21.08.2014 14:29

Celocírkevní sbírka pro Evangelickou akademii

  33. synod Českobratrské církve evangelické na svém 3. zasedání v roce 2013 rozhodl, že sbírka v první zářijovou neděli bude, po roční přestávce, opět věnována na podporu škol Evangelické akademie. Evangelická akademie má...
20.08.2014 11:21

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

  V úterý 19. srpna 2014 se ke svému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 50 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada ve svém...
18.08.2014 10:54

Koncert Chrámového žesťového souboru v Táboře

  Sbor Českobratrské církve evangelické v Táboře pořádá 4. září 2014 od 19:00 hodin v Masarykově domově (Smetanova 1284) koncert Chrámového žesťového souboru. Koncert se uskuteční při příležitosti 90. výročí...
14.08.2014 13:17

Jubilejní Husova Postila

  Jednou z reakcí sborů Českobratrské církve evangelické (ČCE), které byly osloveny synodní radou ČCE s tím, aby přinesly vlastní podněty týkající se programů k výročí upálení Mistra Jana Husa, byl podnět k zopakování...
E-církev.cz
1234567...119 následující »  [vše]
21.08.2014 14:29

Celocírkevní sbírka pro Evangelickou akademii

33. synod Českobratrské církve evangelické na svém 3. zasedání v roce 2013 rozhodl, že sbírka v první zářijovou neděli bude, po roční přestávce, opět věnována na podporu škol Evangelické akademie. Evangelická akademie má v současnosti šest škol. Dvě z nich jsou v Praze – Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola na Spořilově a Bratrská škola – církevní základní škola. Dvě v Brně – Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociálně právní a Střední zdravotnická škola Evangelické akademie. Dále Střední odborná škola sociální – Evangelická akademie v Náchodě a Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci.

„Školy Evangelické akademie jsou otevřeny studentům všech vyznání i lidem bez vyznání. Jejich cílem není pouze vychovávat specialisty pro naši církev, nýbrž umožnit, aby z bohatství protestantské tradice čerpali i další. Tyto školy jsou tak dobrým misijním místem, neboť velká většina žáků a studentů nejsou z prostředí Českobratrské církve evangelické. Vzhledem k důrazu vedení církve na to, aby škole nechyběl duchovní rozměr (který zajišťují nejčastěji školní spirituálové), nabízejí tyto školy možnost mladým lidem setkání se s evangelickou tradicí nedirektivní formou,“ uvádí Pavel Kašpar, náměstek synodního seniora ČCE a Michael Erdinger, předseda správní rady Nadačního fondu pro podporu církevního školství ČCE, doplňuje: „Tato sbírka umožňuje školám doplňovat a obnovovat materiální vybavení, propagovat své studium a aktivity, stejně jako financovat např. vzdělávací programy jak pro studenty, tak pro učitele. Tato celocírkevní sbírka je tak výrazem toho, že jako církev o školy stojíme.“

Finanční dary je možné posílat do 7. 10. 2014 na sbírkový účet Ústřední církevní kanceláře vedený u UniCredit bank (kód banky 2700) s číslem: 7171717171. Variabilní symbol sbírky je 911 160 (k variabilnímu symbolu je možné připojit čtyřmístné evidenční číslo farního sboru, pokud je dar odesílán hromadně za celý sbor).

 

20.08.2014 11:21

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

V úterý 19. srpna 2014 se ke svému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 50 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada ve svém referátu: Vyznání a život církve, Sbory a pracovníci, Fakulta a bohoslovci, Vikariát, Správa církve, Vězeňská služba, Hospodářské věci, Rekreační střediska, Ekumenické vztahy, Kalich – knihkupectví a nakladatelství, Křesťanská služba, Diakonie ČCE, Stát a církev a Různé.

Příští pravidelné zasedání synodní rady proběhne v úterý 9. září 2014.

Materiály, které by měly být předmětem jednání, je nutno doručit do Ústřední církevní kanceláře vždy do čtvrtku před termínem zasedání.

Podrobný výstup ze zasedání v bodech, které je možné zveřejnit, bude k dispozici po schválení zápisu ze zasedání v rubrice Struktura církve/Synodní rada/Zasedání.

18.08.2014 10:54

Koncert Chrámového žesťového souboru v Táboře

Sbor Českobratrské církve evangelické v Táboře pořádá 4. září 2014 od 19:00 hodin v Masarykově domově (Smetanova 1284) koncert Chrámového žesťového souboru. Koncert se uskuteční při příležitosti 90. výročí postavení Masarykova domova. Na koncertě vystoupí Nordbadisches Blechbläserensemble, výběrové těleso složené z nejlepších hráčů evangelických pozounových sborů německé spolkové země Baden-Württemberg. Pod vedením uměleckého vedoucího Armina Schaefera, zemského správce pozounových sborů, zazní chorální skladby velkých mistrů i soudobá hudba. Vstupné je dobrovolné.

 

14.08.2014 13:17

Jubilejní Husova Postila

Jednou z reakcí sborů Českobratrské církve evangelické (ČCE), které byly osloveny synodní radou ČCE s tím, aby přinesly vlastní podněty týkající se programů k výročí upálení Mistra Jana Husa, byl podnět k zopakování editorského počinu, uskutečněného v roce 1915, kdy byla vydána Jubilejní Husova Postila. Touto cestou byla zveřejněna kázání různých autorů a mnozí členové církve ji čtou dodnes.

„Pokud k charakteristikám evangelické církve patří i kazatelství - a Husovo bude bezpochyby zmiňováno i při výročí v příštím roce, nebylo by od věci shromáždit kázání od žijících duchovních církve a vydat takovou postilu k 6. 7. 2015 a nabídnout ji při Husovských slavnostech,“ říká synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml.

Synodní rada ČCE na svém červnovém zasedání tento podnět odsouhlasila a bude se obnovení někdejší tradice vydat k výročí upálení Mistra Jana Husa Jubilejní postilu dále věnovat.

11.08.2014 10:03

Rozloučení s Bohumilem Melicharem

V pátek 8. srpna zemřel po krátké těžké nemoci bratr ing. Bohumil Melichar, kurátor kolínského sboru Českobratrské církve evangelické. Pohřební rozloučení se koná v pátek 15. srpna v 11:00 v evangelickém kostele v Kolíně.

08.08.2014 16:48

Dobročinný bazar v Dýšině

V sobotu 9. srpna se na evangelické faře v Dýšině uskuteční dobročinný bazar „po indicku“. Od 14:00 do 18:00 hodin bude na farní zahradě probíhat bazar pro kostel – poklady všeho druhu za báječné ceny, ochutnávka indických dobrot – čaj, placky a švábi, indický tanec a evropská hudba, malování henou na tělo, zaplétání copánků, recyklační dílna – ze starého papíru nový originál, veselé indické hry a plackování. Od 18:30 hodin proběhne na půdě kostela povídání a projekce z cesty po Indii manželů Dolejšových. Výtěžek z akce bude použit na opravu kostela v Dýšině.

 

07.08.2014 11:11

Oslavy obnovení přijímání „Pod obojí“

Letos na podzim uplyne 600 let od obnovení přijímání večeře Páně pod obojí způsobou, které při bohoslužbách v pražských kostelích obnovil Jakoubek ze Stříbra se svými spolupracovníky. „Jako současní čeští protestanti si toto významné výročí chceme připomenout celodenními oslavami v neděli 12. října 2014 v Betlémské kapli a na dalších místech, která jsou s tehdejšími událostmi více či méně spojena – v kostele u Martina ve Zdi, v kostele sv. Mikuláše, na Staroměstském náměstí a v budově Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,“ přibližuje oslavy tohoto významného výročí farář Českobratrské církve evangelické a senior Pražského seniorátu Českobratrské církve evangelické Roman Mazur.

Úvodní dopolední částí oslav budou slavnostní nedělní ekumenické bohoslužby, které se uskuteční od 10:00 hodin v Betlémské kapli. V druhé, odpolední a večerní části bude program rozšířen i na ostatní plánovaná místa, kde se paralelně uskuteční různě zaměřené programy, například koncerty (sdružený pěvecký sbor Jakoubek/Jeroným, T. Najbrt, Spirituál kvintet), představení divadla V. Marčíka, přednášky (J. Lášek, P. Hradilek a další), panelová diskuse o sociálním vyloučení a koncert romské skupiny, rukodílny pro děti i dospělé, procházky reformační Prahou s výkladem, interaktivní hra pro děti, představení nového sborníku o kostele u Martina ve Zdi.

 

PROGRAM OSLAV >>>

 

„Nejlépe si tento odkaz připomeneme, když ke společenství Kristova stolu pozveme všechny své bratry a sestry ve víře. Letošní 600. výročí pod obojí je vhodnou příležitostí, abychom k jednomu stolu k přijímání chleba a vína pozvali ostatní křesťany a v co nejširším společenství naplnili Kristova slova: „To čiňte na mou památku,“ říkají Lia Valková, synodní kurátorka Českobratrské církve evangelické a Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické.

V rámci církví spojených tzv. Leuenberskou konkordií (Církev bratrská, Československá církev husitská, Evangelická církev metodistická, Slezská církev evangelická a.v., s výhradami i Jednota bratrská) je umožněn přístup ke společnému stolu Páně.

 

Více informací o církevních výročích na www.nase-reformace.cz.

 

 

05.08.2014 13:18

Bohoslužby s bratry Rejchrtovými

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Semonicích zve na neděli 17. srpna k bohoslužbám s bratry Rejchrtovými, Pavlem a Milošem, které začínají v semonickém kostele v 9:00 hodin. „Bratři Rejchrtovi pocházejí z Lázní Velichovky, které jsou nedaleko Semonic, Jaroměře, kam Pavel Rejchrt pravidelně dojíždí a má zde i ateliér. Účastní se pak také pravidelně života sboru v Semonicích. K naší radosti někdy i aktivně - výpomocí při vedení bohoslužeb,“ vysvětluje evangelický farář v Semonicích Radim Žárský. Tentokrát Pavla Rejchrta při bohoslužbách podpoří i bratr Miloš Rejchrt, který se postará o hudební doprovod. „Po bohoslužbách se jistě účastníci setkají při pohoštění s rozhovorem. Tento program bude ovšem již dílem improvizace a příležitosti,“ doplňuje Radim Žárský.

 

04.08.2014 15:17

Vznik spolku Husovské slavnosti 2015

V polovině června jednala společná komise Českobratrské církve evangelické (ČCE) a Československé církve husitské, která na svém zasedání schválila rámcový program obou dnů Husovských slavností v roce 2015. Komise se zabývala účelem sbírky v rámci Husovských slavností, jednala o partnerovi slavnostního večera v Obecním domě a večerním programu v Obecním domě. Komise rovněž doporučila pro jednání s institucemi založit spolek Husovské slavnosti 2015, z. s., v němž by byly obě církve zastoupeny jedním subjektem. Tento záměr schválila synodní rada ČCE a na svém posledním červnovém zasedání odsouhlasila, že se ČCE jako právnická osoba stane členem spolku.

 

01.08.2014 12:17

Vyšlo letní dvojčíslo časopisu Český bratr

Hlavní tištěné periodikum Českobratrské církve evangelické Český bratr vyšlo v letním dvojčísle, které spojuje 7. a 8. číslo. Jeho tématem je Velká válka, která se objevuje jako jedno z velkých témat v rámci celoročního cyklu Moderní doba, a jejíž stoleté smutné výročí si připomínáme.

„Před sto lety vypukla Velká válka, nejstrašnější konflikt v dějinách. Z učebnic ji známe jako první světovou. Spousta něčích synů, manželů a otců musela tehdy narukovat. Bylo jim teskno, měli strach, byla jim zima. A mnozí se vrátili zmrzačeni či nemocní, nebo se nevrátili vůbec a dodnes se neví, kde jejich život vyhasl. Píše se o deseti milionech padlých vojáků a šesti mili­onech civilistů, kteří zemřeli na následky bojů, hladu či nemocí,“ píše v úvodníku pátého čísla šéfredaktorka Daniela Ženatá.

„V rubrice Téma se Velké válce věnuje Tomáš Pavelka a Jiří Tengler, v Posledním slovu Pavla Bělíková. I dnes hoří ve světě několik válečných konflik­tů. A doplácí na ně ti nejslabší – ženy, děti a starci. Z nich se rodí migrační vlny. Víte, že dnes za hra­nicemi Libanonu žije ve stanových lágrech milion utečenců ze Sýrie? Jak rychle budou přibývat na Ukrajině? Petr Kratochvíl, ředitel Ústavu mezinárod­ních vztahů, rozebírá v příspěvku „Nacionalismus jako nová imperiální ideologie Ruska" hrozby pro dnešní svět. Kdo se chce dozvědět, jak pracuje vojenská kap­lanka a evangelická farářka ve vojenském výcviko­vém středisku, nechť si přečte rozhovor s Gabrielou Horákovou. A jak se stavíme k obraně vlasti? To nám řeknou odpovědi na Otázku na tělo,“ vybírá šéfredaktorka z obsahu dvojčísla a přeje všem inspirativní letní čtení.

 

Časopis Český bratr můžete číst také na webových stránkách www.ceskybratr.cz. (Předplatitelé mohou číst aktuální číslo v elektronické podobě na www.e-cirkev.cz).

 

1234567...119 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít