21.07.2016 14:07

VĚŘÍCÍ Z EVROPY A ASIE SE SETKAJÍ V KRKONOŠÍCH

  Strávit týden s mladými lidmi z druhého konce světa a hledat, co je spojuje, mohou účastníci International Campu, který od 30. července do 7. srpna pořádá v Krkonoších Českobratrská církev evangelická (ČCE). Nad biblí...
20.07.2016 09:42

GRANTOVÝ SYSTÉM ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

  Letošním rokem spouštíme grantový systém na podporu financování diakonických a rozvojových projektů v rámci naší církve. Tento systém byl schválen letošním zasedáním synodu. Cílem je využití části finančních...
19.07.2016 09:48

MLADÍ UKRAJINCI SE ÚČASTNÍ EVANGELICKÝCH AKCÍ V ČESKU

  Mladí lidé z krajanského sboru v Bohemce na Ukrajině, kteří se účastní v České republice některých letních akcí pořádaných Českobratrskou církví evangelickou, navštívili v pondělí ústřední církevní kancelář....
14.07.2016 09:52

VYŠLO LETNÍ DVOJČÍSLO ČESKÉHO BRATRA

  V celoročním cyklu témat se nové číslo věnuje hněvu. „Znáte někoho hněvivého? Naštvaného už zrána na vše, co se kolem děje? Tlačí se do autobusu, mračí se na všechny kolem… brzy má kolem sebe dost prostoru,...
E-církev.cz
« předchozí 1234567...154 následující »  [vše]

Život Jeronýma Pražského je jednou velkou poutí. Navštívil řadu zemí, získal mistrovské tituly čtyř slavných evropských univerzit, setkal se s mnoha důležitými a mocnými lidmi, byl souzen koncilem... Jak představit tento bohatý život naplněný neuvěřitelným množstvím zážitků a zkušeností? Loutková hra Putování za pravdou se pokouší lehkou a hravou formou, která je přístupná jak dospělým tak dětem, zachytit v několika obrazech alespoň část života Mistra Jeronýma a rozšířit povědomí o tomto vzdělanci, Evropanovi a buřiči. Originální hra Tomáše Najbrta (1980) byla napsána přímo pro příležitost letošního Jeronýmova výročí.

 

Záznam hry z festivalu k poctě Jeronýma Pražského na Střeleckém ostrově v Praze 28. května 2016:

 

 

 

Tomáš Najbrt je pedagog a autor dětských divadelních her. Zabývá se také vnějšími vztahy, webovými prezentacemi a propojením religionistiky a psychologie.

 

 

Ve středu 22. června 2016 proběhne akce s názvem JERONÝM PRAŽSKÝ v Žižkostele (nám. Barikád 1, Praha 3). Od 16:00 hodin je na programu loutkové divadlo pro děti, promítání pohádky a zpěv faráře Jardy Pechara s nástrojem ukulele. Od 18:00 hodin přednáška Martina Chadimy, uvedení dvou knih o Jeronýmovi od Mikuláše Vymětala a Martina Chadimy a beseda s autory.

S sebou je možné přinést víno a pohoštění k neformálnímu posezení na závěr akce.

Akci probíhá ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou a Církví československou husitskou.

 

My, čelní představitelé církví sdružených v Řídícím výboru Ekumenické rady církví v ČR, vyjadřujeme hluboké politování a zármutek nad násilnými útoky v Tel Avivu, Orlandu a Bristallu v uplynulém týdnu. V modlitbách myslíme na pozůstalé mnoha obětí. Nesouhlasíme s tím, aby v současném světě, v 21. století, bylo takto nesmyslně pácháno násilí, umlčovány hlasy těch, kteří mají odlišný názor, bezdůvodně zabíjeni lidé. Přejeme si a modlíme se za to, aby lidé namísto po zbraních sahali po dobrém slovu, namísto násilí se pokoušeli o přijetí a toleranci.

V Praze dne 17. června 2016

 

Už potřetí zahájí velké prázdniny v Hořejších Herlíkovicích v Krkonoších setkání Čechů a Němců. Tentokrát se k společnému rozhovoru a práci sejdou protestanti, katolíci i pravoslavní. A nezůstane jen u dvou národností, pobytu se zúčastní i rodiny z Arménie a ze Sýrie. Setkání má příznačný název Spolu v pohybu a bude se zabývat tématy jako je ztráta a hledání domova, co znamená být hostitelem a hostem apod. Podle koordinátorky celého pobytu Marie J. Medkové se český a německý mainstreamový pohled na věc diametrálně liší, ve hře jsou i hlasy nově příchozích, a proto seminář slibuje vášnivé diskuse.

Loni se účastníci pobytu věnovali čištění německého katolického hřbitova ve Strážném. Po týdenním klučení v lesíku pod kaplí svatého Josefa je opět možné místo navštívit. Podařilo se očistit a narovnat i několik náhrobků. Letos bude hřbitovu věnován jeden „pracovní den“, což v případě česko-německého týdne obnáší pouze tři hodiny práce. Zbytek brigádnického času stráví účastníci na původní německé chalupě tzv. Kunzárně, kde se mohou pod odborným vedením přiučit různým řemeslným dovednostem.

V neděli 3. července bude místní sbor a SEM Přátel Herlíkovic opět společně slavit výročí vysvěcení kostela bohoslužbami od 10:00. Připraven je i doprovodný program v podobě odpoledního koncertu písničkáře sudetské krajiny Petra Linharta od 15:00. Koncert je spojen s vernisáží výstavy fotografií Za tichem autorky tvořící pod pseudonymem JEVA. Výstava bude v kostele k vidění celé léto. Secesní kostel v Horních Herlíkovicích je druhým nejvýše položeným evangelickým kostelem v České republice (po kapli v Kořenově) a je kulturní památkou.

Program akce je veřejně přístupný a to bezplatně, díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a německého krajanského spolku. Akci připravili SEM Přátelé Herlíkovic a Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.

 

Autor: archiv spolku Přátelé Herlíkovic / Marie Jüptner Medková

 

Závěrečné rozhovory vikářek a vikářů s komisí pro hodnocení absolventů vikariátu se konaly v pondělí 13. června 2016. Všem vikářům a vikářkám bylo později odpoledne z rukou synodní rady předáno Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře Českobratrské církve evangelické.

Vikariát tak ukončili Tomáš Cejp, Alžběta Matějovská, Juliana Rampich-Hamariová, Martin Sabo, Jiří Šamšula a Kamil Vystavěl.

 

Proč vznikly nové stránky?

www.prouprchliky.cz jsou nové internetové stránky, které společně spustily Českobratrská církev evangelická a Diakonie ČCE. Webové stránky mají za účel vytvářet internetovou platformu, na níž jsou soustředěny aktivity, které se v současnosti v ČCE dějí v souvislosti s (nejen) současnou krizí uprchlíků. Jsme přesvědčeni, že krizí prochází v prvé řadě uprchlíci sami, vše ostatní je od toho teprve odvozeno.

Kromě informací o aktuálních aktivitách a odkazů na další užitečné informace slouží stránky dvojímu účelu. Jednak soustředit na jedno místo nabídku i poptávku po zapojení do spolupráce v pomoci uprchlíkům a spolupráce s uprchlíky, a za druhé napomoci sdílení a šíření informací a zkušeností, které se s otázkami migrace pojí.

 

Jak se zapojit?

Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb, jež celé stránky přímospravuje, zaměstnává koordinátorku pro práci s uprchlíky. Jejím úkolem je vedle přímé práce s uprchlickými rodinami poskytovat asistenci těm sborům a jednotlivcům, které se chtějí aktivně do integrace uprchlíků zapojit. Stránky obsahují stručný manuál – Průvodce po integraci, který obsahuje informace pro takovou pomoc důležité. V sekci ‘‘Chci pomoci‘‘ naleznete konkrétní výzvy k materiální i jiné pomoci, o které se dozvíme, že ji uprchlíci či migranti potřebují.

Rádi bychom také vytvořili síť dobrovolníků, kteří se budou aktivně zapojovat do pomoci uprchlíkům a migrantům.

V nejbližší době budeme potřebovat dobrovolníky ve dvou oblastech práce. Navázali jsme spolupráci s Diakonií Weiden (Německo) a hledáme dobrovolníky, kteří by v místní ubytovně pro uprchlíky mohli v létě pomoci při práci s dětmi. Další možnost pro práci dobrovolníků bude v projektu DOMA – Diakonie otevírá možnosti azylantům. V šesti krajích České Republiky budeme za pomoci našich evangelických sborů a diakonických zařízení poskytovat podporu rodinám uznaných uprchlíků při jejich integraci do místních komunit. Tento projekt nabízí široké pole působnosti dobrovolníků v nejširším možném spektru činností, hlavním cílem bude budování co nejširším kontaktů a vazeb mezi uprchlíky a místními lidmi. Zájemci o dobrovolnictví nejprve projdou odborným vyškolením. Dohadujeme i možnosti praxe v některém z německých uprchlických zařízení. Aktuální stav toho dobrovolnického programu se dozvíte právě na stránkách.

 

Zorganizujte besedu

Sekce “Chci zorganizovat besedu‘‘ nabízí postupně doplňovaná jména dobrovolníků a odborníků, kteří mají zkušenosti, či znalosti týkající se uprchlické problematiky.

Dobrovolníci jsou lidé, kteří se v nedávné době podíleli na práci s uprchlíky v zahraničních uprchlických táborech a na místech, povětšinou státních hranicích, kde se shromáždilo veliké množství uprchlíků. Jejich zkušenost osobního setkání a – alespoň omezeného – poznání životních příběhů a současných životních podmínek lidí na útěku napomáhá lépe porozumět těmto lidem samotným i složitosti situace, v níž se nacházejí.

Odborníci jsou osobnosti mající specifické odborné znalosti o migraci samotné, či v oborech s ní spojených, jako jsou například právo, etnologie, religionistika či žurnalistika, a mohou tak přinést do diskuse věcné informace. Odborníci přitom disponují i osobní zkušeností stejně, jako dobrovolnici konkrétními znalostmi. Východiskem této sekce je přesvědčení, že sdílení a šířenípravdivých informací a zkušeností přispívá k překonání předsudků a strachů, kultivuje diskuzi a napomáhá formovat veřejné mínění.

Záměrem stránek není suplovat obdobné snahy dalších lidí a skupin, ale přidat se k nim a soustředit a posílit potenciál samotné ČCE. Jsme totiž přesvědčeni, že pomoc lidem v nouzi patří k stěžejním prvkům křesťanského života, jak čteme v evangeliu: “Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili”.

 

Alena Fendrychová a Michael Pfann

fendrychova@diakonie.cz

telefon: 739 244 668

 

Přečtěte si prohlášení, které Diakonie vydala jako reakci na slova prezidenta republiky o financování neziskových organizací, tedy k výroku hlavy státu, která „neziskové organizace pokládá za pijavice na státním rozpočtu a na tomto názoru setrvává.“

"Diakonie ČCE je také nezisková organizace. Patří k těm největším, denně pomáhá tisícům lidí u nás i ve světě.

Diakonie je otevřená bez rozdílu všem – tedy i Miloši Zemanovi. Pokud bude mít pan prezident zájem, rádi jej pozveme k návštěvě služeb, jež Diakonie provozuje. Nabízí se především domovy pro seniory, ale také speciální školy, chráněné dílny, azylové bydlení pro matky s dětmi, domovy pro lidi s nízkofunkčním autismem atp. Rádi také panu prezidentovi zprostředkujeme schůzky s našimi klienty či jejich příbuznými nebo opatrovníky. V rozhovoru s nimi si může pan prezident ujasnit, v čem jsou služby Diakonie naší společnosti prospěšné.

Jak Miloš Zeman často zdůrazňuje: „Jen hlupák nemění své názory.“ Nabízíme tedy panu prezidentovi příležitost, aby svůj poněkud extrémní názor na financování neziskových organizací konfrontoval s realitou – a změnil."

8. 6. 2016

 

 

 

07.06.2016 21:29

NOC KOSTELŮ 2016

Letošní Noc kostelů se uskuteční v pátek 10. června. Počet míst, která se zapojují, každým rokem roste. Některé jsou otevřené jen k prohlídce, jiné nabízejí i duchovní a kulturní program. Podrobnosti o zapojených kostelech je možné nalézt na www.nockostelu.cz. Letošním mottem je upravený verš z knihy Zjevení: „Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, noc tam už nebude."

Na programu lze nalézt komentované prohlídky, vstupy do jinak nepřístupných míst, koncerty, výstavy, divadelní představení, prostor pro modlitby a ztišení, program pro děti a další aktivity. Pro letošek jsou připravené i zajímavé novinky. Například v Praze bude jezdit duchovní tramvaj, kde lidé mohou diskutovat se známými osobnostmi o víře.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před 12 lety ve Vídni. V roce 2009 své brány otevřely také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. O rok později se Noc kostelů konala již v celém Česku, v roce 2011 poprvé na Slovensku. Loni se v ČR zúčastnilo 1 483 kostelů a modliteben a bylo zaznamenáno více než 450 000 návštěvnických vstupů.

 

Benefiční koncert pro sdružení Cesta domů se uskuteční ve středu 8. června od 19:30 v kostele Českobratrské církve evangelické u Klimenta (Klimentská 18, Praha 1). Účinkovat budou Klimentské kvarteto a Naši Pěvci.

Cesta domů vznikla v roce 2001 a usiluje o zlepšení péče o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich rodiny.

 

Součástí Brněnského varhanního festivalu jsou i hudební nešpory v Červeném kostele 5. června. Od 19:30 si můžete poslechnout koncert varhaníka titulární kapituly v Odense (Dánsko) Torbena Krebse. Spolu s ním vystoupí smíšený pěvecký sbor Cantemus ze Slovinska pod vedením sbormistryně Alenky Podpečan. Zazní skladby J.S.Bacha, J.P.Sweelincka a P. Ebena. Biblickým zamyšlením koncert doplní Štěpán Hájek.

Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován středisku Diakonie ČCE v Myslibořících.

Přílohy

« předchozí 1234567...154 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít