29.05.2016 15:10

ÚČASTNÍCI FESTIVALU PRO JERONÝMA PRAŽSKÉHO PODPOŘILI MLADÉ ROMY A PODEPSALI DOPIS DO KOSTNICE

  Příběh významného aktivisty českého středověku Jeronýma Pražského, který neprávem stojí ve stínu Jana Husa, si včera připomněla Českobratrská církev evangelická průvodem a festivalem na Střeleckém ostrově v Praze....
27.05.2016 22:07

FESTIVAL K POCTĚ JERONÝMA PRAŽSKÉHO - EVROPANA, VZDĚLANCE A BUŘIČE

  Příběh Jeronýma Pražského rozechvívá lidskou duši i po šesti staletích. Muž Bohem nadaný, otevřené povahy, stále na cestách, nesmírně vzdělaný, světové univerzity se o něj přetahovaly. Příběh významného...
27.05.2016 08:24

JERONÝM PRAŽSKÝ V ČESKÉ TELEVIZI

  30. května uplyne 600 let od upálení univerzitního mistra Jeronýma Pražského. Rozporuplná osobnost geniálního myslitele zůstává nezaslouženě ve stínu Jana Husa. Českobratrská církev evangelická si ho připomene v sobotu 28....
27.05.2016 06:19

KNIHA A KOMIKS K VÝROČÍ JERONÝMA PRAŽSKÉHO

  Výročí nabízejí příležitost připomenout si ty, na něž bychom mohli zapomenout. Proto Českobratrská církev evangelická (ČCE) letos kromě akcí k 600. výročí mučednické smrti Jeronýma Pražského vydává také komiks a...

Nejbližších 20 událostí

1. 10. 2015 — 31. 5. 2016
Salmovská 8, Praha 2, 120 00
Skládali jste přijímací zkoušky, ale nebyli jste přijati? Uvažujete o studiu, ale letos si ještě nechcete podat přihlášku? Především Vám je určený přípravný jednoletý kurz. Jeho absolvováním výrazně zvýšíte šance na přijetí ke studiu v následujícím roce. Je též možné absolvovat pouze vybrané předměty kurzu. Pokud budete v budoucnu studovat na VOŠ Jabok, budou Vám uznány splněné předměty z přípravného kurzu a to Vám umožní – podle Vaší volby – buď méně požadavků v prvním ročníku, nebo rychlejší postup ve studiu. Cena za celý kurz: 9 000,- Kč (kurzovné je splatné do 15. 9. 2015; možno rozložit do dvou splátek: 1. splátka do 15. 9. 2015, 2. splátka do 31. 1. 2016; o rozložení platby je nutno požádat studijní referentku). Termín přihlášení: do 31. 8. 2015 nebo do naplnění kapacity kurzu; přihlašování probíhá na stránce http://www.jabok.cz/kurzy/aktualni-nabidka. Varianta výběru jednotlivých předmětů: předmět s rozsahem 2 konzultací 1 500,- Kč, s rozsahem 3 konzultací 2 000 Kč. Zde je třeba se přihlašovat individuálně studijní referentce. Platba za vybraný předmět musí proběhnout nejpozději týden před jeho konáním. Harmonogram výuky: 1. 10. 2015–31. 5. 2016, detaily rozvrhu budou upřesněné. Garant kurzu: Mgr. Marie Ortová, zástupkyně ředitele pro studijní záležitosti. Více informací naleznete na našem webu, Facebooku nebo v odkaze níže.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2500-pripravny_kurz_pro_studium_na_vs_a_vos_humanitniho_a_socialniho_zamere

20. 2. — 4. 6.
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Plný název: Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Získaná odborná kvalifikace: 1) Kvalifikaci "pedagoga volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zařízení pro zájmové vzdělávání" získává podle paragrafu 17, odst. 1, písm. f, zák. č. 563/2004 Sb. každý absolvent našeho kurzu, který má maturitu. 2) Kvalifikaci "asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích" v jakémkoliv školském zařízení kromě tříd, kde vzdělávají žáci "se zvláštními vzdělávacími potřebami" získává tímto kurzem každý, kdo má ukončené jakékoliv střední vzdělání (i bez maturity, např. učňák), podle pragrafu 20, odst. 2, písm. d) 3) Kvalifikaci asistenta pedagoga pracující ve třídách pro žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami získává tímto kurzem každý, kdo má maturitu (paragraf 20, odst. 1, písm. f) 4) Kvalifikaci "vychovatele" podle paragrafu 16 zák. č. 563/2004 Sb. získává tímto kurzem jenom ten, kdo absolvoval jakoukoliv vysokou nebo vyšší odbornou školu. Kdo má maturitu na jiné než střední pedagogické škole a nemá žádné další vyšší vzdělání, musel by k získání této kvalifikace absolvovat podobný kurz, jako nabízí Jabok, ale ten by musel by být organizován vysokou školou.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2626-kvalifikacni_kurz_pedagog_volneho_casu_asistent_pedagoga

7. 4. — 17. 6.
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v souladu s par. 16 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Absolvent kurzu může pracovat v přímé obslužné péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních, poskytovat pečovatelskou činnost a zajišťovat výchovnou nepedagogickou činnost a aktivizaci. Garantka: PaedDr. Marie Vorlová Rozsah: 200 hodin (80 hodin obecná část, 70 hodin zvláštní část, 50 hodin praxe). Termíny: výuka probíhá celý den vždy ve čtvrtek a pátek. Akreditace: MPSV
http://www.evangnet.cz/kalendar/2549-dalkovy_kvalifikacni_kurz_pracovnik_v_socialnich_sluzbach

12. — 31. 5.
Evangelická akademie Praha
Ve školním roce 2016/17 nabízíme pro absolventy středních škol studium v oboru Sociální práce 75-32-N/01 v denní a kombinované formě. Uchazeče o studium přijímáme bez přijímacích zkoušek. Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení je možné podávat do 31. května 2016.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2698-prijimaci_rizeni_na_vos_ea_praha

27. — 29. 5.
Fara ČCE Opava
Ve svém životě prožíváme různé časy, někdy se nám daří, někdy ne, někdy máme radost, jindy jsme smutní, a při tom všem se můžeme obracet k Bohu, vnímat jeho blízkost a pomoc, kterou nám nabízí. Skvělé společenství, hry, zábava, koncert skupiny Shirim Ashirim, to vše je připraveno na tento poslední květnový víkend v Opavě.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2690-setkani_konfirmandu_a_mladsi_mladeze

29. 5.
Lidická 719/79 602 00 Brno, sbor Brno II, Blahoslavův dům
Seniorátní setkání pro všechny generace začne společnými bohoslužbami, které povedou Marta a David Sedláčkovi. Následovat bude přednáška Jiřího Schneidera na téma: „Zpívejte píseň novou a neberte nám tu starou – proč a jak zpíváme“. Po obědě budou tématické dílny pro různé zájmové i věkové skupiny
http://www.evangnet.cz/kalendar/2680-senioratni_souzneni

3. — 4. 6.
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Kurz je zaměřen na prohloubení manažerských kompetencí vedoucích pracovníků v sociálních službách v oblasti finančního řízení. Kurz je srozumitelný pro neekonomy. Jeho cílem je seznámit účastníky se základními ekonomickými pojmy, účetními výstupy a daňovými souvislostmi. Kurz má přispět ke zvýšení jistoty absolventů při komunikaci s účetními a ekonomickými pracovníky. Rozsah 16h. Kontakt: Petra Adámková, cdv@jabok.cz, tel.: 603 330 793.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2703-kurz_zaklady_financniho_rizeni_pro_vedouci_pracovniky_v_soc_sl

5. 6.
Informace u bratrů Esterlových.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2631-zapadoceske_senioratni_setkani_peveckych_sboru

10. 6.
Kostely a modlitebny
http://www.evangnet.cz/kalendar/2637-noc_kostelu_2016

10. 6.
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Stěžejním úkolem kurzu Křesťanské kořeny v evropské kultuře je reflexe hodnot, kterým je věnována péče v evropském duchovním prostředí. Z teologické a filosofické tradice této kultury pak bude odkázáno k rozmanitým přístupům vůči základním hodnotám a zároveň budou představeny jejich jednotící prvky. Absolvent kurzu by tak měl být přiveden k hlubšímu porozumění teologického a filosofického rozměru evropské kultury. Lektorka: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. Rozsah 6h. Kontakt: Petra Adámková, cdv@jabok.cz, tel.: 603 330 793.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2702-seminar_krestanske_koreny_v_evropske_kulture

11. 6.
FS ČCE Sedlec-Prčice
V sobotu 11.6. 2016 pořádáme již třetí Poznávací den Godly Play, jednodenní seminář ke katechezi vycházející z Montessori pedagogiky. Těšíme se na vás! Petra Bandhauer a Helena Housková; pozvánky a přihlášky: petrabandhauer@centrum.cz, tel. č. 776740099.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2696-seminar_godly_play_poznavaci_den

16. 6.
Praha, Brožíkův sál Staroměstské radnice
Asociace nemocničních kaplanů vás zve na 5. konferenci o nemocničním kaplanství. Téma: Role nemocničního kaplana a psychosomatická medicína. Více na: http://www.nemocnicnikaplan.cz Registrace: http://goo.gl/forms/mxBmMVKjxx
http://www.evangnet.cz/kalendar/2700-5_konference_o_nemocnicnim_kaplanstvi

16. — 19. 6.
Travná v Rychlebských horách
Brigáda, která vás jistě nenechá smutné. Spoustu práce na Veselém domku a skvělé společenství vás tento víkend jistě nemine!
http://www.evangnet.cz/kalendar/2693-vesela_brigada_iii

18. 6.
Cheb
Informace u Lubomíra Kováře.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2638-senioratni_setkani_jeronymovy_jednoty_zapadoceskeho_senioratu

19. 6.
Boskovice
http://www.evangnet.cz/kalendar/2681-senioratni_shromazdeni_jeronymovy_jednoty

24. — 26. 6.
Horní Blatná
Informace u M. Krejčího a M. Sterzika
http://www.evangnet.cz/kalendar/2639-senioratni_dny_krestanske_rodiny

1. 7.
Hohenberg
Informace u C. W.-Chamrádové
http://www.evangnet.cz/kalendar/2640-kruh_cesko_nemeckeho_porozumeni_letni_oslava

1. — 8. 7.
Křížlice
http://www.evangnet.cz/kalendar/2578-kurz_starsi_mladeze

1. — 9. 7.
Herlíkovice
Česko-německý workcamp „Spolu v pohybu“ je koncipován jako duchovní a pracovní setkání českých a německých účastníků a jedné nebo dvou rodin žádajících v ČR o azyl. Téma projektu reaguje na současnou situaci v Evropě, kdy společnost – v ČR stejně jako v Německu – rozdělují postoje k migraci a uprchlictví. Domov a jeho ztráta, strach z neznámého, předsudky a stereotypy, ale i mezikulturní soužití, být hostem atd. – to jsou hesla vystihující témata, který zajímají náš spolek. Konkrétně se budeme soustředit na téma „Spolupráce v různosti.“ Náplní společného času budou jak přednášky, sdílení, diskuse a workshopy, tak společná práce (max. 3 hodiny denně kromě neděle s výroční poutí herlíkovického kostela a jednoho dne v týdnu, který bude vyhrazen na výlet do hor.).
http://www.evangnet.cz/kalendar/2678-cesko_nemecky_pobyt_s_uprchliky

1. — 10. 7.
Travná v Rychlebských horách
Srdečně vás zveme na MEZINÁRODNÍ BRIGÁDY na Travné. Na účastníky čeká společná práce, duchovní program na téma „Radost", výlety do okolí, společný zpěv chval, modlitby, příležitost poznat nové lidi a procvičit si své jazykové znalosti (znalost cizího jazyka není podmínkou) a nakonec dobré jídlo.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2694-mezinarodni_brigada_i_cesko_americka

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít