29.01.2015 10:41

Prohlášení iniciativy Společný hlas, fórum židů, křesťanů a muslimů

  Jako všichni Evropané jsme i my znepokojeni zločiny, k nimž došlo 7. a 9. ledna 2015 v Paříži. Vítáme skutečnost, že mnozí muslimové se od těchto kriminálních činů, páchaných ve jménu islámu, jednoznačně distancují....
28.01.2015 14:35

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

  V úterý 27. ledna 2015 se ke svému pravidelnému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 40 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada ve...
27.01.2015 12:41

Koncert pro Maturus

  Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Střešovicích (Náměstí Před bateriemi 22, Praha 6) pořádá v neděli 1. února 2015 od 19:30 hodin Koncert pro Maturus, na němž vystoupí Václav Hudeček, Anton Čonka, Musica...
26.01.2015 08:51

Bolest a naděje - Farářský kurz 2015

    Spolek evangelických kazatelů pořádá od pondělí 26. ledna do pátku 30. ledna 2015 farářský kurz, který se bude konat v Praze v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (ul. Magdaleny Rettigové 4, Praha 1)....
E-církev.cz
1234567...127 následující »  [vše]
29.01.2015 10:41

Prohlášení iniciativy Společný hlas, fórum židů, křesťanů a muslimů

Jako všichni Evropané jsme i my znepokojeni zločiny, k nimž došlo 7. a 9. ledna 2015 v Paříži. Vítáme skutečnost, že mnozí muslimové se od těchto kriminálních činů, páchaných ve jménu islámu, jednoznačně distancují. Vzhledem k řadě dalších tragických událostí poslední doby na území Sýrie, Iráku, Pákistánu, Afghánistánu či Nigérie zároveň rozumíme rostoucím obavám mnoha obyvatel Evropy z islámu.

Uvědomujeme si, že hlavním cílem teroristických činů je rozdělit společnost a vyprovokovat jednotlivé skupiny ke vzájemnému nepřátelství a strachu. Jedná se o zřejmou snahu polarizovat evropské společnosti a postavit muslimy proti židům, křesťanům i sekulárním občanům. Vyzýváme všechny, kdo se podílejí na utváření veřejného mínění, aby nakládali s informacemi odpovědně a vyhýbali se zjednodušujícím soudům, vedoucím k polarizaci společnosti. K ní přispívá i takové uplatňování svobody projevu, které pohrdá hodnotami druhých lidí. Takovou polarizaci si bezpochyby přejí právě extremisté na všech stranách.

Jako Společný hlas židů, křesťanů a muslimů tuto polarizaci odmítáme. Nepřijímáme princip kolektivní viny, podle nějž by za zločiny jednotlivců nesly odpovědnost celé komunity jejich souvěrců. Zdůrazňujeme nutnost kategoricky odsoudit kriminální činy a zároveň podporovat jednání, směřující k pokojnému soužití.

 

V Praze, 29. ledna 2015

 

Zuzana Amrani, muslimská obec v Praze

rabín dr. Shumi Berkowitz, židovská obec Masorti

dr. Prokop Brož, děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

patriarcha Církve československé husitské dr. Tomáš Butta

prof. Tomáš Halík, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

doc. Pavel Hošek, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy

rabín dr. Daniel Mayer, Haifa, Izrael

Emir Omić, bývalý imám pražské muslimské komunity

synodní senior Českobratrské církve evangelické Mgr. Joel Ruml

dr. Vladimír Sáňka, muslimská obec v Praze

dr. Miloslav kardinál Vlk

doc. Zdeněk Vojtíšek, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Sylvie Wittmannová, členka Rady Federace židovských obcí

Mgr. Salih Yilmaz, generální sekretář o. s. Mozaiky

28.01.2015 14:35

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

V úterý 27. ledna 2015 se ke svému pravidelnému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 40 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada ve svém referátu: Sbory a pracovníci, Fakulta a bohoslovci, Správa církve, Jeronýmova jednota, Výchova a vzdělávání, Hospodářské věci, Stavební věci, Ekumenické vztahy, Křesťanská služba a Různé.

 

Příští pravidelné zasedání synodní rady proběhne v úterý 3. února 2015.

Materiály, které by měly být předmětem jednání, je nutno doručit do Ústřední církevní kanceláře vždy do čtvrtku před termínem zasedání.

 

Podrobný výstup ze zasedání v bodech, které je možné zveřejnit, bude k dispozici po schválení zápisu ze zasedání v rubrice Struktura církve/Synodní rada/Zasedání.

 

27.01.2015 12:41

Koncert pro Maturus

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Střešovicích (Náměstí Před bateriemi 22, Praha 6) pořádá v neděli 1. února 2015 od 19:30 hodin Koncert pro Maturus, na němž vystoupí Václav Hudeček, Anton Čonka, Musica Lucis Praga a Ivan Herák & Band. Na programu jsou skladby těchto skladatelů: Pavel Josef Vejvanovský, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Antonín Dvořák a Jan ZACH.

 

Vstupné je dobrovolné, výtěžek půjde na rozvoj sociální firmy MATURUS, o. p. s.

26.01.2015 08:51

Bolest a naděje - Farářský kurz 2015

 

Spolek evangelických kazatelů pořádá od pondělí 26. ledna do pátku 30. ledna 2015 farářský kurz, který se bude konat v Praze v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (ul. Magdaleny Rettigové 4, Praha 1). Tématem kurzu je „Bolest a naděje“. Na programu jsou přednášky, panelové diskuse, dílny, kulturní večer a valná hromada Spolku evangelických kazatelů.

 

Kurz je také místem setkávání a trávení společných chvil v rozhovorech a sdílení, tedy toho, co běžný pracovní rok povinností na sborech a v jisté vzájemné oddělenosti v takové míře farářkám a farářům poskytnout nemůže.

 

PROGRAM KURZU >>>

 

„Mezi účastníky kurzu také pravidelně bývají hosté ze zahraničí a duchovní, kteří nastoupili na odpočinek a také setkávání přeshraniční a mezigenerační je něčím, o čem věříme, že může přinést mnoho užitečného pro rozvoj farářů a farářek, jáhnů a jáhenek a následně také pro život sborového společenství,“ říká synodní kurátorka ČCE Lia Valková.

 

„Z mnohých různých svědectví víme, kolik dalších rozhovorů a otázek bývá v průběhu tohoto týdne otevřeno a pojednáno. Nehledě na to, že tento kurz umožňuje, aby se v naprosté jedinečnosti setkali účastníci s kolegy a kolegyněmi z jiných církví a dokonce i zemí. K něčemu takovému a v takovém rozsahu pravděpodobně jindy nedochází,“ dodává synodní senior ČCE Joel Ruml.

 

Kurz začíná v pondělí 26. ledna v 17:00 hodin bohoslužbami s večeří Páně v evangelickém kostele Martin ve Zdi, které povede Maria Meňkyová.

 

 

22.01.2015 15:48

Příroda je Boží dar

V sobotu 24. ledna od 10:30 proběhla v Emauzském klášteře v Praze prezentace nově vydané katechetické příručky Příroda je Boží dar a současně unikátní seminář věnovaný křesťansko-environmentálnímu vzdělávání.

 

Program:

10:30 - Představení příručky Příroda je Boží dar

(Marek Drápal, Česká křesťanská environmentální síť, POŽP při SR ČCE)

10:50 - Environmentální souvislosti v evangeliích

(Matúš Kocián, římskokatolický kněz, entomolog)

11:30 - Environmentálně-křesťanská výuka v praxi

(Pavel Světlík, A Rocha, kazatel CB, ornitolog, lektor)

12:10 - Stvoření ukazuje ke Stvořiteli

(Ondřej Simon, hydrobiolog, lektor environmentálních kursů)

 

Vstupné bylo dobrovolné. Vstup z ulice "Na Slovanech" - sál opata Arnošta. Na místě bude možné zakoupit příručku Příroda je Boží dar za zvýhodněnou cenu 79,- korun.

V případě zájmu o větší množství publikací rezervujte na marek@drapal.org. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na Marka Drápala, email: marek@drapal.org, telefon: 481120877.

 

 

 

21.01.2015 08:27

Mezi nebem a zemí

Český rozhlas připravil nový magazín o víře a spiritualitě v souvislostech, který si mohou posluchači naladit na regionálních stanicích Českého rozhlasu každou sobotu po 9. hodině.

„V sobotu 24. 1. 2015 budeme diskutovat, zda je gregoriánský chorál opravdu stále živý poklad západní civilizace. Odpověď jsme hledali v České Třebové. Představíme tajemný hinduistický svátek Vasant pančami. Čekají vás aktuality z duchovního světa a zamyšlení husitské farářky Sandry Silné,“ uvedla Romana Oulická z Českého rozhlasu Pardubice.

19.01.2015 12:02

Heslo roku 2015

Řím 15,7: Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.(ČEP) Protož přijímejte se vespolek, jakož i Kristu přijal nás v slávu Boží. (Kral.)

Heslo pro rok 2015 se dotýká témat, kterými se zaměstnáváme nejen globálně, nýbrž také v naší společnosti. I když vybrané slovo míří do sociální roviny, předpokládá jisté spirituální a teologické vyjasnění.

Ústředním zájmem bible, jak jej lze vypozorovat v obou jejích částech, je pohled na život „odspodu“: z pozice slabých, zavrhovaných, přehlížených, až příliš obyčejně hříšných. Bůh zjevil svou moc ve svém Synu a našem Spasiteli, Ježíši Kristu právě solidaritou zdola. Své dílo spásy mezi námi a v našem světě tak ukázal na „bláznovství“ sebedarující lásky. Něco takového neprodukuje náš svět, proto se mu mnohdy daří pouze to, že každým krokem vpřed rozmnoží zástupy těch, kdo zůstanou opomenuti a stranou. Aby život na naší Zemi nebyl ještě ohroženější, Bůh potřebuje své vyslance, kteří nesou jeho vůli právě mezi nejslabší.

 

 

Z toho důvodu se tak otevírá rok 2015 jako příležitost pohnout bariérami nastavenými mezi lidmi ze strachu jednoho z druhého. Toto slovo pro nový rok však není moralizující výzvou. Před našima očima se jím pro každý den a pro každé setkání s druhými lidmi otevírá pozoruhodná skutečnost Evangelia: „vůle vydat sebe sama druhým a ‚přijmout‘ je, poopravit svou vlastní totožnost tak, aby mohl vzniknout prostor i pro ně, je něco, co musí mít přednost před každým naším soudem o nich, vyjma toho, který je identifikuje v jejich lidství. Tato vůle předchází jakékoliv ‚pravdě‘ o těch druhých a jakékoli intepretaci jejich ‚spravedlnosti‘. Taková vůle je naprosto nekritická a zcela neměnná; v ní je překonáno morální dělení našeho sociálního světa na‚ dobré‘ a‚ zlé‘“ (Miroslav Volf, Odmítnout nebo obejmout).

Vedeni pohledem na naši současnost a krutosti, které se mezi lidmi dějí právě z důvodů vzájemného odcizení a nepřijetí, prosíme vás všechny, pro koho je Evangelium důležitou silou a životní nadějí:

- nenechte se svést k zjednodušujícím pohledům na zástupce jiných náboženství a kultur;

- podporujte aktivity, které chtějí ukázat naši společnost jako pohostinnou a mírumilovnou, a to bez ohledu na to, jak jsou takové aktivity přijímány;

- bojujte proti vzájemnému odcizování a přezíravosti a hledejte cesty, jak sdílet bolesti všech, kdo musí žít obtížněji než my sami a jak pro ně hledat východiska;

- služte svými modlitbami a všemi silami pokoji mezi lidmi, zvláště v případech vyhrocených názorových výměn a pochopitelného, leč zcestného, úsilí o vítězství jediné pravdy;

- svými postoji ztělesňujte Krista jako Pravdu, která se uplatňuje v lásce a oběti, nikoliv ve střetu a v boji;

- na cestě dobra se nebojte ztrát, vždyť právě v tomto roce se smíme vnitřně posilovat skutečností, že nade vším vítězí pravda, i když načas bývá poražena (M.J.Hus);

- i kdyby se jen málo měnila atmosféra ve společnosti, nepovažujte své následování Krista na této cestě za marné, přijetím druhého a vstřícností k němu nepečujeme o svou uspokojenost, nýbrž o slávu Boží na naší neslavné Zemi;

- radujte se z toho, že každé slovo i čin lásky a vstřícnosti, jsou výrazem ospravedlnění, ze kterého svou vírou žije každý z nás, a kterého se nám dostalo z Boží milosti a lásky.

Milí bratři a milé sestry, sdílíme s vámi radost z toho, že naše místo je v prostředí Kristova vykoupení, které posiluje naše dobrá odhodlání a proměňuje i nejasné vyhlídky do budoucna. Proto vám přejeme dobrý rok 2015 ve světle výzvy apoštola Pavla.

 

S pozdravem

 

Lia Valková

Radim Žárský

Joel Ruml

 

 

16.01.2015 19:11

Soutěž na grafické zpracování loga Českobratrské církve evangelické

33. synod Českobratrské církve evangelické na svém 4. zasedání uložil synodní radě ČCE nechat vypracovat návrhy loga ČCE. Synodní rada tento úkol delegovala na Ústřední církevní kancelář, která vyhlašuje veřejnou grafickou soutěž.

Logo se bude využívat v oficiálních dokumentech ČCE (dopisy, obálky, vizitky), webové stránky, propagační materiály apod.

Termín pro odevzdání grafických návrhů loga je neděle 27. března 2015. Pokud ČCE některý grafický návrh vybere, bude odměna autora návrhu činit 20.000,- Kč (včetně DPH).

Více informací o soutěži >>>

 

 

15.01.2015 15:39

Zasedání synodní rady ČCE

V úterý 13. ledna 2015 se ke svému pravidelnému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 40 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada ve svém referátu: Vyznání a život církve, Sbory a pracovníci, Správa církve, Výchova a vzdělávání, Hospodářské věci, Rekreační střediska, Ekumenické vztahy, Kalich – knihkupectví, nakladatelství a Různé.

 

Příští pravidelné zasedání synodní rady proběhne v úterý 27. ledna 2015.

Materiály, které by měly být předmětem jednání, je nutno doručit do Ústřední církevní kanceláře vždy do čtvrtku před termínem zasedání.

 

Podrobný výstup ze zasedání v bodech, které je možné zveřejnit, bude k dispozici po schválení zápisu ze zasedání v rubrice Struktura církve/Synodní rada/Zasedání.

 

 

14.01.2015 16:22

Mezi nebem a zemí

Český rozhlas připravil nový magazín o víře a spiritualitě v souvislostech, který si mohou posluchači naladit na regionálních stanicích Českého rozhlasu každou sobotu po 9. hodině.

„Tuto sobotu (17. 1. 2015) vám představíme projekt Církevní turistiky. Jan Slavík poví o Filmovém víkendu, který pro mladé pořádá Diecézní středisko mládeže ve Staré Vsi. Přiblížíme historii Templářů. A těšit se můžete i na aktuality z duchovního světa a zamyšlení Daniela Ženatého z Českobratrské církve evangelické, Pardubice,“ říká Romana Oulická z Českého rozhlasu Pardubice.

 

1234567...127 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít