18.04.2014 16:05

Velikonoce 2014

  Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže...
17.04.2014 15:18

Velikonoční svátky v Ústřední církevní kanceláři

  V rámci zahájení velikonočních svátků proběhla na Zelený čtvrtek, 17. dubna, od 14:00 hodin v Ústřední církevní kanceláři velikonoční pobožnost se čtením pašijí, kterou připravil synodní senior Českobratrské církve...
16.04.2014 15:03

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

  V úterý 15. dubna 2014 se ke svému pravidelnému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 35 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada ve...
15.04.2014 20:10

Evangelické velikonoční bohoslužby v ČRo a ČT

  Na Velký pátek, kdy si křesťané na celém světě připomínají ukřižování Ježíše Krista, se také v evangelických modlitebnách a kostelích konají bohoslužby. Konkrétní časy zahájení bohoslužeb lze nalézt u...
E-církev.cz
18.04.2014 16:05

Velikonoce 2014

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. (Koloským 3, 1-4)

Silnou naději a Hlubokou radost Vám vyprošují a přejí synodní rada a Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické.

 

11.04.2014 14:06

Hlavní dar lásky 2014

Již od počátku své existence evangelické sbory nejprve v Německu a tehdejším Rakousko-Uhersku a později na území zbývající Evropy i Latinské Ameriky cítily potřebu solidární pomoci. To vedlo ke vzniku pomocného díla Gustav-Adolf-Wer (GAW) a mnohých pomocných národních zařízení.

V Českobratrské církvi evangelické tuto službu koná Jeronýmova jednota. Jedním nástrojem Jeronýmovy jednoty je i sbírka Hlavní dar lásky. Tato sbírka slouží k podpoře nejnaléhavějšího a zpravidla také finančně nejnáročnějšího stavebního počinu v daném roce.

„Důležitost a naléhavost solidární pomoci je důvodem, že ji předkládáme sborům ČCE o Velikonocích, v době, kdy si připomínáme nepředstavitelně velikou oběť Pána Ježíše Krista za nás. Oběť, kterou my lidé nedokážeme v úplnosti nikdy pochopit. Upřímně doufáme, že se najde dostatek těch, kteří navzdory vlastním potížím a mnohdy i malověrným obavám tuto sbírku hojně podpoří. Vždyť nás může povzbuzovat i vědomí toho, že upřímný dar pomůže nejen obdarovanému, ale také radostně obohatí srdce dárce,“ říká Jiří Tomášek, předseda Ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty.

Výročním shromážděním Jeronýmovy jednoty v Třebenicích byl vybrán pro Hlavní dar lásky na rok 2014 projekt Farního sboru ČCE v Nymburce určený na opravu věže kostela, která je v havarijním stavu. V roce 2013 dosáhla sbírka HDL 860.684,- Kč a podpořila technicky i finančně náročnou opravu věží kostela ve Vanovicích.

Shromážděné dary, prosíme, zasílejte na bankovní účet č.: 717 171 7171/2700 pod variabilním symbolem: 914200 (variabilní symbol lze doplnit čtyřmístným evidenčním číslem farního sboru).

 

 

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít