21.04.2015 07:11

ČTVRTÉ ČÍSLO ČASOPISU ČESKÝ BRATR

  V současnosti je v prodeji již čtvrté číslo hlavního tištěného periodika Českobratrské církve evangelické Český bratr. 91. ročník Českého bratra pokračuje v te­matickém cyklu Moderní doba, který se zabývá...
20.04.2015 13:44

ROZLOUČILI JSME SE S MARTOU KAČEROVOU

  Laskavá, obětavá, usměvavá. Taková byla Marta Kačerová, dlouholetá pracovnice ústředí Českobratrské církve evangelické (1941-1988). Zemřela po těžké nemoci 7. dubna 2015 ve věku 93 let. V sobotu 18. dubna se s ní...
17.04.2015 15:50

HERLÍKOVICKÉ BRIGÁDY 2015

  I v letošním roce jste zváni do Hořejších Herlíkovic na tři brigády:   30. 4. – 3. 5. MEZIGENERAČNÍ BRIGÁDA V tomto čase se sejdeme napříč generacemi, abychom společně pracovali na všech budovách...
16.04.2015 15:34

OBLÍBENÝ EVANGELICKÝ KATECHISMUS PRO DOSPĚLÉ VYCHÁZÍ S ILUSTRACEMI HANKY ČERMÁKOVÉ

  Seznámit zájemce s cestou víry je cílem publikace Evangelický katechismus pro dospělé od Jana Nohavici s ilustracemi Hanky Čermákové. Nyní jej vydává Českobratrská církev evangelická (ČCE). Na 87 stranách kniha...
E-církev.cz
1234567...132 následující »  [vše]
21.04.2015 07:11

ČTVRTÉ ČÍSLO ČASOPISU ČESKÝ BRATR

V současnosti je v prodeji již čtvrté číslo hlavního tištěného periodika Českobratrské církve evangelické Český bratr. 91. ročník Českého bratra pokračuje v te­matickém cyklu Moderní doba, který se zabývá tématy, která nabyla na významu někdy v druhé polovině 19. století. Čtvrté letošní číslo se věnuje tématu „Víme o čem mluvíme?“

„Pro zdravé rozvíjení i udržování vztahů je potřeba o nich mluvit, hovořit o problémech, vyjasňovat si stanoviska a důvody chování. Kde se komunikace zadrhne, mluvení není vyslyšeno nebo nebylo vůbec vysloveno, nastávají různá zauzlení, jejichž rozmotání nebývá jednoduché. Mezi partnery, v rodině, ve sboru, v církvi i společnosti,“ přibližuje téma čtvrtého čísla šéfredaktorka Daniela Ženatá.

„Zamyšlení nad tématem „Víme, o čem mluvíme?“ vtipně a přitom odborně fundovaně napsala lingvistka a překladatelka Olga Richterová. Najdete je na straně 7,“ doplňuje v úvodníku D. Ženatá.

 

20.04.2015 13:44

ROZLOUČILI JSME SE S MARTOU KAČEROVOU

Laskavá, obětavá, usměvavá. Taková byla Marta Kačerová, dlouholetá pracovnice ústředí Českobratrské církve evangelické (1941-1988). Zemřela po těžké nemoci 7. dubna 2015 ve věku 93 let. V sobotu 18. dubna se s ní rozloučilo celocírkevní shromáždění v pražském kostele U Salvátora.

Paní Marta Kačerová spoluorganizovala práci pro mládež. „Na synodní radě byla zaměstnána celý život. Podle jejího vyprávění ji tam přivedl farář Vladimír Čapek, původně na kratší čas, ale zůstala tam nastálo. V oddělení pro mládež, do něhož po všech stránkách zapadla,“ připomněl farář a bývalý náměstek synodního seniora Jan Trusina.

 Sedmačtyřicet let se Marta Kačerová podílela se na hledání alternativ, jakými byly brigády nebo kurzy, které i v době vlády komunistické strany umožňovaly mladým lidem společná setkání. „Celým svým životem provázela obětavě a laskavě jak církev, tak jednotlivce a svědčila svou osobitostí o tom, jak významně ji obdaroval její Pán a Spasitel,“ vzpomněl synodní senior ČCE Joel Ruml.

Při rozloučení s Martou Kačerovou zazněla z úst Jana Trusiny modlitba, ve které připomněl vděčnost za její velikou službu církvi a za možnost setkávání s ní: „Co jsi nám v ní dával ty sám, náš Pane. Tobě samému za to vše chceme vzdát dík a chválu. Věříme, že i skrze ni vstupovalo do našeho světa kus tvého království.“

 

Jana Vondrová, Daniela Ženatá

 

 

17.04.2015 15:50

HERLÍKOVICKÉ BRIGÁDY 2015

I v letošním roce jste zváni do Hořejších Herlíkovic na tři brigády:

 

30. 4. – 3. 5. MEZIGENERAČNÍ BRIGÁDA

V tomto čase se sejdeme napříč generacemi, abychom společně pracovali na všech budovách (Horský domov, Kunzárna, kostel) naší církve, vede farář Jaromír Strádal.

 

7. – 11. 7. PŘÁTELÉ HERLÍKOVIC

Česko-německý workcamp zaměřený na Kunzárnu, kostel a tentokrát i starý německý hřbitov ve Strážném. Brigáda navazuje na oslavy 111. výročí kostela.

 

22. – 28. 8. BRIGÁDA MLÁDEŽE

Pracovně-odpočinkové setkání mládeže zaměřené na budovy Horského domova, vede František Pfann, duchovně zaštiťuje farář pro mládež Pavel Jun.

 

Na všech brigádách je vždy čas i na zpívání a povídání, společné bohoslužby a výlet do hor.

Děkujeme všem pamětníkům i novým zájemcům za ochotu pomoci.

Pro své středisko jste požehnáním…

Díky!!!

 

Více na: www.horskydomov.cz, facebooku a na mobilním čísle: +420 604 434 300

 

16.04.2015 15:34

OBLÍBENÝ EVANGELICKÝ KATECHISMUS PRO DOSPĚLÉ VYCHÁZÍ S ILUSTRACEMI HANKY ČERMÁKOVÉ

Seznámit zájemce s cestou víry je cílem publikace Evangelický katechismus pro dospělé od Jana Nohavici s ilustracemi Hanky Čermákové. Nyní jej vydává Českobratrská církev evangelická (ČCE).

Na 87 stranách kniha přibližuje Písmo svaté, církevní dějiny, organizační strukturu ČCE či pozici křesťana v současném světě. Nejobsáhlejší kapitola nazvaná Co věříme a vyznáváme nabízí informace o Ježíši Kristu, svátostech, církevním roce nebo rozebírá desatero a vyznání víry.

Předmluvu k třetímu vydání této oblíbené knihy napsal synodní senior ČCE Joel Ruml. „Můj předčasně zesnulý kolega Jan Nohavica měl zvláštní cit vůči lidem, kteří se s jistou nesmělostí až váhavostí dotýkali existence křesťanského společenství. Vyšel jim jako správný pastýř vstříc a zpracoval pro ně příručku, která jim pomáhala poznat kořeny, ze kterých roste konkrétní a současné společenství křesťanů,“ vystihuje význam knihy Joel Ruml.

Českobratrský farář Jan Nohavica (1956 – 1997) byl kazatelem v Hodslavicích a později v Olomouci. Text katechismu dal přečíst a posoudit učiteli teologie a člověku v dospělosti vstupujícímu do církve. Tím se mu podařilo zachovat jak odbornou úroveň, tak i civilní srozumitelnost.

Knihu je možné zakoupit na Ústředí Českobratrské církve evangelické a v e-shopu www.e-cirkev.cz za zvýhodněnou cenu 150 korun.

 

15.04.2015 15:06

ZASEDÁNÍ SYNODNÍ RADY ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

V pondělí 13. dubna 2015 se ke svému pravidelnému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 30 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada ve svém referátu: Sbory a pracovníci, Správa církve, Jeronýmova jednota, Hospodářské věci, Stavební věci, Rekreační střediska, Ekumenické vztahy, Diakonie ČCE, Stát a církev a Různé.

 

Příští zasedání synodní rady proběhne v pátek 24. duna 2015 v Herlíkovicích.

 

Materiály, které by měly být předmětem jednání, je nutno doručit do Ústřední církevní kanceláře vždy do čtvrtku před termínem pravidelného zasedání.

 

Podrobný výstup ze zasedání v bodech, které je možné zveřejnit, bude k dispozici po schválení zápisu ze zasedání v rubrice Struktura církve/Synodní rada/Zasedání.

 

 

14.04.2015 07:21

S DĚTMI NA CESTĚ VÍRY

Českobratrská církev evangelická a Evangelická církev metodistická pořádají kurz pro pracovníky s dětmi v evangelickém prostředí „S dětmi na cestě víry“. Kurz je určen především učitelům nedělní školy/vedoucím nedělní besídky, dobrovolníkům, laikům, kteří se během nedělní bohoslužby věnují dětem. Kurz má svým absolventům pomoci rozumět Písmu tak, aby byli schopni samostatně a tvůrčím způsobem zprostředkovávat jeho zvěst dětem.

 

Smyslem kurzu je nejen zprostředkovat účastníkům kurzu informace, ale poskytnout jim nové podněty ve službě, pozvat je k novému promýšlení východisek, cílů a metod práce s dětmi.

Kurz je dvouletý (zahájení kurzu: září 2015), kombinuje kontaktní výuku a studium na webovém portále Moodle. 

 

Celkově je plánováno osm víkendových setkání během dvou let, která se budou konat na různých místech ČR. Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení. Cena dvouletého kurzu je 4200 Kč.

 

Předpokladem ke studiu je řádné přihlášení, možnost pravidelného přístupu na internet (jednou do týdne) a zaplacení příspěvku. Přihlásit se je možné ZDE do 20. 4. 2015, případné dotazy zasílejte na: vychova@e-cirkev.cz.

 

Přílohy

13.04.2015 11:44

HUSOVY MYŠLENKY MOHOU SJEDNOCOVAT SPOLEČNOST, PŘIPOMNĚLA KONFERENCE

Proč i po šesti stech letech připomínat myšlenky Jana Husa zdůraznila čtyřdenní mezinárodní konference v Praze. Přednášeli na ní čeští i zahraniční odborníci, kterým naslouchalo přes sto účastníků.

Ve čtvrtek 9. dubna ji svými příspěvky zahájili Peter Morée a Petr Pabian. Největší zájem byl o páteční přednášky, které se konaly v hlavním sále Valdštejnského paláce Parlamentu České republiky. V těchto historických prostorách pozdravil přítomné nejdříve senátor Petr Šilar, předseda klubu KDU-ČSL, potom místopředsedkyně senátu Miluše Horská, která promluvila o Janu Husovi z perspektivy senátorky, v jejíž gesci jsou otázky vzdělávání. Krátce pozdravil účastníky prorektor Univerzity Karlovy a profesor Husitské teologické fakulty UK Jan Blahoslav Lášek, který položil důraz na to, že pohled na osobnost Jana Husa již nerozděluje společnost, naopak se ukazuje, že jeho myšlenky mohou společnost sjednocovat. Úvodní vstupy uzavřel synodní senior ČCE Joel Ruml. Poděkoval senátorům za vstřícnost a pozvání do důstojných prostor senátu a vyzdvihl význam mistra Jana Husa pro dnešek a speciálně pro současnou komplikovanou Evropu.

Zpráva z prvního dne konference >>>

 

V dopoledním bloku zazněly tři přednášky

Život a dílo Jana Husa přiblížil Dušan Coufal, medievalista z Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Změřil se nejdříve na Husa jako strhujícího kazatele, který chtěl přiblížit věřícím reformní myšlenky, a proto začal psát česky. Tak vznikly první spisy v češtině a spolu s tím došlo ke kultivaci a úpravám spisovné češtiny. Přes působení Husa na univerzitě a pobytu v exilu na venkově popsal Coufal jeho osudy na kostnickém koncilu až k potupné smrti na hranici. Z myšlenkového dědictví rozvedl referent Husovo pojetí pravdy: „V minulosti byla často pravda redukována na spravedlnost a její sociální a morální rozměr, nyní se na základě prací Amadea Molnára a mladších badatelů vrací přesvědčení, že Husovo pojetí pravdy vycházelo z Krista a touze po jeho následování,“ řekl.

Kdo byl Jan Hus a jaký je jeho význam pro dnešní společnost, rozvinula v druhém příspěvku profesorka Masarykovy univerzity v Brně Jana Nechutová. Podle ní byl Hus věrným synem církve, šlo mu o její nápravu a dnešní katolické věrouce se příliš nevzdálil. „Mýlil se však v odhadu své situace, domníval se, že bude moci svobodně hájit své názory a byl zhoubně tvrdohlavý,“ řekla ve své přednášce. K otázce, zda Hus ještě dnes rozděluje společnost, řekla: „Ne, a pokud nějakou dělicí linii vidíme, je spíše mezi věřícími a nevěřícími, než mezi konfesemi.“

Třetím referentem byl arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka. Zabýval se Janem Husem v současném českém ekumenickém kontextu. „Tak jako symbolem Pražského jara se stal Jan Palach pro svůj odvážný a přitom strašný čin, je ikonou počátků české reformace Jan Hus pro svůj neochvějný postoj, za který zaplatil smrtí na hranici,“ řekl na závěr.

 

Odpoledne patřilo pohledům na mistra Jana Husa a českou reformaci z různých zemí a církví

Svůj referát přednesli Hee-Kuk Lim, profesor na univerzitě a teologickém semináři v Jižní Koreji a Michael Parker, farář Presbyterní církve v USA, který momentálně působí na teologickém semináři v Káhiře. Skotská profesorka z edinburské univerzity vyzdvihla dědictví mistra Jana Husa, jež v její vlasti demonstruje příběh Stížného listu stovky českých pánů. Ti protestovali proti upálení mistra Jana Husa na podzim roku 1415. Originál listu se nachází v univerzitní knihovně v Edinburghu. Dále se svými referáty vystoupili maďarský historik Teofil Kovács, italský profesor církevních dějin Lothar Vogel a laické stanovisko představil Švýcar Gaston Dinkel. Poslední příspěvek, v němž ukázal Husa jako proroka raně protestantského vyprávění, proslovil Burkhard zur Nieden z Německa.

Po náročném konferenčním programu čekal na účastníky ve večerních hodinách koncert Pěveckého sboru Naši pěvci v kostele Martin ve zdi. Vyslechli Biblické písně Antonína Dvořáka v úpravě pro pěvecký sbor a úryvky z oratoria Jan Hus Carla Loeweho.

V sobotu čekaly účastníky další přednášky a procházka Prahou v Husových stopách. V neděli se mohli zúčastnit bohoslužeb v pražských sborech nebo jet na výlet do Tábora.

Akci pořádala Českobratrská církev evangelická a Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Církví československou husitskou.

 

Daniela Ženatá

 

 

12.04.2015 14:45

ROZLOUČENÍ S MARTOU KAČEROVOU

S lítostí a v křesťanské naději vám oznamujeme, že 7. dubna 2015 zemřela ve věku 93 let paní Marta Kačerová dlouholetá pracovnice ústředí Českobratrské církve evangelické (1941–1988).

Celým svým životem provázela obětavě a laskavě jak církev, tak jednotlivce a svědčila svou osobitostí o tom, jak významně ji obdaroval její Pán a Spasitel. Zveme vás k bohoslužebnému shromáždění, při kterém poděkujeme Pánu Bohu za její život. Bude se konat v sobotu 18. dubna 2015 v 15 hodin v evangelickém chrámu U Salvátora v Praze 1.

 

Vlastní pohřební obřad se uskuteční ve čtvrtek 16. dubna 2015 v 11 hodin ve Velké obřadní síni krematoria Strašnice v Praze 10.

 

Synodní rada Českobratrské církev evangelické

Ústřední církevní kancelář

 

 foto: B. Skála

 

10.04.2015 15:13

V PRAZE ZAČALA MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PŘIPOMÍNAJÍCÍ ODKAZ JANA HUSA

Kdo byl Jan Hus a jaký odkaz nám zanechal, připomíná čtyřdenní mezinárodní konference pořádaná k 600. výročí jeho mučednické smrti. Ve čtvrtek 9. dubna v podvečer ji zahájili synodní senior Českobratrské církve evangelické (ČCE) Joel Ruml a předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr. Do Prahy se sjela více než stovka účastníků z celého světa. Promluví čeští i zahraniční odborníci z řad teologů a historiků.

Při úvodních proslovech přiblížila význam Jana Husa pro svůj osobní život také synodní kurátorka ČCE Lia Valková. „Ovlivňoval mě od dětství. Když mi o něm rodiče vyprávěli, chtěla jsem být jako on – nelhat, mluvit pravdu a stát si za ní. To se pak promítalo do mého života. Husovo jednání mi pomáhalo i v době totality, když jsem čelila posměchu spolužáků za to, že jsem věřící. Tehdy jsem ale také pochopila, že stát si za svou pravdou něco stojí,“ vzpomněla Lia Valková.

Prvním přednášejícím byl Peter Morée, který se věnuje českým náboženským dějinám. Mluvil o vývoji interpretace Jana Husa v průběhu staletí. Zaměřil se například na promítnutí Husa do socialistické ideologie. „Velkou roli tehdy hrál historik a politik Zdeněk Nejedlý. Jana Husa chtěl záměrně popsat jako sekulární osobnost, argumentoval tím, že v patnáctém století musel používat náboženský jazyk, který je potřeba přeložit do jazyka moderního. Tvrdil, že Husa nezajímala ani tolik teologie jako obyčejní lidé. Kdyby Hus žil v Nejedlého době, nebyl by podle něj knězem, ale spíš politikem, který měl velmi blízko ke komunistickým myšlenkám,“ vysvětlil Peter Morée.

Další přednáškou pokračoval historik a teolog Petr Pabian, který se zaměřil na roli křesťanství v moderní české společnosti. „Před nástupem komunismu bylo devadesát procent obyvatel v českých zemích vychovávání ve víře, čtyřicet procent lidí chodilo pravidelně alespoň jednou měsíčně do kostela. Dnes považuje křesťanskou výchovu dětí za důležitou asi deset procent lidí, do kostela jich chodí pravidelně asi pět procent,“ popsal.

Současnou českou společnost označuje jako postkřesťanskou. „Křesťanství je v menšině, ale ateistů je ještě méně. Převládá náboženská lhostejnost. Pokud ale naši společnost označíme za sekulární, je potřeba dodat, že má velmi křesťanskou podobu. Lidé většinou vnímají církve jako potřebné. I ti, kdo nejsou členy církve, od nich očekávají například péči o nemocné a staré nebo o chudé lidi,“ shrnul Petr Pabian.

Konference pokračuje v pátek setkáním v senátu, kde medievalista Dušan Coufal z Akademie věd ČR představí život a dílo Jana Husa, význam tohoto muže pro dnešní společnost zmíní profesorka latinské medievalistiky z Masarykovy univerzity v Brně Jana Nechutová. O současném českém ekumenickém kontextu promluví kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český.

Večer zazní v kostele Martin ve zdi koncert hudby s úryvky z oratoria Johan Hus od Carla Loewého a Dvořákovy Biblické písně. V sobotu čekají účastníky další přednášky a procházka Prahou v Husových stopách. V neděli se mohou zúčastnit bohoslužeb v pražských sborech nebo jet na výlet do Tábora.

Akci pořádá Českobratrská církev evangelická a Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Církví československou husitskou.

 

Jana Vondrová

 

 

08.04.2015 16:18

XXIX. KONFERENCE PROTESTANTSKÝCH MUZEÍ - 24. EVROPSKÉ SETKÁNÍ

 

XXIX. Konference protestantských muzeí – 24. evropské setkání se uskuteční ve dnech 30. 4. – 3. 5. v Táboře.

Z programů přístupných veřejnosti, které budou probíhat i v češtině (jednacími jazyky jsou francouzština a němčina) upozorňujeme na večerní varhanní koncert 30 .4. (20.00 hod)) v děkanském kostele Proměnění Páně na hoře Tábor „Hudba české a světové reformace“ a na řadu čtyř přednášek s diskusí 1. 5. (9,00-12,15 hod.) v hotelu Palcát.

Tématem bude rozhovor M. Jana Husa s luterskou a kalvínskou reformací, s valdenskými a s vlastní reformací českou. Večer téhož dne (19.30. hod) proběhne komentovaná projekce „Tradice Jana Husa v průběhu staletí“.

Historická společnost Veritas o.s.

 

1234567...132 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít