24.01.2017 07:52

REKREAČNÍHO STŘEDISKO V HERLÍKOVICÍCH

  Rekreační středisko v Hořejších Herlíkovicích, obec Strážné, je od 1. 1. 2017 opět v provozu. Více informací ZDE .  
20.01.2017 21:06

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA V TÝDNU MODLITEB

  Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference zvou na ekumenickou bohoslužbu u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů v pondělí 23. ledna od 18:00 hodin ve sboru CČSH v Praze na Vinohradech (Husův sbor CČSH,...
18.01.2017 11:25

BRATRSKÁ ŠKOLA HLEDÁ UČITELE/UČITELKU

  Bratrská škola – církevní základní škola pro 1. stupeň se sídlem na Praze 7 hledá učitele/učitelku do 2. třídy. Předpokladem je kladný vztah ke křesťanským hodnotám a ochota sdílet atmosféru školy rodinného typu....
17.01.2017 17:21

SVÍČKA PRO ALEPPO

  V pondělí 16. ledna v podvečer se na Hradčanském náměstí v Praze sešlo několik desítek lidí. Zapálením svíček i modlitbou vyjádřili podporu lidem, na které dolehla válka v Sýrii i poutníkům na cestě mírového...
E-církev.cz
« předchozí 1...45678910...160 následující »  [vše]

Slavnostní den k 500. výročí reformace se bude konat v Ratiboři v neděli 10. září 2017. Jedná se o součást projektu Naše reformace, jehož cílem je připomínat významná církevní výročí. Synodní rada prosí sbory a senioráty, aby si na tento termín neplánovali jiné akce a zvážili společnou cestu do Ratiboře.

Připomeneme si rok 1517, který symbolizuje začátek evropského reformačního hnutí. Německý teolog Martin Luther tehdy ve Vitenberku zveřejnil svých 95 protiodpustkových tezí. K tomu jej vedly rozpory mezi jeho svědomím, které se opíralo o studium Bible, s oficiálním učením tehdejší církve. Lutherovy myšlenky se rychle rozšířily a mnohými byl považován za muže následujícího myšlenky Jana Husa. O Lutherovi se můžete více dozvědět ZDE >>>

 

28.06.2016 09:22

POUŤ DO KOSTNICE

Beseda Svatopluk Cech v Curychu a Husův sbor Čechů a Slováků ve Švýcarsku zve všechny krajany a přátele na tradiční Pouť do Kostnice na památku upálení Mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského, která se koná v neděli 3. července 2016 v 11:00 hodin dopoledne u Husova kamene v Kostnici (Google Maps: Hussenstein, Konstanz). Součástí vzpomínkové slavnosti bude položení věnců a proslov faráře Jirího Preceka.

Po slavnosti fakultativní možnost společného oběda pod lipou elsaské restaurace (Döbelestrasse 3, beim grossen Autoparkplatz) a návštevy Husova domu s aktuální výstavou 600 let Jeronýma Pražského.

Soukromá prohlídka Husova domu v 10.00 dopoledne. Další informace a kontakt na webových stránkách www.besedasvatoplukcech.webnode.cz a www.husuv-sbor.ch.

 

Slavnostní ukončení studia absolventů Semináře církevní hudby Evangelické akademie se konalo při slavnostní bohoslužbě v neděli 26. června v evangelickém kostele v Ostravě. Z rukou synodního seniora a synodního kurátora přijali pověření ke službě kantora v Českobratrské církvi evangelické tito bratři a sestry: Samuel Mach, Marta Doubravová, Filip Hanuš Härtel, Daniela Valchařová, Eva Čejková, Ester Slaninová, Jaroslava Pražanová, Hana Kubíková, Pavlína Krupová, Michaela Svobodová, Julie Tomešová, Andrea Boháčová a Jan Trusina.

Seminář církevní hudby Evangelické akademie je škola Českobratrské církve evangelické. Seminář je určený především hudebním amatérům, kteří se chtějí připravit do služby v církvi. Absolventi se mohou uplatnit ve sborech ČCE jako církevní hudebníci. Seminář vznikl v roce 2010 a jeho cílem je pozvednout úroveň církevní hudby ve sborech a tím napomáhat misijním snahám církve. Vzdělávací program klade důraz na základní výbavu církevního hudebníka.

 

foto: Michael Waloschek

 

 

Život Jeronýma Pražského je jednou velkou poutí. Navštívil řadu zemí, získal mistrovské tituly čtyř slavných evropských univerzit, setkal se s mnoha důležitými a mocnými lidmi, byl souzen koncilem... Jak představit tento bohatý život naplněný neuvěřitelným množstvím zážitků a zkušeností? Loutková hra Putování za pravdou se pokouší lehkou a hravou formou, která je přístupná jak dospělým tak dětem, zachytit v několika obrazech alespoň část života Mistra Jeronýma a rozšířit povědomí o tomto vzdělanci, Evropanovi a buřiči. Originální hra Tomáše Najbrta (1980) byla napsána přímo pro příležitost letošního Jeronýmova výročí.

 

Záznam hry z festivalu k poctě Jeronýma Pražského na Střeleckém ostrově v Praze 28. května 2016:

 

 

 

Tomáš Najbrt je pedagog a autor dětských divadelních her. Zabývá se také vnějšími vztahy, webovými prezentacemi a propojením religionistiky a psychologie.

 

 

Ve středu 22. června 2016 proběhne akce s názvem JERONÝM PRAŽSKÝ v Žižkostele (nám. Barikád 1, Praha 3). Od 16:00 hodin je na programu loutkové divadlo pro děti, promítání pohádky a zpěv faráře Jardy Pechara s nástrojem ukulele. Od 18:00 hodin přednáška Martina Chadimy, uvedení dvou knih o Jeronýmovi od Mikuláše Vymětala a Martina Chadimy a beseda s autory.

S sebou je možné přinést víno a pohoštění k neformálnímu posezení na závěr akce.

Akci probíhá ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou a Církví československou husitskou.

 

My, čelní představitelé církví sdružených v Řídícím výboru Ekumenické rady církví v ČR, vyjadřujeme hluboké politování a zármutek nad násilnými útoky v Tel Avivu, Orlandu a Bristallu v uplynulém týdnu. V modlitbách myslíme na pozůstalé mnoha obětí. Nesouhlasíme s tím, aby v současném světě, v 21. století, bylo takto nesmyslně pácháno násilí, umlčovány hlasy těch, kteří mají odlišný názor, bezdůvodně zabíjeni lidé. Přejeme si a modlíme se za to, aby lidé namísto po zbraních sahali po dobrém slovu, namísto násilí se pokoušeli o přijetí a toleranci.

V Praze dne 17. června 2016

 

Už potřetí zahájí velké prázdniny v Hořejších Herlíkovicích v Krkonoších setkání Čechů a Němců. Tentokrát se k společnému rozhovoru a práci sejdou protestanti, katolíci i pravoslavní. A nezůstane jen u dvou národností, pobytu se zúčastní i rodiny z Arménie a ze Sýrie. Setkání má příznačný název Spolu v pohybu a bude se zabývat tématy jako je ztráta a hledání domova, co znamená být hostitelem a hostem apod. Podle koordinátorky celého pobytu Marie J. Medkové se český a německý mainstreamový pohled na věc diametrálně liší, ve hře jsou i hlasy nově příchozích, a proto seminář slibuje vášnivé diskuse.

Loni se účastníci pobytu věnovali čištění německého katolického hřbitova ve Strážném. Po týdenním klučení v lesíku pod kaplí svatého Josefa je opět možné místo navštívit. Podařilo se očistit a narovnat i několik náhrobků. Letos bude hřbitovu věnován jeden „pracovní den“, což v případě česko-německého týdne obnáší pouze tři hodiny práce. Zbytek brigádnického času stráví účastníci na původní německé chalupě tzv. Kunzárně, kde se mohou pod odborným vedením přiučit různým řemeslným dovednostem.

V neděli 3. července bude místní sbor a SEM Přátel Herlíkovic opět společně slavit výročí vysvěcení kostela bohoslužbami od 10:00. Připraven je i doprovodný program v podobě odpoledního koncertu písničkáře sudetské krajiny Petra Linharta od 15:00. Koncert je spojen s vernisáží výstavy fotografií Za tichem autorky tvořící pod pseudonymem JEVA. Výstava bude v kostele k vidění celé léto. Secesní kostel v Horních Herlíkovicích je druhým nejvýše položeným evangelickým kostelem v České republice (po kapli v Kořenově) a je kulturní památkou.

Program akce je veřejně přístupný a to bezplatně, díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a německého krajanského spolku. Akci připravili SEM Přátelé Herlíkovic a Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.

 

Autor: archiv spolku Přátelé Herlíkovic / Marie Jüptner Medková

 

Závěrečné rozhovory vikářek a vikářů s komisí pro hodnocení absolventů vikariátu se konaly v pondělí 13. června 2016. Všem vikářům a vikářkám bylo později odpoledne z rukou synodní rady předáno Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře Českobratrské církve evangelické.

Vikariát tak ukončili Tomáš Cejp, Alžběta Matějovská, Juliana Rampich-Hamariová, Martin Sabo, Jiří Šamšula a Kamil Vystavěl.

 

Proč vznikly nové stránky?

www.prouprchliky.cz jsou nové internetové stránky, které společně spustily Českobratrská církev evangelická a Diakonie ČCE. Webové stránky mají za účel vytvářet internetovou platformu, na níž jsou soustředěny aktivity, které se v současnosti v ČCE dějí v souvislosti s (nejen) současnou krizí uprchlíků. Jsme přesvědčeni, že krizí prochází v prvé řadě uprchlíci sami, vše ostatní je od toho teprve odvozeno.

Kromě informací o aktuálních aktivitách a odkazů na další užitečné informace slouží stránky dvojímu účelu. Jednak soustředit na jedno místo nabídku i poptávku po zapojení do spolupráce v pomoci uprchlíkům a spolupráce s uprchlíky, a za druhé napomoci sdílení a šíření informací a zkušeností, které se s otázkami migrace pojí.

 

Jak se zapojit?

Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb, jež celé stránky přímospravuje, zaměstnává koordinátorku pro práci s uprchlíky. Jejím úkolem je vedle přímé práce s uprchlickými rodinami poskytovat asistenci těm sborům a jednotlivcům, které se chtějí aktivně do integrace uprchlíků zapojit. Stránky obsahují stručný manuál – Průvodce po integraci, který obsahuje informace pro takovou pomoc důležité. V sekci ‘‘Chci pomoci‘‘ naleznete konkrétní výzvy k materiální i jiné pomoci, o které se dozvíme, že ji uprchlíci či migranti potřebují.

Rádi bychom také vytvořili síť dobrovolníků, kteří se budou aktivně zapojovat do pomoci uprchlíkům a migrantům.

V nejbližší době budeme potřebovat dobrovolníky ve dvou oblastech práce. Navázali jsme spolupráci s Diakonií Weiden (Německo) a hledáme dobrovolníky, kteří by v místní ubytovně pro uprchlíky mohli v létě pomoci při práci s dětmi. Další možnost pro práci dobrovolníků bude v projektu DOMA – Diakonie otevírá možnosti azylantům. V šesti krajích České Republiky budeme za pomoci našich evangelických sborů a diakonických zařízení poskytovat podporu rodinám uznaných uprchlíků při jejich integraci do místních komunit. Tento projekt nabízí široké pole působnosti dobrovolníků v nejširším možném spektru činností, hlavním cílem bude budování co nejširším kontaktů a vazeb mezi uprchlíky a místními lidmi. Zájemci o dobrovolnictví nejprve projdou odborným vyškolením. Dohadujeme i možnosti praxe v některém z německých uprchlických zařízení. Aktuální stav toho dobrovolnického programu se dozvíte právě na stránkách.

 

Zorganizujte besedu

Sekce “Chci zorganizovat besedu‘‘ nabízí postupně doplňovaná jména dobrovolníků a odborníků, kteří mají zkušenosti, či znalosti týkající se uprchlické problematiky.

Dobrovolníci jsou lidé, kteří se v nedávné době podíleli na práci s uprchlíky v zahraničních uprchlických táborech a na místech, povětšinou státních hranicích, kde se shromáždilo veliké množství uprchlíků. Jejich zkušenost osobního setkání a – alespoň omezeného – poznání životních příběhů a současných životních podmínek lidí na útěku napomáhá lépe porozumět těmto lidem samotným i složitosti situace, v níž se nacházejí.

Odborníci jsou osobnosti mající specifické odborné znalosti o migraci samotné, či v oborech s ní spojených, jako jsou například právo, etnologie, religionistika či žurnalistika, a mohou tak přinést do diskuse věcné informace. Odborníci přitom disponují i osobní zkušeností stejně, jako dobrovolnici konkrétními znalostmi. Východiskem této sekce je přesvědčení, že sdílení a šířenípravdivých informací a zkušeností přispívá k překonání předsudků a strachů, kultivuje diskuzi a napomáhá formovat veřejné mínění.

Záměrem stránek není suplovat obdobné snahy dalších lidí a skupin, ale přidat se k nim a soustředit a posílit potenciál samotné ČCE. Jsme totiž přesvědčeni, že pomoc lidem v nouzi patří k stěžejním prvkům křesťanského života, jak čteme v evangeliu: “Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili”.

 

Alena Fendrychová a Michael Pfann

fendrychova@diakonie.cz

telefon: 739 244 668

 

Přečtěte si prohlášení, které Diakonie vydala jako reakci na slova prezidenta republiky o financování neziskových organizací, tedy k výroku hlavy státu, která „neziskové organizace pokládá za pijavice na státním rozpočtu a na tomto názoru setrvává.“

"Diakonie ČCE je také nezisková organizace. Patří k těm největším, denně pomáhá tisícům lidí u nás i ve světě.

Diakonie je otevřená bez rozdílu všem – tedy i Miloši Zemanovi. Pokud bude mít pan prezident zájem, rádi jej pozveme k návštěvě služeb, jež Diakonie provozuje. Nabízí se především domovy pro seniory, ale také speciální školy, chráněné dílny, azylové bydlení pro matky s dětmi, domovy pro lidi s nízkofunkčním autismem atp. Rádi také panu prezidentovi zprostředkujeme schůzky s našimi klienty či jejich příbuznými nebo opatrovníky. V rozhovoru s nimi si může pan prezident ujasnit, v čem jsou služby Diakonie naší společnosti prospěšné.

Jak Miloš Zeman často zdůrazňuje: „Jen hlupák nemění své názory.“ Nabízíme tedy panu prezidentovi příležitost, aby svůj poněkud extrémní názor na financování neziskových organizací konfrontoval s realitou – a změnil."

8. 6. 2016

 

 

 

« předchozí 1...45678910...160 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít