24.01.2017 16:28

LEDNOVÉ ČÍSLO ČASOPISU ČESKÝ BRATR

  Nedávno vyšlo první letošní číslo časopisu Český bratr. Věnuje se roku reformace – letos uplyne 500 let od doby, kdy Martin Luther přibil své teze na vrata chrámu ve Wittenbergu. Čtenáři se například dovědí, jaké...
24.01.2017 07:52

REKREAČNÍ STŘEDISKO V HERLÍKOVICÍCH

  Rekreační středisko v Hořejších Herlíkovicích, obec Strážné, je od 1. 1. 2017 opět v provozu. Více informací ZDE .  
20.01.2017 21:06

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA V TÝDNU MODLITEB

  Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference zvou na ekumenickou bohoslužbu u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů v pondělí 23. ledna od 18:00 hodin ve sboru CČSH v Praze na Vinohradech (Husův sbor CČSH,...
18.01.2017 11:25

BRATRSKÁ ŠKOLA HLEDÁ UČITELE/UČITELKU

  Bratrská škola – církevní základní škola pro 1. stupeň se sídlem na Praze 7 hledá učitele/učitelku do 2. třídy. Předpokladem je kladný vztah ke křesťanským hodnotám a ochota sdílet atmosféru školy rodinného typu....
E-církev.cz
« předchozí 1234567...160 následující »  [vše]

V pondělí 9. ledna zemřela v krajanském sboru ve Velikom Središti v Srbsku Herta Despot, kurátorka tamního evangelického sboru. Rozloučení s ní se koná ve středu 11. ledna v srbském městě Vršac.

Reformovaný sbor ve Velikom Središti v současné době tvoří několik rodin, které věrně drží a vyznávají evangelickou víru svých předků. Historie sboru, který leží na okraji české enklávy v jižním Banátu, sahá do let 1850 - 1852, kdy tam z Klobouk u Brna odešlo 93 rodin, většinou evangelických. Stavba kostela začala brzy po jejich příchodu. Na podzim 2016 oslavili místní 150. výročí od jeho dokončení.

 

18. – 25. 2. 2017 v Janských Lázních

Kurz pro celou rodinu. Připraveny jsou přednášky, diskusní večery, hry pro malé i velké, výtvarná činnost.

Zahájíme společnou večeří v sobotu 18. února v 18.00 hodin, odjezd je v sobotu 25. února po snídani.

 

Hlavní program pro dospělé: Chléb a odpuštění aneb co potřebujeme podle modlitby Páně (přednáší Dr. Filip Susa, farář v Liberci)

Večerní programy: ČCE a její Diakonie (Štěpán Brodský), další programy připraví účastníci: pustíme si film, společně s dětmi si zahrajeme deskové hry, pustíme si navzájem hudbu, kterou rádi posloucháme, aj.

Program pro děti: Zpívání, hraní, výtvarné tvoření, deskové hry, malá olympiáda a pokladovka

Nedělní bohoslužby pro děti i dospělé: Filip Susa

 

Kurz vede Jan Keřkovský, farář v Jihlavě (jan.kerkovsky@evangnet.cz)

 

Nejedná se o klasickou rodinnou rekreaci, ale o kurz s programem. Prosíme, aby se hlásili pouze ti, kteří se chtějí účastnit připraveného programu.

 

Cena kurzu (zahrnuje ubytování s plnou penzí): dospělí – 3 300 Kč; děti do 12 let – 2 000 Kč; děti do dosažení 3 let mají pobyt zdarma.

 

Dotazy ohledně ubytování na adrese: Mirek Cejnar, Sola fide,

Janské Lázně 14, 542 25, tel. 499 875 425, e-mail: solafide@solafide.cz.

Je možno se přihlásit on line na: http://prihlasky.srcce.cz

nebo přes e-mail: vychova@e-cirkev.cz.

 

Do přihlášky uveďte jména a datum narození účastníků. Platbu provedete na místě.

Uzávěrka přihlášek: 27. 1. 2016.

O příčinách migrační krize, o využití restituovaného majetku církvemi a o stále rostoucích problémech Evropské unie debatovali v diskuzním speciálu Křesťanského magazínu kardinál Dominik Duka a synodní senior Daniel Ženatý.

Česká televize pořad odvysílala v neděli 8. ledna ve 12.15 na druhém programu. Je možné jej zhlédnout ve video archivu ČT.

 

 

06.01.2017 12:52

BIBLICKÉ HESLO NA ROK 2017

A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Ezechiel 36,26

Ústy Ezechielovými informuje Hospodin o bídném stavu izraelského domu. Říká, poskvrnili svou cestu hnusnými skutky a modlami… jala mne lítost pro mé svaté jméno, které oni, izraelský dům, znesvětili mezi pronárody, kamkoli přišli… nečiním to kvůli vám, izraelský dome, nýbrž kvůli svému svatému jménu, které jste znesvěcovali, kamkoli jste přišli. (Verše 21-22)

Zarazí nás to. Kvůli svému svatému jménu Hospodin jedná. Hospodin dělá něco pro sebe a své jméno, aby zachránil život, který my kazíme a špiníme. A jako překvapivá náprava toho, aby Boží svaté jméno nebylo zaházeno lidskou vinou, přichází zaslíbení: „Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.“

Už už se hotovíme zamýšlet nad tím, jakpak s novým srdcem a novým duchem naložíme. Ale Pán Bůh nás i tady předchází a pro jistotu hned vzápětí sdělí, jak s nimi naložit: „vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.“

V roce 2017 nás čeká mnoho rozhodování o tom, jakou podobu bude mít život u nás doma, v Evropě i ve světě. Zda budou mít většinu ti, kdo touží dobře vycházet se svými sousedy, ti, kterým se líbí, když k vzájemnému soužití není třeba užívat hrubost a urážky.

Neumíme či nechceme domyslet, co se stane, když se vlády ujmou ti, kdo si z demokracie a touhy po pravdě dělají legraci. Jak se změní nejen poměr sil, ale i to, co dosud rádi užíváme a považujeme za samozřejmé. Třeba svoboda.

Chceme se rozhodovat pokud možno dobře. Jak? Podle čeho?

Slovo Hospodinovo, které Ezechiel tlumočí, nám může pomoci hledat dobrá řešení i dobrý směr. Bůh nedopustí, aby naše nevěra, hrubost, zloba, zlikvidovaly život, který on tvoří a dává.

Bůh jedná a dává nám skrze Krista nové srdce a nového Ducha. To už se děje. Kristus zemřel, byl vzkříšen, Duch svatý vlévá lásku do našich srdcí.

Jsme samým Bohem dobře vybaveni! Můžeme mluvit pravdu a mít druhé rádi. Máme na to! On sám nás učinil schopnými, abychom podle jeho nařízení a řádů mohli jednat.

Zbývá dodat, že nejlépe poznáme Boží nařízení a řády v Kristu, jeho přítomnosti a jeho slovu. Čtěme Ježíšova slova v Bibli, slyšme je ve shromážděních církve. Hledejme, prosme, tlučme. To je naše výchozí pozice pro rok 2017, a nejen pro něj.

 

Vše dobré jménem synodní rady Českobratrské církve evangelické přejí

 

Daniel Ženatý, synodní senior ČCE

Vladimír Zikmund, synodní kurátor ČCE

Ve čtvrtek 5. ledna zemřela náhle Jana Kadlecová, farářka sboru Českobratrské církve evangelické v Růžďce. Rozloučení se koná v pátek 13. ledna v 15 hodin v tamním evangelickém kostele.

Jana Kadlecová působila jako farářka v Podbořanech a Kralovicích. V Růžďce byla od roku 2013.

 

V týdnu od 8. do 15. ledna se uskuteční Alianční týden modliteb 2017. Tentokrát bude věnovaný modlitbám za děti. Děti jsou budoucností tohoto světa a stejně jako dospělí mají duchovní potřeby.

Tato akce je příležitostí pro setkání a uspořádání společných modliteb. Ty letošní mohou být povzbuzením pro církev, aby lépe naslouchala dětem. Je také možné uspořádat sbírku, jejíž výtěžek poputuje na potřeby Sítě křesťanských učitelů.

Alianční týden modliteb je celosvětově rozšířená akce evangelických a evangelikálních církví zaměřená na společné modlitby napříč církvemi. Více informací o letošním ročníku zde: http://www.ea.cz/138/aliancni_tyden_modliteb_2017.

Tříkrálová sbírka

I v roce 2017 pořádá Charita ČR Tříkrálovou sbírku. Do ulic se na začátku nového roku vydali koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících či náměstích předali poselství o narození Božího syna. Lidem přejí šťastný nový rok, zpívají koledy a prosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. Výtěžek sbírky bude tradičně určen na pomoc lidem, kteří si sami pomoci nedokáží, a to kvůli stáří, nemoci, hendikepu či sociální situaci.

Tříkrálové koledníky je možné na rozličných místech České republiky potkat v rozmezí od 1. do 15. ledna 2017. Většina celkového výtěžku sbírky zůstanou v regionu, kde byly vykoledovány. Desetina výnosu pomůže v zahraničí.

Sbírku provází řada doprovodných akcí. Průvod se třemi králi na velbloudech bude k vidění 6. ledna v Praze, od kostela sv. Tomáše se vydá přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde zazní Rybova Česká mše vánoční. Koňmo projedou tři králové například Pardubicemi, Poličkou a Přeloučí. Na Moravě tradičně v Uherském Hradišti. V Olomouci přijedou tři králové na Horní náměstí.


Tříkrálový koncert

Tradiční součástí sbírky je také Tříkrálový koncert, jehož jubilejní desátý ročník se uskuteční v neděli 8. ledna 2017 od 18 hodin a v přímém přenosu jej uvede Česká televize na programu ČT 1. Koncert moderují Martina Kociánová a Jan Čenský. Vystoupí Věra Martinová, Václav Neckář, Spirituál Kvintet nebo Boni Pueri. Při koncertu zazní například i reportáže s ohlédnutími za osudy klientů, kterým „tříkrálové“ peníze v minulosti pomohly nebo dosud pomáhají stát na vlastních nohou a žít důstojný život.


Foto: Lubomír Kotek

Láska k bližním a péče o životní prostředí patří neodmyslitelně ke křesťanskému směřování. Člověk byl podle Bible pověřen správcovstvím Země a podle toho by se k ní měl chovat. Evangelíci proto v zimním období spouští webové stránky upozorňující na problematiku spalování odpadu a na dopady takového jednání.

Ještě nedávno se pálení odpadu v kamnech považovalo za něco úplně normálního. Tehdy byl odpadem hlavně papír. Jenže dnes papír nahradily plasty a další materiály. A jejich spalováním vzniká chemický koktejl, který nejenom páchne, ale obsahuje celé spektrum jedovatých látek.

Tyto látky poškozují zdraví a imunitu, způsobují astma, chronickou bronchitidu, dráždí oči a plíce a v neposlední řadě přispívají ke vzniku rakoviny. Například nedokonalým spalováním PVC vzniká fosgen, bojový plyn používaný v 1. světové válce. Pálením odpadků ničíme zdraví sobě, sousedům, ale i zvířatům a rostlinám.

Na webových stránkách http://nepalmeodpad.cz/ je možné nalézt odpovědi na otázky, co dělat, když soused pálí odpad nebo jak může obec zakázat spalování nevhodných materiálů. Obsahují také odkazy na podrobnosti o škodlivinách vznikajících při spalování odpadu nebo při nesprávné obsluze místa, v němž je odpad pálen. Nechybí ani texty věnující se teologickému rozměru takového počínání.

„Dejme svým sousedům jako vánoční dárek čistý vzduch. Přestaňme pálit odpad a dejme jim možnost se nadechnout,“ vyzývá iniciátor akce Marek Drápal.

Organizátorem akce je Česká křesťanská environmentální síť ve spolupráci s Poradním odborem pro otázky životního prostředí při Českobratrské církvi evangelické.

 

Symbolem Vánoc se stalo světlo. Ve dnech, kdy ho je venku nejméně, je příjemné posezení u zapálené svíčky nebo u zářícího vánočního stromku. Umíme prožít tyto sváteční chvíle a jsme za ně vděčni. O to více buďme vděční a radujme se z toho, že nás v životě vede světlo, které nepomíjí a nesvítí jen o Vánocích. To světlo v Kristu svítí lidem na cestu nyní, i příští rok. A věříme, že ani potom nezhasne.

 

Přejeme Vánoce naplněné radostí i vděčností a dobrý rok 2017.

 

Synodní rada a Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické

 

Na Boží hod vánoční odvysílá Česká televize v 10 hodin na svém druhém programu přímý přenos bohoslužeb ze sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Střešovicích. Liturgii povede synodní senior Daniel Ženatý.

Po odvysílání bude pořad dostupný na internetu ve videoarchivu České televize pod odkazem ZDE.

« předchozí 1234567...160 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít