17.10.2014 07:15

Vyšlo nové číslo časopisu Český bratr

  V těchto dnech vychází 10 číslo hlavního tištěného periodika Českobratrské církve evangelické Český bratr. V rámci celoročního cyklu Moderní doba se toto číslo věnuje tématu Duchařina. „Téma desátého čísla...
16.10.2014 07:39

Naléhavá výzva a prosba o záchranu křesťanů

  Synodní rada Českobratrské církve evangelické reaguje na dopis syrských a libanonských evangelikálních a protestanských křesťanů , který upozorňuje na likvidaci křesťanské církve v Sýrii a zároveň je prosbou o pomoc a...
14.10.2014 14:10

Ekumenické bohoslužebné shromáždění s vysláním nemocničních kaplanů

  V neděli 19. října od 14 hodin se v kapli pražské Thomayerovy nemocnice uskuteční ekumenické bohoslužebné shromáždění, během kterého budou do další služby vysláni nemocniční kaplani, kteří v květnu letošního roku...
E-církev.cz
1234567...122 následující »  [vše]
17.10.2014 07:15

Vyšlo nové číslo časopisu Český bratr

V těchto dnech vychází 10 číslo hlavního tištěného periodika Českobratrské církve evangelické Český bratr. V rámci celoročního cyklu Moderní doba se toto číslo věnuje tématu Duchařina.

„Téma desátého čísla Českého bratra je zvláštní. Duchařina. Člověk křesťan tak trochu neví, co si o něm má myslet. Rozhodně je však zajímavé a nelze je brát na lehkou váhu,“ píše v úvodníku šéfredaktorka Daniela Ženatá.

„Představy o tom, co není vidět, ale působí na lidské myšlení, rozebírá poctivě v hlavním článku religionista Jiří Hoblík. Všímá si i vztahu spiritismu a křesťanství. Svěží rozhovor s renomovaným psychiatrem a teologem Prokopem Remešem přináší mimo jiné informace o takzvané hagioterapii, při které pacienti (zejmé­na ti se závislostmi) za pomoci biblických příběhů sestupují k nejhlubším existenciálním a duchov­ním otázkám – bez ohledu na to, zda se sami po­kládají za věřící, či nikoli. V rozhovoru dojde i na parapsychické jevy a vymítání ďábla. Na otázku na tělo se tentokrát sešlo nebývale mnoho odpo­vědí, takže se zdaleka všechny nevešly, i když byly zajímavé. To vše najdete na stránkách 7 až 12,“ vybírá šéfredaktorka z obsahu čísla a přeje všem inspirativní čtení.

 

Časopis Český bratr můžete číst také na webových stránkách www.ceskybratr.cz.

16.10.2014 07:39

Naléhavá výzva a prosba o záchranu křesťanů

Synodní rada Českobratrské církve evangelické reaguje na dopis syrských a libanonských evangelikálních a protestanských křesťanů, který upozorňuje na likvidaci křesťanské církve v Sýrii a zároveň je prosbou o pomoc a podporu. Syrští křesťané i křesťané v Iráku a Libanonu se ocitli na pokraji vyhubení.

Islámský stát, který vede bojovou kampaň na území Sýrie a Iráku, likviduje všechny, kteří nepatří k radikálním vyznavačům islámu. Do skupiny, určené podle islamistů k vyhlazení, patří především křesťané. Nestačí-li křesťané uprchnout z míst, která obsadil Islámský stát, jsou muži popravováni, z mladších žen se stávají sexuální otrokyně. Islamisté zahájili konečné řešení křesťanské otázky v oblastech, které okupují.

Synodní rada ČCE oslovena výzvou syrských evangelických křesťanů se rozhodla intervenovat prostřednictvím Ekumenické rady církví u vlády ČR. Chce ji požádat, aby svou zahraniční politiku více orientovala na situaci utiskovaných a pronásledovaných, pokoušela se pomoci trpícím lidem ve zmíněných oblastech a neřídila se ve svém rozhodování pouze jednostranně ekonomickou výhodností,“ vysvětluje stanovisko synodní rady ČCE Joel Ruml, synodní senior ČCE.

Budeme se snažit hledat prostřednictvím Diakonie ČCE a spolu s dalšími evropskými církvemi možnosti, jak křesťanům ve zmíněných oblastech cíleně pomoci. Prosíme vás, sestry a bratři, o dlouhodobou modlitební i materiální podporu těchto zabíjených, týraných a pronásledovaných křesťanů. Doporučujeme vám zařadit syrské, irácké a libanonské křesťany do pravidelných přímluv,“ doplňuje synodní kurátorka ČCE Lia Valková.

Synodní rada ČCE vyhlašuje dobrovolnou otevřenou peněžní sbírku na tyto naše sestry a bratry v Kristu. Peněžní dary lze posílat na konto synodní rady ČCE s číslem: 478496703/0300 pod variabilním symbolem 911708 (variabilní symbol je možné rozšířit o čtyřmístné identifikační číslo farního sboru v případě, že je dar odesílán hromadně).

 

Přílohy

14.10.2014 14:10

Ekumenické bohoslužebné shromáždění s vysláním nemocničních kaplanů

V neděli 19. října od 14 hodin se v kapli pražské Thomayerovy nemocnice uskuteční ekumenické bohoslužebné shromáždění, během kterého budou do další služby vysláni nemocniční kaplani, kteří v květnu letošního roku složili před odbornou komisí zkoušku způsobilosti ke kaplanské službě.

„Ekumenické bohoslužebné shromáždění s vysláním kaplanů je historicky první oficiální akcí tohoto druhu od doby, kdy byla podepsána společná dohoda mezi Ekumenickou radou církví v ČR a Českou biskupskou konferencí o službě nemocničních kaplanů,“ říká Sandra Silná, generální sekretářka Ekumenické rady církví v ČR.

Bohoslužebného shromáždění se zúčastní vrcholní představitelé těch církví ekumeny, jejichž jsou vysílaní kaplani členy.

„V současné době je již celkem běžnou praxí, že v nemocnicích na mnoha místech České republiky slouží, vedle lékařů a zdravotnického personálu, i nemocniční kaplani. Službu nemocničních kaplanů upravují vnitřní předpisy konkrétní nemocnice a vysílání nemocničních kaplanů výše zmíněná dohoda,“ dodává Sandra Silná.

13.10.2014 14:39

Oslavy 600. let podobojí v obraze

09.10.2014 09:47

Soutěž: Grafické zpracování loga projektu Husovské slavnosti 2015

Organizátoři Husovských slavností 2015 vyhlašují soutěž o tvorbu loga pro projekt „Husovské slavnosti 2015“ s možností rozšíření spolupráce při grafickém zpracování dalších tištěných materiálů (plakáty, publikace, propagační předměty, webová stránka).

Cílem projektu Husovské slavnosti 2015, který společně připravují Českobratrská církev evangelická a Církev československá husitská, je připomenutí odkazu a myšlenek Mistra Jana Husa při příležitosti 600. výročí jeho mučednické smrti v roce 2015. Grafické zpracování by mělo zohlednit název projektu jeho význam a smysl, zasazení do historického a kulturního kontextu. Nedílnou součástí loga musí být text „Husovské slavnosti 2015“.

Jednotlivá grafická zpracování loga bude posuzovat komise ustavená ze zástupců organizátorů. Termín pro odevzdání grafických návrhů loga je pátek 31. října 2014. Komise posoudí návrhy a vybere vítězný návrh loga a písemně vyrozumí o výsledku účastníky soutěže nejpozději do 15 pracovních dní.

Nejlepší grafický návrh, který komise vybere, bude finančně ohodnocen 20.000,- Kč oproti smlouvě o výhradním užití loga s vymezenými právy na užívání.

Přihlášení do soutěže je možné elektronicky na adrese najbrt@e-cirkev.cz. Další podrobnosti a upřesnění poskytne Mgr. Tomáš Najbrt.

 

09.10.2014 07:45

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

V úterý 7. října 2014 se ke svému pravidelnému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 40 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada ve svém referátu: Vyznání a život církve, Sbory a pracovníci, Fakulta a bohoslovci, Vikariát, Správa církve, Jeronýmova jednota, Vězeňská služba, Hospodářské věci, Ekumenické vztahy, Evangelická akademie, Český bratr a Různé.

 

Příští pravidelné zasedání synodní rady proběhne v úterý 21. října 2014.

Materiály, které by měly být předmětem jednání, je nutno doručit do Ústřední církevní kanceláře vždy do čtvrtku před termínem zasedání.

 

Podrobný výstup ze zasedání v bodech, které je možné zveřejnit, bude k dispozici po schválení zápisu ze zasedání v rubrice Struktura církve/Synodní rada/Zasedání.

 

08.10.2014 17:06

37. Evropské setkání mladých v Praze

Tým z Taizé – bratři a sestry a dobrovolníci z různých zemí, jsou od poloviny září v Praze a chystají 37. Evropské setkání mladých v Praze. Organizační centrum příprav se nachází v Praze 1 v Kafkově domě a od 25. září zve každého k návštěvě. Zde se 7. října konala také tisková konference, na níž synodní senior ČCE Joel Ruml, pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, bratr Marek z komunity Taizé a Matěj Forman, výtvarník a divadelník, který navrhl interiér centra, seznámili přítomné s přípravami pražského setkání, které se uskuteční od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015.

Dominik Duka popřál týmu, aby se setkání podařilo a konalo ve vzájemném porozumění. Joel Ruml sdělil, že si užívá potěšení přivítat jako zástupce Ekumenické rady církví účastníky setkání. Matěj Forman, kterému je blízké téma umění, vidí setkání jako inspiraci i jako zdroj přátelství.

V říjnu se na různých místech Prahy konají pravidelné modlitby s bratry z Taizé. Například každou středu ve 12:15 v kostele u Martina ve zdi.

Samotní bratři a dobrovolníci budou nyní navštěvovat farnosti a křesťanská společenství v Praze a v okolních obcích a městech, aby našli co nejvíce lidí ochotných spolupracovat a přivítat asi 25 tisíc poutníků z celého světa. Rovněž spolupráce a podpora státních institucí dává šanci i pro město, ve kterém se dá prožít něco společného.

 

gf

07.10.2014 14:49

Oslavy obnovení přijímání „Pod obojí“ proběhnou v Praze 12. října

Letos na podzim uplyne 600 let od obnovení přijímání večeře Páně pod obojí způsobou, které při bohoslužbách v pražských kostelích obnovil Jakoubek ze Stříbra se svými spolupracovníky. „Jako současní čeští protestanti si toto významné výročí chceme připomenout celodenními oslavami v neděli 12. října 2014 v Betlémské kapli a na dalších místech, která jsou s tehdejšími událostmi více či méně spojena – v kostele u Martina ve Zdi, v kostele sv. Mikuláše, na Staroměstském náměstí a v budově Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,“ přibližuje oslavy tohoto významného výročí farář Českobratrské církve evangelické a senior Pražského seniorátu Českobratrské církve evangelické Roman Mazur.

 

Zalistujte programem...

 

 

Úvodní dopolední částí oslav budou slavnostní nedělní ekumenické bohoslužby, které se uskuteční od 10:00 hodin v Betlémské kapli. V druhé, odpolední a večerní části bude program rozšířen i na ostatní plánovaná místa, kde se paralelně uskuteční různě zaměřené programy, například koncerty (sdružený pěvecký sbor Jakoubek/Jeroným, T. Najbrt, Spirituál kvintet), představení divadla V. Marčíka, přednášky (J. Lášek, P. Hradilek a další), panelová diskuse o sociálním vyloučení a koncert romské skupiny, rukodílny pro děti i dospělé, procházky reformační Prahou s výkladem, interaktivní hra pro děti, představení nového sborníku o kostele u Martina ve Zdi.

 

PROGRAM OSLAV >>> 

 

„Nejlépe si tento odkaz připomeneme, když ke společenství Kristova stolu pozveme všechny své bratry a sestry ve víře. Letošní 600. výročí pod obojí je vhodnou příležitostí, abychom k jednomu stolu k přijímání chleba a vína pozvali ostatní křesťany a v co nejširším společenství naplnili Kristova slova: „To čiňte na mou památku,“ říkají Lia Valková, synodní kurátorka Českobratrské církve evangelické a Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické.

V rámci církví spojených tzv. Leuenberskou konkordií (Církev bratrská, Československá církev husitská, Evangelická církev metodistická, Slezská církev evangelická a.v., s výhradami i Jednota bratrská) je umožněn přístup ke společnému stolu Páně.

 

Více informací o církevních výročích na www.nase-reformace.cz.

 

 

06.10.2014 13:14

Koncert k 600. výročí vysluhování podobojí

V rámci oslav 600. výročí obnoveného vysluhování podobojí připravuje Český rozhlas Vltava přímý přenos vokálního koncertu a pobožnosti k 600. výročí vysluhování podobojí z kostela U Martina ve zdi v Praze, který se uskuteční 12. října 2014 od 14.00 do 15:30 hodin. Koncert je nazván „Všichni hříšní k vodám pojďte aneb Zpěvy české a evropské reformace“ a účinkujícími jsou studenti Semináře církevní hudby Evangelické akademie pod vedením celocírkevního kantora Ladislava Moravetze. Sváteční slovo pak pronese synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml.

 

Více informací o výročí Podobojí na www.nase-reformace.cz.

 

03.10.2014 13:58

400. let chrámu U Salvátora

Od pátku 3. října do neděle 5. října budou ve farním sboru Českobratrské církve evangelické U Salvátora (Salvátorská 1, Praha 1) probíhat oslavy 400. výročí evangelického chrámu U Salvátora na Starém Městě Pražském. V rámci oslav se také rozezní nové salvátorské zvony.

Program oslav začne v pátek 3. října v 18:00 hodin přednáškou o historii Salvátorského sboru, po níž bude následovat společný seznamovací večer. V sobotu bude program pokračovat odpoledními přednáškami církevního historika Martina Wernische z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a Jana Royta, historika umění z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Následovat bude „špacír“ po pražských reformačních stopách a koncert Drážďanských městských pištců – Dresdner Stadtpfeifer.

Nedělní program zahájí v 9:30 hodin slavnostní bohoslužby, při kterých bude kázat synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml, zazní zpěv Salvátorského pěveckého sboru a budou přivítány nové zvony. Shromáždění se jako hosté zúčastní drážďanští potomci pobělohorských exulantů, stavitelů salvátorského chrámu, a dárci zvonů z Fischbachu a všechny přítomné pozdraví farářka drážďanského evangelického sboru Johanniskirchgemeinde Carola Ancot a farář evangelického sboru ve Fischbachu Hans Lothar Hölscher.

Po společném obědě zazní varhanní koncert varhaníka od Týna Petra Čecha, který bude v přímém přenosu vysílat Český rozhlas. Program oslav bude zakončen v 18:00 hodin druhým varhanním koncertem varhaníka a kantora Rainer Fritzsch, Klanghaus Radeberg.

 

Program >>>

 

 

 

1234567...122 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít