01.09.2015 08:46

VĚŘÍCÍ VYRAZÍ DO KOSTELA NA KOLE

  Ze sklepa vytáhnout kolo, nasadit přilbu a vyrazit do kostela. Tak bude vypadat ráno mnoha věřících lidí v neděli 20. září (pro některé už v sobotu 19. září) v celé republice. Zapojí se tak do ekumenické akce Do...
28.08.2015 11:04

DEN, KDY PŮJDU A POMODLÍM SE V PŘÍRODĚ

  Na 1. září připadá Světový den modliteb za péči o stvoření, nedávno jej vyhlásil papež František. Vyzývá proto lidi na celém světě, aby se zapojili do aktivity „Den, kdy půjdu a pomodlím se v přírodě“. Tento...
27.08.2015 17:09

DOMOV HARMONIE SE PO ROCE SE OPĚT OTEVÍRÁ KLIENTŮM DIAKONIE

  V pondělí 24. srpna Diakonie Vsetín slavnostně otevřela zrekonstruovaný domov pro seniory na sídlišti Ohrada. Při této příležitosti se sešla řada významných hostů a na dvě stovky návštěvníků, kteří měli možnost...
26.08.2015 14:03

ZASEDÁNÍ SYNODNÍ RADY ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

  V úterý 25. srpna 2015 se ke svému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 25 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada ve svém...

Nejbližších 20 událostí

31. 5. — 30. 9.
Dolomity - pěší turistika pro každého zdravého jedince
Utekl Vám letošní 10. ročník akce? Nevadí! Pošlete nám svoji adresu a my Vás budeme včas informovat o příštím pobytu. Kontakt: alena-smejkalova@seznam.cz Možnost navázání nových kontaktů s fajn lidmi různých vyznání, ale hlavně 6 dnů bezva chození uprostřed překrásného světa těchto kouzelných hor v prima kolektivu a s kvalitním zázemím. Pozvánka platí pro celou republiku i případné hosty ze Slovenska.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2533-poznejte_se_na_pozitkove_turistice_v_dolomitech

6. 9.
Písek
Statečnost ... láska bázeň zahání. Bohoslužby s nedělkou, Přednáška Jindřicha Halamy o statečnosti a životním příběhu Dietricha Bonhoeffera, stezka odvahy pro děti, oběd. Loutkové divadlo o proroku Jonášovi, prohlídka města Písek s průvodcem, pro děti bojovka, společná Večeře Páně.Závěr v 16.30
http://www.evangnet.cz/kalendar/2527-evangelicka_nedele_jihoceske_setkani_vsech_generaci

7. 9.
Kostel sv. Anny v Jablonci nad Nisou
Koncert mládežnického hudebního souboru hry na ruční zvonky pod vedením Wiery Jelinek.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2540-zvonky_dobre_zpravy_koncert

12. 9.
Brno
http://www.evangnet.cz/kalendar/2529-setkani_ucitelu_nedelnich_skol_brnenskeho_senioratu

16. 9. — 2. 12.
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Kurz (rozsah 24h. přímá výuka + cca 24h. samostatná práce, vždy středy večer) pro pracovníky neziskových organizací či pedagogy, kteří se ve svých organizacích zabývají financováním, plánováním a uskutečňováním projektů, strategickým plánováním, rozvojem organizace či podobnými činnostmi. Samostatné práce účastníků jsou zaměřeny na zvládnutí přípravy grantové/projektové přihlášky, administrativních postupů, ukončování a udržitelnosti projektů, ale také na související právní a účetní minimum a aspekty dlouhodobého financování neziskových organizací. Nejdůležitější vlastností kurzu je vysoký podíl praktické části výuky - každý ze studentů bude v průběhu výuky pod vedením lektora sám připravovat kompletní vzorový projekt, v němž může postupně aplikovat získané teoretické znalosti a naučit se důležitým praktickým dovednostem. Na konci kurzu tak bude mít hotovou grantovou přihlášku, připravenou k podání. Trénink praktických dovedností je zaměřen na širokou škálu různých typů poskytovatelů grantů: nejen EU fondy, ale také nadace, ministerstva, kraje, zahraniční poskytovatelé kromě EU fondů aj.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2537-kurz_grantovani_projektovy_management

18. 9.
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Cílem kurzu (jednodenní, 7h.) je seznámit se vzdělávacími programy v oblasti etiky a etické výchovy v některých evropských zemích a v ČR se zaměřením na podporu začlenění etických témat ve výuce, případně zvýšení kvality při výuce etické výchovy v rámci českého vzdělávacího systému.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2539-kurz_etika_a_eticka_vychova_pro_vyuku_na_zs

20. 9.
Čáslav evangelický kostel
neděle 20. září 2015 17.00 evangelický kostel, Jana Karafiáta 159, 286 01 Čáslav Pocta pro Jana Husa - koncert hudební skupiny “VOX HUMANA“ e-mail: caslav@evangnet.cz / www.caslav.evangnet.cz
http://www.evangnet.cz/kalendar/2514-husuv_rok_2015_koncert_hudebni_skupiny_vox_humana

1. 10. 2015 — 31. 5. 2016
Salmovská 8, Praha 2, 120 00
Skládali jste přijímací zkoušky, ale nebyli jste přijati? Uvažujete o studiu, ale letos si ještě nechcete podat přihlášku? Především Vám je určený přípravný jednoletý kurz. Jeho absolvováním výrazně zvýšíte šance na přijetí ke studiu v následujícím roce. Je též možné absolvovat pouze vybrané předměty kurzu. Pokud budete v budoucnu studovat na VOŠ Jabok, budou Vám uznány splněné předměty z přípravného kurzu a to Vám umožní – podle Vaší volby – buď méně požadavků v prvním ročníku, nebo rychlejší postup ve studiu. Cena za celý kurz: 9 000,- Kč (kurzovné je splatné do 15. 9. 2015; možno rozložit do dvou splátek: 1. splátka do 15. 9. 2015, 2. splátka do 31. 1. 2016; o rozložení platby je nutno požádat studijní referentku). Termín přihlášení: do 31. 8. 2015 nebo do naplnění kapacity kurzu; přihlašování probíhá na stránce http://www.jabok.cz/kurzy/aktualni-nabidka. Varianta výběru jednotlivých předmětů: předmět s rozsahem 2 konzultací 1 500,- Kč, s rozsahem 3 konzultací 2 000 Kč. Zde je třeba se přihlašovat individuálně studijní referentce. Platba za vybraný předmět musí proběhnout nejpozději týden před jeho konáním. Harmonogram výuky: 1. 10. 2015–31. 5. 2016, detaily rozvrhu budou upřesněné. Garant kurzu: Mgr. Marie Ortová, zástupkyně ředitele pro studijní záležitosti. Více informací naleznete na našem webu, Facebooku nebo v odkaze níže.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2500-pripravny_kurz_pro_studium_na_vs_a_vos_humanitniho_a_socialniho_zamere

2. — 4. 10.
Litoměřice
Milí přátelé, přihlašování bude spuštěno až na začátku příštího týdne, omlouváme se za případné problémy, pokud jste již dříve hledali odkaz. Sleva (100 Kč) za včasné přihlášení a zaplacení potrvá do 20.9.2015.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2436-pres_caru_sjezd_nejen_evangelicke_mladeze

9. 10. — 9. 11.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2530-setkani_poradniho_odboru_evangelizacniho_a_misijniho

16. — 18. 10.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2532-skolka_mladeze

17. 10.
Brno II, Lidická
http://www.evangnet.cz/kalendar/2531-seminar_pro_laiky

2. — 30. 11.
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v souladu s par. 16 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Absolvent kurzu může pracovat v přímé obslužné péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních, poskytovat pečovatelskou činnost a zajišťovat výchovnou nepedagogickou činnost a aktivizaci. Rozsah: 200 hodin (80 hodin obecná část, 70 hodin zvláštní část, 50 hodin praxe) Termíny: výuka probíhá v pracovní dny od 08:30 do 15:45 hod. NEBO dálková forma kurzu: 14.10.2015 - 1.6.2016 - středy večer, 4x sobota.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2538-pracovnik_v_socialnich_sluzbach_intenzivni_denni_nebo_dalkovy

7. 11.
Brno II, Lidická
http://www.evangnet.cz/kalendar/2528-konvent_brnenskeho_senioratu

10. 2. 2016
Salmovská 8, Praha 2, 120 00
Srdečně vás zveme na den otevřených dveří na VOŠ Jabok, který se uskuteční 10. února 2016. Během celého dne bude otevřené studijní oddělení, kde můžete získat potřebné informace od studijní referentky. Po uvítání návštěvníků ve Velké aule bude následovat prezentace s informacemi o studiu a škole a poté bude prostor pro dotazy. Celá akce bude zakončena prohlídkou školy za asistence studentů.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2534-dny_otevrenych_dveri_na_vos_jabok

13. 4. 2016
Salmovská 8, Praha 2, 120 00
Srdečně vás zveme na den otevřených dveří na VOŠ Jabok, který se uskuteční 13. dubna 2016. Během celého dne bude otevřené studijní oddělení, kde můžete získat potřebné informace od studijní referentky. Po uvítání návštěvníků ve Velké aule bude následovat prezentace s informacemi o studiu a škole a poté bude prostor pro dotazy. Celá akce bude zakončena prohlídkou školy za asistence studentů.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2535-den_otevrenych_dveri_na_vos_jabok

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít