04.12.2016 19:39

SYNODNÍ RADA ČCE MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK PRÁCE

  Nedávno uplynul rok od okamžiku, kdy se funkce ujala synodní rada v čele s Danielem Ženatým a Vladimírem Zikmundem. Se všemi šesti členy jsme natočili rozhovory, které v následujících šesti dnech postupně zveřejníme na...
02.12.2016 17:08

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI REFORMOVANÉ KŘESŤANSKÉ CÍRKVE NA SLOVENSKU

  Ve dnech 1. a 2. prosince se v prostorách Husova domu v Praze uskutečnilo setkání zástupců Českobratrské církve evangelické s hosty z Reformované Křesťanské církve na Slovensku. Na programu bylo představení aktuální...
01.12.2016 15:01

EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH V RIZE

  Tisíce mladých lidí z celého světa se zúčastní pětidenního setkání pořádaného ekumenickou komunitou Taizé, tentokrát v hlavním městě Lotyšsa Rize v termínu 28. prosince 2016 až 1. ledna 2017. Před dvěma lety se...
28.11.2016 14:24

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ LUTERÁNŮ A KATOLÍKŮ

  Synodní rada Českobratrské církve evangelické, jakožto členské církve Světového luterského svazu, vítá a vděčně přijímá společné prohlášení římských katolíků a luteránů z 31. října 2016. Vyzýváme...

Nejbližších 20 událostí

3. 12. 2016 — 7. 1. 2017
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Cílem kurzu je v rámci muzikoterapeutické skupinové práce v sobě aktivizovat zdroje pro překonání možných blokací a nastartovat v sobě procesy pro další celostní rozvoj osobnosti. Celostní přístup v MT je možný na základě interdisciplinárního pojetí práce s člověkem a skupinou. Skrze metody a techniky muzikoterapie se tedy budeme pokoušet vzájemně propojovat fyziologickou, psychickou, sociální i transcendentální rovinu naší osobnosti. Přínosem reflektování těchto zkušeností a jejich sdílení v bezpečné uzavřené skupině by mělo být lepší porozumění vlastní situaci, vlastním potřebám, vlastnímu příběhu a výzvám, které se před námi objevují. Kurz je třídenní - ve dnech 3.12.2016, 10.12.2016 a 7.1. 2017
http://www.evangnet.cz/kalendar/2743-kurz_muzikoterapie_pro_celostni_rozvoj

6. 12.
Hrusická 2537/7, Praha 4
Srdečně vás zveme na den otevřených dveří na Evangelické akademii v Praze, který se koná v úterý 6. 12. 2016 od 13 do 18 hodin. Ve školním roce 2017/18 otevíráme na Vyšší odborné škole obor Sociální práce a na střední škole obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum. Informace vedení školy o studiu budou prezentovány v 15:00 a 17:00 hodin. Pro zájemce o studium na střední škole chystáme přípravný kurz ke státním přijímacím zkouškám z češtiny a matematiky. Přijďte se osobně přesvědčit o přednostech naší školy.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2747-den_otevrenych_dveri_na_ea_praha

16. 12.
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Kurz se věnuje vztahu mezi náboženstvím a společností; zaměří se proto na křesťanské symboly a motivy, které jsou součástí moderní společnosti a našeho světa (názorné příklady), na jejich projevy a formy, ukáže přitom, že tento vztah je mnohem intenzivnější, než si český občan uvědomuje; cílem kurzu je uvědomit si předsudky ohledně role náboženství ve společnosti a podpořit respekt vůči němu. Pro pedagogické pracovníky účast zdarma v rámci projektu Vzděláním ke vstřícné škole, podpořeném Nadací ČEZ.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2738-kurz_po_stopach_krestanstvi_v_moderni_spolecnosti

13. 1. 2017
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Kurz Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka je kurz inspirovaný Ježíšovými blahoslavenstvími. U účastníka se tedy předpokládá otevřenost k poselství křesťanského evangelia; výhodou, nikoli však podmínkou, je předchozí vzdělání ve filosoficko-teologické oblasti či křesťanská praxe. Cílem kurzu je posílení spirituální identity sociálního nebo pastoračního pracovníka jako obrana proti profesnímu a osobnostnímu vyhoření, a začlenění jeho práce do širších obecně lidských i spirituálních souvislostí.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2742-kurz_biblicka_blahoslavenstvi_jako_inspirace_pro_socialni_praci

23. — 27. 1. 2017
Pedagogická fakulta UK, Magdaleny Rettigové 4, Praha
http://www.evangnet.cz/kalendar/2727-fararsky_kurz_2017

18. — 25. 2. 2017
Sola fide, Janské lázně
Kurz pro celou rodinu. Připraveny jsou přednášky, diskusní večery, hry pro malé i velké, výtvarná činnost. Přednáší Filip Susa (Chléb a odpuštění aneb co potřebujeme podle modlitby Páně), vede Jan Keřkovský.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2746-kurz_pro_stredni_generaci_a_rodiny_s_detmi_v_janskych_laznich

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít