05.07.2015 10:37

ZÁSTUPCI CÍRKVE VZPOMNĚLI NA JANA HUSA V KOSTNICI

  Dvoudenní návštěvou Kostnice, kde koncilní činitelé poslali před 600 lety Jana Husa na hranici, vzpomněli na tohoto mistra zástupci Českobratrské církve evangelické. V pátek 3. července zavítali na prohlídku...
03.07.2015 10:32

PROVÁZKY VÍRY - JUBILEJNÍ POSTILA 2015

  Povzbudit ke čtení bible a nabídnout kázání pro celý církevní rok se pokouší kniha Provázky víry / Jubilejní postila 2015. K 600. výročí upálení mistra Jana Husa ji připravili synodní senior Českobratrské církve...
02.07.2015 20:30

PROHLÁŠENÍ SYNODNÍ RADY ČCE K TÉMATU UPRCHLICTVÍ

  Patříme k lidem, kteří věří v Boha, pokoušejí se následovat Krista Ježíše. Považujeme úctu k člověku, solidaritu a pomoc bližnímu za podstatné hodnoty života i soužití mezi lidmi. Do okruhu víry v Boha patří...
01.07.2015 20:31

ZASEDÁNÍ SYNODNÍ RADY ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

  Ve úterý 30. června 2015 se ke svému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 45 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada ve svém...
E-církev.cz
1234567...137 následující »  [vše]
05.07.2015 10:37

ZÁSTUPCI CÍRKVE VZPOMNĚLI NA JANA HUSA V KOSTNICI

Dvoudenní návštěvou Kostnice, kde koncilní činitelé poslali před 600 lety Jana Husa na hranici, vzpomněli na tohoto mistra zástupci Českobratrské církve evangelické.

V pátek 3. července zavítali na prohlídku interaktivní expozice do Husova domu a na další místa s Husem spojená. Večer se zúčastnili česko-německé vzpomínkové akce v budově Konzilu. Přítomné pozdravili a o Janu Husovi promluvili kromě zástupců města Kostnice a tamní univerzity také zástupci České i Německé republiky, Univerzity Karlovy a církví.

Sobotní program zahájili bohoslužbou Československé církve husitské v luteránském kostele. Po ní v prostoru před kostelem byla odhalena socha studentky Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích Adély Kačabové. Dílo nazvané Cesta ke smíření v podobě hořícího kalicha je jednou ze skupiny soch této školy odhalovaných v souvislosti s Husovým výročím i na několika místech České republiky, například v Husinci.

Před odjezdem položila delegace věnec a květinu k Husovu kameni a vzpomněla tak na jednu z nejvýznamnějších postav naší historie.

 

03.07.2015 10:32

PROVÁZKY VÍRY - JUBILEJNÍ POSTILA 2015

Povzbudit ke čtení bible a nabídnout kázání pro celý církevní rok se pokouší kniha Provázky víry / Jubilejní postila 2015. K 600. výročí upálení mistra Jana Husa ji připravili synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml a farář v Nosislavi Ondřej Macek. Svými texty přispělo do publikace téměř šedesát dalších kazatelů či ordinovaných presbyterů. Ilustracemi texty doplnila Petra Jarmila Fischerová.

Jubilejní postila 2015 navazuje na tu vydanou před sto lety. Je pokusem znovu vydat svědectví, jak se v naší době pokoušíme otvírat Písmo a tím i dveře ke Slovu, které je život. „Své způsoby četby v Písmu zde k inspiraci nabídli kazatelé a kazatelky Českobratrské církve evangelické – od těch, jejichž taláry jsou velmi zánovní, po ty, kteří dveře teologických fakult opustili ještě před druhou světovou válkou. Oslovili jsme také ordinované presbytery a celocírkevní kazatele,“ píší Joel Ruml a Ondřej Macek v předmluvě.

Dodávají, že touto sbírkou výkladů chtějí nabídnout pomůcku k četbě bible, k jitření i zpevňování víry a jako úvod k osobním modlitbám. K zakoupení bude v nakladatelství Kalich od 5. července. První dva dny bude při příležitosti Husova výročí cena 280 korun. Později se bude prodávat za 312 korun.

 

02.07.2015 20:30

PROHLÁŠENÍ SYNODNÍ RADY ČCE K TÉMATU UPRCHLICTVÍ

Patříme k lidem, kteří věří v Boha, pokoušejí se následovat Krista Ježíše. Považujeme úctu k člověku, solidaritu a pomoc bližnímu za podstatné hodnoty života i soužití mezi lidmi. Do okruhu víry v Boha patří také pomoc lidem prchajícím před násilím a válkou, kteří v současné době přicházejí do Evropy.

Naši politici prokázali v této věci minimální odvahu. Proto není divu, že nedokáží čelit populistům, kteří podněcují masovou paniku mezi lidmi, a vnášejí do společnosti nesnášenlivost a nacionalismus, které snadno podnítí násilné chování. Výsledkem je i to, že již téměř 60% obyvatel ČR odmítá uprchlíky přijmout.

České republice chybí politické morální autority, které by dokázaly lidem říct, že je třeba uprchlíkům pomáhat. To je to první, z čeho je třeba vycházet a co jako křesťané považujeme za podstatné. Když se někdo dostane do těžkostí, je potřebné hledat cesty, jak mu pomoci a ne v první řadě vymýšlet, jak se takovým lidem vyhnout, jak je nepřijmout, zbavit se jich, vyhnat je ze země.

Českobratrská církev evangelická (ČCE) má celou řadu lidí, kteří jsou ochotni v této věci pomáhat. Očekáváme však od státu, že připraví právní rámec, ve kterém by se tato pomoc mohla uskutečňovat. Žádáme proto představitele státu, aby tímto směrem urychleně jednali, a nestrašili lidi. Tak pomohou nejen uprchlíkům, ale i sami sobě. Zároveň se obracíme na sbory ČCE, aby hledaly možnosti, jak poskytovat následnou pomoc k začlenění všech, kdo chtějí s námi žít. Ostatně některé sbory církve takovou pomoc již dříve zahájily. Jsme jim za to vděčni.

 

01.07.2015 20:31

ZASEDÁNÍ SYNODNÍ RADY ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

Ve úterý 30. června 2015 se ke svému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 45 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada ve svém referátu: Sbory a pracovníci, Vikariát, Správa církve, Hospodářské věci, Rekreační střediska, Ekumenické vztahy, Křesťanská služba, Diakonie ČCE a Různé.

 

Příští zasedání synodní rady proběhne v úterý 14. července 2015.

 

Materiály, které by měly být předmětem jednání, je nutno doručit do Ústřední církevní kanceláře vždy do čtvrtku před termínem pravidelného zasedání.

 

Podrobný výstup ze zasedání v bodech, které je možné zveřejnit, bude k dispozici po schválení zápisu ze zasedání v rubrice Struktura církve/Synodní rada/Zasedání.

 

30.06.2015 22:52

HUSOVSKÉ SLAVNOSTI 2015 - PODROBNÝ PROGRAM

Vrcholem roku Mistra Jana Husa budou Husovské slavnosti 2015 na Staroměstském náměstí v Praze ve dnech 5. a 6. července 2015. Jde o největší akci v rámci 600. výročí, která je dobrou příležitostí k připomenutí odkazu a myšlenek Mistra Jana Husa a to nejen pro církevní veřejnost, ale pro celou společnost. Tímto bychom Vás rádi pozvali k účasti na Husovských slavnostech 2015, kde budeme moci společně sdílet jedinečnou atmosféru tohoto významného výročí, přemýšlet o odkazu mistra Jana a diskutovat o jeho vlivu na přítomnost skrze 6. století. Srdečně všechny zveme!

Více informací na www.hus-fest.eu >>>

 

 

Přílohy

29.06.2015 08:23

VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ DIVADLA JÁRY CIMRMANA ČESKÉ NEBE V RÁMCI HUSOVSKÝCH SLAVNOSTÍ

V rámci Husovských slavností se dne 5. 7. ve 22.00 hodin a 6. 7. ve 13.30 hodin v divadle Kalich uskuteční představení Divadla Járy Cimrmana České nebe. Vstupenky je možno zakoupit za zvýhodněnou cenu od 400,-- do 150,-- Kč. Rezervujte si je co nejrychleji na adrese vozenilkova@e-cirkev.cz, nebo na telefonu 224 999 272.

 

ČESKÉ NEBE, DIVADLO JÁRY CIMRMANA

Nález Cimrmanovy hry České nebe potvrdil, že stopa geniálního autora nekončí rokem 1914. Drama zachycuje dobu, kdy na zemi propukla 1. světová válka. Sledujeme ji z nebe, kde se dávno mrtví velikáni českých dějin strachují o osud svého lidu. Česká nebeská komise ve složení svatý Václav, praotec Čech a J. A. Komenský se v krizové situaci rozšiřuje o nové členy, aby vnukla národu myšlenku samostatného státu.

Účinkují: Zdeněk Svěrák, Bořivoj Penc, Petr Reidinger /Petr Brukner, Jan Hraběta / Andrej Krob, Robert Bárta, Marek Šimon, Václav Kotek, Michal Weigel / Zdeněk Škrdlant

 

foto: www.zdjc.cz

 

26.06.2015 12:14

SLOVO SYNODNÍHO SENIORA ČCE NA TISKOVÉ KONFERENCI K HUSOVSKÝM SLAVNOSTEM 2015

Dvoudenní festival Husovské slavnosti 2015, který je připravován pro širokou veřejnost, byl tématem tiskové konference svolané pro novináře na Magistrát hlavního města Prahy. Za Českobratrskou církev evangelickou se účastnili Joel Ruml, synodní senior, Martin Kocanda, vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře a Gerhard Frey-Reininghaus, vedoucí úseku vnějších vztahů Ústřední církevní kanceláře ČCE.

 

25.06.2015 11:06

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA K VÝROČÍ MISTRA JANA HUSA

V neděli 14. června 2015 se v plně obsazeném Červeném kostele v Brně (napočítáno 386 účastníků) konala Ekumenická bohoslužba k 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa. Bohoslužbu s vysluhováním večeře Páně společně připravilo sedm sborů církví, které působí v centru Brna: Českobratrské církve evangelické, Církve československé husitské, Církve bratrské, Bratrské jednoty baptistů, Evangelické církve metodistické, Evangelické církve augsburského vyznání a Církve adventistů sedmého dne.

Kázáním ve slovenštině posloužil brněnský biskup CČSH bratr Juraj Dovala na verše Jan 12, 23-26 (Semeno, které zemře, přinese užitek), dvě Husovy písně zazpíval pěvecký sbor. Po večeři Páně sloužené ve dvou kolech kolem celého kostela shromáždění pozdravil děkan římskokatolické církve bratr Václav Slouk a rektor Masarykovy univerzity bratr Tomáš Bek, který připomenul Husovu působení v roli rektora Karlovy univerzity.

 

24.06.2015 21:55

TISKOVÁ KONFERENCE K HUSOVSKÝM SLAVNOSTEM NA MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Dvoudenní festival Husovské slavnosti 2015, který je připravován pro širokou veřejnost, byl tématem tiskové konference svolané pro novináře na Magistrát hlavního města Prahy.

Úvodní slovo pronesl radní HMP Jan Volf. V rámci představení všeho, co v poslední době město Praha dokončilo, byla slavnostně uvedena na trh publikace Průvodce po průmyslových a technických stavbách Prahy. Slovo dostali postupně zástupci obou církví, které Husovské slavnosti pořádají a zástupci Karlovy univerzity. V Husově roce vychází spousta publikací spjatých s mistrem Janem Husem. Novináři se o nich mohli dozvědět více a seznámit se s knížkami pro děti (Dopisy z Kostnice), pro mládež (H.U.S. neboli Hus úplně světovej, Jan Hus – Pravda vítězí), s komiksem, knihami pro dospělé (Postila) i odbornými studiemi vydanými Univerzitou Karlovou (Jan Hus známý a neznámý).

Zástupci organizátorů Husovských slavností z Českobratrské církve evangelické a Církve československé husitské pak představili podrobně program, který se bude odehrávat 5. a 6. července v centru Prahy. „Hus nebyl žádný suchar, dokázal vtipně reagovat, zejména na univerzitě. To jsme měli na zřeteli při přípravě. Husovské slavnosti budou pestré, každý zde najde něco. Programy půjdou paralelně, připravte se na to, že nestihnete vše. Možná budete brečet, že vám pro jeden zážitek uniklo něco jiného,“ řekl synodní senior ČCE Joel Ruml. „Církve to dělají pro vás, veřejnost, pro sebe to nepotřebují, vždyť s Husem žijí už 600 let. Chceme ale zpřítomnit jeho osobnost, protože máme dojem, že společnosti a dnešku má co říct,“ dodal.

Kromě obou organizujících církví se na financování podílí hlavní město Praha a ministerstvo kultury.

 

23.06.2015 15:37

BETLÉMSKÁ KAPLE ZÍSKÁ MODERNÍ UMĚLECKOU INSTALACI K POCTĚ MISTRA JANA HUSA

Průčelí Betlémské kaple, kde kázal Jan Hus, bude od 6. července zdobit umělecká instalace, která připomene 600. výročí upálení tohoto muže. Dílo využívá princip slunečního svitu ke zobrazení nápisu "za pravdu". Autory díla jsou Adam Jirkal, Martin Papcún a Jerry Koza z pražského Atelieru SAD. Stejný nápis, jen v němčině, bude odhalen i v Kostnici na fasádě Stephanschule, kde byl Jan Hus vězněn.

Instalace má připomínat Husovy životní postoje, vymezení se tehdejšímu mravnímu úpadku církve a vnímání Boha. „Instalaci jsme pojali jako sérii objektů, která symbolicky pracuje s celoživotním postojem mistra Jana Husa. Jan Hus byl skálopevným zastáncem pravdy, celý svůj život zasvětil jejímu hledání. Přestože mu byl nabídnut život výměnou za zřeknutí se svého přesvědčení a kázání, neodvolal. Právě tento postoj i s tragickým koncem je pro nás výchozím bodem pro vytvoření díla k Husovu uctění," uvedl Jerry Koza.

Jednotlivá písmena jsou vyřezána do silných desek, které jsou nepravidelně rozmístěny po fasádě Betlémské kaple. Na první pohled vytvářejí dojem stupňů, chytů, po nichž lze stoupat vzhůru. Proporcí knihy, mohou být vnímány i jako svazky jeho učení, cesta k jedinému Bohu. Při čtení odkazu, je slovo zhmotnělé a přitom neuchopitelné mezi námi a nebem. Samotný pohled diváka, který stojí pod tímto artefaktem, nutí dívajícího zvednout a napřímit hlavu vzhůru k nebi. Jednotlivé bloky jsou naskrz prořezány tak, aby vyřezaným otvorem pronikalo sluneční světlo a v určeném čase vytvořilo ve stínu desek čitelná písmena. Při celkovém pohledu z dálky se písmena složí do slova.

Prozářený a plně viditelný/čitelný bude nápis pouze v červnu a červenci, nejdokonalejší poloha stínu nastane dvakrát do roka - 6. června /začátek Husova procesu v Kostnici/ a 6. července /den upálení Jana Husa/. Nápis je v základní formě viditelný pouze od května do července od 14.00 do 16.00 hodin letního času. Nejspodnější deska nese jméno Jana Husa, datum jeho upálení a 600letého výročí, čímž plní základní funkci pamětní desky. Tato nejspodnější deska může také sloužit pro pietní akty a k symbolickému umístění zapálených svíček.

Omezená možnost vidět celek jen v určitém čase vychází z myšlenky, že některé ideje, přesvědčení přetrvají po staletí. Tudíž roční cyklus je zanedbatelným časovým úsekem. Některé věci a zážitky jsou vzácné, v dnešní době celosvětově sdílených informací časová omezenost může podpořit legendu. Místo se tak stane do určité míry pietní, neboť vydání se k němu bude svátkem obohaceným o setkání s ostatními návštěvníky.

Jednotlivé desky jsou umístěny v různých výškách tak, aby při pohledu z odstupu byla písmena vrhaná stíny dobře čitelná, ale aby, vyjma spodní, byla mimo fyzický dosah procházejících. Technicky jsou bloky s písmeny duté, z nerezového plechu, aby byla zajištěna neomezená životnost díla. Tento materiál však bude povrchově upraven do matné černo-šedé barvy.

Akce je výsledkem spolupráce Českého vysokého učení technického v Praze, majitele Betlémské kaple, a Spolku pro připomínku odkazu mistra Jana Husa, jehož členem je i synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml.

 

 

1234567...137 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít