24.04.2014 09:29

Mezinárodní seminář Po stopách Jana Husa a Martina Luthera

  Kamkoli se podíváte, můžete vidět jeho obrazy, můžete vidět jeho jméno na nejrůznějších místech a můžete slyšet, jak o něm lidi mluví. O koho jde? Je pravděpodobně jedním z nejznámějších lidí v České republice a v...
22.04.2014 22:23

Pluralitní společnost a čeští evangelíci

  Nejen v Evropě, ale i v jiných světadílech se téměř každá země zabývá otázkami vztahů mezi domácím obyvatelstvem a lidmi odjinud, kteří do země přišli jako přistěhovalci, hledající práci či lepší podmínky pro...
18.04.2014 16:05

Velikonoce 2014

  Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže...
17.04.2014 15:18

Velikonoční svátky v Ústřední církevní kanceláři

  V rámci zahájení velikonočních svátků proběhla na Zelený čtvrtek, 17. dubna, od 14:00 hodin v Ústřední církevní kanceláři velikonoční pobožnost se čtením pašijí, kterou připravil synodní senior Českobratrské církve...
E-církev.cz
1234567...113 následující »  [vše]
24.04.2014 09:29

Mezinárodní seminář Po stopách Jana Husa a Martina Luthera

Kamkoli se podíváte, můžete vidět jeho obrazy, můžete vidět jeho jméno na nejrůznějších místech a můžete slyšet, jak o něm lidi mluví. O koho jde? Je pravděpodobně jedním z nejznámějších lidí v České republice a v Praze. Jmenuje se Jan Hus. Pro většinu z nás, ve Spojených státech, není příliš známý, snad kromě těch, kteří jsou nějakým způsobem spjati s českým dědictvím nebo jsou nadšenými studenty reformace.

Jan Hus byl jedním z prvních reformátorů, ještě před Martinem Lutherem a Janem Kalvínem. Později se stal jedním z otců českého národa. Komunistický režim ho viděl jako příkladného občana, muže, který bojoval proti zkorumpovaným institucím v zájmu prostých lidí. Stejně jako u Martina Luthera si budeme brzy připomínat jeho výročí a rok 2015 je rokem Jana Husa. Před 600 lety, dne 6. 7. 1415, byl upálen na hranici. Jeho socha stojí ve středu Staroměstského náměstí v centru Prahy, ulice, mosty a náměstí nesou jeho jméno. Já pracuji v domě nesoucím jeho jméno, v Husově domě.

Lidé v celé České republice se chystají oslavit toto významné výročí a naši partneři v Českobratrské církvi evangelické (ČCE) nejsou výjimkou. Církev spolupracuje na přípravě různých akcí v rámci tohoto výročí s dalšími denominacemi, zejména s Církví československou husitskou. Také Presbyterní církev ve Spojených státech amerických (PC USA) společně s ČCE naplánovala a připravila k tomuto výročí cestovně-studijní seminář s názvem „Po stopách Jana Husa a Martina Luthera“.

Šestnáct lidí z USA, Kanady, Anglie, Německa, Norska a Švédska se v rámci semináře bude od 28. dubna do 6. května dozvídat více o Janu Husovi a spojení mezi českou a německou reformací. Na přípravě tohoto semináře se také podílí řada lidí z České republiky a Německa. V rámci semináře vystoupí přednášející z Evangelické teologické fakulty a Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Uskuteční se také výlety mimo Prahu, do dalších částí České republiky. Jednou ze zastávek budou Kralice nad Oslavou, kde je muzeum historie vzniku Bible kralické. Stejně jako King James Bible utvářela nejen víru bezpočtu křesťanů, ale také dala tvar anglickému jazyku, tak i Bible kralická formovala víru mnoha křesťanů a pomáhala utvářet český jazyk.

Skupina seminaristů se také vydá do Telče, jednoho z nejstarších a nejkrásnějších měst v České republice, kde se dozví o trvalém dědictví české reformace v současné církvi. V rámci semináře se rovněž uskuteční výlet do historického města Tábor. Táborité a husité byli Husovými následovníky, kteří se snažili pokračovat v jeho reformách. Kromě cest do dalších měst a nejrůznějších prezentací bude skupina objevovat také Prahu. Skupina navštíví památky reformace a různé další kulturní památky, např. Pražský hrad a Židovskou čtvrť.

Samozřejmě bude prostor i pro zábavu. Skupina bude mít možnost shlédnout českou operu v Národním divadle nebo koncert ve slavné koncertní síni Rudolfinum. A samozřejmě se bude účastnit také bohoslužeb. Seminář bude zahájen bohoslužbami s večeří Páně v evangelickém kostele Martin ve zdi a rovněž v rámci průběhu celého semináře se budou konat pobožnosti.

Seminář bude zakončen výletem do německých Drážďan a návštěvou historického města reformace Lutherstadt Wittenberg. Tam se dozvíme více o Martinu Lutherovi a jeho nadcházejícím jubileu v roce 2017. Snad budeme mít ke konci semináře lepší přehled o propojení německé a české reformace. Po návštěvě historické části města se budou konat závěrečné bohoslužby.

Seminář bude zakončen večeří, na kterou symbolicky pozveme dva slavné hosty: Katharinu von Bora, manželku Martina Luthera a Barbaru Cranach, manželku slavného malíře Louise Cranacha. Cranach a jeho manželka byli blízcí přátelé s Lutherovými. Katharina a Barbara s námi budou sdílet některé věci ze života svých manželů a zkušenosti z jejich účasti na reformaci.

Jsem velmi vděčná za veškerou podporu, která umožnila naši společnou službu. Děkuji za modlitby, finanční podporu a účast v našem projektu.

Vybízím k modlitbám za další partnerství mezi ČCE a PCUSA, prosím, modlete se za ty, kteří seminář připravují i ty, kteří se ho zúčastní. Prosím modlete se za církve v celé České republice i Evropě a jejich svědectví.

 

S radostným srdcem,


Karen Moritz

ECCB Central Church office, Ecumenical Department

(Ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře

ČCE)

22.04.2014 22:23

Pluralitní společnost a čeští evangelíci

Nejen v Evropě, ale i v jiných světadílech se téměř každá země zabývá otázkami vztahů mezi domácím obyvatelstvem a lidmi odjinud, kteří do země přišli jako přistěhovalci, hledající práci či lepší podmínky pro život, nebo jako azylanti, kteří ve své domovině nebyli bezpečni. Někteří zůstávají dočasně, jiní natrvalo a stávají se spoluobčany domácích, tvoří menšiny. Menšiny v současném světě rostou a porostou, s tím je potřebí počítat. Rozrůznění společnosti je etnické, jazykové, náboženské... Imigrace a společenské změny, ke kterým dochází rychle a společnost na ně není připravena, vyvolávají strach. Strach vede k růstu extremismu a k uzavírání společnosti před cizími vlivy. Uzavřenost společnosti a potlačování jinakosti však není řešením, nutná je otevřenost.

Také u nás se společnost rozrůzňuje, nejpočetnější menšiny jsou Slováci, Ukrajinci, Vietnamci, Rusové. Jsou tu Romové, kteří se mnozí považují a hlásí za Čechy. Naše společnost je už nyní etnicky pluralitní. V budoucnu bude méně a méně homogenní. Nejsme na to připraveni, proto je na místě, abychom se jako křesťané zamysleli nad problematikou vzájemného soužití v širších souvislostech.

 

Spolužití v různosti

Společný život lidí různých tradic a kultur může vést k obohacení. Do cesty se mu však staví řada překážek. Objevují se ve většinové společnosti stejně jako v minoritách. Jednou z nich je zbytňování vlastního sebevědomí v nacionalismu, kdy člověk ztrácí úctu vůči lidem jiných národů, podceňuje je anebo jimi pohrdá. Jinou překážkou je důraz na vlastní rasu proti jiným rasám, kdy si člověk zakládá na své barvě pleti a na stavbě těla a z odlišností vyvozuje rasové předsudky. Kořenem nacionalismu a rasismu je generalizování, které celé národy a skupiny posuzuje paušálně. Pokud říkáme „Němci jsou“, „Američané jsou“, „Romové jsou“, Češi jsou“, nevystihuje to skutečnost.

Další překážkou je samolibá, někdy i věroučně podložená výlučnost v oblasti náboženství, kdy příslušník náboženského celku, hnutí, církve, sekty si osobuje nárok na úplné vystižení smyslu lidského života, jiné proudy odmítá, vylučuje nebo pronásleduje.

Celý text >>>

18.04.2014 16:05

Velikonoce 2014

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. (Koloským 3, 1-4)

Silnou naději a Hlubokou radost Vám vyprošují a přejí synodní rada a Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické.

 

17.04.2014 15:18

Velikonoční svátky v Ústřední církevní kanceláři

V rámci zahájení velikonočních svátků proběhla na Zelený čtvrtek, 17. dubna, od 14:00 hodin v Ústřední církevní kanceláři velikonoční pobožnost se čtením pašijí, kterou připravil synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml.

Na Velký pátek, tedy 18. dubna, nebudou zaměstnanci Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické přítomni v úřadě. K dispozici budou opět až v úterý 22. dubna.

 

16.04.2014 15:03

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

V úterý 15. dubna 2014 se ke svému pravidelnému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 35 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada ve svém referátu: Sbory a pracovníci, Fakulta a bohoslovci, Vikariát, Správa církve, Jeronýmova jednota, Hymnologie, Hospodářské věci, Stavební věci, Rekreační střediska, Ekumenické vztahy a Křesťanská služba.

Příští pravidelné zasedání synodní rady proběhne v úterý 29. dubna 2014.

Materiály, které by měly být předmětem jednání, je nutno doručit do Ústřední církevní kanceláře vždy do čtvrtku před termínem zasedání.

Podrobný výstup ze zasedání v bodech, které je možné zveřejnit, bude k dispozici po schválení zápisu ze zasedání v rubrice Struktura církve/Synodní rada/Zasedání.

 

15.04.2014 20:10

Evangelické velikonoční bohoslužby v ČRo a ČT

Na Velký pátek, kdy si křesťané na celém světě připomínají ukřižování Ježíše Krista, se také v evangelických modlitebnách a kostelích konají bohoslužby. Konkrétní časy zahájení bohoslužeb lze nalézt u jednotlivých farních sborů Českobratrské církve evangelické (Sbory ČCE >>>). Některé z těchto bohoslužeb zprostředkují svým posluchačům také veřejnoprávní média: Český rozhlas a Česká televize.

Na Velký pátek bude Dvojka Českého rozhlasu od 17:00 hodin vysílat v přímém přenosu velkopáteční liturgii z kostela Českobratrské církve evangelické v Brně – Židenicích, kterou bude sloužit farář Pavel Kašpar. "Při těchto bohoslužbách budou varhany mlčet. Zpěv povede ChraPoT (Chrámové pomocné těleso) pod vedením Petra Šplíchala a Ondřeje Maňáka. ChraPoT je hudební společenství židenického sboru, které vzniklo před 10 lety a často spolupracuji i s církevním kantorem L. Moravetzem," upřesňuje průběh bohoslužeb Pavel Kapšar.

Letošní velikonoční televizní přenos velkopátečních bohoslužeb bude ve stejný čas vysílat také druhý kanál České televize a to z vinohradského farního sboru Českobratrské církve evangelické v Korunní ulici v Praze. (Více zde >>>).

14.04.2014 15:53

Bratrská škola hledá učitele do 5. třídy

Bratrská škola – církevní základní škola pro 1. stupeň se sídlem na Praze 7 hledá od září 2014 učitele do 5. třídy. Nezbytným předpokladem je kladný vztah ke křesťanským hodnotám, ochota sdílet atmosféru školy rodinného typu, být otevřený novým trendům ve vzdělávání (např. znalost matematiky p. Hejného, práce s interaktivní tabulí). Máme zájem o dlouhodobou spolupráci. Požadavek na uchazeče je plná aprobovanost na 1. stupeň základní školy. Svůj životopis a motivační dopis zasílejte na email: bratrska@seznam.cz do 12. května 2014. Po tomto termínu budete pozváni na 1. kolo výběrového řízení.

11.04.2014 14:06

Hlavní dar lásky 2014

Již od počátku své existence evangelické sbory nejprve v Německu a tehdejším Rakousko-Uhersku a později na území zbývající Evropy i Latinské Ameriky cítily potřebu solidární pomoci. To vedlo ke vzniku pomocného díla Gustav-Adolf-Wer (GAW) a mnohých pomocných národních zařízení.

V Českobratrské církvi evangelické tuto službu koná Jeronýmova jednota. Jedním nástrojem Jeronýmovy jednoty je i sbírka Hlavní dar lásky. Tato sbírka slouží k podpoře nejnaléhavějšího a zpravidla také finančně nejnáročnějšího stavebního počinu v daném roce.

„Důležitost a naléhavost solidární pomoci je důvodem, že ji předkládáme sborům ČCE o Velikonocích, v době, kdy si připomínáme nepředstavitelně velikou oběť Pána Ježíše Krista za nás. Oběť, kterou my lidé nedokážeme v úplnosti nikdy pochopit. Upřímně doufáme, že se najde dostatek těch, kteří navzdory vlastním potížím a mnohdy i malověrným obavám tuto sbírku hojně podpoří. Vždyť nás může povzbuzovat i vědomí toho, že upřímný dar pomůže nejen obdarovanému, ale také radostně obohatí srdce dárce,“ říká Jiří Tomášek, předseda Ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty.

Výročním shromážděním Jeronýmovy jednoty v Třebenicích byl vybrán pro Hlavní dar lásky na rok 2014 projekt Farního sboru ČCE v Nymburce určený na opravu věže kostela, která je v havarijním stavu. V roce 2013 dosáhla sbírka HDL 860.684,- Kč a podpořila technicky i finančně náročnou opravu věží kostela ve Vanovicích.

Shromážděné dary, prosíme, zasílejte na bankovní účet č.: 717 171 7171/2700 pod variabilním symbolem: 914200 (variabilní symbol lze doplnit čtyřmístným evidenčním číslem farního sboru).

 

 

09.04.2014 08:01

Jednota v mnohosti a její ekumenický rozměr

Ve dnech 27. – 29. března se v Olomouci konal III. ročník ekumenické teologické konference Jednota v mnohosti - In pluribus unitas. Tuto konferenci uspořádala katedra pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty UP ve spolupráci s Institutem interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu. Zúčastnilo se jí 50 doktorandů a mladých vědeckých pracovníků z 19-ti teologických fakult a odborných pracovišť na území bývalého Československa.

„Jednalo se tedy o konferenci mezinárodní, s českými, slovenskými a maďarskými účastníky. Konference byla zahájena úvodním večerem, při kterém účastníky konference pozdravila děkanka CMTF RNDr. Ivana Vlková Th.D. a vědecký garant konference prof. P. Ambros Th.D. Ekumenický charakter celé akce byl podtržen tím, že toto slavnostní zahájení se konalo na půdě Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc za hudebního doprovodu jejích studentů,“ popsal význam konference Jiří Klimeš, zodpovědný za její organizaci.

Vlastní konference probíhala paralelně ve třech tematických skupinách, kde byly pronášeny jednotlivé příspěvky, které byly následně diskutovány ostatními účastníky. „Tento kolegiální rozhovor patřil k tomu nejcennějšímu, co konference poskytla, protože umožňoval nejen akademickou zpětnou vazbu, ale také vytvářel prostor pro setkávání rozličných teologických důrazů a spiritualit. Toto formální i neformální setkávání různých denominací a teologických škol bylo ostatně charakteristikou celé události, která byla podržena ekumenickou pobožností, Panychidou za oběti na Ukrajině ale také tematickou vernisáží děl studentů CMTF,“ upřesnil průběh konference J. Klimeš.

Konference Jednota v mnohosti byla pořádána již třetím rokem. První ročník byl iniciován doktorandy Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, následoval druhý ročník pořádaný Gréckokatolickou teologickou fakultou Prešovskej Univerzity. „Věříme, že tato tradice bude po olomouckém ročníku pokračovat dále. Aktuálně se můžeme těšit na tiskový výstup z této konference, kterým bude sborník ve formě kolektivní monografie a vyjde ještě v tomto roce v nakladatelství Refugium,“ uzavírá J. Klimeš. 

07.04.2014 13:41

Velkopáteční bohoslužby v ČT

Letošní velikonoční televizní přenos velkopátečních bohoslužeb bude Česká televize přenášet z prostředí Českobratrské církve evangelické, konkrétně vinohradského farního sboru v Korunní ulici v Praze. Velkopáteční liturgie bude obsahovat – podobně jako v dobách rané církve - společný zpěv, slovo kázání, modlitby a přijímání a obohacena bude ještě o rozhovor s dětmi.

„V době přijímání se budou moci diváci ČT seznámit také s osobností a dílem malíře, ilustrátora, grafika a pedagoga Miroslava Rady, jehož 5 obrazů s motivy Starého a Nového zákona od roku 2000 zdobí interiér evangelické modlitebny na Vinohradech. V reportáži z jeho ateliéru zazní také několik slov o jeho dosud největším obrazu: Velké Pašije. Jak malíř na jiném místě uvádí: „Dlouho trvalo, než jsem se rozhodl, že teď už opravdu nazrál čas namalovat – lépe a skromněji řečeno, pokusit se namalovat – událost, která inspirovala řadu hudebních skladatelů k nesmrtelným skladbám a malířů k nádherným obrazům plným Boží slávy, lidské pokory, ale i lidského soucítění s bolestí, kterou Kristus prožil za své cesty na Golgotu ke svému ukřižování, potupné smrti na kříži. Pro nás však na kříži, který je nadějí v život věčný,“ přibližuje, jak bude přenos České televize vypadat Martin Horálek, dramaturg tvůrčí producentské skupin náboženské tvorby ČT.

 

1234567...113 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít