16.09.2014 15:41

Oslavy obnovení přijímání „Pod obojí“ proběhnou v Praze 12. října

  Letos na podzim uplyne 600 let od obnovení přijímání večeře Páně pod obojí způsobou, které při bohoslužbách v pražských kostelích obnovil Jakoubek ze Stříbra se svými spolupracovníky. „Jako současní čeští...
16.09.2014 09:10

Modlitba za domov 2014

  8. ročník ekumenického setkání Modlitba za domov proběhne v úterý 28. října 2014 v Komunitním centru matky Terezy v Praze 11. Akci pořádá Ekumenická rada církví v České republice. Na programu, který začne v 9:30...
15.09.2014 09:13

Slavnost vděčnosti v Nymburce

  Díky darům z celé České republiky a od evangelických církví ve Švýcarsku se podařilo opravit věž nymburského evangelického kostela. Její slavností otevření proběhne v neděli 5. října 2014 v evangelickém kostele...
12.09.2014 09:19

Slavnostní znovuotevření kostela ve Velenicích

  V neděli 28. září 2014 se ve farním sboru Českobratrské církve evangelické uskuteční slavnostní bohoslužby ke znovuotevření kostela. Slavnost začne ve velenickém kostele od 14:30 hodin za účasti Joela Rumla, synodního...
E-církev.cz
1234567...120 následující »  [vše]
16.09.2014 15:41

Oslavy obnovení přijímání „Pod obojí“ proběhnou v Praze 12. října

Letos na podzim uplyne 600 let od obnovení přijímání večeře Páně pod obojí způsobou, které při bohoslužbách v pražských kostelích obnovil Jakoubek ze Stříbra se svými spolupracovníky. „Jako současní čeští protestanti si toto významné výročí chceme připomenout celodenními oslavami v neděli 12. října 2014 v Betlémské kapli a na dalších místech, která jsou s tehdejšími událostmi více či méně spojena – v kostele u Martina ve Zdi, v kostele sv. Mikuláše, na Staroměstském náměstí a v budově Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,“ přibližuje oslavy tohoto významného výročí farář Českobratrské církve evangelické a senior Pražského seniorátu Českobratrské církve evangelické Roman Mazur.

Úvodní dopolední částí oslav budou slavnostní nedělní ekumenické bohoslužby, které se uskuteční od 10:00 hodin v Betlémské kapli. V druhé, odpolední a večerní části bude program rozšířen i na ostatní plánovaná místa, kde se paralelně uskuteční různě zaměřené programy, například koncerty (sdružený pěvecký sbor Jakoubek/Jeroným, T. Najbrt, Spirituál kvintet), představení divadla V. Marčíka, přednášky (J. Lášek, P. Hradilek a další), panelová diskuse o sociálním vyloučení a koncert romské skupiny, rukodílny pro děti i dospělé, procházky reformační Prahou s výkladem, interaktivní hra pro děti, představení nového sborníku o kostele u Martina ve Zdi.

 

PROGRAM OSLAV >>> 

 

„Nejlépe si tento odkaz připomeneme, když ke společenství Kristova stolu pozveme všechny své bratry a sestry ve víře. Letošní 600. výročí pod obojí je vhodnou příležitostí, abychom k jednomu stolu k přijímání chleba a vína pozvali ostatní křesťany a v co nejširším společenství naplnili Kristova slova: „To čiňte na mou památku,“ říkají Lia Valková, synodní kurátorka Českobratrské církve evangelické a Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické.

V rámci církví spojených tzv. Leuenberskou konkordií (Církev bratrská, Československá církev husitská, Evangelická církev metodistická, Slezská církev evangelická a.v., s výhradami i Jednota bratrská) je umožněn přístup ke společnému stolu Páně.

 

Více informací o církevních výročích na www.nase-reformace.cz.

 

 

16.09.2014 09:10

Modlitba za domov 2014

8. ročník ekumenického setkání Modlitba za domov proběhne v úterý 28. října 2014 v Komunitním centru matky Terezy v Praze 11. Akci pořádá Ekumenická rada církví v České republice. Na programu, který začne v 9:30 hodin a potrvá až do 14:00 hodin, jsou divadlo, dílny, soutěže pro děti, prezentace církevních aktivit pro rodiny, koncerty populárních skupin, modlitby, prosby a přímluvy za vlast, za rodiny, osobní setkání s duchovními různých církví.

Modlitbu za domov bude přenášet na svém druhém kanálu (ČT 2) Česká televize.

Více informací na www.ekumenickarada.cz/mzd.

 

15.09.2014 09:13

Slavnost vděčnosti v Nymburce

Díky darům z celé České republiky a od evangelických církví ve Švýcarsku se podařilo opravit věž nymburského evangelického kostela. Její slavností otevření proběhne v neděli 5. října 2014 v evangelickém kostele v Nymburce. Slavnost začne v 10:00 hodin bohoslužbou s díkčiněním za úrodu a s večeří Páně.

„Koncem března jsme začali stavět lešení a o letních prázdninách se již kostel pyšnil krásnou, opravenou věží. Nejdůležitější však je, aby měl její obnovený vzhled koho těšit i uvnitř kostela,“ říká místní farářka Kateřina Roskovcová.

Od 14:00 hodin pak začne odpolední program, v jehož rámci proběhne prezentace fotografií z historie a současnosti, ukázka stavebních detailů věže nebo koncert jazzové hudby (konzervatoř Jaroslava Ježka).

 

Další informace na www.opravaveze.cz.

 

12.09.2014 09:19

Slavnostní znovuotevření kostela ve Velenicích

V neděli 28. září 2014 se ve farním sboru Českobratrské církve evangelické uskuteční slavnostní bohoslužby ke znovuotevření kostela. Slavnost začne ve velenickém kostele od 14:30 hodin za účasti Joela Rumla, synodního seniora Českobratrské církve evangelické.

11.09.2014 12:15

Podzimní setkání rodin s dětmi v Janských Lázních

Od neděle 9. listopadu do soboty 15. listopadu 2014 se v penzionu Sola Fide v Janských Lázních uskuteční tradiční pobyt rodin s dětmi předškolního věku. Kurz vede farářka Drahomíra Dušková Havlíčková, vlastní program kurzu bude utvářen společně se všemi účastníky. „Nabízí se možnost procházek, společných výletů, návštěva bazénu, keramická dílna Bosorka a spousta dalších aktivit,“ upřesňuje jedna z organizátorek Alena Mostecká.

Další podrobné informace a přihlášky jsou k dispozici do konce října 2014 u Miroslava Cejnara, email: solafide@solafide.cz, telefon: 499 875 425.

 

10.09.2014 14:18

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

V úterý 9. září 2014 se ke svému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 30 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada ve svém referátu: Vyznání a život církve, Sbory a pracovníci, Správa církve, Hospodářské věci, Rekreační střediska, Ekumenické vztahy, Evangelická akademie, Kalich – knihkupectví a nakladatelství, Diakonie ČCE, Stát a církev a Různé.

Příští pravidelné zasedání synodní rady proběhne v úterý 23. září 2014.

Materiály, které by měly být předmětem jednání, je nutno doručit do Ústřední církevní kanceláře vždy do čtvrtku před termínem zasedání.

Podrobný výstup ze zasedání v bodech, které je možné zveřejnit, bude k dispozici po schválení zápisu ze zasedání v rubrice Struktura církve/Synodní rada/Zasedání.

 

08.09.2014 12:10

Umělecká intervence nad hrobem padlých v bitvě na Bílé hoře

V neděli 7. září v 18:00 proběhlo v poutním areálu Panny Marie Vítězné na Bílé hoře zahájení umělecké intervence nad hrobem padlých v osudové bitvě roku 1620, které odstartovalo následný bohatý doprovodný program Bílá hora 2014.

 

GALERIE >>>

 

Zahajovací ekumenické bohoslužbě předsedali pražský senior Českobratrské církve evangelické Roman Mazur a biskup Václav Malý. Po bohoslužbě následovala krátká vernisáž za účasti autorů, kterou zahájil kardinál Miloslav Vlk, který v roce 1999 společně s představiteli evangelických církví při pietním aktu právě na tomto místě uložil do země ostatky 42 mužů a 2 žen padlých v roce 1620.


Více informací a přehled dalších programů až do 8. listopadu ZDE.

03.09.2014 11:26

Granty pro církve a farní sbory

Setkání křesťanů Wroclaw 2014

Ministerstva, jejichž činnost se určitým způsobem dotýká církví a jednotlivých farních sborů, vyhlásila v nedávné době dotační programy, na které je možné podávat žádosti do konce září, případně během října tohoto roku.

„Pro sborové aktivity je bezpochyby nejzajímavější a nejdostupnější dotační program Významné kulturní aktivity církví a náboženských spolků,“ říká Petr Bruna, fundraiser Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické. „Přehled zajímavých dotačních programů jsem pro zájemce uspořádal na webu církve v podrubrice Ústřední církevní kancelář – Fundraising, kde jsou k dispozici i další zajímavé informace,“ doplňuje Petr Bruna.

Tím se ale možnosti farních sborů nevyčerpávají. Ministerstvo zahraničních věcí podpoří projekty s polským partnerem nebo krajany žijícími v zahraničí, kde i evangelíci mají svoji diasporu. Ministerstvo školství přispěje na práci s neorganizovanou mládeží. „A již zmiňované Ministerstvo kultury vypsalo programy, které se dále týkají oprav kulturních památek, činností směřovaných vůči národnostním menšinám nebo lidem s postižením a v neposlední řadě neprofesionálních kulturních aktivit. Pokud byste si ve sboru nevěděli rady, můžete mě na e-mailové adrese bruna@e-cirkev.cz,“ uzavírá fundraiser.

02.09.2014 10:49

Mládež live

V sobotu 20. a v neděli 21. září 2014 se ve farním sboru Českobratrské církve evangelické v Praze Libni (U Pošty 6, Praha 8) uskuteční další akce z cyklu Mládež live. Tentokrát bude tématem pomoc bezmocným blízko i daleko. Program začíná společným sobotním obědem, následuje krizová intervence s Janem Mamulou, rozhovor na téma pomoci z pohledu obecně lidského a teologického s Dagmar Hrubantovou a večerní příprava nedělních bohoslužeb s Romanem Mazurem.

Akce je určena všem, kteří se dívají kolem sebe, nejsou lhostejní a jsou ochotni pomoci nebo si nechat pomoci. Přihlásit se je možné na adrese mladez@e-cirkev.cz.

 

29.08.2014 13:17

Ekumenické bohoslužby na louce u poděbradského Jezera

Nebývá zvykem, aby město vyzývalo církve k uspořádání ekumenických bohoslužeb, nebo se dokonce samo na jejich organizaci významně podílelo. Poděbrady takovým výjimečným městem jsou. U příležitosti letošních oslav 550. výročí mírových iniciativ krále Jiřího z Poděbrad domluvilo město s Ekumenickou radou církví konání bohoslužeb pod širým nebem na louce u poděbradského Jezera (26. července od 10hodin). Místo konání mělo své kouzlo. Slunce pražilo snad až příliš, ale výhodou exteriéru je, že nikterak nevadí, když si člověk přesune židličkou kousek stranou do stínu stromoví.

Snahy Jiřího z Poděbrad o mírovou alianci evropských panovníků považujeme (snad nejenom u nás v Poděbradech) za revoluční počin předbíhající dobu o několik staletí. Konkrétní podoba Jiříkovy vize o společném řešení vzájemných sporů měla mnoho společného s později realizovanou Organizací spojených národů či evropským společenstvím. V pozadí jsou nepochybně i jeho zkušenosti se řešením složité situace českého království, kde se spolu musely naučit vycházet různé skupiny katolické i utrakvistické, menšina a většina. Jiříkův pokus se bohužel nezdařil, zřejmě protože se snažil obejít papeže – což jsme snad uměli v reformačních Čechách, ale bylo to nepředstavitelné v jiných krajích.

Bohoslužeb se zúčastnilo několik nejvyšších představitelů členských církví včetně předsedy ERC Daniela Fajfra z Církve bratrské, který jí předsedal. Kázal synodní senior ČCE Joel Ruml.

Mezi zhruba dvoustovkou účastníků z Poděbrad i okolí byli také představitelé města včetně starosty Ladislava Langra a radního Středočeského kraje Karla Horčičky. Hudební složku bohoslužeb výborně doplnil chlapecký pěvecký sbor z Hradce Králové, který nejenže bohoslužby proložil vhodnými písněmi, ale podpořil také zpěv shromáždění, jenž – přiznejme si – by nebyl nijak slavný. Mezi účastníky bohoslužeb byli také účastníci evropského parlamentu mládeže, který se zrovna tou dobou v Poděbradech konal.

 

mf

 

1234567...120 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít