30.05.2016 16:29

ZVONY PŘIPOMNĚLY SMRT JERONÝMA PRAŽSKÉHO

  Z věže kostela Českobratrské církve evangelické v Praze u Salvátora se v pondělí 30. května ve 12:30 rozezněly zvony. Připomněly smrt Jeronýma Pražského, který zemřel před 600 lety na kostnické hranici. Zvoníci...
30.05.2016 13:51

NABÍDKA DLOUHODOBÉHO PRONÁJMU REKREAČNÍHO STŘEDISKA V HERLÍKOVICÍCH

  Českobratrská církev evangelická nabízí k dlouhodobému pronájmu objekty rekreačního střediska v Hořejších Herlíkovicích, obec Strážné, č. p. 157, 158, 160 a budovy ČOV parc. č. st. 448, okres Trutnov. Nemovitosti jsou k...
29.05.2016 15:10

ÚČASTNÍCI FESTIVALU PRO JERONÝMA PRAŽSKÉHO PODPOŘILI MLADÉ ROMY A PODEPSALI DOPIS DO KOSTNICE

  Příběh významného aktivisty českého středověku Jeronýma Pražského, který neprávem stojí ve stínu Jana Husa, si včera připomněla Českobratrská církev evangelická průvodem a festivalem na Střeleckém ostrově v Praze....
27.05.2016 22:07

FESTIVAL K POCTĚ JERONÝMA PRAŽSKÉHO - EVROPANA, VZDĚLANCE A BUŘIČE

  Příběh Jeronýma Pražského rozechvívá lidskou duši i po šesti staletích. Muž Bohem nadaný, otevřené povahy, stále na cestách, nesmírně vzdělaný, světové univerzity se o něj přetahovaly. Příběh významného...
E-církev.cz
« předchozí 1...45678910...151 následující »  [vše]

Při slavnostních bohoslužbách byla v sobotu 21. listopadu 2015 v Praze uvedena do funkce nová synodní rada Českobratrské církve evangelické. Nově jmenovaní členové chtějí navazovat na tradice české a evropské reformace a přispívat k tomu, aby v naší společnosti byl prostor pro důstojné vyjádření víry i svobody svědomí.

Synodní rada je nejvyšší, šestičlenný správní orgán církve. V čele stojí synodní senior (duchovní) a synodní kurátor (laik). Členové rady – tři duchovní a tři laici – jsou jednou za šest let voleni synodem. Českobratrská církev je výjimečná tím, že ji neřídí jen duchovní, ale stejně významné slovo mají i laici.

Vizi své práce pro církev vylíčili její právě jmenovaní nejvyšší představitelé. „Chtěl bych, aby každý evangelík v naší zemi měl dobrý a důstojný prostor pro svou víru. Abychom jako církev byli radostní, pokorně sebevědomí, přitažliví pro své okolí. Abychom se nenechali vydírat úzkostí z toho, že nás statisticky ubývá. Naopak, aby nás to vedlo odvaze být misijní, nalézat, jak nabízet krásu víry v Krista a života církve,“ popsal nový synodní senior Daniel Ženatý.

Je si vědom toho, že nová synodní rada bude řešit krizi farářského povolání. „Farářů rychleji ubývá, než přibývá, brzy jich bude citelný nedostatek. Musíme se ptát, v čem se změnily podmínky farářů ve srovnání s minulostí,“ vysvětlil. Upozornil také na další výzvy. „Budeme hledat, jak dobře a velkoryse užít historicky ojedinělý čas státních dotací a finančních náhrad ku prospěchu sborů, celé církve a tím i celé společnosti. Součástí naší církve jsou Diakonie ČCE a školy Evangelické akademie, vážíme si jich, budeme se snažit, aby mohly i nadále dobře pracovat. Jsme hrdí na četné ekumenické vztahy doma i v zahraničí, chceme o ně dobře pečovat,“ řekl Daniel Ženatý.

Své plány představil i nový synodní kurátor Vladimír Zikmund. „Mým prvním plánem je zorientovat se v ohromné agendě synodní rady, která mě po nástupu do funkce čeká. Mám to poněkud usnadněné tím, že končím se svým civilním zaměstnáním a práci v synodní radě se tak budu moci věnovat na plný úvazek. Bude to ale poněkud jiný obor než strojařina a vývoj valivých ložisek. Rád bych však do tohoto oboru vkročil s pokorou před mými předchůdci a vším, co se v naší církvi podařilo v posledních letech dobrého udělat,“ popsal Vladimír Zikmund.

S tím je spojený jeho druhý plán, zůstat v kontaktu s děním ve sborech a seniorátech naší církve. Udělat si čas a prostor pro naslouchání názorům a potřeb druhých. „A můj třetí plán je, abych neskončil jenom jako (snad svědomitý) církevní úředník. Chtěl bych být svojí troškou nápomocen tomu, aby synodní rada vedle své role ústředního správního orgánu plnila pro církev také roli duchovního vedení. Aby byla svým členům nositelkou povzbuzení, naděje a důvěry v budoucnost,“ dodal Vladimír Zikmund.

Odcházející synodní senior Joel Ruml bude dál sloužit jako farář. „Nejprve na pozvání v evangelické církvi v německém Pfalzu a následně v Českobratrské církvi evangelické,“ přiblížil Joel Ruml. Končící synodní kurátorka Lia Valková chce věnovat více pozornosti své rodině. „Zejména vnoučatům a lidem, kteří jsou mi blízcí. Trochu chci sportovat, číst, výtvarničit, zahradničit a vděčně vychutnávat každý den, který mi bude z Boží milosti dopřán. Dále se chci znovu aktivněji podílet na práci v mém českobrodském sboru. Podle svých sil jsem ochotna pomáhat, třeba v péči o uprchlíky,“ říká Lia Valková.

 

foto: Hugo Švec (SR), Ben Skála (Salvátor)

 

 

V sobotu 21. listopadu se uskutečnilo mimořádné jednání synodu Českobratrské církve evangelické. Odehrávalo se od devíti hodin dopoledne v prostorách Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Synod jednal zejména o správě a rozdělování prostředků na diakonické a rozvojové projekty. Bude je rozdělovat grantová komise, kterou jmenuje synodní rada.

Z prostředků pro diakonické a rozvojové projekty bude vyčleněn 1 milion korun pro tzv. mikroprojekty. Tyto prostředky budou rozdělovat seniorátní sbory podle svého uvážení a vlastních pravidel, která by respektovala rámcová pravidla pro rozdělování této části prostředků pro projekty. Rozdělení mezi senioráty bude provedeno proporcionálně podle počtu sborů.


Přibližně půl milionu korun ročně bude po stanovenou dobu (např. pět let) určeno pro přímé financování stálých osvědčených projektů povšechného sboru, např. pobyty pro lidi s postižením. Seznam takových projektů povšechného sboru by podléhal každoročnímu schválení synodní radou.

 

Prostředky na projekty rozdělované prostřednictvím ČCE budou členěny do tří základních oblastí podpory:
a) Budování sboru a misie (Základní cíl: ČCE podporuje rozvoj společenství sborů)
b) Výchova a vzdělávání (Základní cíl: ČCE vede lidi k víře v Ježíše Krista)

c) Diakonická práce (Základní cíl: ČCE pomáhá potřebným)

 

Mezi diakonické a rozvojové projekty nebudou zařazeny projekty, jejichž předmětem je investiční záměr a dále náklady na stavební práce, udržování budov, provozní výdaje sborů a náklady na mzdy. Tyto náklady mohou být považovány za uznatelné pouze v případě dostatečně prokázané souvislosti s hlavním diakonickým nebo rozvojovým záměrem projektu. Prokázání věcné souvislosti nákladů na projekt a rozumné udržitelnosti takového projektu by posuzovala grantová komise a schvalovala synodní rada.

 

Návrhy na diakonické a rozvojové projekty pro rok 2017 musí sbory podat do konce října 2016. Grantová komise rozhodne do konce ledna 2017. V létě 2016 se bude konat seminář, kde se zájemci dozví informace, jak žádosti podávat.

 

 Volby členů a náhradníků církevní pastýřské rady a odvolací komise

 

Synod volil 2. a 3. náhradníka církevní pastýřské rady z řad kazatelů. Nedávno rezignovali Pavel Ruml a Pavel Sláma, na jejich místa nastoupili náhradníci Lýdia Mamulová a Miloslav Vašina, na místo prvního náhradníka se posunul Blahoslav Matějka, 2. a 3. náhradník a místa dalších dvou náhradníků zůstala volná. Synod jimi zvolil Jana Kellera a Pavla Kašpara.

 

Konala se volba členů a náhradníků odvolací komise. Ta rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím synodní rady o postavení faráře nebo jáhna mimo službu. Zvoleni byli Jakub Keller, Antonín Plachý, Ivan Ryšavý, Tomáš Matějovský, Zdeněk Šorm, Jaroslav Pechar, Jan Růžička, Marta Ježdíková, Josef Beneš. Náhradníky byli zvoleni Jiří Bureš, Pavel Pistor, Jana Uhlířová.

 

 

Krátce o dalších volbách a hlasováních

 

Synod schválil prohlášení k současné situaci ve světě. Padlo několik námitek a doplnění. Schválený text bude brzy zveřejněn.

 

Část finančních náhrad z restitucí vloží ČCE i její Diakonie do fondu, který bude sloužit pro supervizi kazatelů

 

Byla přijata předložená koncepce spolupráce ČCE se sbory ve východní Evropě.

 

Návrh na poměrný odvod do personálního fondu podle velikosti sborů neprošel.

 

Návrh, aby pastýřská rada mohla řešit podání nejen presbyterů a kazatelů, ale i členů církve, nebyl přijat.

O kytarovém doprovodu k novému zpěvníku bude rozhodovat speciálně ustavená komise.

Jazykové kompetence u kandidátů pro vstup do vikariátu nebudou posuzovány.

 

 

Po jednání synodu následovaly slavnostní bohoslužby v kostele U Salvátora v Praze, při nichž se konalo rozloučení s odcházející synodní radou a instalace nové. Jmenováni byli také členové dozorčí komise Diakonie ČCE.

 

Prohlášení uprchlíků, kteří drželi hladovku v detenčním centru Drahonice. Skrze dobrovolníky a jejich tlumočnici by rádi veřejně projevili soustrast všem obětem teroristického útoku v Paříži a z úcty k utrpení Evropanů přerušují svou hladovku.

 

Autorkou překladu je tlumočnice Samar Mulkiová.

 

Prohlášení uprchlíků:

My, uprchlíci zadržovaní v detenčním zařízení v Drahonicích, tvrdě odsuzujeme zločinný a zbabělý čin který vykonala zločinná skupina, která sebe samam nazývá Islámský stát v Iráku a Levantu - ISIL. Vyjadřujeme svou soustrast obětem tohoto barbarského činu a přejeme rychlé uzdravení zraněným. I my jsme byli terorizováni zločiny stejné skupiny ve své zemi a to je důvodem našeho útěku do bezpečí a míru v zemích svobody a demokracie.

Zároveň oznamujeme přerušení naší hladovky v soucitu s rodinami obětí, zraněnými a z respektu k jejich bolesti.

 

V parku před Hlavním nádražím také proběhlo pietní shromáždění, které společně uspořádali dobrovolníci z farářské iniciativy a iniciativy Hlavák. Shromáždění se zúčastnili i zástupci muslimské a židovské obce.

Týden po teroristických útocích v Paříži proběhne v Praze mezioborová konference s názvem "Můj soused zabiják". Její organizátoři zvou ke společnému promýšlení postoje k hrozbám v naší blízkosti.

Střelba v Uherském Brodě, sebe/vražda pádem letadla Germanwings, různé historické podoby genocidního násilí nebo aktuální teroristické činy v různých částech světa - to všechno jsou události, které způsobil někdo, komu ostatní důvěřují nebo ho aspoň nepovažují za nepřítele.

Přemýšlení o souvislostech podobných událostí bude obsahem již šesté mezioborové konference, která proběhne v pátek 20. listopadu 2015 na Evangelické teologické fakultě UK v Praze (Černá 9). Konferenci zahájí symbolický akt, který připomene teroristické útoky v Paříži. Úvodní přednášky otevřou téma dvojznačného pohledu na člověka jako přítele i nepřítele v pohledu studia genocidního násilí a teologie. Různé významy občanství, sousedství a pomoci připomenou zástupci těch, kdo spolupracovali po střelbě v Uherském Brodu. Závěrečná část otevře etická dilemata a položí všem přítomným otázku, jak tomu, co se děje, můžeme rozumět a jak na to můžeme reagovat.

Otázka, která má provázet celou konferenci, zní: Jak můžeme pěstovat důvěru k sobě, druhým a ke světu, když stát se může cokoliv, a zradit může kdokoliv, i my sami? A jak můžeme posílit naše odhodlání k této důvěře?

"Usilujeme o to, abychom – i prostřednictvím této konference - získávali nadhled nad událostmi, které vzbuzují strach. Neboť strach je dobrý sluha, ale špatný pán, a bez odvahy a důvěry se těžko žije. V propojeném světě není kam utéct a nepřítele nelze snadno rozeznat. Společně se proto chceme ptát, jak věřit a rozlišovat, nezobecňovat a nenechat sebe a svoje vztahy ovládat strachem. Přes únorovou střelbu v Uherském Brodě budeme moci nahlédnout děje a dopady listopadové střelby v Paříži, uvědomovat si křehkou rovnováhu svobody a dozoru, osobního bezpečí a solidarizujícího zájmu o druhé," říká za organizační tým konference psycholožka Bohumila Baštecká.

Konferenci pořádá Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem České republiky, Psychologickou službou Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru MV ČR, Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Spolkem krizovců a humanitářů.

 

 

Přílohy

Teroristický útok v Paříži zmařil lidské životy, které jsou vzácným Božím darem. Bojujme proti všemu, co ohrožuje život a svobodu.

Prosme Pána Boha o moudrost, abychom trestali skutečné ničitele života, a ne ty, kdo patří ke stejné národnostní nebo náboženské skupině jako teroristé Islámského státu.

Ve shromážděních církve i osobně se modleme k Bohu, Otci Ježíše Krista za ty, kterým při teroristickém útoku v Paříži zemřeli jejich blízcí.

Synodní rada Českobratrské církve evangelické, 14. listopadu 2015

V sobotu 21. listopadu se uskuteční mimořádné jednání synodu Českobratrské církve evangelické. Bude se odehrávat od devíti hodin dopoledne v prostorách Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Ve stejný den od půl třetí odpoledne budou následovat slavnostní bohoslužby v kostele Českobratrské církve evangelické U Salvátora (Salvátorská 1, Praha), při nichž bude do funkce jmenována nová synodní rada.

Synodní rada je nejvyšší, šestičlenný správní orgán Českobratrské církve evangelické, sídlí v Praze. V čele stojí synodní senior/ka (duchovní) a synodní kurátor/ka (laik) – českobratrská církev je výjimečná tím, že ji neřídí jen duchovní, ale stejně významné slovo mají i laici.

 

foto: Hugo Švec

 

 

Český rozhlas vysílá magazín o víře a spiritualitě v souvislostech, který si mohou posluchači naladit na regionálních stanicích Českého rozhlasu každou sobotu po 9. hodině. (104,7 FM a 101,0 FM Pardubicko a Chrudimsko / 102,4 FM Svitavy / 98,6 FM Orlickoústecko / 90.5 FM východní Čechy / 95.3 FM Královéhradecko / 96.5 FM Rychnovsko).

„V Praze, v Plzni a letos poprvé také v Olomouci budou o třetím listopadovém víkendu lidé vzpomínat na ty, kdo se nevrátili ze svých cest. 25 let slaví letos Dívčí škola pro studentky na vozíčku, nevidomé, autistky i z dětských domovů. Povíme, jak se do Číny dostal budhismus. A těšit se můžete na zamyšlení Ivany Procházkové, farářky Evangelické církve metodistické v Praze,“ přibližuje program v sobotu 14. listopadu Romana Oulická z Českého rozhlasu Pardubice.

 

V současné době vychází jedenácté číslo hlavního tištěného periodika Českobratrské církve evangelické Český bratr. 91. ročník Českého bratra se v te­matickém cyklu věnuje Moderní době od poloviny 19. století. Hlavním tématem jedenáctého čísla je „Odhalování zahaleného“.

„I v dnešní době, kterou nenazýváme moderní, ale dokonce postmoderní, existují stále témata, která zůstávají zahalena. Je lidskou přirozenos­tí vytěsňovat z mysli nepohodlné a nepříjemné věci. Raději si pamatujeme jen ty dobré. Proto tak rádi vzpomínáme na dětská léta, kdy byly zimy s metry sněhu. Přitom určitě i pršelo a bylo bláto, ale to už nevíme.

Jsme zároveň svědky odkrývání i těch nej­tajnějších zákoutí, například v sexualitě, padají bariéry mezigenerační i mantinely výchovné. I o tabuizované smrti se mluví dnes více. Téma umírání, hospicové péče i pohřebních rituálů jsme v našem časopise rozebírali již několikrát.

O čem se ale mluvit teprve začíná, je napří­klad krize mužské identity. Muži většinou neradi mluví o svých problémech, protože to považují za známku slabosti. Mnozí trvají na tradičním rozdělení rolí, které dnes už tak úplně nefunguje. Rozhovor na toto téma s ředitelem Ligy otevře­ných mužů najdete na straně 7.

V rozhovoru, který je na straně 37, se dotý­káme dalšího tabu – stáří. Připomíná nám naši konečnost a křehkost. Proto se tomuto tématu asi vyhýbáme, ačkoli v dnešní době, kdy žijeme déle, nechceme jen dožít někde na výměnku, ale rádi bychom tento čas smysluplně naplnili,“ přibližuje obsah jedenáctého čísla šéfredaktorka Daniela Ženatá.

 

Časopis Český bratr je také možné číst v elektronické podobě na webových stránkách www.ceskybratr.cz (vždy předchozí číslo oproti tištěnému vydání).

 

 

V Praze, v Plzni a letos poprvé také v Olomouci budou o třetím listopadovém víkendu lidé vzpomínat na ty, kdo se nevrátili ze svých cest. Na neděli totiž připadá Světový den obětí dopravních nehod.

Vzpomenout na ty, kdo zemřeli především na silnicích, poděkovat pomáhajícím, a připomenout dlouhodobé dopady dopravních nehod – to jsou hlavní cíle již tradičního řetězce pietních aktů, bohoslužeb a dalších setkání, kterými se lidé a organizace v České republice připojují ke Světovému dni obětí dopravních nehod. Ten Světová zdravotnická organizace vyhlašuje vždy na třetí neděli v listopadu a v letošním roce připadá na 15.11.

Poprvé si letos památku obětí nehod připomenou v Olomouci. Právě tam v 10 hodin řetězec začne mší v katedrále sv. Václava. Naváže na ni krátké setkání s odborníky na dané téma. „Tragické události na silnicích se staly běžnou součástí našeho života, pravidelně jsme ve zprávách informováni o neštěstích, nějak jsme si na ně zvykli, možná proto, že se nás zatím bezprostředně nedotýkají. Někoho už bohužel ano. Mezi našimi klienty jsou i ti, kterým dopravní nehoda výrazně změnila život,“ říká Jana Haasová, vedoucí Střediska sv. Kryštofa pro krizovou pomoc a poradenství Charity Olomouc, které akci pořádá.

Od 11 hodin se pak v Praze uskuteční pietní akt u Památníku obětí dopravních nehod u 0. km dálnice D1 v Praze 4 na Chodově (za parkovištěm čerpací stanice Agip pod pěší lávkou přes dálnici z ulice Kloknerova). Organizují ho členové a spolupracovníci Českého sdružení obětí dopravních nehod.

Nedělní odpoledne bude patřit tradiční ekumenické Na památku obětí dopravních nehod v naší první dálniční kaplina D5 u Plzně (odpočívadlo na obchvatu Plzně poblíž Šlovic u 83. km ve směru na Prahu). Začíná v 15 hodin.

V předvečer Světového dne obětí dopravních nehod, v sobotu 14.11. od 15 do 18 hodin v komunitním centru Radostník (Koperníkova 41, Plzeň) zve sdružení Plzeňská zastávka na tvořivé odpoledne. Rodiny s dětmi mohou přijít malovat, plést prsty nebo zdobit svícny nebo společně omalovat lucernu, která následující den přiveze světlo na bohoslužbu v dálniční kapli.

„Vrátit čas nedokážeme. Vrátit životy neumíme. Ale můžeme při sobě stát, navzájem si pomáhat a vědět, že nikdy nejsme sami. Ani v těch nejhorších chvílích, kdy bolí i dýchat. Hodně věcí nemůžeme, ale být tu pro sebe navzájem, ano,“ říká spoluzakladatelka sdružení Plzeňská zastávka Mirka Šimková, která sama před šesti roky přišla při autonehodě o manžela.

„Bohužel počet mrtvých na našich silnicích začal v posledních dvou letech opět narůstat. Za každým jednotlivým číslem se přitom skrývá příběh rodin, kterým neštěstí zcela změnilo život. Proto považujeme za důležité oběti nehod stále připomínat,“ dodává místopředseda Českého sdružení dopravních nehod Stanislav Vondruška. 

 

Kontakty:

Stanislav Vondruška, České sdružení obětí dopravních nehod (mluvčí pražské akce) – mobil 604 166 173

Mirka Šimková, o.s. Plzeňská zastávka (mluvčí vzpomínkového odpoledne v Plzni) – mobil 724 520 398

Karel Šimr, farář Českobratrské církve evangelické v Chrástu a koordinátor Psychosociálního intervenčního týmu ČR (mluvčí bohoslužby v dálniční kapli) – mobil 739 244 774

Jana Haasová, koordinátorka krizového týmu pro mimořádné události Charity Olomouc (mluvčí bohoslužby v Olomouci) – mobil 739 246 035

 

Kurz pro starší mládež a střední generaci

 

Janské Lázně –Sola fide, 9.-16. ledna 2016

Kurz není jen zimní rekreací na horách, jsou pro Vás připraveny biblické výklady, přednáškové a diskusní večery.

Zahájíme společnou večeří v sobotu 9. ledna v 18 hod., s odjezdem počítejte v sobotu 16. ledna po snídani.

 

Program

doc. Pavel Hošek (ETF UK):
Bohoslužby v neděli v 8.30 hod.
Kapitolky z „americké“ teologie
Evangelium a situační rozhodování
O zbožnosti

prof. Jan Sokol (FHS UK):
Překlady a výklad Písma
O uprchlících

PhDr. Petr Veber, vedoucí redakce vážné hudby, ČRo 3 –Vltava:
Georg Friedrich Händel – hudební světoobčan
Arvo Pärt –nezaměnitelný autor současné hudby

Malcolm Haslett, PhD.:
Veřejné mínění, media a vliv osobností – uvedení rozhovoru

 

Večerní biblické úvahy účastníků kurzu.

 

Kurz má na starosti: farář Petr Čapek, Ing. Jaromír Křivohlavý a Malcolm Haslett, člen sjednocené presbyterní církve Anglie.

 

Přihlášky přijímá výhradně Ing. Miroslav Cejnar, Dům Sola fide, Černohorská 14, 542 25

Jánské Lázně, tel. 499 875 425, m:604 187 080, solafide@solafide.cz.

 

Cena kurzu:

Dospělí2 800 Kč

Děti do 12 let1800Kč

Přihlášky platí po složení zálohy.

 

Těšíme se na setkání s Vámi v milém prostředí Sola fide.

 

« předchozí 1...45678910...151 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít