28.06.2016 09:22

POUŤ DO KOSTNICE

  Beseda Svatopluk Cech v Curychu a Husův sbor Čechů a Slováků ve Švýcarsku zve všechny krajany a přátele na tradiční Pouť do Kostnice na památku upálení Mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského, která se koná v neděli...
27.06.2016 11:03

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ STUDIA ABSOLVENTŮ SEMINÁŘE CÍRKEVNÍ HUDBY

  Slavnostní ukončení studia absolventů Semináře církevní hudby Evangelické akademie se konalo při slavnostní bohoslužbě v neděli 26. června v evangelickém kostele v Ostravě. Z rukou synodního seniora a synodního...
24.06.2016 11:24

PUTOVÁNÍ ZA PRAVDOU - DIVADELNÍ HRA O JERONÝMOVI PRAŽSKÉM

  Život Jeronýma Pražského je jednou velkou poutí. Navštívil řadu zemí, získal mistrovské tituly čtyř slavných evropských univerzit, setkal se s mnoha důležitými a mocnými lidmi, byl souzen koncilem... Jak představit tento...
20.06.2016 15:41

JERONÝM PRAŽSKÝ V ŽIŽKOSTELE

  Ve středu 22. června 2016 proběhne akce s názvem JERONÝM PRAŽSKÝ v Žižkostele (nám. Barikád 1, Praha 3). Od 16:00 hodin je na programu loutkové divadlo pro děti, promítání pohádky a zpěv faráře Jardy Pechara s nástrojem...
E-církev.cz
« předchozí 1...45678910...153 následující »  [vše]

V Kristu vstupuje Bůh do našeho světa. Potkává lidi spokojené,
potkává i ty, kdo už nemohou dál. Potkává věci hotové i jejich
úlomky. Události krásné i ošklivé. Kristus přichází a věříme,
že je s námi. Stal se jedním z nás. Dává život, který nekončí smrtí.
Kdo jsme my, že to vše pro nás činí?
 
Usilujme o to, aby nám obyčejnost Kristova příchodu nebyla málo.
Právě naopak. Aby nás prostoupila důvěrou, jak úžasný je náš Bůh.

 

Přejeme Vánoce naplněné radostí i vděčností a dobrý rok 2016

 

Synodní rada a Ústřední církevní kancelář

Českobratrské církve evangelické

 

 

ilustrace: Tomáš Hirsch, Diakonie ČCE, Domov Narnie Morkůvky

20.12.2015 13:31

CHCI POMOCI UPRCHLÍKŮM

Jak to mohu udělat?

 

PAMATUJTE NA CELOCÍRKEVNÍ SBÍRKU

Výtěžek sbírky pro sociální a charitativní pomoc bude mj. určen na pomoc uprchlíkům na území ČR.

číslo účtu 7171717171 / 2700, var. symbol 911140

 

VYHLASTE SBÍRKU VE SBORU

Vyhlaste ve svém sboru finanční sbírku na pomoc lidem, kteří uprchli do Evropy, nebo lidem, kteří žijí v uprchlických táborech v zemích okolo Sýrie.

číslo účtu 292949292 / 0300

  •  Pomáhejte uprchlíkům v Evropě: var. symbol 320
  • Pomáhejte uprchlíkům v jordánském táboře Za ́atari: var. symbol 314
  • Pomáhejte uprchlíkům v severním Iráku: var. symbol 318

Garantem sbírky je Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce. V Evropě pracujeme s uprchlíky v Řecku, Maďarsku a Srbsku. Z Vašich peněz jim pomáháme zajistit stravu, hygienu, ubytování, psychosociální pomoc i vzdělání. V jordánském Za´atari podpoříte obzvlášť rodiny s malými nemocnými dětmi či nemohoucími členy. Nově spolu s Vámi pomáháme také uprchlíkům v táborech v severním Iráku. Díky Vašim darům zlepšujeme podmínky přímo v těchto zemích, aby se lidé nemuseli vydávat na velmi nebezpečnou cestu do Evropy. Další informace na webu www.spolu.diakonie.cz/uprchlici.

 

ZAPOJTE SE DO DOBRÉ HODINY

Vyzvěte členy svého sboru, aby se zapojili do programu Dobrá hodina a věnovali jednu hodinovou mzdu za měsíc na pomoc uprchlíkům. Ne každý může jet pomáhat do uprchlického tábora, ale každý můžeme věnovat jednu hodinu měsíčně. Další info na webu www.dobrahodina.cz.

Garantem programu Dobrá hodina je Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce. Zapojit se mohou i ti, kdo ještě nebo už nevydělávají. Kontaktujte paní Michaelu Stachovou, stachova.spolu@diakonie.cz, mobil 730 182 571.

 

NABÍDNĚTE KONKRÉTNÍ POMOC

Pokud můžete například nabídnout ubytování uprchlíkům v České republice nebo víte, jak jinak konkrétně pomoci , obraťte se na Středisko celostátních programů a služeb Diakonie ČCE v Praze, na paní Alenu Fendrychovou, která s migranty dlouhodobě pracuje. Kontakt: fendrychova@diakonie.cz, mobil 739 244 668.

 

Děkujeme, že myslíte na ty, kdo jsou v nouzi.

 

Zakončení Husova roku se uskuteční při Novoroční ekumenické bohoslužbě 1. ledna 2016 od 18:00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově. Bohoslužbu bude možné sledovat také v přímém přenosu České televize.

Na Nový rok se tradičně setkávají lidé dobré vůle a nejvyšší představitelé českých křesťanských církví, aby se společně ohlédli za uplynulým rokem a prosili o požehnání pro rok budoucí. Tentokrát bude toto shromáždění provázet odkaz Otce vlasti Karla IV. (v roce 2016 uplyne 700 let od jeho narození) a mistra Jana Husa (v roce 2015 jsme si připomněli 600 let od jeho upálení na kostnické hranici).

V současné době vychází dvanácté a poslední letošní číslo hlavního tištěného periodika Českobratrské církve evangelické Český bratr. 91. ročník Českého bratra se v te­matickém cyklu věnuje Moderní době od poloviny 19. století. Hlavním tématem dvanáctého čísla je „Svařák a hry“.

„Začíná církevní rok, otevírá se před námi cosi nového, čistého, nepopsaného. Slavíme příchod, narození dítěte v jeslích, vyhle­dáváme klid a tiché chvíle při svíčkách. Zároveň se chýlí ke konci občanský rok s celým svým předvánočním blázincem v obchodních centrech, s firemními večírky, reklamami se Santaklausem, punčem a koledami po stopadesáté. Oba tyto póly k našemu prožívání adventu v předvánočním čase patří. Trocha klidu, tro­cha pozlátka, shánění dárků a vůně vánočního cukroví. Že je prožívání Vánoc cosi navýsost dů­ležitého, o tom svědčí i časté spory těch, kdo se chystají slavit společné Vánoce poprvé: „Uděláme si Štědrý den jako u nás! Ne, já bych chtěl, aby to bylo jako u nás!“ Než se nadějeme, bude tu rok 2016. Co přinese nového?“ ptá se v úvodníku adventního vydání šéfredaktorka Daniela Ženatá a odpovídá: „Všichni si přejeme protříbení v politice a zklidnění v mezinárodním dění, solidaritu s lidmi v pohybu a účinnou pomoc potřebným. Modleme se za pokoj.“

 

Časopis Český bratr je také možné číst v elektronické podobě na webových stránkách www.ceskybratr.cz (vždy předchozí číslo oproti tištěnému vydání).

 

V adventní době se tradičně navštěvují pracovníci drážďanské církevní kanceláře Evangelické luterské zemské církve v Sasku a pražské Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické. Kontakty obou kanceláří se rozvíjejí již 23 let. Loni byli v Praze hosty drážďanští, letos vyrazilo na partnerskou návštěvu do Drážďan jedenáct pracovníků z pražské kanceláře. Setkání mají pracovní ráz, ale mnozí se již za ta léta znají a přátelí osobně.

Po úvodní pobožnosti zemského biskupa Carstena Rentzinga proběhl rozhovor na aktuální témata, která obě kanceláře spojují. Synodní senior Daniel Ženatý se dotkl důležitosti kontaktů se sousedy, se kterými máme dlouhou státní hranici, debata se pak stočila k otázkám financování, změn ve struktuře církví, postoji k uprchlíkům a možnostem pomoci.

„Za účasti vedoucích kanceláří Johannese Kimmeho a Martina Kocandy jsme předali drobné vánoční dárky. My jsme přivezli perníčky a vánočku, dostali jsme voňavou štólu. Drážďanští přátelé připravili zajímavou návštěvu jejich knihovny a archivu, kde jsme viděli některé unikátní kousky z jejich fondů. Návštěvu jsme završili prohlídkou vánočních trhů v centru města, jejichž lesk neoslabil ani déšť, který nás v podvečer svlažil,“ sdělila jedna z účastnic návštěvy.

 

Příští setkání pracovníků církevních kanceláří je plánováno na podzim 2016, kdy by se zástupci partnerských úřadů měli setkat v Čechách.

 

DŽ/GFR

 

S lítostí oznamujeme, že v sobotu náhle zemřel Tomáš Matuška, vedoucí církevního střediska J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí. Bylo mu 47 let. Správcem střediska byl od roku 1993. Po celou tu dobu jsme jej znali jako milého a pracovitého člověka. Prosíme všechny, kdo jej znali, mysleme na něj a na jeho blízké.

Rozloučení proběhne v úterý 22. prosince 2015 ve 14:00 hodin při bohoslužebném shromáždění v kostele Českobratrské církve evangelické v Třebechovicích pod Orebem.

Přílohy

V úterý 15. prosince 2015 se v evangelickém kostele u Salvátora (Salvátorská, Praha 1) od 18:00 uskuteční diskuze na téma CO JSOU FAKTA A CO FÁMY?. Na uprchlickou krizi se pokusí nezkreslenými pohledy podívat Jaroslav Cerman, aktivista a cestovatel (HateFree Culture), Martin Balcar (Amnesty International), Jan Daniel, analytik (Ústav mezinárodních vztahu) a Jakub Axman, dobrovolník na Balkáně.

Večer, který pořádá Farní sbor Českobratrské církve evangelické Praha-Staré Město a Studentské hnutí za solidaritu, bude moderovat Daniel Ort, student historie a člen Studentského hnutí za solidaritu.

 

Dne 30. 4. 2016 proběhnou v budově Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci přijímací zkoušky na studium Semináře církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA), které bude zahájeno 3. 9. 2016. K přijímacím zkouškám je nutno se písemně přihlásit nejpozději do 1. 4. 2016. Přihlášku je třeba poslat poštou (nikoliv elektronicky!) na adresu celocírkevního kantora: Ladislav Moravetz, Na Chaloupkách 172, 768 72 Chvalčov. Všem přihlášeným pošleme podrobnější informace o průběhu zkoušky.

 

Přihláška má obsahovat:

1. podepsanou žádost, včetně adresy bydliště, telefonního kontaktu a e-mailu (2 kopie)

2. strukturovaný životopis se stručným popisem dosavadních hudebních zkušeností (6 kopií)

3. motivační dopis, v němž uchazeč popíše důvody, proč chce na semináři studovat a zda má zájem o kantorskou službu v církvi (6 kopií)

4. potvrzení o členství v Českobratrské církvi evangelické vydané farním sborem (2 kopie)

 

Další podmínkou pro přijetí je dosažení věkové hranice 18-ti let a úspěšné zvládnutí jednotlivých disciplín:

1. zpěv jedné libovolné písně z Evangelického zpěvníku bez hudebního doprovodu

2. varhanní doprovod dvou libovolných a stylově odlišných písní z chorálníku Evangelického zpěvníku nebo z Dodatku EZ, včetně připravených krátkých předeher (použití hry pedálu je možné, ale není nutné)

3. varhanní nebo klavírní přednes jedné libovolné skladby z období baroka či klasicismu, kterou si uchazeči předem připraví (stupeň obtížnosti: jednoduchý až středně těžký)

4. varhanní přednes jedné povinné chorální předehry (bez pedálu) a fragmentu jedné současné skladby; noty těchto skladeb uchazeči obdrží až poté, co se přihlásí ke zkouškám

5. sluchová analýza a základní průzkum z hudební teorie

 

Maximální počet studujících je 20 osob. Kdo má opravdový zájem o studium evangelické církevní hudby, ať dlouho neváhá, a pošle svou přihlášku co nejdříve, aby do termínu přijímacích zkoušek měl dostatek času se důkladně připravit. Účast na přijímacích zkouškách je bezplatná. Roční poplatek je vy ve výši 3.000,- Kč na studenta. Další přijímací zkoušky budou až v r. 2019.

Seminář církevní hudby Evangelické akademie je „kantorská škola“ Českobratrské církve evangelické. Ve spolupráci s celocírkevním kantorem jej organizuje synodní rada ČCE. Seminář je určený především hudebním amatérům, kteří se chtějí připravit do služby v Českobratrské církvi evangelické. Absolventi se mohou uplatnit ve sborech ČCE jako církevní hudebníci (kantoři / kantorky). Seminář vznikl v r. 2010. Jeho cílem je pozvednout úroveň církevní hudby ve sborech a tím napomáhat misijním snahám církve. Vzdělávací program klade důraz na základní výbavu církevního hudebníka.

Tříleté studium obsahuje tyto obory: hra na varhany (varhanní literatura, liturgická varhanní hra), sbormistrovství (řízení sboru, sborová praxe, sólový zpěv a hlasová výchova, liturgický zpěv), teoretické předměty (hymnologie, hudební teorie, organologie, základy varhanní improvizace). Výuka hromadných předmětů probíhá v budově Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. Výuka varhanní hry a sólového zpěvu je individuální koná se v různých lokalitách. Absolventi SCHEA vytvořili Spolek evangelických církevních hudebníku (SECH), do něhož budou přizváni budoucí absolventi SCHEA.

Výuka a individuální pracovní náplň studujících budou nastaveny tak, aby byly realizovatelné pro lidi, kteří mají své zaměstnání, rodinné povinnosti či studium. O prvních sobotách v měsíci (10x ročně, kromě prázdnin) se scházíme v budově Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. Zde probíhají přednášky z oborů liturgický zpěv, hymnologie, hudební teorie, organologie, improvizace rok, výuka sbormistrovství, sborový zpěv, varhanní kolokvium a hudební bohoslužby. Varhanní výuka (150 min. / měsíc), zaměřena na jednoduchou až středně těžkou bohoslužebnou literaturu probíhá individuálně dle domluvy lektora a studenta a koná se na různých místech.

 

Další informace je možno získat u celocírkevního kantora Ladislava Moravetze, vedoucího SCHEA, e -mail: moravetz@e-cirkev.cz, telefon: 573 378 607, 737 506 119.

04.12.2015 17:44

MODLITEBNÍ TÝDNY 2016

Již tradičně se na začátku roku konají dva modlitební týdny:

Alianční týden modliteb proběhne od 1. do 10. ledna 2016 a pořádá ho Česká evangelikální aliance. Modlitební týden je letos pod heslem „Radost, kterou vám nikdo nevezme“. Více informací najdete ZDE.

 

Týden modliteb za jednotu křesťanů je plánován v termínu 18. - 25. ledna 2016. Tématem je „Povoláni hlásat mocné skutky Páně“a texty připravili bratři a sestry z Lotyšska. Podrobnosti naleznete ZDE.

 

Ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické zve k účasti na společných modlitbách s bratry a sestrami v ekumenickém společenství a přeje Boží pokoj a ochranu v příštím roce.

 

 

Ústřední církevní kancelář vyhlásila 16. ledna 2015 grafickou soutěž o nové logo Českobratrské církve evangelické. Bylo v plánu využívat logo v oficiálních dokumentech církve (dopisy, obálky, vizitky), na webových stránkách, propagačních materiálech apod. Termín pro odevzdání grafických návrhů loga byl 27. března 2015.

V soutěži nakonec nebyl vybrán žádný návrh. Do budoucna je potřeba dobře specifikovat, co církev od loga očekává, a do práce zapojit nejen grafiky a výtvarníky, ale také teology.

 

« předchozí 1...45678910...153 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít