01.04.2015 09:38

Rodinné rekreace v Chotěboři 2015

  Na letní prázdniny 2015 je ve středisku v Chotěboři opět připraven program pro rekreaci rodin s dětmi a rekreaci jednotlivců. Jsou zváni všichni, kdo chtějí prožít v evangelickém společenství část své dovolené, i při...
31.03.2015 15:42

Mezinárodní konferenci k 600. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa

  O Mezinárodní konferenci k 600. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa, která se koná v termínu 9. – 12. dubna, je velký zájem a kapacita je již naplněna. Abychom mohli vyhovět všem přihlášeným zájemcům,...
31.03.2015 06:32

INITIATIVE – NABÍDKA PRAXE V NĚMECKU

  Jako každým rokem nabízí německé sdružení Initiative e.V. možnost zúčastnit se provozní praxe v Německu. Program je určen zejména pro stávající podnikatele nebo pro toho, kdo uvažuje v budoucnosti o podnikání, a to v...
30.03.2015 15:52

VELIKONOCE V HERLÍKOVICÍCH

  Přijeďte oslavit vzkříšení Krista do křesťanského prostředí v Horském domově v Herlíkovicích. Nabízíme Vám velikonoční pobyt, který začne na Zelený čtvrtek 2. 4. 2015 a bude ukončen na Velikonoční pondělí 6. 4....
E-církev.cz
01.04.2015 00:00

Postila, kázání na Květnou neděli

Vezměmež naučenie, prvé od apoštolóv. Čiňme, co jest nám Ježíš přikázal, a zvláště my kněžie, jenž sme posláni do hrádku neb městečka tohoto světa, jenž jest ohražen zdí, tj. Antikristovú ukrutností, a přiekopem, hlubokú chytrostí; tať jest ohrada zlosynóv tohoto světa, jenž jest proti učedlníkóm Ježíšovým, jenž zákon velebie. A v tom světě ihned nalézají oslici přivázanú a porobenú k práci; oslice ta znemaná duši smrtedlnými hřiechy obtieženú, porobenú prací ďáblovú, a přivázanú žádostí zlú k jeslem tělestné rozkoši s oslátkem, to jest s vó lí svú, kteréžto oslátko rodí se z pokřivenie rozumu; a ta oslicě krmí sě plevami, to jest mar nostmi neúžitečnými. (Jan Hus)

 

31.03.2015 15:42

Mezinárodní konferenci k 600. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa

O Mezinárodní konferenci k 600. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa, která se koná v termínu 9. – 12. dubna, je velký zájem a kapacita je již naplněna.

Abychom mohli vyhovět všem přihlášeným zájemcům, upozorňujeme, že na páteční část v senátu, bude vstup umožněn pouze účastníkům se vstupenkou. Důvodem je omezený počet míst v sále.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se všem, kterým nebudeme schopni vyhovět.

 

Za organizátory

 

Daniela Hamrová

 

31.03.2015 00:00

Postila, kázání na jedenáctou neděli po svaté Trojici

O tomto podobenství Jan Hus říká, že je v něm řeč jakoby o dvou žebřících: Žebřík pýchy, kterým se sestupuje shora dolů. A žebřík pokory, pomocí něhož se vystupuje odspoda vzhůru. Na tom prvním byl farizeus, na druhém celník. Protož die spasitel, že „každý, ktož sě výší“, jako ten zákonník, „bude ponížen, a ktož sě níží“, to věz pokorně má, jako tento zjevný hřiešník, „bude povýšen“. (Jan Hus)

 

26.03.2015 16:10

PROGRAM HUSOVSKÝCH SLAVNOSTÍ 2015

Rok 2015 vyhlásila Českobratrská církev evangelická rokem Mistra Jana Husa. V roce 2015 uplyne 600 let od Husova odsouzení na kostnickém koncilu. Husův rok 2015 nabízí řadu shromáždění a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty a výstavy až po divadelní vystoupení, přednášky a diskuze, které mají připomenout tuto nepřehlédnutelnou osobnost církevních i kulturních dějin.

Vrcholem roku Mistra Jana Husa budou Husovské slavnosti 2015 na Staroměstském náměstí v Praze ve dnech 5. a 6. července 2015. Jde o největší akci v rámci 600. výročí, která je dobrou příležitostí k připomenutí odkazu a myšlenek Mistra Jana Husa a to nejen pro církevní veřejnost, ale pro celou společnost. Tímto bychom Vás rádi pozvali k účasti na Husovských slavnostech 2015, kde budeme moci společně sdílet jedinečnou atmosféru tohoto významného výročí, přemýšlet o odkazu mistra Jana a diskutovat o jeho vlivu na přítomnost skrze 6. století. Srdečně všechny zveme!

 

 

Přílohy

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít