02.09.2015 14:27

600 LET OD STÍŽNÉHO LISTU PROTI UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA

  Stížný list proti upálení Mistra Jana Husa jako dobový dokument vyjadřující názory české šlechty ztotožňující se s Husovým učením a odsuzující jeho upálení v roce 1415. List byl „Dán v Praze léta božího...
01.09.2015 08:46

VĚŘÍCÍ VYRAZÍ DO KOSTELA NA KOLE

  Ze sklepa vytáhnout kolo, nasadit přilbu a vyrazit do kostela. Tak bude vypadat ráno mnoha věřících lidí v neděli 20. září (pro některé už v sobotu 19. září) v celé republice. Zapojí se tak do ekumenické akce Do...
28.08.2015 11:04

DEN, KDY PŮJDU A POMODLÍM SE V PŘÍRODĚ

  Na 1. září připadá Světový den modliteb za péči o stvoření, nedávno jej vyhlásil papež František. Vyzývá proto lidi na celém světě, aby se zapojili do aktivity „Den, kdy půjdu a pomodlím se v přírodě“. Tento...
27.08.2015 17:09

DOMOV HARMONIE SE PO ROCE SE OPĚT OTEVÍRÁ KLIENTŮM DIAKONIE

  V pondělí 24. srpna Diakonie Vsetín slavnostně otevřela zrekonstruovaný domov pro seniory na sídlišti Ohrada. Při této příležitosti se sešla řada významných hostů a na dvě stovky návštěvníků, kteří měli možnost...
E-církev.cz
1234567...139 následující »  [vše]

Stížný list proti upálení Mistra Jana Husa jako dobový dokument vyjadřující názory české šlechty ztotožňující se s Husovým učením a odsuzující jeho upálení v roce 1415. List byl „Dán v Praze léta božího tisícího čtyřstého patnáctého, druhý den měsíce září, v plné radě urozených pánů, šlechticů a vladyk Království českého a Markrabství moravského s přivěšením našich pečetí“, tedy 2. září před 600 lety. Dokument podepsalo 425 českých pánů.

Krajanský spolek Beseda Slovan se sídlem v Ženevě daroval tento dokumentu české reformace Musée international de la Réforme. Faksimile, která byla vytvořena v České republice restaurátorem Davidem Frankem, je umístěna ve stálé Ženevské expozici.

Na realizaci projektu spolupracovala s Besedou Slovan i Českobratrská církev evangelická, jejímž prostřednictvím byla hotová faksimile Stížného listu předána do Ženevy.

 

Znění stížného listu ZDE.

 

Ze sklepa vytáhnout kolo, nasadit přilbu a vyrazit do kostela. Tak bude vypadat ráno mnoha věřících lidí v neděli 20. září (pro některé už v sobotu 19. září) v celé republice. Zapojí se tak do ekumenické akce Do kostela na kole. „Smyslem je propagovat cyklistickou dopravu, která je, stejně jako pěší chůze, šetrná k životnímu prostředí a ve srovnání s automobilovou dopravou nepoměrně levnější, zdravější a na kratší vzdálenosti dokonce statisticky rychlejší,“ vysvětluje organizátor akce Marek Drápal.

Při dopravních nehodách stále umírají stovky lidí ročně, přestože čísla v posledních letech klesají. Podle policejních statistik zemřelo loni v České republice na následky dopravních nehod 688 osob. Přes šestadvacet tisíc dalších lidí bylo zraněno (viz statistiky nehodovosti).

Marek Drápal upozorňuje na nepřímé důsledky používání automobilů. „Znečištěné ovzduší způsobené dopravou má negativní dopady na zdraví. Látky, které jsou součástí výfukových plynů, mohou způsobit řadu závažných zdravotních problémů,“ poznamenává. Citlivějšími skupinami jsou zejména děti, staří lidé a osoby s dýchacími a srdečními chorobami. Podle výzkumů způsobuje znečištěné ovzduší každý rok předčasnou smrt asi 9 000 Čechů.

Problémem je i hluková zátěž. Hluk má vliv na psychiku a často způsobuje únavu, depresi, rozmrzelost, agresivitu, neochotu, zhoršení paměti, ztrátu pozornosti a celkové snížení výkonnosti. Dlouhodobé vystavování hluku může způsobit zdravotní problémy. Nezanedbatelnou roli hraje také devastace životního prostředí spojená s těžbou ropy, výrobou a likvidací automobilů

Událost má připomenout, že v Bibli je v příběhu stvoření světa člověk pověřen správcovstvím Země. „Akce Do kostela na kole je obrazem nejúplnějšího jednání člověka. Člověk při tom nežádá službu druhých, ani nezatěžuje přírodu a navíc udržuje sám sebe v kondici. K tomu ještě svižněji než chůzí směřuje ke slyšení Božího zaslíbení i požehnání pro svůj život. Může vůbec být komplexnější podoby moudré správy života a stvoření?“ dodává synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml.

Podrobné informace o události lze nalézt na http://www.dokostelanakole.cz. Akci pořádá Poradní odbor pro otázky životního prostředí při Českobratrské církvi evangelické, Ekologická sekce České křesťanské akademie a Česká křesťanská environmentální síť.

 

 

Na 1. září připadá Světový den modliteb za péči o stvoření, nedávno jej vyhlásil papež František. Vyzývá proto lidi na celém světě, aby se zapojili do aktivity „Den, kdy půjdu a pomodlím se v přírodě“.

Tento den má být podle papeže Františka příležitostí poděkovat Bohu za krásu světa kolem nás, vyjádřit vděčnost za to, co nám svěřil do péče, a prosit ho o pomoc při ochraně všeho stvoření. Kromě toho má také inspirovat ke konkrétním iniciativám v boji proti krizi životního prostředí, jíž čelí naše planeta.

Den za péči o stvoření má ekumenický charakter, a navíc není určen pouze pro věřící. Zamyslet se nad prostředím, ve kterém žijeme, nesamozřejmou dokonalostí a provázaností přírodních systémů, a na druhou stranu zreflektovat, jak náš životní styl ovlivňuje tyto přirozené procesy, je přínosným časem pro všechny.

Tipy, jak prožít tento den, je možné nalézt na http://tisk.cirkev.cz/z-domova/1-zari-den-kdy-pujdu-a-pomodlim-se-v-prirode/

 

V pondělí 24. srpna Diakonie Vsetín slavnostně otevřela zrekonstruovaný domov pro seniory na sídlišti Ohrada. Při této příležitosti se sešla řada významných hostů a na dvě stovky návštěvníků, kteří měli možnost si nově zrekonstruovaný objekt prohlédnout. Klienti Diakonie se v obnoveném domově zabydlí v průběhu prvního zářijového týdne.

„Během projektu rekonstrukce domova jsme vynaložili velké úsilí, na jehož konci stojí pěkný a funkční domov pro seniory. Svou radost za podařené dílo jsme vyjádřili na slavnostním otevření domova, které se neslo ve vděčnosti Hospodinu i všem na projektu zúčastněným osobám a firmám,“ uvedl ředitel Diakonie Vsetín Dan Žárský.

Mnozí z těch, kteří se podíleli na společném díle, pozdravili přítomné v oficiální části programu, nechyběl ani pozdrav a poděkování paní místostarostky Simony Hlaváčové, která na slavnostním otevření řekla: „Jsme rádi, že město Vsetín má v Diakonii silného partnera, který dokáže vytvořit živou komunitu, dokáže myslet i do budoucna, nebojí se dělat věci inovátorsky, inspiruje se v zahraničí a to všechno ještě dokáže skloubit a vytvořit tak společnou harmonii.“

Cimbálová muzika Jasénka příjemně provázela návštěvníky neformální částí programu, který nabídl hostům i komentovanou prohlídku domova. Mohli tak nahlédnout do všech jeho koutů - do rekonstruované kuchyně, společenských prostor na každém patře budovy i do jednotlivých pokojů. Návštěvníci si mohli prohlédnout i speciální vanu pro nepohyblivé seniory, kterou Diakonie Vsetín mohla pořídit díky velkorysému daru vsetínské firmy Austin Detonator s.r.o. Prohlídka se uzavřela v 1. patře - v menší společenské místnosti, která svým charakterem připomíná kavárnu. „Věříme, že se tato místnost stane oblíbeným místem pro klienty domova a jejich rodiny, ale i pro seniory ze sídliště Ohrada. Příchozím zde nabídneme možnost posezení a občerstvení, odborné informace či bezplatné využití internetu“, informovala Jitka Adámková, vedoucí Domova Harmonie a moderátorka slavnosti, a dodala: „Po ročním pobytu v náhradních prostorách vsetínské LDN se nyní klienti Diakonie těší na návrat „domů“ a na zabydlování v nových pokojících. Mohou se ovšem těšit i na nové metody práce, které v současnosti zavádíme a které obohatí jejich život na domově.“

Stavební náklady rekonstrukce dosáhly téměř 35 mil. Kč. Rekonstrukce je součástí projektu Domov Harmonie financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce.

 

Diakonie Vsetín (2004 – 2015) je největší poskytovatel sociálních služeb na Vsetíně s 10 letou tradicí. Zajišťuje komplexní služby pro seniory, kteří ztratili svou soběstačnost a jsou odkázáni na pomoc druhých. Rovněž nabízí pomoc lidem v obtížné životní situaci – ať už se týká dospívajících či rodin s dětmi, kteří jsou dlouhodobě v nepříznivé sociální situaci a nedokážou ji sami řešit. Diakonie Vsetín zaměstnává šedesát stálých zaměstnanců, poskytuje podporu přibližně 300 uživatelům ročně.

 

V úterý 25. srpna 2015 se ke svému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 25 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada ve svém referátu: Vyznání a život církve, Sbory a pracovníci, Vikariát, Zahraniční sbory, Hospodářské věci, Jeronýmova jednota, Auta, Rekreační střediska, Ekumenické vztahy, Křesťanská služba, Diakonie ČCE a Různé.

 

Příští zasedání synodní rady proběhne v úterý 8. září 2015.

 

Materiály, které by měly být předmětem jednání, je nutno doručit do Ústřední církevní kanceláře vždy do čtvrtku před termínem pravidelného zasedání.

 

Podrobný výstup ze zasedání v bodech, které je možné zveřejnit, bude k dispozici po schválení zápisu ze zasedání v rubrice Struktura církve/Synodní rada/Zasedání.

 

25.08.2015 12:41

SYNOD VALDENSKÝCH

„Věrni až do smrti (Sii fedele fino alla morte)“ je nápis v otevřené knize na čelní stěně auly v Casa Valdese v Torre Pellice, místě, kde se tradičně konají synody valdenské církve. Obraz vystihuje v minulosti pronásledovanou církev. Strom zůstává i přes osekané větve zelený, jeho kořeny jsou na skále věků – Ježíši Kristu.

Zástupci Valdenské evangelické církve, která má jednu z nejstarších protestantských tradic v Evropě, zasedají ve dnech 23.-28. srpna v Torre Pellice v Itálii. Na synod jsou zváni četní ekumeničtí hosté z partnerských církví a organizací, mezi nimi i z Českobratrské církve evangelické. Letos zastupuje ČCE Daniel Ženatý, první náměstek synodního seniora.

Malebné podhorské městečko Torre Pellice hostí synod v historických objektech valdenské církve, postavených v druhé polovině 19. století. Vedle prostorného kostela stojí budova s aulou pro konání synodů a kancelářemi, přes ulici školní budova, kde dnes sídlí lyceum, vedle muzeum s živou expozicí historie a misijní činnosti valdenské církve. Kousek níž ve stejné ulici najdeme domy, v nichž se lze ubytovat, stravovat a v době mimo konání synodu rekreovat, či vyrážet na výlety do blízkých hor. Členové valdenské církve, roztroušení po celém světě v důsledku pronásledování, podobně jako v minulosti u nás členové Jednoty bratrské, považují právem Torre Pellice za celosvětové centrum své církve.

Při úvodních bohoslužbách, při kterých praskal kostel ve švech (odhadem) tisícem účastníků, byla ordinována a vyslána do služby požehnáním všech účastníků bohoslužeb farářka Eleonora Natoli. Při zahájení synodu zazněly významné pozdravy. Italský prezident v zaslané zdravici připomněl, že náboženská svoboda přináší svobodu celé společnosti. Synodu napsal povzbudivý pozdrav také papež František, který se nedávno omluvil jménem katolické církve za pronásledování Valdenských v minulosti.

Výletem do Valdenských údolí, kde se ve 14. století ukrývali tajní evangelíci (jako v pozdějších dobách u nás), byl završen program pro zahraniční hosty. Bohatou historii, do které mohli také nahlédnout, dokumentuje expozice místního muzea. V důsledku misijní činnosti a rozptýlenosti žijí dodnes sbory Valdenské evangelické církve nejen po celé Evropě, ale také například v Argentině a Urugvaji.

 

Kdo jsou dnes Valdenští

Unie valdenské a metodistické církve v Itálii vznikla v roce 1979 spojením Valdenské evangelické církve v Itálii a Metodistické církve v Itálii. Synod Valdenských je nejvyšší orgán církve a má 180 volených členů. Zasedá každý rok, volí vždy znovu sedmičlennou nejvyšší radu – Tavola Valdese.

 

 

Letošní Den diakonie západočeského seniorátu Českobratrské církve evangelické proběhne v sobotu 10. října v Karlových Varech. Hostem bude Jan David, který přítomné seznámí s institutem diakonátu a podělí se s nimi o praktické zkušenosti s ním.

Diakonát zavedla ČCE v roce 1998 jako institut, který má spojovat službu potřebným s církevním zakotvením a pověřením. Je tento "úřad", obvyklý v mnoha zahraničních církvích, slepým ramenem nebo pro naše hledání diakonické církve a diakonické práce představuje dosud nedoceněnou výzvu? To vše bude tématem přednášky, rozhovoru a společného hledání, k němuž zve všechny zájemce Poradní odbor křesťanské služby západočeského seniorátu ČCE.

Setkání se uskuteční ve Farním sboru ČCE v Karlových Varech v sobotu 10. října 2015 od 10 do 14.30 hodin. Prosíme o ohlášení plánované účasti do 4. 10. J. Mossoczyové na adrese diakonie-zapad@evangnet.cz nebo na čísle 608 524 177.

 

Jan David je jeden z pěti současných diakonů ČCE a emeritní ředitel střediska Diakonie ČCE v Myslibořicích.

 

Jak křehké jsou hranice našeho jednání? Kam až můžeme zajít a existuje cesta zpět? Kam až si pouštíme druhé lidi? A kam Boha? Už čtvrt století se stovky mladých evangelíků z celé republiky sjíždí jednou ročně na Sjezd mládeže. Letošní ročník nese téma „Přes čáru“ a koná se 2. až 4. října v Litoměřicích. Dveře jsou otevřené i lidem jiných vyznání a nevěřícím.

Své pohledy na to, co už je za hranicí a jak se k tomu postavit, nabídnou nejen teologové, ale také lékaři, zástupci Diakonie Českobratrské církve evangelické nebo literární historik Martin C. Putna. Kromě návštěvy přednášek bude čas i na sportovní vyžití, procházku s průvodcem, promítání filmu Co jsme komu udělali?, návštěvu čajovny či fair trade obchůdku Jednoho světa a ztišení a modlitby. Setkání zakončí nedělní bohoslužby a výlet do nedalekého Terezína. Podrobný program lze nalézt na http://sjezd.mladez.evangnet.cz/2015/.

Novinkou je adopce programů, kterou mohou účastníci akci podpořit. „Snažíme se udržet sjezd cenově přístupný pro každého. Účastnické poplatky nemalé náklady ale nepokryjí, jsme závislí na finančních darech. Zdroje jsou však nestálé, proto jsme se rozhodli nabídnout možnost adoptovat programy a tím sjezd finančně podpořit. Účastníci tak mimo jiné mohou dát najevo, jaké programy jsou pro ně důležité,“ popsala jedna z organizátorek Marta Keřkovská.

Základní myšlenkou projektu je celostátní setkání mladých lidí s ekumenickou účastí. „Obsahem setkání jsou workshopy, přednášky, diskuse, hudba, divadlo, film, duchovní programy a mnohé jiné. Probírána jsou aktuální témata týkající se života mladých lidí a jejich problémů. Za cíl si klademe vedení k samostatnosti, toleranci, rozvíjení ekumenických kontaktů, získávání kulturního rozhledu a schopnosti orientovat se v dnešní společnosti,“ vysvětluje Jana Škubalová, vedoucí Oddělení mládeže Českobratrské církve evangelické.

 

V červenci a srpnu se týdenních setkání mladých v Taizé zúčastnilo na 30 tisíc lidí ze 105 zemí všech kontinentů. 16. srpna se očekává 6–7 tisíc lidí, kteří přijedou na slavnost, která bude vyvrcholením letošních tří výročí: stého výročí narození bratra Rogera (1915), 10 let od jeho smrti (16. srpna 2005) a 75 let od založení komunity (1940).

Setkání na cestě k nové solidaritě se uskuteční od 9. do 16. srpna a nabídne výjimečný program: dvacet řečníků, mezi nimi šest europoslanců, každý den nabídne účastníkům v rámci tematických workshopů své pohledy na solidaritu.

Bratr Alois, představený komunity, při této příležitosti napsal poselství zvlášť mladým lidem, kde říká:

Lidstvo prochází složitým obdobím přerodu a stále není jasné, jaký bude jeho výsledek. Někteří lidé se soustředí na to, co je špatně, a ztrácejí naději. Jiní jsou schopni zahlédnout nové výhonky života. (...) Zdravíme z Taizé všechny ty, kteří po celém světě na sebe berou riziko naděje. Touží po globalizaci solidarity a už ji sami žijí. Spolu s nimi bychom chtěli podniknout další kroky na této společné cestě.

Bratři, kteří žijí na různých kontinentech, se vůbec poprvé vrátí do Taizé všichni najednou a celá komunita se tak na několik dní sejde. Bratři v rámci každodenních odpoledních workshopů promluví o svém životě v těchto fraternitách. Seznam workshopů je k dispozici online: http://www.taize.fr/en_article19379.html.

Komunita zve zájemce, aby se v Taizé 16. srpna v 16:00 zúčastnili modlitby na památku bratra Rogera. Očekává se účast stovky církevních představitelů, katolíků, pravoslavných, protestantů, zástupců dalších vyznání a tisíců mladých lidí ze všech kontinentů.

 

Ve čtvrtek 13. 8. 2015 začal 16. ročník akce pro mladé „SAM“, který proběhl ve dnech 13.8. – 16.8. 2015 v Orlové v prostorách u Evangelického kostela.

Tento 16. ročník je svým obsahem jedinečný a nabízí kombinaci využití volného času, vzdělávání a kulturního vyžití pro dnešní mládež. SAM skýtá v závěru prázdnin čtyři dny setkání mladých lidí nejen z moravskoslezského regionu, ale i z celé ČR. Organizátoři se snaží připravit program tak, aby byla rozvíjena osobnost účastníka, její duchovní rozměr, výchova k vlastenectví a vztah ke kulturnímu dědictví své země.

SAM je prakticky výsledkem dlouhotrvající poptávky po akci tohoto druhu. Dalo by se říci, že SAM je obsahem nabídky ojedinělý v regionu. SAM nabízí program, který není přehlcen nabídkou a je proto zároveň předpokladem pro „pohodové“ prožití akce. Přínos pro účastníky je tak větší. Projektem se organizátoři snaží pozitivně působit na dnešní generaci mládeže a z části tak i působit v oblasti prevence kriminality. SAM je čtyřdenní happeningová akce pro mládež, která nabízí formou seminářů, bohoslužeb, volnočasových aktivit a koncertů alternativní pohled na smysluplný a hodnotný život se začleněním daného jedince do společnosti.

V současnosti je tato akce vyhledávanou akci pro svůj nezaměnitelný charakter. V době velkého množství festivalů, které jsou svým rozsahem navštěvovány velkým množstvím účastníků, je SAM pro svou komorní atmosféru příjemným místem nabízející občerstvení v dnešní hektické době. Sami účastníci na základě ankety definovali akci jedním slovem: „pohoda“.

Každým rokem je téma vybíráno tak, aby podtitul akce obsahoval kořen slova „SAM“. Pro rok 2015 jsme vybrali téma SAMOSTATNOST. Veškeré informace o minulých ročnících akce lze nalézt na www.samorlova.cz.

Během večerů se návštěvníkům představí hudební skupiny David Stypka & Bandjeez, Zachaeus Live, frontman Oborohu Slávka Klecandra, loutkové divadlo Já to jsem, které uvede Malého prince v podání Víti Marčíka ml. Pro účastníky jsou připraveny semináře na témata: Křesťanské základy evropské integrace; Co muslimové nevědí o Ježíši; Šedé zóny; Pomáhat druhým SAMostatně nebo spolu?; Jak vést děti k SAMostatnosti a nenechat je v tom samy; Co Bůh ukryl do Bible o penězích; SAMostatně na druhý břeh; Vše, co jste kdy chtěli vědět o duševním zdraví, ale báli jste se zeptat; SAMahani, unajua Tanzania? Řečníky během akce budou Daniel Kroupa, David Novák, Lukáš Lhoťan, Brigita a Pavel Vimrovi, Josef Koláček, Zuzana Kasalová, Oldřich Svoboda, Miriam Prášilová, Ivana a Miloš Švábkovi, Lukáš Sztefek, Daniel Litvan a další. Nebudou chybět ranní a večerní bohoslužby na téma samostatnost.

Pro chvíle pohody je připravena čajovna se širokým sortimentem nabídky, volnočasové aktivity, sport, promítání cestopisného filmu a další aktivity.

Veškeré informace o současném ročníku SAMu lze nalézt na www.samorlova.cz nebo na www.facebook.com/samorlova.

 

1234567...139 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít