21.10.2016 07:07

29. SBORMISTROVSKÝ KURZ

  V termínu 18. – 20. listopadu 2016 se ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem koná 29. sbormistrovský kurz . Zváni jsou sbormistři, noví zájemci o sbormistrovství, zpěváci, varhaníci, církevní hudebníci i...
20.10.2016 18:03

SBÍRKA NA POMOC HAITI

  Před dvěma týdny zasáhl Haiti hurikán Matthew. Zničil 90 % jižní části ostrova, nejméně 900 lidí bylo zabito a humanitární pracovníci odhadují, že už 1,4 miliony dětí a dospělých potřebují akutní pomoc. Diakonie...
20.10.2016 10:48

ČCE SE PŘIPOJILA K VÝZVĚ BELLS FOR ALEPPO

  Českobratrská církev evangelická se rozhodla podpořit výzvu Bells for Aleppo (Zvony pro Aleppo). Jedná se o aktivitu Evangelické luterské církve ve Finsku, která prosí, aby se po celém světě rozezněly zvony kostelů vždy...
19.10.2016 10:47

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU ČESKÝ BRATR

  Právě vyšlo nové číslo evangelického měsíčníku Český bratr. Věnuje se tématu bolesti z různých úhlů pohledu. Čtenáři si mohou přečíst například rozhovor s pětibojařem Davidem Svobodou o zkušenostech z...
E-církev.cz
« předchozí 1...45678910...157 následující »  [vše]

V důsledku dlouhodobě nepříznivé finanční situace Horského domova Herlíkovice rozhodla synodní rada po náročných debatách o ukončení provozu střediska k 30. 9. 2016. Objekt nabídne církev k pronájmu a v případě nezájmu k prodeji. Inventář střediska bude nabídnut k dalšímu využití v rámci církve, nebo bude odprodán.

 

Středisko ročně končí s velkou hospodářskou ztrátou, která je mimo jiné zapříčiněna také nevhodnou dispozicí jednotlivých objektů střediska. Pro zajištění dalšího chodu Horského domova by bylo nutné do objektu a jeho provozu věnovat další finanční prostředky řádově v milionech korun.

Vedení církve vynaložilo velké úsilí pro hledání možností, jak středisko udržet v provozu. Bohužel se ale nepodařilo najít jiný vhodný způsob, než středisko pronajmout, a pokud se to nepodaří, pak prodat.

Je potřeba také vyřešit budoucnost dalších budov spojených se střediskem. Herlíkovický kostel bude proto nabídnut k užívání farnímu sboru ve Vrchlabí a chata Kunzárna k převodu na SEM – Přátelé Herlíkovic.

 

Synodní rada si velmi váží práce manželů Bártových – správců Horského domova, stejně tak oceňuje práci kuratoria. Doufáme, že rozhodnutí ukončit provoz nevnese nikomu do krásných vzpomínek na časy strávené v Krkonoších příchuť hořkosti.

 

Středisko zůstává v provozu do konce září - více ZDE >>>

 

 

 

Strach - ochromující i sebezáchovný. Jak strachy překonat a kde hledat útěchu? To je hlavním tématem dubového čísla časopisu Český bratr. Za povšimnutí jistě stojí reportáž ze Dne pro Kubu nebo rozhovor s mladou kubánskou aktivistkou Rosou Maríí Payá.

Kromě toho se můžete dozvědět, jak na své dětství se šesti sourozenci vzpomíná synodní kurátor Vladimír Zikmund či jak se branickému faráři Jaroslavu Pecharovi vodí loutka Jeronýma Pražského. Nechybí informace o aktuálním dění v církvi i mimo ni.

Časopis právě míří předplatitelům do schránek a do sborů. K dostání také v knihkupectví Kalich (Praha, Jungmannova 9), Brána (Praha, Ječná 19 ) a Cesta (Brno, Rašínova 5) nebo si napište na ceskybratr@e-cirkev.cz.

 

Chcete strávit o prázdninách smysluplný týden, kde můžete uplatnit svoje schopnosti a vůli pomáhat? Nabízíme dobrovolnickou službu pro osoby s postižením na letním táboře. Díky Vám budou moci děti s postižením prožít týden plný neobyčejných zážitků a jejich rodiče si budou moci odpočinout.
Přihlaste se, přijeďte a navažte nová přátelství.....

Pobyt a cestovné vám bude hrazeno. Možnost započítání do školní praxe. Přijímáme zájemce ve věku od 16 let.

Kdy? 25. 6. – 2. 7. 2016, Tábor pro děti a mládež s postižením, vedou Zdeněk Šorm a Richard Dračka
9. 7. – 16. 7. 2016, Rodinný pobyt s dětmi s postižením
za asistence dobrovolníků, vedou Pavel Kalus, Kateřina Soudná

Kde? Tábor J.Amose Komenského - Běleč nad Orlicí

Přihlášky na prihlasky.srcce.cz
Informace na vychova@e-cirkev.cz, tel. 224 999 233.

 

Velká společenská témata nahlížená z nejrůznějších úhlů pohledu, odborní hosté z řad vědců a intelektuálů, kontext a souvislosti nejzajímavějších fenoménů současnosti. To vše živě a pod taktovkou moderátora Jana Pokorného nabízí nový diskuzní pořad, který vzniká v tvůrčí producentské skupině náboženské tvorby České televize. První díl nového diskuzního týdeníku s názvem Souvislosti Jana Pokorného odvysílala ČT2 ve středu 6. dubna od 22.20.

Pořad se chce věnovat velkým společenským tématům, domácím, středoevropským i celosvětovým. Tématy prvních dílů byly například otázka vztahu demokracie a svobody v kontextu posilování populistických politických uskupení ve svobodných volbách ve střední Evropě nebo otázka dalšího vývoje evropského společenství vzhledem k diskutovaným „exitům“ z EU. Tvůrci se chtějí věnovat také přemýšlení o problematice vztahu státu a rodin v otázce péče o děti nebo naopak diskuzím o vědeckých objevech.

Diváci mají před, během i po vysílání možnost diskutovat k tématu pořadu na sociálních sítích. V průběhu vysílání pak jsou zajímavé a relevantní pohledy a otázky z webu zasílány přímo moderátorovi. Tím je dlouholetý šéfredaktor Radiožurnálu, ředitel zpravodajství Českého rozhlasu a laureát Ceny Karla Havlíčka Borovského za novinářskou a publicistkou práci Jan Pokorný.

Odvysílané díly je možno shlédnout v archivu České televize: http://www.ceskatelevize.cz/porady/11483158486-souvislosti-jana-pokorneho/dily/

V úterý 5. dubna 2016 zemřel v rodinném kruhu farář Jan Šimsa. Jako vikář a farář působil ve sborech ČCE v Pardubicích, Praze – Vinohradech, Klášteře nad Dědinou a Prosetíně. V době, kdy byl zbaven státního souhlasu k výkonu duchovenské služby, pracoval jako zaměstnanec Ústavu makromolekulární chemie. Byl signatářem Charty 77, zastával se vězněných, podílel se na vydávání samizdatu. Sám byl vězněn a vyslýchán. V roce 1991 byl vyznamenán řádem T. G. Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.

Rozloučení se bude konat 16. dubna ve 14:00 hodin v Blahoslavově domě (Lidická 79) v Brně.

 

Přílohy

V pondělí 11. dubna proběhne na Evangelické teologické fakultě UK v Praze seminář s názvem "Návraty z hranic". Zúčastní se ho dobrovolníci, kteří na vzdálených místech pomáhali migrujícím lidem, zástupci organizací, které jejich výjezdy podporují, a odborníci a zájemci o téma z různých oborů.

Setkáním chtějí pořadatelé reagovat na jeden z aktuálních dopadů migrace v Evropě. Cílem semináře je učit se ze zkušeností českých dobrovolníků ze vzdálených míst, společně přemýšlet o možnostech podpory vzájemné pomoci dobrovolníkům po jejich návratu do společnosti, která pomoci uprchlíkům nepřeje, a hledat možnosti další mezioborové spolupráce.

Seminář pořádá Psychosociální intervenční tým ČR - společenství, které chce vnímavostí, uznáním, přijetím, důvěrou, vírou a propojováním povzbuzovat vzájemnost a naději v neštěstích - společně se studijním oborem "Diakonika - křesťanská pastorační a krizová práce" Evangelické teologické fakulty UK v Praze. Proběhne od 9,15 do 15 hodin v budově fakulty v Černé ulici č. 9.

 

K účasti na setkání se prosím přihlaste Evě Pavelkové (evpa@centrum.cz, 608 550 972) co nejdříve.

 

Tři měsíce zbývají do okamžiku, kdy Budapešť bude hostit Setkání křesťanů zemí střední a východní Evropy. Od 7. do 10. července nabídne zajímavý program. Přihlašování je možné do konce dubna na http://christlichebegegnungstage2016.hu/en/regisztracio.

S blížícím se začátkem akce organizátoři odhalují a upřesňují program. Na co se tedy účastníci mohou těšit? Ve čtvrtek 7. července proběhne od sedmi hodin večer slavnostní úvodní bohoslužba. Už odpoledne se však zájemci mohou zúčastnit tematické prohlídky města. Po zahájení si lidé mohou vybrat, zda se setkají nad typickou maďarskou kuchyní, poslechnou si koncert v mládežnickém stanu nebo budou fandit fotbalistům (přenos UEFA Euro 2016 na velkou obrazovku).

Páteční dopoledne bude věnováno tématu celého setkání křesťanů, kterým je verš z Matoušova evangelia „Vy jste sůl země“. Odpolední program bude rozmanitý. Od promítání filmu o Lutherovi a přednášky o reformaci přes neviditelné divadlo či nabídku sportovních aktivit po diskuze o uprchlictví. Na večer se chystá koncert křesťanských popových kapel, zpěvy z Taizé a noční projížďka na lodi.

V sobotu po ranním ztišení budou následovat především programy spojené opět s hlavním tématem. Zazní také diskuze o reformaci a budoucnosti církví. Odpoledne zaujme závodem dračích lodí, panelem o klimatických změnách a jejich dopadu na společnost nebo zamyšlením nad rolí víry ve válkách. Večer proběhne závěrečný ceremoniál. Celé setkání zakončí nedělní bohoslužby.

Dotazy lze směřovat na ekumena@e-cirkev.cz.

Jak byl Jeroným Pražský vnímán ve filmové tvorbě posledních několika desítek let? Českobratrská církev evangelická nabízí unikátní příležitost navštívit tři projekce v pražském kostele Martin ve zdi. Po každé z nich bude následovat diskuze s odborníky či autory filmů a dokumentů. Filmové středy jsou součástí projektu Jeroným Pražský 2016: Evropan – vzdělanec – buřič.

První promítání se uskuteční ve středu 20. dubna od 19 hodin. Na pořadu bude film Ohnivý máj z roku 1974. Hlavní roli Jeronýma Pražského, který si může zachránit život, zřekne-li se učení Jana Husa a Johna Wyclifa, ztvárnil Petr Kostka. V dalších rolích vystupují například Jana Šulcová a Karel Höger. Scénář napsala Marie Poledňáková podle románu Antonína Dvořáka. Po projekci bude následovat beseda s Janem Winklhöferem.

Druhá projekce je plánovaná na 27. dubna od 18 hodin. Tentokrát se bude jednat o film Ecce Constantia, který byl natočen v roce 1992 na motivy divadelní hry Pavla Kohouta. Vzniku hry předcházely dvě desítky let rešerší pramenů. Ve filmovém zpracování se Pavel Kohout objevuje jako televizní reportér Ulrich Richental – autor kroniky o kostnickém koncilu. V hlavních rolích vystupují Jiří Adamíra a Viktor Preiss. Pozvání k besedě po filmu přijal autor předlohy Pavel Kohout.

Filmové středy zakončí 4. května od 19 hodin předpremiéra nového polohraného dokumentárního filmu České televize Nezvladatelný buřič Jeroným Pražský. V hlavní roli se představí Martin Chadima, který se zúčastní také následné diskuze.

Vstup na všechny filmové večery je zdarma. Velmi však doporučujeme rezervovat si místa na telefonu 224 999 272 nebo mailem na vozenilkova@e-cirkev.cz.

Plakát (PDF) →

Leták (PDF) →

 

(jv)

Do Bohemky a Veselinovky, českých vesnic na Ukrajině, každé léto přijíždějí dvě dvojice studentů, které se tři týdny (někdy i více) věnují místním dětem. Pomáhají jim zdokonalovat češtinu, vypráví jim biblické příběhy a hrají si s nimi nebo zpívají.

 

Vesnici Bohemka založili potomci pobělohorských evangelických exulantů v roce 1905, reformovaný sbor tam vznikl o rok později. V roce 1962 byl z nařízení sovětské vlády zrušen a obnoven byl až v roce 1992 po vzniku nezávislé Ukrajiny. Letos na podzim uplyne 20 let od dokončení stavby tamního kostela, jehož základní kámen byl položen v roce 1994 za přítomnosti tehdejšího synodního seniora Pavla Smetany.

 

Jednou z posledních osad založených potomky pobělohorských exulantů byla v roce 1912 Veselynivka na území dnešní Ukrajiny. Původní název Sirotinka se několikrát měnil, současné jméno nese vesnice od roku 1950. Tamní evangelický sbor byl založen pravděpodobně v roce 1923, zrušen byl stejně jako v Bohemce roku 1962 a obnoven až v roce 1998. Díky finanční pomoci Českobratrské církve evangelické se podařilo zakoupit bývalý obchod a přebudovat jej na útulnou modlitebnu.

 

České evangelické sbory v zahraničí, které, ač nejsou součástí Českobratrské církve evangelické, jsou s ní spojeny vztahem vzájemnosti (Bible, zpěvník, tradice, Sbírka kázání, časopisy, kontakty). Tradicí je i letní pobyt českých studentů, kteří se věnují tamním dětem.

 

Doprava, bydlení a strava je zajištěna, slušné kapesné také. Máte-li chuť se vypravit za českými krajany na Ukrajině, podrobnosti rád sdělí Miroslav Pfann – farář v Libiši, pověřený péčí o české evangelické sbory na Ukrajině. Psát lze na miroslav.pfann@evangnet.cz.

 

V termínu 15. – 17. dubna 2016 se ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem koná 28. sbormistrovský kurz. Zváni jsou sbormistři všech kategorií, noví zájemci o sbormistrovství, zpěváci různého věku, varhaníci, církevní hudebníci, teologové i všichni hudbymilovní lidé.

Prof. Peter Planyavsky je koncertní varhaník, skladatel, církevní hudebník a dirigent. Dlouhá léta působil jako titulární varhaník a hudební ředitel ve vídeňském Stephansdomu. Na Vysoké hudební škole ve Vídni působil jako profesor hry na varhany a varhanní improvizace, kde byl také vedoucím oddělení pro církevní hudbu. Patří k významným varhanním improvizátorům a inovátorům liturgické varhanní hry, je častým porotcem na prestižních soutěžích varhanní improvizace.

Poplatek za stravu a ubytování na osobu činí 1200 Kč (ubytování v hlavní budově) případně 1100 Kč (ubytování v chaloupce). Na kurz je možno se přihlásit formou závazné přihlášky do 10. 4. 2016. Přihlášku (jméno a příjmení, věk, bydliště, případné přání vegetariánské či masité stravy, telefon, e-mail) posílejte na moravetz@e-cirkev.cz.

Více informací o kurzu v příloze.

Přílohy

« předchozí 1...45678910...157 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít