29.08.2014 13:17

Ekumenické bohoslužby na louce u poděbradského Jezera

  Nebývá zvykem, aby město vyzývalo církve k uspořádání ekumenických bohoslužeb, nebo se dokonce samo na jejich organizaci významně podílelo. Poděbrady takovým výjimečným městem jsou. U příležitosti letošních oslav...
27.08.2014 13:03

Nastavení hranic – nejen v lidském společenství

  Od 16. do 19. října 2014 se v Horském domově v krkonošských Herlíkovicích uskuteční podzimní setkávání generací. Třídenní pobyt, jehož tématem je Nastavení hranic – nejen v lidském společenství, je určen hlavně...
26.08.2014 10:59

Koncert německých pozounistů u Martina ve zdi

  V pátek 5. září se v evangelickém kostele Martin ve zdi (Martinská 8) uskuteční koncert s názvem Music Soiree, na němž vystoupí Sbor pozounérů evangelické luterské farnosti v německém Hohne. Koncert Sboru pozounérů,...
25.08.2014 09:57

Výtvarná soutěž pro děti

  Ekumenická rada církví spolu s partnery již popáté připravila výtvarnou dětskou soutěž, kterou pořádá v rámci slavnosti Modlitba za domov. Letošním tématem je rodinný portrét a je určena všem farníkům, sborům,...
E-církev.cz
1234567...119 následující »  [vše]
29.08.2014 13:17

Ekumenické bohoslužby na louce u poděbradského Jezera

Nebývá zvykem, aby město vyzývalo církve k uspořádání ekumenických bohoslužeb, nebo se dokonce samo na jejich organizaci významně podílelo. Poděbrady takovým výjimečným městem jsou. U příležitosti letošních oslav 550. výročí mírových iniciativ krále Jiřího z Poděbrad domluvilo město s Ekumenickou radou církví konání bohoslužeb pod širým nebem na louce u poděbradského Jezera (26. července od 10hodin). Místo konání mělo své kouzlo. Slunce pražilo snad až příliš, ale výhodou exteriéru je, že nikterak nevadí, když si člověk přesune židličkou kousek stranou do stínu stromoví.

Snahy Jiřího z Poděbrad o mírovou alianci evropských panovníků považujeme (snad nejenom u nás v Poděbradech) za revoluční počin předbíhající dobu o několik staletí. Konkrétní podoba Jiříkovy vize o společném řešení vzájemných sporů měla mnoho společného s později realizovanou Organizací spojených národů či evropským společenstvím. V pozadí jsou nepochybně i jeho zkušenosti se řešením složité situace českého království, kde se spolu musely naučit vycházet různé skupiny katolické i utrakvistické, menšina a většina. Jiříkův pokus se bohužel nezdařil, zřejmě protože se snažil obejít papeže – což jsme snad uměli v reformačních Čechách, ale bylo to nepředstavitelné v jiných krajích.

Bohoslužeb se zúčastnilo několik nejvyšších představitelů členských církví včetně předsedy ERC Daniela Fajfra z Církve bratrské, který jí předsedal. Kázal synodní senior ČCE Joel Ruml.

Mezi zhruba dvoustovkou účastníků z Poděbrad i okolí byli také představitelé města včetně starosty Ladislava Langra a radního Středočeského kraje Karla Hořčičky. Hudební složku bohoslužeb výborně doplnil chlapecký pěvecký sbor z Hradce Králové, který nejenže bohoslužby proložil vhodnými písněmi, ale podpořil také zpěv shromáždění, jenž – přiznejme si – by nebyl nijak slavný. Mezi účastníky bohoslužeb byli také účastníci evropského parlamentu mládeže, který se zrovna tou dobou v Poděbradech konal.

 

mf

 

27.08.2014 13:03

Nastavení hranic – nejen v lidském společenství

Od 16. do 19. října 2014 se v Horském domově v krkonošských Herlíkovicích uskuteční podzimní setkávání generací. Třídenní pobyt, jehož tématem je Nastavení hranic – nejen v lidském společenství, je určen hlavně lidem střední a starší generace, kteří chtějí s druhými volně sdílet svoje názory, navzájem se učit i rozšířit okruh přátel. Není stanovena žádná věková hranice, setkání jsou zásadně otevřena všem.

„Důraz klademe na setkávání ve skupině, společné nebo rozdělené na menší pracovní skupiny. Daná témata probíráme z pohledu biblického a z pohledu osobních zkušeností a prožitků účastníků. Předpokládá se aktivní přístup všech,“ říkají členky organizačního týmu socioložka Hana Janečková a psycholožka Bohumila Baštecká.

Další z organizátorů Jan Trusina doplňuje: „Odpoledne jdeme na výlet, večer bývá spíše oddychový: zpěv, tanec, prezentace účastníků. Setkání organizujeme již dvacet pět let. Rádi bychom i tentokrát vytvořili otevřené společenství postavené na sdílení - často protichůdných - zkušeností a názorů. Na programu se podílíme všichni, setkání není přednáškový kurs. Program je po celou dobu setkání společný – kromě odpolední, kdy jdeme na výlet s těmi, kdo chtějí. Setkání pořádá Českobratrská církev evangelická, jsou však zcela otevřena lidem z jiných církví a velmi jsou vítáni lidé žijící mimo církev.“

26.08.2014 10:59

Koncert německých pozounistů u Martina ve zdi

V pátek 5. září se v evangelickém kostele Martin ve zdi (Martinská 8) uskuteční koncert s názvem Music Soiree, na němž vystoupí Sbor pozounérů evangelické luterské farnosti v německém Hohne. Koncert Sboru pozounérů, který existuje již od roku 1924, začne ve 20:00 hodin. Vstup je zdarma.

 

25.08.2014 09:57

Výtvarná soutěž pro děti

Ekumenická rada církví spolu s partnery již popáté připravila výtvarnou dětskou soutěž, kterou pořádá v rámci slavnosti Modlitba za domov. Letošním tématem je rodinný portrét a je určena všem farníkům, sborům, kroužkům i rodinám.

„Pojďte se společně s dětmi zamyslet nad tím, co pro vás znamená vaše rodina. Je to jistota a bezpečí...místo pro váš život...domov... jsou to ti nejmilejší lidé ...?“ ptá se Ludmila Třeštíková, koordinátorka Modlitby za domov 2014.

Motto letošní slavnosti „Rodina mi dává kořeny i křídla“ je námětem výtvarného zobrazení portrétu s použitím různých výtvarných technik: kresby, malby, grafiky, papírové koláže nebo i kombinace těchto postupů vždy na papírovém podkladu na běžných formátech, nejlépe A3 a A2. Soutěž má pět kategorií a jednu speciální. Výherci získají zážitkové ceny – rodinné vstupenky do hradů a zámků, muzeí a expozic po celé České republice, knihy, filmy a další ceny. Nejlepší práce budou představeny během festivalu Modlitba za domov v KCMT Praha 11 a v přímém přenosu ČT dne 28. 10. 2014 a také bude uspořádána putovní výstava.

„Vytvořte s dětmi a zašlete nám skutečný portrét vaší rodiny. Portrét znamená zobrazení člověka nebo skupiny lidí - tedy rodiny - charakterizujícím způsobem. Jde nejen o podobu osob, ale také o oděv nebo předměty pro ně typické a důležité, o zobrazení jejich vzájemných vztahů, o povahu a náladu rodiny, o tvar rodinné skupiny. Portrét také mívá i nějaký ozdobný rámec, je to vhodný doplněk skupinového portrétu a dává mu zvláštní charakter. V roce 2014 - Rok rodiny- se modlíme za domov, domov tvoří rodina,“ vysvětluje Ludmila Třeštíková.

Soutěžní práce je možné zasílat poštou na adresu: Ekumenická rada církví v ČR, Donská 5, 100 00 Praha 10 celé léto až do pondělí 13. října 2014. 


Více informací o slavnosti a leták soutěže také na www.modlitbazadomov.cz

 

21.08.2014 14:29

Celocírkevní sbírka pro Evangelickou akademii

33. synod Českobratrské církve evangelické na svém 3. zasedání v roce 2013 rozhodl, že sbírka v první zářijovou neděli bude, po roční přestávce, opět věnována na podporu škol Evangelické akademie. Evangelická akademie má v současnosti šest škol. Dvě z nich jsou v Praze – Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola na Spořilově a Bratrská škola – církevní základní škola. Dvě v Brně – Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociálně právní a Střední zdravotnická škola Evangelické akademie. Dále Střední odborná škola sociální – Evangelická akademie v Náchodě a Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci.

„Školy Evangelické akademie jsou otevřeny studentům všech vyznání i lidem bez vyznání. Jejich cílem není pouze vychovávat specialisty pro naši církev, nýbrž umožnit, aby z bohatství protestantské tradice čerpali i další. Tyto školy jsou tak dobrým misijním místem, neboť velká většina žáků a studentů nejsou z prostředí Českobratrské církve evangelické. Vzhledem k důrazu vedení církve na to, aby škole nechyběl duchovní rozměr (který zajišťují nejčastěji školní spirituálové), nabízejí tyto školy možnost mladým lidem setkání se s evangelickou tradicí nedirektivní formou,“ uvádí Pavel Kašpar, náměstek synodního seniora ČCE a Michael Erdinger, předseda správní rady Nadačního fondu pro podporu církevního školství ČCE, doplňuje: „Tato sbírka umožňuje školám doplňovat a obnovovat materiální vybavení, propagovat své studium a aktivity, stejně jako financovat např. vzdělávací programy jak pro studenty, tak pro učitele. Tato celocírkevní sbírka je tak výrazem toho, že jako církev o školy stojíme.“

Finanční dary je možné posílat do 7. 10. 2014 na sbírkový účet Ústřední církevní kanceláře vedený u UniCredit bank (kód banky 2700) s číslem: 7171717171. Variabilní symbol sbírky je 911 160 (k variabilnímu symbolu je možné připojit čtyřmístné evidenční číslo farního sboru, pokud je dar odesílán hromadně za celý sbor).

 

20.08.2014 11:21

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

V úterý 19. srpna 2014 se ke svému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 50 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada ve svém referátu: Vyznání a život církve, Sbory a pracovníci, Fakulta a bohoslovci, Vikariát, Správa církve, Vězeňská služba, Hospodářské věci, Rekreační střediska, Ekumenické vztahy, Kalich – knihkupectví a nakladatelství, Křesťanská služba, Diakonie ČCE, Stát a církev a Různé.

Příští pravidelné zasedání synodní rady proběhne v úterý 9. září 2014.

Materiály, které by měly být předmětem jednání, je nutno doručit do Ústřední církevní kanceláře vždy do čtvrtku před termínem zasedání.

Podrobný výstup ze zasedání v bodech, které je možné zveřejnit, bude k dispozici po schválení zápisu ze zasedání v rubrice Struktura církve/Synodní rada/Zasedání.

18.08.2014 10:54

Koncert Chrámového žesťového souboru v Táboře

Sbor Českobratrské církve evangelické v Táboře pořádá 4. září 2014 od 19:00 hodin v Masarykově domově (Smetanova 1284) koncert Chrámového žesťového souboru. Koncert se uskuteční při příležitosti 90. výročí postavení Masarykova domova. Na koncertě vystoupí Nordbadisches Blechbläserensemble, výběrové těleso složené z nejlepších hráčů evangelických pozounových sborů německé spolkové země Baden-Württemberg. Pod vedením uměleckého vedoucího Armina Schaefera, zemského správce pozounových sborů, zazní chorální skladby velkých mistrů i soudobá hudba. Vstupné je dobrovolné.

 

14.08.2014 13:17

Jubilejní Husova Postila

Jednou z reakcí sborů Českobratrské církve evangelické (ČCE), které byly osloveny synodní radou ČCE s tím, aby přinesly vlastní podněty týkající se programů k výročí upálení Mistra Jana Husa, byl podnět k zopakování editorského počinu, uskutečněného v roce 1915, kdy byla vydána Jubilejní Husova Postila. Touto cestou byla zveřejněna kázání různých autorů a mnozí členové církve ji čtou dodnes.

„Pokud k charakteristikám evangelické církve patří i kazatelství - a Husovo bude bezpochyby zmiňováno i při výročí v příštím roce, nebylo by od věci shromáždit kázání od žijících duchovních církve a vydat takovou postilu k 6. 7. 2015 a nabídnout ji při Husovských slavnostech,“ říká synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml.

Synodní rada ČCE na svém červnovém zasedání tento podnět odsouhlasila a bude se obnovení někdejší tradice vydat k výročí upálení Mistra Jana Husa Jubilejní postilu dále věnovat.

11.08.2014 10:03

Rozloučení s Bohumilem Melicharem

V pátek 8. srpna zemřel po krátké těžké nemoci bratr ing. Bohumil Melichar, kurátor kolínského sboru Českobratrské církve evangelické. Pohřební rozloučení se koná v pátek 15. srpna v 11:00 v evangelickém kostele v Kolíně.

08.08.2014 16:48

Dobročinný bazar v Dýšině

V sobotu 9. srpna se na evangelické faře v Dýšině uskuteční dobročinný bazar „po indicku“. Od 14:00 do 18:00 hodin bude na farní zahradě probíhat bazar pro kostel – poklady všeho druhu za báječné ceny, ochutnávka indických dobrot – čaj, placky a švábi, indický tanec a evropská hudba, malování henou na tělo, zaplétání copánků, recyklační dílna – ze starého papíru nový originál, veselé indické hry a plackování. Od 18:30 hodin proběhne na půdě kostela povídání a projekce z cesty po Indii manželů Dolejšových. Výtěžek z akce bude použit na opravu kostela v Dýšině.

 

1234567...119 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít