.

Jsme samým Bohem dobře vybaveni! Můžeme mluvit pravdu a mít druhé rádi. Máme na to! On sám nás učinil schopnými, abychom podle jeho nařízení a řádů mohli jednat.

Zbývá dodat, že nejlépe poznáme Boží nařízení a řády v Kristu, jeho přítomnosti a jeho slovu. Čtěme Ježíšova slova v Bibli, slyšme je ve shromážděních církve. Hledejme, prosme, tlučme. To je naše výchozí pozice pro rok 2017, a nejen pro něj.

 

Vše dobré jménem synodní rady Českobratrské církve evangelické přejí

 

Daniel Ženatý, synodní senior ČCE

Vladimír Zikmund, synodní kurátor ČCE

Ve čtvrtek 5. ledna zemřela náhle Jana Kadlecová, farářka sboru Českobratrské církve evangelické v Růžďce. Rozloučení se koná v pátek 13. ledna v 15 hodin v tamním evangelickém kostele.

Jana Kadlecová působila jako farářka v Podbořanech a Kralovicích. V Růžďce byla od roku 2013.

 

V týdnu od 8. do 15. ledna se uskuteční Alianční týden modliteb 2017. Tentokrát bude věnovaný modlitbám za děti. Děti jsou budoucností tohoto světa a stejně jako dospělí mají duchovní potřeby.

Tato akce je příležitostí pro setkání a uspořádání společných modliteb. Ty letošní mohou být povzbuzením pro církev, aby lépe naslouchala dětem. Je také možné uspořádat sbírku, jejíž výtěžek poputuje na potřeby Sítě křesťanských učitelů.

Alianční týden modliteb je celosvětově rozšířená akce evangelických a evangelikálních církví zaměřená na společné modlitby napříč církvemi. Více informací o letošním ročníku zde: http://www.ea.cz/138/aliancni_tyden_modliteb_2017.

« předchozí 1234567...161 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít