17.04.2014 15:18

Velikonoční svátky v Ústřední církevní kanceláři

  V rámci zahájení velikonočních svátků proběhla na Zelený čtvrtek, 17. dubna, od 14:00 hodin v Ústřední církevní kanceláři velikonoční pobožnost se čtením pašijí, kterou připravil synodní senior Českobratrské církve...
16.04.2014 15:03

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

  V úterý 15. dubna 2014 se ke svému pravidelnému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 35 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada ve...
15.04.2014 20:10

Evangelické velikonoční bohoslužby v ČRo a ČT

  Na Velký pátek, kdy si křesťané na celém světě připomínají ukřižování Ježíše Krista, se také v evangelických modlitebnách a kostelích konají bohoslužby. Konkrétní časy zahájení bohoslužeb lze nalézt u...
11.04.2014 14:06

Hlavní dar lásky 2014

  Již od počátku své existence evangelické sbory nejprve v Německu a tehdejším Rakousko-Uhersku a později na území zbývající Evropy i Latinské Ameriky cítily potřebu solidární pomoci. To vedlo ke vzniku pomocného díla...

Nejbližších 20 událostí

25. — 27. 4.
Vanovice č.60, 67936
Pravidelné jarní setkání evangelické mládeže
http://www.evangnet.cz/kalendar/2301-jarni_skolka_mladeze

25. — 27. 4.
Hradec Králové
JARNÍ SJEZD - Hradec Králové - hodnotný (nejen) biblický program pro mládež i konfirmandy.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2317-jarni_sjezd_chrudimskeho_a_kralovehradeckeho_senioratu_v_hradci_kralov

30. 4. — 4. 5.
Herlíkovice
Jarní brigádu povede Jaromír Strádal a Martin Bánoci. Na programu je nejen práce, ale i procházky, muzicírování a další vyžití. Přihlašujte se na: https://prihlasky.evangnet.cz/
http://www.evangnet.cz/kalendar/2241-jarni_brigada

4. 5.
Jindřichův Hradec evangelický kostel (Bratrská 129)
http://www.evangnet.cz/kalendar/2352-koncert_keep_smiling_gospel_orlova

16. — 18. 5.
Dva dny a dva večery, kdy se naučíš manévrovat loď, sjedeš minimálně 20 říčních km, ochutnáš PORIDGE dělaný na ohni, zazpíváš si, poznáš fajn kamarády a zjistíš, co Ti chce říct komár.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2358-vikendovy_trenink_na_vode

17. 5.
Horní Vilémovice
Jako každý rok, i letos Bratr Kálef, r. s. (sdružení podporující práci s dětmi a mládeží v Horáckém seniorátu) pořádá Den rodiny – akci pro celou rodinu, její přátele a známé. Den zahájíme společnou bohoslužbou, po které bude pro dospělé následovat přednáška o netradičních školách a způsobech výuky dětí. Na ty zatím čeká dopoledne plné her. Po společném obědě pokračuje téma škol: prohloubení dopoledního tématu a názorné ukázky ze školy montessori a domácí výuky. Pro náctileté zatím akční program „Vyšívání pro puboše“. Poté společné zakončení u divadla klientů a učitelů centra Rolnička. Od oběda také otevřen stánek s výrobky z chráněné dílny tohoto centra. Účastnický poplatek (program, oběd, občerstvení): děti 50 Kč, dospělí 100 Kč, rodiny 250Kč, děti do 3 let zdarma. Jestliže se zúčastníte, zašlete, prosím, do 11. května počet účastníků na alonemec@seznam.cz. Více informací a pozvánka se všemi informacemi na webu. Těšíme se na vás!
http://www.evangnet.cz/kalendar/2355-senioratni_den_rodiny_8211_8222_tak_trochu_jina_skola_8220

18. 5.
Jindřichův Hradec evangelický sbor (Bratrská 129)
Setkání všech generací jihočeského seniorátu. Tentokrát o Diakonii a její humanitární a rozvojové pomoci (host Jan Dus) a mnoho dalšího programu.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2351-evangelicka_nedele

18. 5.
Klobouky u Brna, Brněnská 30/218, 691 72
http://www.evangnet.cz/kalendar/2302-senioratni_rodinna_nedele_brnensky_sen

20. 5.
Kostel Panny Marie pod řetězem, Praha 1
Biblické postavy v hudbě (Bůh Stvořitel, Josef a jeho bratři, Mojžíš, David a Goliáš, Absolon, prorok Jonáš, Izraelci v babylonském zajetí, Marie a Alžběta, Ježíš Kristus). Účinkuje sbor NAŠI PĚVCI, sbm. Lydie Härtelová, (Eccard, Černohorský, Händel, Tomkins, Lotti, Nunes Garcia, Dvořák) a JIŘINA DVOŘÁKOVÁ MAREŠOVÁ - varhanní improvizace. Vstup volný.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2348-biblicke_postavy

23. 5.
Kostely a modlitebny
http://www.evangnet.cz/kalendar/2192-noc_kostelu_2014

29. 5. — 1. 6.
Vsetín
Zasedání nejvyššího orgánu Českobratrské církve evangelické proběhne tentokrát na Vsetíně.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2200-synod_cce

12. — 15. 6.
Stojanov (blízko Velehradu)
Díky velkému zájmu o Velikonoční duchovní obnovu v Kostelním Vydří, jsme otevřeli nově tuto druhou variantu. Chodící exercicie probíhají taktéž pod vedením Ivany Noble. Jedná se o duchovní cvičení pro ty, kdo rádi meditují v otevřené krajině, za chůze. Více informací naleznete na internetových stránkách oddělení mládeže viz níže. Hlásit se můžete na https://prihlasky.evangnet.cz/
http://www.evangnet.cz/kalendar/2242-chodici_exercicie

22. 6.
Vanovice č.60, 67936
http://www.evangnet.cz/kalendar/2303-senioratni_shromazdeni_jeronymovy_jednoty_brnensky_sen

27. 6. — 4. 7.
Křížlice
Na letošním kurzu zazní přednášky od f. Jany Hofmanové, která bude mluvit na téma "Bohoslužba". Připravený je i druhý program ručních dílen. Přihlašujte se na https://prihlasky.evangnet.cz/ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Popis akce: Chcete prožít společný čas s přáteli a nevíte, kde, kdy a jak? Nebo chcete poznat nové tváře, kteří budou podobně staří jako vy? Přijeďte na kurz pro starší mládež do Křížlic! Tradiční a stále oblíbené místo pro setkávání lidí, místo s krásnou přírodou a čistým vzduchem, místo, kde je čas pro přemýšlení a diskuze nad zajímavými tématy, ale i čas pro odpočinek, uvolnění a popovídání. Každý kurz se věnuje podrobně určitému tématu, které je přiblíženo účastníkům odborníkem – přednášejícím. Na přednášky navazují workshopy a diskuze. Téma se rozvíjí společně, každý může vyjádřit svůj pohled na věc, nebo pouze poslouchat a vytvářet si vlastní názor. Vedle hlavního přednáškového programu se podnikají výlety, dělají se společné a zábavné aktivity, promítají se filmy. Můžete se bavit i mlčet.:) Kdo jste tu byli, víte, o čem je řeč. Kdo jste dosud Křížlicemi nedotčeni, neváhejte, nebojte se, bude to jistě stát za to!
http://www.evangnet.cz/kalendar/2243-kurz_starsi_mladeze

28. 6. — 6. 7.
Herlíkovice - Krkonoše
Krásný secesní kostel dokončený v roce 1904 je svědkem minulosti 20. století. Čeští evangelíci vystřídali německé obyvatele, kteří kostel postavili. Rádi bychom pozvali německé krajany a další hosty z Německa, bývalé správce a jejích příbuzné, brigádníky a všechny další, kdo mají Herlíkovice a krkonošské hory rádi. PROGRAM: Neděle 29.6. - česko-německé bohoslužby u příležitosti 110. výročí dokončení kostela, koncert, divadlo, pohoštění, výstava (příjezd účastníků je možný již 28.6.). Pondělí 30.6. až pátek 4.7. - besedy se zajímavými hosty (např. farářem Erichem Bussem z Drážďan, přednáška o secesní architektuře, historii a přírodě Krkonoš, česko-německých vztazích apod.), program pro děti, výlety do okolí, práce na opravě staré krkonošské chalupy a kostelíku (pro dobrovolníky – max. 3 hodiny denně). Sobota 5.7. - Prohlídka kostela s výkladem a výlet do okolí s krajany z Německa, odpoledne dětský den a slavnosti obce na Strážném, buřty a pivo pro rodiče, koncert. Pořádá o.s. SEM Přátelé Herlíkovic ve spolupráci s Horským domovem a ČCE Vrchlabí. Cena pro účastníky pracovního kempu (1500Kč/týden, 500 kč pro mládež do 26 let), pro nepracující rekreanty 440-540Kč (18-22euro) plná penze /osoba/den (možnost polopenze a slevy pro děti). Doprava z Prahy - cca 2h autobusem. Otevřeno pro všechny generace. Přihlášky a informace: prateleherlikovic@seznam.cz, tel: 777 572 656.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2324-slavnost_k_vyroci_kostela_v_herlikovicich_retrospektivni_pobyt_cesko_n

28. 6. — 6. 7.
Herlíkovice
Ohlédnutí za minulostí zdejší oblasti, spojeno s výletem do polské Wroclawi, vedoucí: Jan Kirschner, www.pratele-herlikovic.evangnet.cz
http://www.evangnet.cz/kalendar/2334-cesko_nemecky_pobyt_slavnost_k_vyroci_kostela

28. 6. — 7. 7.
Tábořiště u Křídel (blízko Nového Města na Moravě)
Bratr Kálef (sdružení podporující práci s dětmi a mládeží v horáckém seniorátu) letos pořádá již 18. ročník letních stanových táborů. Tento běh je určen pro děti od dokončené 1. třídy do 13 let. Hlavním vedoucím je Jan Keřkovský. Jsme tábor postavený na křesťánských základech. Hrajeme nejen spoustu her a spíme v týpích, ale máme i pobožnosti, či zpíváme ze Svítá. Na táboře máme zkušené vedoucí, kuchařky i zdravotníky (trvale přítomné). Počet dětí je do 30, účastnický poplatek 2000 Kč. Jestliže se o našem táboru chcete dozvědět více, podívejte se na naše internetové stránky. Hlásit se můžete na jan.kerkovsky@tiscali.cz.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2353-tabor_bratra_kalefa_1_beh_1_trida_az_13_let

2. — 12. 7.
Jizerské hory, řeka Kwisa (Polsko)
Půjdeme po rozsáhlých pláních Jizerských hor, dobudeme nejednu epickou vyhlídku a cílem nám bude Jezioro Leśniáńskie s 15 miliardami litrů vody, které se posnaží o naší maximální relaxaci! Po příjemném koupání vyrazíme na další putování, tentokrát po vodě. Polská řeka není zdaleka tak frekventovaná jako její české sestřenice, a tak bude řetěz našich lodí prorážet vlny, jako si kolona velbloudů razí cestu dunami pouště. Místo písku a samoty vás však čekají táborové hry, večery u ohně, vodní srazy (mejdany na řece i s občerstvením a časem k socializaci ), milí vedoucí a kamarádi! Pojeď a přidej svůj hlas k večernímu zpěvu s kytarou, pomoz na cestě vpřed svým pádlem! Zažij léto s YMCA Braník!
http://www.evangnet.cz/kalendar/2357-kwisa_2014

4. — 6. 7.
Wroclav, Polsko
http://www.evangnet.cz/kalendar/2244-setkani_krestanu_ve_wroclavi

6. — 13. 7.
Strmilov
http://www.evangnet.cz/kalendar/2245-letni_kemp

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít