25.10.2016 07:00

MODLITBA ZA DOMOV 2016

  V den státního svátku v pátek 28. října 2016 se bude v Praze při příležitosti oslav k připomenutí vzniku samostatného československého státu konat desátý ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba za...
24.10.2016 08:56

SETKÁNÍ UČITELŮ NEDĚLNÍ ŠKOLY

  Poradní odbor pro práci s dětmi při synodní radě ČCE ve spolupráci s Oddělením výchovy a vzdělávání ÚCK ČCE pořádá v sobotu 5. listopadu 2016 ve sboru ČCE Brno I (Opletalova 600/6v) Setkání učitelů nedělní školy...
21.10.2016 07:07

29. SBORMISTROVSKÝ KURZ

  V termínu 18. – 20. listopadu 2016 se ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem koná 29. sbormistrovský kurz . Zváni jsou sbormistři, noví zájemci o sbormistrovství, zpěváci, varhaníci, církevní hudebníci i...
20.10.2016 18:03

SBÍRKA NA POMOC HAITI

  Před dvěma týdny zasáhl Haiti hurikán Matthew. Zničil 90 % jižní části ostrova, nejméně 900 lidí bylo zabito a humanitární pracovníci odhadují, že už 1,4 miliony dětí a dospělých potřebují akutní pomoc. Diakonie...

Nejbližších 20 událostí

1. — 16. 11.
Praha (Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého, Unijazz, Loreta, barokní kaple Italského kulturního ins
ste zváni na Festival Brikcius - 5. ročník cyklu koncertů komorní hudby v Praze (Bach331 - MAKANNA - Goldbergovské variace 1741 - ITALSKÉ BAROKO - Nocí prošel den), který se každoročně koná pod záštitou starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého a v rámci mezinárodních Daniel Pearl World Music Days. Letošní dramaturgie je zaměřena na 275. výročí vydání Goldbergovských variací 1741, benefiční koncert k 331. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha a 100. výročí úmrtí Maxe Regera (#Reger2016), virtuózní tvorbu italských barokních skladatelů (275. výročí úmrtí Antonia Vivaldiho, 365. výročí narození Domenica Gabrielliho) a 18. ročník festivalu Den poezie (206. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy) - http://www.youtube.com/watch?v=ltq6MgFLtDk . V rámci 5. ročníku vystoupí český violoncellista František Brikcius, skladatelka a varhanice Irena Kosíková žijící ve Francii, česká violoncellistka Anna Brikciusová a sourozenecké violoncellové Duo Brikcius. Koncerty Festivalu Brikcius se konají 1. - 16. listopadu 2016, v Praze (Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého, Unijazz, Loreta, barokní kaple Italského kulturního institutu a Štefánikova hvězdárna Petřín). Vstup na všechny akce je volný. Součástí festivalu je benefiční koncert VIOLONCELLOVÉ SUITY pro organizaci Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontières (čtvrtek 3. listopad), projekce nového filmového hudebního dokumentu MAKANNA (středa 9. listopad), varhanní koncert GOLDBERGOVSKÉ VARIACE 1741 (čtvrtek 10. listopad), speciální předvánoční koncert DUO BRIKCIUS - ITALŠTÍ BAROKNÍ MISTŘI (úterý 15. listopad) a básnické čtení DEN POEZIE & NOCÍ PROŠEL DEN (středa 16. listopad). Více informací na webových stránkách http://Festival.Brikcius.com .
http://www.evangnet.cz/kalendar/2732-festival_brikcius_2016_5_rocnik_cyklu_koncertu_komorni_hudby_v_praze_1

5. 11.
Morava
Informace u Synodní rady.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2651-seminar_pro_ucitele_nedelnich_skol

5. 11.
Brno
Poradní odbor pro práci s dětmi při synodní radě čce ve spolupráci s Oddělením výchovy a vzdělávání ČCE vás srdečně zve na Setkání učitelů nedělní školy, v sobotu 5. listopadu 2016 ve sboru ČCE Brno I, Opletalova 600/6. Předběžný program: přednáška Dítě v postmoderní době (Ludmila Muchová; diskusní skupinky; oběd; prezentace novozákonní katechetické příručky pro rok 2016/2017 (Tomáš Trusina); dílny – zpěv s dětmi (Eva Ježíková), práce s nejmenšími dětmi (Lenka Nováková, zážitková pedagogika – ukázková lekce (manželé Čapkovi, výtvarná dílna (Renáta Radová).
http://www.evangnet.cz/kalendar/2730-setkani_ucitelu_nedelni_skoly

12. 11.
Informace u Mikuláše Zoubka.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2652-zapadocesky_konvent

12. 11.
Lidická 719/79 602 00 Brno, sbor Brno II, Blahoslavův dům
http://www.evangnet.cz/kalendar/2682-konvent_brnenskeho_senioratu

18. — 20. 11.
Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem
29. Sbormistrovský kurz - KMD Christian Finke (Berlín) - nová sborová tvorba ve službě zvěstování evangelia. Srdečně zveme (nejen) evangelické sbormistry, nové zájemce o sbormistrovství, zpěváky, varhaníky, církevní hudebníky a teology na 29. sbormistrovský kurz, který proběhne od 18. – 20. 11. 2016 ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. Lektorem kurzu bude Kirchenmusikdirektor Christian Finke, církevní hudebník z evangelického sboru Berlin-Lankwitz, regionální kantor v berlínské částí Steglitz, prezident Spolku evangelických pěveckých sborů v Německu. Působí jako docent hymnologie na Vysoké škole umění v Berlíně a na Církevní hudební škole v Greifswaldu. Vyučuje také hře na varhany na Semináři církevní hudby v Berlíně. Působil také jako hymnologický pracovník na universitě v Mohuči, je členem Mezinárodního hymnologického spolku. Program kurzu: 1. Nácvik latinských sborových zpěvů německých a skandinávských skladatelů. 2. Liturgická varhanní hudba – komentář s ukázkami. 3. Příprava programu a vystoupení na koncertu v neděli 20. 11. 2016 ve 13:30 hod. v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem, kde budou také účinkovat noví studenti a absolventi Semináře církevní hudby Evangelické akademie a studentky Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži. 4. Zpěv nových písní a liturgických zpěvů při pobožnostech a nedělních bohoslužbách. Poplatek za stravu a ubytování na osobu činí 1.100 Kč (ubytování v hlavní budově) případně 1.000 Kč (ubytování v chaloupce) a 800 Kč (ubytování ve správní budově). Na kurz je možno se přihlásit formou závazné přihlášky do 13. 11. 2016. Nelze se přihlásit jenom na část kurzu. Přihlášku formou jednoduchého mailu je možno poslat na e-mail: moravetz@e-cirkev.cz. V přihlášce je třeba uvést jméno a příjmení, věk, bydliště, případné přání vegetariánské či masité stravy, telefon. Zahájení kurzu: pátek 18. 11. 2016 v 19.30 hod. v kapli Sola gratia. Odhlášení z kurzu je možné provést do 15. 11. 2016. Na podhostýnské sboropění se těší Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2729-29_sbormistrovsky_kurz_v_sola_gratia_kmd_christian_finke_berlin

19. 11.
Podbořany
Presbyterní konf. na thema „Služba církve“ se koná, D. v., v sobotu, dne 19. XI. 2016 v 10 hod. v Podbořanech; přednáší ThDr. Ladislav Beneš z Evang. teol. fakulty Praha.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2706-presbyterni_konference_8222_sluzba_cirkve_8220

27. — 30. 11.
Praha
Informace u Spolku evangelických kazatelů (SpEK).
http://www.evangnet.cz/kalendar/2654-homileticky_seminar_pro_kazatele

23. — 27. 1. 2017
Pedagogická fakulta UK, Magdaleny Rettigové 4, Praha
http://www.evangnet.cz/kalendar/2727-fararsky_kurz_2017

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít