27.11.2015 07:53

BOHDAN MIKOLÁŠEK - JE TICHÁ NOC

  Ve středu 2. 12. 2015 se v evangelickém kostele Martin ve zdi (Praha 1, Martinská) od 19:30 hodin uskuteční česká premiéra vánočního pořadu Je tichá noc Bohdana Mikoláška. Spolu s Bohdanem Mikoláškem vystoupí smíšený...
26.11.2015 14:43

EKUMENICKÁ RADA CÍRKVÍ MÁ NOVÉ PŘEDSEDNICTVO

  Valné shromáždění Ekumenické rady církví zvolilo nové předsednictvo ve složení: Předseda Daniel Fajfr – předseda Rady Církve bratrské 1. místopředseda Daniel Ženatý – synodní senior Českobratrské církve...
24.11.2015 14:27

LITURGICKÉ ZAKONČENÍ HUSOVA ROKU SE BOHUŽEL NEUSKUTEČNÍ

  Ohlášené slavnostní bohoslužby 25. listopadu 2015 v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí v Praze, které měly liturgicky zakončit letošní Husův rok, v němž jsme uctili 600. výro­čí Husovy mučednické smrti, se...
23.11.2015 00:22

PROHLÁŠENÍ SYNODU ČCE K SOUČASNÉ SITUACI

  Nebojte se a zmužile sobě počínejte! Jsme šokováni nedávnými teroristickými útoky a vyjadřujeme svou účast těm, kteří ztratili své blízké. Modlíme se za moudrost a odvahu pro ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost...

Nejbližších 20 událostí

30. 9. 2015 — 30. 6. 2016
Dolomity - pěší turistika pro každého zdravého jedince
Utekl Vám letošní 10. ročník akce? Nevadí! Pošlete nám svoji adresu a my Vás budeme včas informovat o příštím pobytu. Kontakt: alena-smejkalova@seznam.cz Možnost navázání nových kontaktů s fajn lidmi různých vyznání, ale hlavně 6 dnů bezva chození uprostřed překrásného světa těchto kouzelných hor v prima kolektivu a s kvalitním zázemím. Pozvánka platí pro celou republiku i případné hosty ze Slovenska.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2533-poznejte_se_na_pozitkove_turistice_v_dolomitech

1. 10. 2015 — 31. 5. 2016
Salmovská 8, Praha 2, 120 00
Skládali jste přijímací zkoušky, ale nebyli jste přijati? Uvažujete o studiu, ale letos si ještě nechcete podat přihlášku? Především Vám je určený přípravný jednoletý kurz. Jeho absolvováním výrazně zvýšíte šance na přijetí ke studiu v následujícím roce. Je též možné absolvovat pouze vybrané předměty kurzu. Pokud budete v budoucnu studovat na VOŠ Jabok, budou Vám uznány splněné předměty z přípravného kurzu a to Vám umožní – podle Vaší volby – buď méně požadavků v prvním ročníku, nebo rychlejší postup ve studiu. Cena za celý kurz: 9 000,- Kč (kurzovné je splatné do 15. 9. 2015; možno rozložit do dvou splátek: 1. splátka do 15. 9. 2015, 2. splátka do 31. 1. 2016; o rozložení platby je nutno požádat studijní referentku). Termín přihlášení: do 31. 8. 2015 nebo do naplnění kapacity kurzu; přihlašování probíhá na stránce http://www.jabok.cz/kurzy/aktualni-nabidka. Varianta výběru jednotlivých předmětů: předmět s rozsahem 2 konzultací 1 500,- Kč, s rozsahem 3 konzultací 2 000 Kč. Zde je třeba se přihlašovat individuálně studijní referentce. Platba za vybraný předmět musí proběhnout nejpozději týden před jeho konáním. Harmonogram výuky: 1. 10. 2015–31. 5. 2016, detaily rozvrhu budou upřesněné. Garant kurzu: Mgr. Marie Ortová, zástupkyně ředitele pro studijní záležitosti. Více informací naleznete na našem webu, Facebooku nebo v odkaze níže.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2500-pripravny_kurz_pro_studium_na_vs_a_vos_humanitniho_a_socialniho_zamere

14. 10. 2015 — 1. 6. 2016
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v souladu s par. 16 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Absolvent kurzu může pracovat v přímé obslužné péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních, poskytovat pečovatelskou činnost a zajišťovat výchovnou nepedagogickou činnost a aktivizaci. Garantka: PaedDr. Marie Vorlová Rozsah: 200 hodin (80 hodin obecná část, 70 hodin zvláštní část, 50 hodin praxe) Termíny: výuka probíhá ve středu od 17:00 do 20:15 (vždy 4 vyučovací hodiny) a o čtyřech sobotách od 8:30 do 15:45 (vždy 8 vyučovacích hodin) od 14.10.2015 do 1.6.2016 (30x středa, 4x sobota: 24.10., 28.11., 12.12., 16.1.) Akreditace: MPSV
http://www.evangnet.cz/kalendar/2549-dalkovy_kvalifikacni_kurz_pracovnik_v_socialnich_sluzbach

17. 10. — 5. 12.
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Cílem kurzu je v rámci muzikoterapeutické skupinové práce v sobě aktivizovat zdroje pro překonání možných blokací a nastartovat v sobě procesy pro další celostní rozvoj osobnosti. Celostní přístup v MT je možný na základě interdisciplinárního pojetí práce s člověkem a skupinou. Skrze metody a techniky muzikoterapie se tedy budeme pokoušet vzájemně propojovat fyziologickou, psychickou, sociální i transcendentální rovinu naší osobnosti. Přínosem reflektování těchto zkušeností a jejich sdílení v bezpečné uzavřené skupině by mělo být lepší porozumění vlastní situaci, vlastním potřebám, vlastnímu příběhu a výzvám, které se před námi objevují. Časová dotace: 24 hodin (6 x 4 hod.) Datum konání: soboty 17. 10., 24. 10., 28. 11., 5.12. 2015
http://www.evangnet.cz/kalendar/2553-kurz_muzikoterapie_pro_celostni_rozvoj

2. — 30. 11.
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v souladu s par. 16 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Absolvent kurzu může pracovat v přímé obslužné péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních, poskytovat pečovatelskou činnost a zajišťovat výchovnou nepedagogickou činnost a aktivizaci. Rozsah: 200 hodin (80 hodin obecná část, 70 hodin zvláštní část, 50 hodin praxe) Termíny: výuka probíhá v pracovní dny od 08:30 do 15:45 hod. NEBO dálková forma kurzu: 14.10.2015 - 1.6.2016 - středy večer, 4x sobota.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2538-pracovnik_v_socialnich_sluzbach_intenzivni_denni_nebo_dalkovy

27. — 29. 11.
Fara ČCE Bruntál
Jak mít skutečný poklad ve svém srdci? Nejen touto otázkou se budeme zabývat na letošním podzimním setkání konfirmandů a mladší mládeže, které se uskuteční poslední listopadový víkend v Bruntále. Všechny potřebné informace budou zaslány přihlášeným. Přihlašování probíhá na webu moravskoslezské mládeže do 23. listopadu. Opět jsme pro akci stanovili tři ceny a uvedená věková hranice je pouze orientační. Těšíme se na společné setkání s Vámi.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2562-setkani_konfirmandu_a_mladsi_mladeze

29. 11.
V neděli 29.11.2015 Vás všechny srdečně zveme na tradiční adventní koncert do kostela ČCE Liptál. V programu vystoupí ženský pěvecký sbor Rokytenka a další zajímaví hosté. Koncert pořádá sbor Rokytenka pod vedením Hany Vaculíkové ve spolupráci s Farním sborem ČCE Liptál a Obcí Liptál.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2570-adventni_koncert_v_liptale

2. 12.
Kostel U Martina ve zdi
Bohdan Mikolášek - JE TICHÁ NOC Česká premiéra vánočního pořadu v kostele U Martina ve zdi Martinská 8, Praha 1, Středa 2.12.2015 v 19.30h. Účinkují komorní smíšený sbor Pražští Pěvci a Černošická Filharmonie, řídí Stanislav Mistr Flétnový kvartet Flautus Vocis , Hudba Bohdan Mikolášek, texty Jana Mikolášková, Rezervace vstupenek www.mikolasek.cz, informace o pořadu: www.mikolasek.net/0212
http://www.evangnet.cz/kalendar/2590-bohdan_mikolasek_prazsti_pevci_a_cernosicka_filharmonie_adventni_pasmo

2. 12.
Sbor Církve bratrské, Soukenická 15, Praha 1
Pražský gospelový sbor s kapelou Vás srdečně zve na svůj hlavní adventní koncert, který se koná ve středu 2. prosince od 19:00 ve sboru Církve bratrské v Soukenické ulici čp.15 (Praha 1). Vstupné dobrovolné. Více na www.rainbowgospel.cz
http://www.evangnet.cz/kalendar/2589-pred_vanocni_koncert_rainbow_gospel_choir

3. 12.
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2, 120 00
Zveme Vás na odborný seminář "Pastorační praxe pro studenty sociální práce a pastorace", který se bude konat 3. 12. 2015 od 9:30 do 17:00 v aule VOŠ Jabok. Seminář je dalším krokem v hledání cest jak připravovat, vést a hodnotit pastorační praxe studentů oboru Pastorační a sociální práce a podobně zaměřených oborů. Bude se zabývat např. novými trendy v pastoraci, specifiky pastorace v pomáhajících prostředích a tím, čeho si vlastně na pastoračních praxích ceníme.Vaše účast, odborné náměty i vlastní zkušenosti, zaslané formou krátkého příspěvku do diskuse či publikace, jsou vítány. PŘIHLÁŠKY A PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE NA EMAILOVOU ADRESU jabok@jabok.cz
http://www.evangnet.cz/kalendar/2565-pastoracni_praxe_pro_studenty_socialni_prace_a_pastorace_ii_odborny_se

5. 12.
Chomutov, modlitebna v ulici 28. října 12
http://www.evangnet.cz/kalendar/2568-koncert_pranic

8. 12.
Praha FS ČCE Vršovice
Jedná se o poslední přenos v audio podobě tento rok. Na téma Marnotratný Bůh promluví aneb Na cestě k Bohu snadno zbloudíme. Jako hédonisté i jako mravní konformisté. Bůh však nám všem vychází naproti.Připojte se se svojí mládeží nebo sami z tepla vašeho domova.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2587-mladez_online_marnotratny_buh

10. 12.
Chomutov, modlitebna v ulici 28. října 12
Po všeobecném úvodu chystáme promítání obrazů ženy, jež se dlouhodobě léčila s duševním onemocněním schizofrenního okruhu, v jehož průběhu konvertovala ke křesťanství; s doprovodným komentářem a s následnou diskuzí.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2569-prednaska_a_beseda_o_dusevnich_onemocnenich_a_spiritualite

11. — 12. 12.
Praha, Jungmannova 9
Setkání dobrovolníků z akcí OM, které se konají v průběhu celého roku - zimní kurzy, letní kurzy, Sjezd (nejen) evangelické mládeže. Zváni jsou též vedoucí mládeží, aktivní mládežníci, kteří by rádi začali dělat dobrovolníky, nebo jimi již josu. V pátek proběhne přednáška psychologa Jiřího Černého na téma Meze v práci v cirkvi. V sobotu dopoledne si prohlédneme zákoutí Evangelické teologické fakulty. Zbyde chvíle i na vzájemné sdílení zkušeností.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2586-pobyt_spolu

13. 12.
Komunitní centrum sv. Prokopa, Praha 13 - Nové Butovice, Sluneční nám.
Legendární Oboroh adventním hostem Třináctého na třináctce Letošní poslední díl koncertního cyklu Třináctého na třináctce, do kterého si východočeský písničkář Slávek KLECANDR zve rozličné hudebníky, se chystá na prosinec. Hostitel tentokrát pozval svou domovskou skupinu OBOROH, která na tomto předvánočním koncertě představí své CD s adventní tematikou s názvem Znovu poprvé. Koncert se koná v neděli 13. prosince 2015 od 19.30 v Komunitním centru sv. Prokopa na Slunečním náměstí v pražských Nových Butovicích (metro Hůrka), vstupné je dobrovolné a vstup bezbariérový. Večery dlouhodobě podporuje Ministerstvo kultury ČR, MČ Praha 13, Nadace Život umělce a ČHF. Doporučujeme si rezervovat místa, a to do 12. 12. na mailové adrese 13na13@centrum.cz. Více informací najdete na www.trinactnatrinact.blog.cz.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2591-adventni_koncert_oborohu_trinacteho_na_trinactce

23. — 30. 1. 2016
Křížlice
http://www.evangnet.cz/kalendar/2574-kurz_starsi_mladeze_nad_24_let

25. — 29. 1. 2016
Praha
http://www.evangnet.cz/kalendar/2544-fararsky_kurz

10. 2. 2016
Salmovská 8, Praha 2, 120 00
Srdečně vás zveme na den otevřených dveří na VOŠ Jabok, který se uskuteční 10. února 2016. Během celého dne bude otevřené studijní oddělení, kde můžete získat potřebné informace od studijní referentky. Po uvítání návštěvníků ve Velké aule bude následovat prezentace s informacemi o studiu a škole a poté bude prostor pro dotazy. Celá akce bude zakončena prohlídkou školy za asistence studentů.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2534-dny_otevrenych_dveri_na_vos_jabok

20. — 27. 2. 2016
Křížlice
http://www.evangnet.cz/kalendar/2573-kurs_mladsi_mladeze

4. — 5. 3. 2016
Kolín
http://www.evangnet.cz/kalendar/2575-porada_mladeze

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít