01.10.2014 13:07

Výzva Ústřední rady Evangelikálního společenství Sýrie a Libanonu celému světu

  Naléhavá výzva Ústřední rady Evangelikálního společenství Sýrie a Libanonu evangelikálním a protestantským církvím a organizacím na celém světě [1]   1. My, představitelé evangelikálních a...
30.09.2014 16:11

Bible: Pozvání pro současníka

  Vyšší odborná škola Jabok (Salmovská 8, Praha 2) pořádá od 10. října do 6. prosince 2014 akreditovaný kurz dalšího vzdělávání s názvem „Bible: Pozvání pro současníka“. Dvacetihodinový kurz, který vedou biblista...
29.09.2014 15:41

Oslavy obnovení přijímání „Pod obojí“ proběhnou v Praze 12. října

  Letos na podzim uplyne 600 let od obnovení přijímání večeře Páně pod obojí způsobou, které při bohoslužbách v pražských kostelích obnovil Jakoubek ze Stříbra se svými spolupracovníky. „Jako současní čeští...
29.09.2014 14:40

Krabčický sbor hledá faráře nebo farářku

  Farní sbor ČCE v Krabčicích hledá faráře / farářku na plný úvazek s termínem nástupu od 1. 1. 2015. Krabčice jsou partnerským sborem Diakonie ČCE – střediska v Krabčicích a práce tedy též zahrnuje působení v Domově...
E-církev.cz
1234567...121 následující »  [vše]
01.10.2014 13:07

Výzva Ústřední rady Evangelikálního společenství Sýrie a Libanonu celému světu

Naléhavá výzva Ústřední rady Evangelikálního společenství Sýrie a Libanonu evangelikálním a protestantským církvím a organizacím na celém světě[1]

 

1. My, představitelé evangelikálních a protestantských církví stejně jako organizací přidružených k Ústřední radě Evangelikálního společenství v Sýrii a Libanonu, jsme se sešli, abychom v tomto kritickém období našich dějin promýšleli současnou situaci a tragické události, kterými naši bratři a sestry v Iráku, Sýrii a Libanonu procházejí. Leží nám na srdci obrovské lidské utrpení a politické nesnáze, jimž náš lid v těchto zemích čelí. Máme neustále na paměti zhoršující se stav věcí a jsme hluboce zneklidněni a zasaženi drsnými případy násilí, jemuž byli vystaveni nevinní civilisté a celá společenství, zejména křesťanská.

2. Píšeme vám také proto, abychom se solidárně připojili k výzvám a prohlášením sesterských východních církví i islámských skupin, týkajících se nedávných událostí v Iráku. Alarmující je zejména nucené vysídlování a vyvražďování jednotlivců i skupin, zabíjením hraničícím s genocidou, k němuž tzv. Islámský stát v Iráku a Sýrii (ISIS) přistoupil.[1]

3. Dotýkají se nás také katastrofální důsledky krvavého konfliktu, který už tři roky sužuje Sýrii. Jsme zděšeni počty mrtvých, pleněním a stále probíhajícím vystěhováváním, které zdecimovalo celé sektory syrské společnosti a místních obyvatel – včetně křesťanů –, a to ve všech částech země.

4. Zapomenout nemůžeme ani na výbuchy násilí a vážné narušování bezpečnosti v Libanonu, které si vyžádaly velký počet obětí. K tomu vedou i pokračující násilné střety v městě Ersal na severovýchodě země. A to nemluvíme o obrovském přílivu syrských a iráckých uprchlíků a hrozbách útoku na církve v určitých oblastech.

5. Vzhledem k tomu všemu vydáváme tuto naléhavou výzvu, abychom vás informovali, že dílem všech zmíněných, ale i dalších faktorů se existenciální hrozby, vznášející se nad středovýchodními menšinami stejně jako nad muslimskou většinou, staly vážným nebezpečím.

6. Prožíváme chvíle plné bázně a strachu. Rozhodli jsme se proto vyhlásit „výjimečný stav“, abychom zachovali to, co ze skupin křesťanů a umírněných příslušníků jiných vyznání na Blízkém východě ještě zbylo, a zabránili jejich úplnému zániku.

7. Aby křesťané na Blízkém východě přežili, nestačí už žádat rovná práva a ochranu před pronásledováním. Nyní je na místě varovné volání, vyslovené dříve, než křesťanství z Blízkého východu zcela vymizí.

8. Protože jsme si vědomi nebezpečí obsažených v současné krizi a hluboce cítíme s utrpením a tragickými událostmi, jimž lidé v našich zemích čelí, vyzýváme své parntery v pastýřské službě a jejich prostřednictvím evangelikální a protestantské církve na celém světě stejně jako jejich sociální a humanitární organizace, aby jednaly co nejrychleji tak, aby bylo možné:

Za prvé: urychleně vyzvat vlády a všechny, kdo mají ve vašich zemích rozhodovací pravomoci:

a) aby zvýšili povědomí obyvatel o bezprostředních nebezpečích obsažených ve stávající situaci;

b) aby okamžitě podnikly kroky nutné k zastavení plenění, stejně jako k nucenému organizovanému vyhánění jednotlivců a komunit z rodného kraje pod hrozbou zbraní

c) aby vypracovali dlouhodobou strategii s cílem ukončit kruté násilí a nevybíravé vraždění a vyhánění jednotlivců i pospolitostí z Blízkého východu. Historické, dlouhodobě utvářené předivo mírumilovného soužití různých složek blízkovýchodních společností se valem drolí. To je potřeba urychleně zastavit.

9. Využíváme této příležitosti a vyzýváme evangelikální a protestantské církve i jejich sociální a humanitární organizace po celém světě k tomu, aby vyvíjely maximální morální i jiný tlak a využívaly všechny možnosti, které mají k dispozici, a dosáhly tak toho, že morální hodnoty a humanitní principy zvítězí nad politickými a přechodnými zájmy. Věříme, že vy, naši partneři, se dokážete zapojit a vezmete to jako svůj úkol. Důležité je to zejména proto, abychom zastavili tok financí a zbraní pro militantní "takfiri" a radikální skupiny. Vyzýváme vás, abyste oslovily vlády, které na něm mají podíl, a vystavili tlaku mezinárodní a regionální síly, které tyto radikály podporují. 

10. Za druhé je třeba promyslet strategii, jak podpořit křesťany a ostatní umírněné skupiny na Východě. Jen tak budou tato společenství moci být i nadále tvůrci kultury lásky, míru a lidských práv, stejně jako hlasateli duchovního, vzdělávacího a náboženského pluralismu. K tomu dosud vedlo pouze posilování sociálních a vzdělávacích institucí, jež podstatně přispívaly a přispívají k odmítání radikalismu a násilí; nejinak tomu musí být i v budoucnu. Stejně tak je nutno prosazovat hodnoty spravedlnosti, míru a přijímání druhého člověka s úctou i tehdy, pokud se od nás liší.

11. Za třetí je třeba urychleně poskytnout humanitární pomoc obětem současného násilí. Apelujeme na své partnery, aby přispěli na pomoc dodávkami potravin a vody, lékařskou i jinou formou pomoci válečným obětem a pomohli k návratu do domovských měst, vesnic a kostelů těm, kteří byli násilně donuceni vystěhovat se z rodného kraje nebo uprchnout do sousedních zemí.[2]

12. Boží láska, jejíž vtělení bylo přibito na kříž, v nás probouzí hluboký zármutek a vede nás k modlitbě. Táž láska nás vede k rozeslání této výzvy a k práci ve prospěch lidí mučených, unesených a zbavených domova, stejně jako ve prospěch rodin těch, kteří byli zabiti nebo zavražděni během absurdní války v Iráku, Sýrii, Libanonu a dalších zemích naší oblasti. Musíme společně pracovat na tom, aby se rány zahojily a to, co v těchto zemích z křesťanských společenství ještě zůstalo, bylo zachováno. Musíme vzít za své a posilovat také udržitelné soužití smíšených komunit s muslimskými bratry a sestrami, a to navzdory sílícím střetům mezi vyznáními a stále se rozmáhající vlny nesmyslného násilí.

13. V tom, že budete jednat dříve, než bude příliš pozdě, je naše naděje. Jste přece našimi partnery ve víře, a na čem jiném stojí sdílené křesťanství, než na solidaritě a obecenství, na tom, že jeden druhého věrně a v upřímnosti podporujeme. Právě tak všichni svorně svědčíme o Kristu a jsme věrni jeho přikázáním.

 

Community in Syria and Lebanon

Rev. Dr. Salim Sahiouny, President

Supreme Council of the Evangelical

Community in Syria and Lebanon

 

Rev. Samuel Hanna, Vice President

Supreme Council of the Evangelical

Community in Syria and Lebanon

 

Rev. Megrditch Karagoezian, General Sec.

Council of the Evangelical

Community in Syria and Lebanon

President, Union of Armenian EvangelicalChurches

in the Near East

 

Rev. Dr. Habib Badr, Senior PastorSupreme

National Evangelical Church of Beirut

 

Rev. Charles Costa,

Exec. Comm. member

Pastor, Baptist Evangelical Church of Ras Beirut

 

Rev. Fadi Dagher, General Secretary

National Evangelical Presbyterian

Synod of Syria and Lebanon

 

Rev. Imad Zoorob,

Exec. Comm. member

Pastor, All Saints Episcopal Church, Beirut

 

Rev. Said (Joy) Mallouh, President

Assembly of the Church of God

In Syria and Lebanon

 

Rev. Sami Dagher,

Exec. Comm. Member

Vice president, Evangelical Christian

Alliance Church in Syria and Lebanon

 

Rev. Levon Maksoudian,

Exec. Comm. member

President, Seventh Day Adventist

Church, Lebanon

 

Rev. Salim Sabounji, Pastor

Exec. Comm. Member

Syriac Evangelical Church of Lebanon

 

Rev. Joseph Kazzi, President

Evangelical Baptist Convention in

Lebanon

 

Rev. Andrew Salameh, District Superintendent

Evangelical Church of Lebanon


Rev. Daas Haddad, PresidentNazarean

Evangelical Baptist Union of Syria

 

Rev. Edward Awabdeh

Christian Alliance Church

Syria and Lebanon

Rev. Joseph Najem, PresidentEvangelical

Free Evangelical Church in Syria andIn

Lebanon

 

Brother Fuad Al Masri, President

Evangelical Church of Bludan, Syria

 

Brother Elias Saqr, General SecretaryNational

Brethren Evangelical Church of Lebanon

 

Mr. Tony Manasseh, Stated Clerk

Friends (Quakers) Community, Lebanon

 

Rev. Joseph Kassab, President

Lebanese Evangelical Society

 

Mr. Jean Dagher

Exec. Comm. member, Finance Secretary

Supreme Council of the Evang. Community

Syria and Lebanon

 

Judge Fawzi Dagher

Exec. Comm. member

Legal Consultant of the Supreme CouncilIn

Of the Evang. Community in Lebanon

 

Dr. Basem Shab

Exec. Comm. member

Representative of the Evangelical Community

Member of the Lebanese Parliament

 

Dr. Nabil Costa, General Secretary

The League of Evangelical Schools

In Lebanon

 

Rev. Jonas Weiss-Lange, Pastor

German Speaking Evangelical Church in Beirut


Rev. Pierre Lacoste, Pastor

French Speaking Evang. Church in Beirut

 

Dr. Elie Haddad, President

Arab Baptist Theological Seminary,

Mt. Lebanon

 

Dr. Leif Hongisto, President

Middle East (Adventist) University,

Mt. Lebanon

 

Rev. Dr. Paul Haidostian, President

Haigazian University, Beirut

 

Dr. George Sabra, President

Near East School of Theology, Beirut

 

 

 

Bejrút, Libanon

29. srpna 2014

 

(překlad Jonáš Plíšek, upravila Šárka Grauová)

 

 


[1] Viz například: prohlášení Chaldejské katolické církve, patriarcha Sako, Bagdád (07. 8. 2014); setkání patriarchů východních církví v Dimanu, Libanon (07. 08 . 2014); Arabská skupina křesťansko-muslimského dialogu (23. 7. 2014) a Mezinárodní kongres islámských učenců (23. 7. 2014)

 

[2] Pro zjištění způsobů pomoci laskavě kontaktujte Ústřední radu, adresa níže

30.09.2014 16:11

Bible: Pozvání pro současníka

Vyšší odborná škola Jabok (Salmovská 8, Praha 2) pořádá od 10. října do 6. prosince 2014 akreditovaný kurz dalšího vzdělávání s názvem „Bible: Pozvání pro současníka“. Dvacetihodinový kurz, který vedou biblista a pastor undergroundu Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. a teologický etik a pastorační pracovník ThLic. Ing. René Milfait, Th.D., je rozdělen do čtyř bloků. Jeho cílem je poskytnout základní orientaci v Bibli a snaha o porozumění smyslu textů a jejich významu pro utváření osobního i společného života dnes. Kurz je zaměřen na znalosti, sdílení, práci s texty, hlavní témata, konkrétní příběhy.

 

Přihlašování na www.jabok.cz (sekce Kurzy CDV).

29.09.2014 15:41

Oslavy obnovení přijímání „Pod obojí“ proběhnou v Praze 12. října

Letos na podzim uplyne 600 let od obnovení přijímání večeře Páně pod obojí způsobou, které při bohoslužbách v pražských kostelích obnovil Jakoubek ze Stříbra se svými spolupracovníky. „Jako současní čeští protestanti si toto významné výročí chceme připomenout celodenními oslavami v neděli 12. října 2014 v Betlémské kapli a na dalších místech, která jsou s tehdejšími událostmi více či méně spojena – v kostele u Martina ve Zdi, v kostele sv. Mikuláše, na Staroměstském náměstí a v budově Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,“ přibližuje oslavy tohoto významného výročí farář Českobratrské církve evangelické a senior Pražského seniorátu Českobratrské církve evangelické Roman Mazur.

Úvodní dopolední částí oslav budou slavnostní nedělní ekumenické bohoslužby, které se uskuteční od 10:00 hodin v Betlémské kapli. V druhé, odpolední a večerní části bude program rozšířen i na ostatní plánovaná místa, kde se paralelně uskuteční různě zaměřené programy, například koncerty (sdružený pěvecký sbor Jakoubek/Jeroným, T. Najbrt, Spirituál kvintet), představení divadla V. Marčíka, přednášky (J. Lášek, P. Hradilek a další), panelová diskuse o sociálním vyloučení a koncert romské skupiny, rukodílny pro děti i dospělé, procházky reformační Prahou s výkladem, interaktivní hra pro děti, představení nového sborníku o kostele u Martina ve Zdi.

 

PROGRAM OSLAV >>> 

 

„Nejlépe si tento odkaz připomeneme, když ke společenství Kristova stolu pozveme všechny své bratry a sestry ve víře. Letošní 600. výročí pod obojí je vhodnou příležitostí, abychom k jednomu stolu k přijímání chleba a vína pozvali ostatní křesťany a v co nejširším společenství naplnili Kristova slova: „To čiňte na mou památku,“ říkají Lia Valková, synodní kurátorka Českobratrské církve evangelické a Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické.

V rámci církví spojených tzv. Leuenberskou konkordií (Církev bratrská, Československá církev husitská, Evangelická církev metodistická, Slezská církev evangelická a.v., s výhradami i Jednota bratrská) je umožněn přístup ke společnému stolu Páně.

 

Více informací o církevních výročích na www.nase-reformace.cz.

 

 

29.09.2014 14:40

Krabčický sbor hledá faráře nebo farářku

Farní sbor ČCE v Krabčicích hledá faráře / farářku na plný úvazek s termínem nástupu od 1. 1. 2015. Krabčice jsou partnerským sborem Diakonie ČCE – střediska v Krabčicích a práce tedy též zahrnuje působení v Domově odpočinku ve stáří. Zájemci zašlou strukturovaný životopis a krátkou úvahu na téma „fungování evangelického sboru“.

Kontaktní osoba s. Erdingerová, telefon: 737 284 762, e-mail: erdingerova.krabcice@diakonie.cz.

26.09.2014 10:11

Léto v Chrástu zakončí dožínky

Farská zahrada v Chrástu se stane o poslední zářijové neděli dějištěm tradičních dožínek. Příchozí se mohou těšit kromě slavnosti poděkování za úrodu také na bohatý doprovodný program.

Akce, kterou pořádá místní evangelický sbor, začne v neděli 28. září úderem 15. hodiny krátkou bohoslužbou požehnání úrody pod širým nebem. Naváže na ni kulturní program, v němž se představí pěvecký sbor Chrástochor, country kapela Mana nebo dětský divadelní soubor Smečka ze sousedních Smědčic. Na své si přijdou také děti, pro které organizátoři připravili tvoření z přírodních materiálů. V občerstvení nebude chybět čerstě vylisovaný jablečný mošt nebo pochoutky z grilu.

Letos podruhé obohatí dožínkový program malé trhy produktů z místních zahrad a kuchyní. Lidé budou moci ochutnat a odnést si domácí marmelády, sladkosti, chléb, zeleninu a ovoce, rostliny nebo dekorace. Vstup je volný.

Karel Šimr, farář Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Chrástu

25.09.2014 07:35

Výběrové řízení na pronájem bývalého bohosloveckého semináře v Praze 1

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bývalého bohosloveckého semináře v Praze 1, V Jirchářích 13

Objekt je nabízen k pronájmu s předpokládaným termínem od 1. 2. 2015.

Zájemci o pronájem předloží nabídku obsahující:

 

- Záměr využití

- Navrhovanou výši ročního nájemného

- Navrhovanou dobu pronájmu (minimální doba pronájmu 10 let)

- Reference svého podnikání či působení

- Předběžné stanovisko ÚMČ Praha 1 k záměru využití

 

Pro vyhodnocení VŘ bude využito vyvážení těchto faktorů: ceny, referencí, navrhované délky pronájmu a záměru využití.

Prohlídky objektu jsou možné po předchozí telefonní domluvě na tel. čísle 224 999 211.

 

Přihlášky do VŘ lze podat písemně do 15. 10. 2014 na adrese:

 

Ústřední církevní kancelář ČCE

Jungmannova 22/9

111 21 Praha 1

 

Zalepené obálky je nutno opatřit označením: „VŘ – Jircháře“

24.09.2014 15:13

Prohlášení Společného hlasu. Fóra židů, křesťanů a muslimů

Iniciativa Společný hlas, fórum židů, křesťanů a muslimů v České republice, jednoznačně odsuzuje jakékoliv zneužívání náboženství k šíření a ospravedlňování nenávisti a násilí.

Zároveň odmítáme neoprávněné zevšeobecňování, které dnes u nás vede k projevům nepřátelství vůči muslimům v České republice, ačkoliv místní muslimská komunita se od islámského extrémismu opakovaně jasně distancovala. Znepokojuje nás šíření jedno­stranného negativního obrazu islámu v médiích, nevhodné výroky politiků (včetně hlavy našeho státu) o islámu a populistické využívání proti-muslimských nálad v předvolebních kampaních.

Vyzýváme ke zklidnění společnosti, k spravedlivému a vyváženému hodnocení každého člověka a k překonávání předsudků. Vážíme si všech, kteří již k rozumnému dialogu a k pokojnému soužití jednotlivých skupin v naší společnosti přispívají.

 

V Praze, 23. září 2014

 

 

 

Zuzana Amrani, muslimská obec v Praze

patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta

rabín židovské komunity Masorti Ron Hoffberg

prof. Tomáš Halík, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

doc. Pavel Hošek, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Emir Omić, bývalý imám pražské muslimské komunity

synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml

dr. Vladimír Sáňka, muslimská obec v Praze

Miloslav kardinál Vlk

doc. Zdeněk Vojtíšek, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Sylvie Wittmannová, členka Rady Federace židovských obcí

 

23.09.2014 15:15

Seminář pro učitele nedělních škol

V sobotu 1. listopadu 2014 se ve farním sboru Českobratrské církve evangelické Brno I (Opletalova 6) uskuteční Seminář pro učitele nedělních škol. Letošním tématem je „Církevní rok s dětmi“. Dopolední část semináře je rozdělena na tři různorodé přednáškové bloky na téma liturgický rok, které vedou Radmila Včelná, Marta Sedláčková, Ondřej Macek. V odpolední části semináře proběhnou čtyři workshopy s názvy Církevní rok, zpracování úlohy z příručky Církevní rok (Lenka Ridzoňová); Oč jde, co to je nedělka? (Alena Tkadlečková); ABC začínajícího či váhajícího učitele, metodika, pedagogika (Daniela Bednaříková); Výtvarná dílna, adventní kalendář (Radmila Včelná).

V rámci stokorunového poplatku je zajištěno hlídání dětí a občerstvení. Přihlášení je možné do 20. října na oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře buď elektronicky na adresu

vychova@e-cirkev.cz, nebo poštou: Jungmannova 9, 111 21 Praha 1.

 

22.09.2014 08:47

400. let chrámu U Salvátora

Od pátku 3. října do neděle 5. října budou ve farním sboru Českobratrské církve evangelické U Salvátora (Salvátorská 1, Praha 1) probíhat oslavy 400. výročí evangelického chrámu U Salvátora na Starém Městě Pražském. V rámci oslav se také rozezní nové salvátorské zvony.

Program oslav začne v pátek 3. října v 18:00 hodin přednáškou o historii Salvátorského sboru, po níž bude následovat společný seznamovací večer. V sobotu bude program pokračovat odpoledními přednáškami církevního historika Martina Wernische z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a Jana Royta, historika umění z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Následovat bude „špacír“ po pražských reformačních stopách a koncert Drážďanských městských pištců – Dresdner Stadtpfeifer.

Nedělní program zahájí v 9:30 hodin slavnostní bohoslužby, při kterých bude kázat synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml, zazní zpěv Salvátorského pěveckého sboru a budou přivítány nové zvony. Shromáždění se jako hosté zúčastní drážďanští potomci pobělohorských exulantů, stavitelů salvátorského chrámu, a dárci zvonů z Fischbachu a všechny přítomné pozdraví farářka drážďanského evangelického sboru Johanniskirchgemeinde Carola Ancot a farář evangelického sboru ve Fischbachu Hans Lothar Hölscher.

Po společném obědě zazní varhanní koncert varhaníka od Týna Petra Čecha, který bude v přímém přenosu vysílat Český rozhlas. Program oslav bude zakončen v 18:00 hodin druhým varhanním koncertem varhaníka a kantora Rainer Fritzsch, Klanghaus Radeberg.

 

 

19.09.2014 14:40

37. evropské setkání mladých v Praze

Každým rokem v čase mezi Vánocemi a Novým rokem pořádá komunita Taizé „evropské setkání“ v jednom z velkých měst Evropy. Účastní se jich mnoho tisíc mladých lidí z celé Evropy i dalších kontinentů. Nyní začíná poslední etapa příprav 37. evropského setkání mladých v Praze Pouť důvěry na zemi.

Po prvních jarních informačních schůzkách s bratry z Taizé, které se konaly v několika farnostech a sborech v Praze a jejím okolí, se v průběhu léta mladí Češi, mezi nimi i obyvatelé Prahy, účastnili mezinárodních setkání mladých v Taizé. Sešly se na nich desetitisíce mladých lidí z celé Evropy i z dalších kontinentů. K účasti na letošním evropském setkání všechny pozvali jeho mladí hostitelé z České republiky a setkali se s nadšenou odezvou.

Od poloviny září se přípravy přesunou do Prahy. Z Taizé přijíždí asi 25členná přípravná skupina (bratři z Taizé, sestry spolupracující s komunitou a dobrovolníci), která zde zůstane až do konce setkání.

Centrum příprav se nachází v Kafkově domě (nám. Franze Kafky 24/3, 110 00 Praha 1) a bude přístupné všem zájemcům od úterý do soboty, v době 10:00–12:00 hodin a 14:00–18.00 hodin, počínaje 25. zářím. Bude zde možnost setkat se s někým z přípravného týmu, dozvědět se víc o tom, co jsou evropská setkání a Taizé, prohlédnout si fotografie, zhlédnout videa, poslechnout si písně z Taizé nebo získat písemné pokyny a další materiály potřebné k přípravě ve farnosti, sboru nebo jiném lokálním místě příjmu.

Více informací na www.taizepraha.cz nebo www.facebook.com/TaizePraha2014.

 

 

 

Přílohy

1234567...121 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít