24.04.2014 09:29

Mezinárodní seminář Po stopách Jana Husa a Martina Luthera

  Kamkoli se podíváte, můžete vidět jeho obrazy, můžete vidět jeho jméno na nejrůznějších místech a můžete slyšet, jak o něm lidi mluví. O koho jde? Je pravděpodobně jedním z nejznámějších lidí v České republice a v...
22.04.2014 22:23

Pluralitní společnost a čeští evangelíci

  Nejen v Evropě, ale i v jiných světadílech se téměř každá země zabývá otázkami vztahů mezi domácím obyvatelstvem a lidmi odjinud, kteří do země přišli jako přistěhovalci, hledající práci či lepší podmínky pro...
18.04.2014 16:05

Velikonoce 2014

  Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže...
17.04.2014 15:18

Velikonoční svátky v Ústřední církevní kanceláři

  V rámci zahájení velikonočních svátků proběhla na Zelený čtvrtek, 17. dubna, od 14:00 hodin v Ústřední církevní kanceláři velikonoční pobožnost se čtením pašijí, kterou připravil synodní senior Českobratrské církve...

Nejbližších 20 událostí

18. 4. — 18. 5.
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2, 120 00
VOŠ Jabok vypsala výběrové řízení na redesign loga a vytvoření grafického manuálu. Uchazeč spolu s přihláškou do výběrového řízení předloží: – návrh redesignu loga – barevná i černobílá verze – návrh šablony hlavičkového papíru s černobílou verzí loga – návrh letáku – oboustranná A4 složená do leporela na třetiny – krátký popis základních navrhovaných principů grafického manuálu (užité typy písma; doplňková barevnost, pokud bude navržena, aj.). Všechny grafické návrhy mohou být pouze grafické (obrázky apod.), nemusí jít o funkční šablony. Termín uzávěrky přihlášek je neděle 18. května 2014 do 24.00 hod. Přihlášky je možno podat: – poštou na adresu Salmovská 8, Praha 2, 120 00, nebo elektronicky ve formátu PDF souboru/ů na e-mailovou adresu ekonom@jabok.cz. Přihlášky podané poštou musejí být do termínu uzávěrky fyzicky doručeny (neplatí datum podání podle poštovního razítka). VÍCE INFORMACÍ A KOMPLETNÍ ZADÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NALEZENETE NA WEBU - http://jabok.cz/vyberove-rizeni-na-redesign-loga-zhotoveni-grafickeho-manualu
http://www.evangnet.cz/kalendar/2361-vyberove_rizeni_na_zhotovitele_redesignu_loga_a_manualu_firemni_identi

25. — 27. 4.
Vanovice č.60, 67936
Pravidelné jarní setkání evangelické mládeže
http://www.evangnet.cz/kalendar/2301-jarni_skolka_mladeze

25. — 27. 4.
Hradec Králové
JARNÍ SJEZD - Hradec Králové - hodnotný (nejen) biblický program pro mládež i konfirmandy.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2317-jarni_sjezd_chrudimskeho_a_kralovehradeckeho_senioratu_v_hradci_kralov

29. 4.
Kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město
Jarní koncert pěveckého sdružení Kakofon. Úterý 29.4. od 20.00 hodin v kostele Milíče z Kroměříže.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2359-kakofon_jarni_koncert

30. 4. — 4. 5.
Herlíkovice
Jarní brigádu povede Jaromír Strádal a Martin Bánoci. Na programu je nejen práce, ale i procházky, muzicírování a další vyžití. Přihlašujte se na: https://prihlasky.evangnet.cz/
http://www.evangnet.cz/kalendar/2241-jarni_brigada

4. 5.
Jindřichův Hradec evangelický kostel (Bratrská 129)
http://www.evangnet.cz/kalendar/2352-koncert_keep_smiling_gospel_orlova

16. — 18. 5.
Dva dny a dva večery, kdy se naučíš manévrovat loď, sjedeš minimálně 20 říčních km, ochutnáš PORIDGE dělaný na ohni, zazpíváš si, poznáš fajn kamarády a zjistíš, co Ti chce říct komár.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2358-vikendovy_trenink_na_vode

17. 5.
Horní Vilémovice
Jako každý rok, i letos Bratr Kálef, r. s. (sdružení podporující práci s dětmi a mládeží v Horáckém seniorátu) pořádá Den rodiny – akci pro celou rodinu, její přátele a známé. Den zahájíme společnou bohoslužbou, po které bude pro dospělé následovat přednáška o netradičních školách a způsobech výuky dětí. Na ty zatím čeká dopoledne plné her. Po společném obědě pokračuje téma škol: prohloubení dopoledního tématu a názorné ukázky ze školy montessori a domácí výuky. Pro náctileté zatím akční program „Vyšívání pro puboše“. Poté společné zakončení u divadla klientů a učitelů centra Rolnička. Od oběda také otevřen stánek s výrobky z chráněné dílny tohoto centra. Účastnický poplatek (program, oběd, občerstvení): děti 50 Kč, dospělí 100 Kč, rodiny 250Kč, děti do 3 let zdarma. Jestliže se zúčastníte, zašlete, prosím, do 11. května počet účastníků na alonemec@seznam.cz. Více informací a pozvánka se všemi informacemi na webu. Těšíme se na vás!
http://www.evangnet.cz/kalendar/2355-senioratni_den_rodiny_8211_8222_tak_trochu_jina_skola_8220

18. 5.
Jindřichův Hradec evangelický sbor (Bratrská 129)
Setkání všech generací jihočeského seniorátu. Tentokrát o Diakonii a její humanitární a rozvojové pomoci (host Jan Dus) a mnoho dalšího programu.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2351-evangelicka_nedele

18. 5.
Klobouky u Brna, Brněnská 30/218, 691 72
http://www.evangnet.cz/kalendar/2302-senioratni_rodinna_nedele_brnensky_sen

18. 5. — 29. 6.
Kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město
Výstava fotografií prof. Františka Malotína. Vernisáž výstavy se koná v neděli 18.5.2014 od 11.00 hodin (po bohoslužbách).
http://www.evangnet.cz/kalendar/2360-obdiv_a_chvala_tvurce

20. 5.
Kostel Panny Marie pod řetězem, Praha 1
Biblické postavy v hudbě (Bůh Stvořitel, Josef a jeho bratři, Mojžíš, David a Goliáš, Absolon, prorok Jonáš, Izraelci v babylonském zajetí, Marie a Alžběta, Ježíš Kristus). Účinkuje sbor NAŠI PĚVCI, sbm. Lydie Härtelová, (Eccard, Černohorský, Händel, Tomkins, Lotti, Nunes Garcia, Dvořák) a JIŘINA DVOŘÁKOVÁ MAREŠOVÁ - varhanní improvizace. Vstup volný.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2348-biblicke_postavy

23. 5.
Kostely a modlitebny
http://www.evangnet.cz/kalendar/2192-noc_kostelu_2014

29. 5. — 1. 6.
Vsetín
Zasedání nejvyššího orgánu Českobratrské církve evangelické proběhne tentokrát na Vsetíně.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2200-synod_cce

12. — 15. 6.
Stojanov (blízko Velehradu)
Díky velkému zájmu o Velikonoční duchovní obnovu v Kostelním Vydří, jsme otevřeli nově tuto druhou variantu. Chodící exercicie probíhají taktéž pod vedením Ivany Noble. Jedná se o duchovní cvičení pro ty, kdo rádi meditují v otevřené krajině, za chůze. Více informací naleznete na internetových stránkách oddělení mládeže viz níže. Hlásit se můžete na https://prihlasky.evangnet.cz/
http://www.evangnet.cz/kalendar/2242-chodici_exercicie

20. — 28. 6.
Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí
(za asistence dobrovolníků); vedoucí: Zdeněk Šorm, Richard Dračka; uzávěrka přihlášek: 15. 5. 2014
http://www.evangnet.cz/kalendar/2363-tabor_pro_deti_a_mladez_s_postizenim_za_asistence_dobrovolniku

22. 6.
Vanovice č.60, 67936
http://www.evangnet.cz/kalendar/2303-senioratni_shromazdeni_jeronymovy_jednoty_brnensky_sen

27. 6. — 4. 7.
Křížlice
Na letošním kurzu zazní přednášky od f. Jany Hofmanové, která bude mluvit na téma "Bohoslužba". Připravený je i druhý program ručních dílen. Přihlašujte se na https://prihlasky.evangnet.cz/ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Popis akce: Chcete prožít společný čas s přáteli a nevíte, kde, kdy a jak? Nebo chcete poznat nové tváře, kteří budou podobně staří jako vy? Přijeďte na kurz pro starší mládež do Křížlic! Tradiční a stále oblíbené místo pro setkávání lidí, místo s krásnou přírodou a čistým vzduchem, místo, kde je čas pro přemýšlení a diskuze nad zajímavými tématy, ale i čas pro odpočinek, uvolnění a popovídání. Každý kurz se věnuje podrobně určitému tématu, které je přiblíženo účastníkům odborníkem – přednášejícím. Na přednášky navazují workshopy a diskuze. Téma se rozvíjí společně, každý může vyjádřit svůj pohled na věc, nebo pouze poslouchat a vytvářet si vlastní názor. Vedle hlavního přednáškového programu se podnikají výlety, dělají se společné a zábavné aktivity, promítají se filmy. Můžete se bavit i mlčet.:) Kdo jste tu byli, víte, o čem je řeč. Kdo jste dosud Křížlicemi nedotčeni, neváhejte, nebojte se, bude to jistě stát za to!
http://www.evangnet.cz/kalendar/2243-kurz_starsi_mladeze

28. 6. — 6. 7.
Herlíkovice - Krkonoše
Krásný secesní kostel dokončený v roce 1904 je svědkem minulosti 20. století. Čeští evangelíci vystřídali německé obyvatele, kteří kostel postavili. Rádi bychom pozvali německé krajany a další hosty z Německa, bývalé správce a jejích příbuzné, brigádníky a všechny další, kdo mají Herlíkovice a krkonošské hory rádi. PROGRAM: Neděle 29.6. - česko-německé bohoslužby u příležitosti 110. výročí dokončení kostela, koncert, divadlo, pohoštění, výstava (příjezd účastníků je možný již 28.6.). Pondělí 30.6. až pátek 4.7. - besedy se zajímavými hosty (např. farářem Erichem Bussem z Drážďan, přednáška o secesní architektuře, historii a přírodě Krkonoš, česko-německých vztazích apod.), program pro děti, výlety do okolí, práce na opravě staré krkonošské chalupy a kostelíku (pro dobrovolníky – max. 3 hodiny denně). Sobota 5.7. - Prohlídka kostela s výkladem a výlet do okolí s krajany z Německa, odpoledne dětský den a slavnosti obce na Strážném, buřty a pivo pro rodiče, koncert. Pořádá o.s. SEM Přátelé Herlíkovic ve spolupráci s Horským domovem a ČCE Vrchlabí. Cena pro účastníky pracovního kempu (1500Kč/týden, 500 kč pro mládež do 26 let), pro nepracující rekreanty 440-540Kč (18-22euro) plná penze /osoba/den (možnost polopenze a slevy pro děti). Doprava z Prahy - cca 2h autobusem. Otevřeno pro všechny generace. Přihlášky a informace: prateleherlikovic@seznam.cz, tel: 777 572 656.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2324-slavnost_k_vyroci_kostela_v_herlikovicich_retrospektivni_pobyt_cesko_n

28. 6. — 6. 7.
Herlíkovice
Ohlédnutí za minulostí zdejší oblasti, spojeno s výletem do polské Wroclawi, vedoucí: Jan Kirschner, www.pratele-herlikovic.evangnet.cz
http://www.evangnet.cz/kalendar/2334-cesko_nemecky_pobyt_slavnost_k_vyroci_kostela

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít