30.03.2015 15:52

VELIKONOCE V HERLÍKOVICÍCH

  Přijeďte oslavit vzkříšení Krista do křesťanského prostředí v Horském domově v Herlíkovicích. Nabízíme Vám velikonoční pobyt, který začne na Zelený čtvrtek 2. 4. 2015 a bude ukončen na Velikonoční pondělí 6. 4....
26.03.2015 16:10

PROGRAM HUSOVSKÝCH SLAVNOSTÍ 2015

  Rok 2015 vyhlásila Českobratrská církev evangelická rokem Mistra Jana Husa. V roce 2015 uplyne 600 let od Husova odsouzení na kostnickém koncilu. Husův rok 2015 nabízí řadu shromáždění a kulturních akcí od bohoslužeb...
24.03.2015 16:36

ČTYŘI VEČERY S JANEM HUSEM

  U příležitosti 600. výročí upálení M. Jana Husa pořádáme ve spolupráci s místní obecní knihovnou cyklus přednášek, přibližujících z různých perspektiv tuto významnou postavu našich dějin. Přednášky začínají...
23.03.2015 11:52

BENEFIČNÍ KONCERT POMŮŽE REKONSTRUKCI MILÍČOVY KAPLE

  Podpořit rekonstrukci chátrající Milíčovy kaple a vznik komunitního a pastoračního centra mohou lidé nejen z Prahy ve čtvrtek 26. března. Benefiční koncert na podporu tohoto projektu se koná od půl sedmé večer...

Nejbližších 20 událostí

15. 10. 2014 — 10. 6. 2015
Salmovská 8, Praha 2, 120 00
Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok nabízí kurz akreditovaný MPSV v souladu se zákonem 108/2006 Sb. - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (varianta „pečovatelství“ – číslo akreditace 2012/1342 – PK, varianta „aktivizační činnosti“ – číslo akreditace 2013/1063 – PK). Termíny kurzu: 1. běh - INTENZIVNÍ: 15. října 2014 - 9. ledna 2015 - výuka probíhá v třídenních blocích středa – pátek jednou za dva týdny na Jaboku 2. běh - VEČERNÍ: 5. listopadu 2014 - 10. června 2015 - výuka bude probíhat vždy ve středu od 17.00 do 20.15 na Jaboku Cena kurzu: 8 100,- Kč. Více informací na http://web.jabok.cz/cdv-nabizi-kvalifikacni-kurz-pro-pracovniky-v-socialnich-sluzbach
http://www.evangnet.cz/kalendar/2418-kvalifikacni_kurz_pro_pracovniky_v_socialnich_sluzbach

1. 4.
Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, Praha
Velikonoční bohoslužby Evangelické akademie Praha - Vyšší odborné školy sociální práce a střední odborné škola (www.eapraha.cz/joomla/), pro studenty a pedagogy, rodiče i všechny přátele školy.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2480-velikonocni_bohosluzby_evangelicke_akademie_praha

2. 4.
Kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město, Donovalská 2331/53
Na památku vyvedení z otroctví v Egyptě slavili Židé každoročně seder – slavnost spojenou s hostinou, která připomínala vysvobození z otroctví, Boží vedení a dar svobody. Seder obsahuje celou řadu symbolických prvků - odstranění kvasu, mytí rukou, jedení hořkých bylin, nekvašeného chleba, pití čtyř pohárů vína, apod. Vedle toho, že všechny tyto věci připomínaly Boží zachraňující jednání v minulosti, ukazovaly také k příchodu zaslíbeného Mesiáše. Ježíš Kristus se svými učedníky slavil hod beránka. Při jeho posledním slavení v Jeruzalémě ustanovil svátost chleba a vína, eucharistii, Večeři Páně. Když porozumíme, proč a jak se slavil hod beránka, pochopíme mnohem plněji tajemství svaté Večeře Páně. Porozumíme hlouběji, co znamenala Ježíšova smrt na kříži, proč nazýváme Ježíše Beránkem, obětovaným za hříchy světa. P Zveme vás srdečně na hod beránka, který budeme slavit na Zelený čtvrtek 2. dubna 2015 od 17.00 hodin. O tom, jak a proč se hod beránka slavil, si budeme nejenom povídat, ale budeme sami slavit: ochutnávat, co se jedlo a pilo (například karpas, charoset či nekvašený chleba) a přitom naslouchat zvěsti o Boží záchraně a vyvedení Izraele z Egypta i o Boží spáse, kterou přinesl Kristus. K účasti na slavnosti je nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do neděle 29. března u faráře M. Šourka. Příspěvek na pokrytí nákladů slavnosti dělá cca 150 Kč.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2479-sederova_slavnost_hod_beranka

2. — 6. 4.
Travná v Rychlebských horách
Během letošních Velikonoc v Travné nás čeká téma přímo Velikonoční. Obrácení, řecky metanoia. Metanoia je změna smýšlení, pokání, odpuštění a nový život. Co ale vlastně ony čtyři významy znamenají? Co o nich říká Bible? A proč je to pro nás důležité? Zjistíte jen když přijedete!!! Dále se můžete těšit na společně bohoslužby, dílny, výlety v krásném prostředí Rychlebských hor a další.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2484-velikonocni_travna

3. 4.
Silůvky, evangelický kostel
Pašijové písně Šel přes potok Cedron k hoře Onu strastiplnou cestu zpřítomňuje Oboroh písněmi v rozpětí od středověkých anonymů po autory současné (Petr Eben, Svatopluk Karásek, Zdeněk Čep) i písněmi vlastními.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2476-koncert_oborohu

4. 4.
Kostel Martina ve Zdi, Praha 1
Velikonoční vigilie u Martina ve zdi. Velikonoční bohoslužby v předvečer dne vzkříšení, se zapálením velikonočního světla, biblickým čtením o Božích činech spásy, obnovou křestního slibu (a letos i se křty), kázáním, slavením večeře Páně, modlitbami, zpěvem. Začátek ve 21.00 hodin, předpokládaný konec cca ve 23.30 hodin. Bohoslužby povedou Jakub Malý, Maroš Klačko, Mikuláš Vymětal a Michal Šourek. Jste zváni.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2481-velikonocni_vigilie_u_martina_ve_zdi

10. 4.
FS ČCE Turnov
Milí přátelé, jste opět zvání k přenosu Mládež online, tentokrát nám bude přednášet farář Filip Susa. Připojte se se svou mládeží nebo z tepla domova. Je možné přispívat textovými komentáři v průběhu přenosu na stejné adrese http://mladezonline.evangnet.cz/
http://www.evangnet.cz/kalendar/2485-vina_otazky_nad_pasijemi_smrti_jezise_krista

11. — 17. 4.
Herlíkovice
Radostný dům Biblická vyprávění pro malé děti (dopoledne a večer) Tvoření, hraní doma i venku, procházky Poklady a tajemství v lese Zpívání, promítání Večerní programy pro dospělé: Orientace Orientovat se můžeme v něčem, v nějakém oboru, ve světě... Orientovat se ale potřebujeme taky sami, potřebujeme někam směřovat. Co nás vede, co je pro nás důležité? Povídání o knížkách, ukázky Pobyt povede Lenka Ridzoňová, farářka v Praze Střešovicích Spolupráce při programu bude vítána (tvoření s dětmi, hry, povídání o zajímavé knížce pro děti nebo dospělé, film...) - případně se ozvěte předem: lenka.ridzonova@email.cz Bude se hodit: výtvarné potřeby (pastelky, štětce, vodovky, lepidlo, nůžky...), hudební nástroje i s hráči. Přihlášky posílejte na: vychova@e-cirkev.cz; nebo ÚCK - Oddělení výchovy, Jungmannova 9, 11121 Praha 1
http://www.evangnet.cz/kalendar/2470-pobyt_pro_rodice_a_prarodice_s_malymi_detmi

25. 4. — 2. 5.
Janské Lázně
K PRAMENŮM 25. dubna – 2. května 2015 Janské Lázně, Sola Fide Vedení kurzu: Petra Adámková Biblický program: Pravda v Bibli Aktuální téma: Jan Hus, pravda a pravdivost Přednášející: Joel Ruml, Pavel Keřkovský, Jan Čapek a další Další program: vycházky k pramenům, výlet, literární večer, film Kurz bude zahájen v sobotu 25. dubna společnou večeří. Ukončen bude v sobotu po snídani. Cena za celý týdenní pobyt včetně stravy je 3300 Kč. Přihlášky zasílejte do 10. dubna 2015 na e-mail: vychova@e-cirkev.cz nebo poštou na adresu: Oddělení výchovy a vzdělávání, Ústřední církevní kancelář, poštovní přihrádka 466, Jungmannova 9, 111 21 Praha 1.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2471-jarni_krestansky_kurz

14. — 17. 5.
Praha
Úvodní zasedání 34. synodu
http://www.evangnet.cz/kalendar/2472-1_zasedani_34_synodu_cce

19. — 21. 6.
Příchovice u Přeštic
Víkend nejen pro křesťanské rodiny s dětmi. Na programu bude společný výlet, noční hra pro děti, duchovní program pro dospělé i děti, večer písní a chval a společné nedělní bohoslužby.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2483-dny_krestanske_rodiny

1. — 11. 7.
Běleč nad Orlicí
Vedoucí Jan Kačer; ubytování v Malém táboře (chatky pro 6 a 4 lidi). Doporučený věk: sedm (dítě po dokončení prvního roku školní docházky) až patnáct let.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2474-tabor_pro_deti

4. — 11. 7.
Herlíkovice - Krkonoše
Program - viz odkaz na webové stránky
http://www.evangnet.cz/kalendar/2482-slavnosti_a_cesko_nemecky_pobyt

25. 7. — 1. 8.
Běleč nad Orlicí
kurz/rodinná rekreace "Církev živě" (dříve Evangelizační kurz)
http://www.evangnet.cz/kalendar/2473-cirkev_zive

15. — 22. 8.
Běleč nad Orlicí
Vede Jaroslav Coufal; ubytování v Malém táboře (chatky pro 6 a 4 lidi). Doporučený věk: sedm (dítě po dokončení prvního roku školní docházky) až dvanáct let.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2475-tabor_pro_deti

2. — 4. 10.
Litoměřice
http://www.evangnet.cz/kalendar/2436-pres_caru_sjezd_nejen_evangelicke_mladeze

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít