29.06.2015 08:23

VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ DIVADLA JÁRY CIMRMANA ČESKÉ NEBE V RÁMCI HUSOVSKÝCH SLAVNOSTÍ

  V rámci Husovských slavností se dne 5. 7. ve 22.00 hodin a 6. 7. ve 13.30 hodin v divadle Kalich uskuteční představení Divadla Járy Cimrmana České nebe. Vstupenky je možno zakoupit za zvýhodněnou cenu od 400,-- do 150,--...
26.06.2015 12:14

SLOVO SYNODNÍHO SENIORA ČCE NA TISKOVÉ KONFERENCI K HUSOVSKÝM SLAVNOSTEM 2015

  Dvoudenní festival Husovské slavnosti 2015, který je připravován pro širokou veřejnost, byl tématem tiskové konference svolané pro novináře na Magistrát hlavního města Prahy. Za Českobratrskou církev evangelickou se účastnili...
25.06.2015 11:06

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA K VÝROČÍ MISTRA JANA HUSA

  V neděli 14. června 2015 se v plně obsazeném Červeném kostele v Brně (napočítáno 386 účastníků) konala Ekumenická bohoslužba k 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa. Bohoslužbu s vysluhováním večeře...
24.06.2015 21:55

TISKOVÁ KONFERENCE K HUSOVSKÝM SLAVNOSTEM NA MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

  Dvoudenní festival Husovské slavnosti 2015, který je připravován pro širokou veřejnost, byl tématem tiskové konference svolané pro novináře na Magistrát hlavního města Prahy. Úvodní slovo pronesl radní HMP Jan Volf. V...

Nejbližších 20 událostí

1. 6. — 15. 8.
Salmovská 8, Praha 2, 120 00
Obor vzdělání: 75-32-N/02 SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA, vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A TEOLOGIE - ve II. kole se můžete přihlašovat k denní formě studia od 1. 6. 2015 do 15. 8. 2015. Přijímací pohovory proběhnou v týdnu od 24. 8. do 28. 8. 2015. Kapacita kombinované formy studia je již naplněna.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2520-vos_jabok_ii_kolo_prihlaovani_do_15_8_2015

27. 6. — 4. 7.
Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí
Integrovaný rodinný pobyt s dětmi s postižením i bez, za asistence dobrovolníků (RPP I). Vedou Radka Včelná a Jan Krupa; ubytování ve Velkém táboře (chatky pro 4–5 lidí).
http://www.evangnet.cz/kalendar/2487-integrovany_rodinny_pobyt_s_detmi_s_postizenim_i_bez

28. 6. — 12. 7.
Travná v Rychlebských horách
Zveme vás všechny na tradiční brigádu na Travné. I letos můžete pomoci při pracích v domě, na domě či okolo něj. Kromě toho se můžete těšit na výlet, hry a další aktivity. Tématem letošního setkání je pouť za smyslem života s Rickem Warrenem. Každá biblická proměňující pouť trvala 40 dní a my tu svou začneme právě na Letní brigádě 2015. Na akci je potřeba se přihlásit na uvedeném webu.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2522-letni_brigada_na_travne

28. 6. — 31. 7.
Lidická 124, Volyně – Husův dům
pravdivý autorský komiks Nely Vadlejchové a Eli Švecové, který připravily jako připomenutí 600. výročí upálení Mistra Jana Husa Otevření výstavy v prostorách sborového domu za přítomnosti autorky bude v neděli 28. června po bohoslužbách, které začínají v 10 hodin.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2524-zar_pravdy_nezhasi

1. — 11. 7.
Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí
Vedoucí Jan Kačer; ubytování v Malém táboře (chatky pro 6 a 4 lidi). Doporučený věk: sedm (dítě po dokončení prvního roku školní docházky) až patnáct let.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2474-tabor_pro_deti

3. — 10. 7.
Křížlice
Program povede: Pavel Jun - farář pro mládež Do svépomocné přípravy kulturního, vzdělávacího i sportovního programu jsou zváni všichni se svými nápady, nabídkami i přáními. Diskutovat je je možné na facebookové události kurzu nebo na místě. Cena: 1900 Kč Přihlašování na: http://prihlasky.srcce.cz/
http://www.evangnet.cz/kalendar/2501-biblicky_kurz_dobro_zlo_a_spaseni_v_novem_zakone

4. — 11. 7.
Herlíkovice - Krkonoše
Program - viz odkaz na webové stránky. Již je upřesněn koncert: v neděli po bohoslužbách a obědě vystoupí Bohdan Mikolášek (cca od 14h). Na výročí upálení J. Husa plánujeme volný den s výletem do hor nebo na husovské oslavy do Prahy. Je možné přijet též až na workcamp od 7.7. do 11.7. Chceme vyčistit starý hřbitov na Strážném a večer budou besedy. Našim hostem bude opět farář Erich Busse z Drážďan. Kdo přijede pouze na workcamp (od 7.7. do 11.7.) tak bude mít pobyt za polovic 750,- Kč a mládež do 26 let zcela zdarma.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2482-slavnosti_a_cesko_nemecky_pobyt

5. 7.
Lidická 124, Volyně – Husův dům
„Proto, věrný křesťane, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti“ ... ... ... rodinné bohoslužby s programem pro děti ... pamětní deska na sborovém domě ... výtvarná dílna – posluchači v Betlémské kapli ... fair trade a lokální občerstvení na sborové zahradě ... ... ...
http://www.evangnet.cz/kalendar/2526-hledej_pravdu

6. 7.
Kostel Církve československé husitské
Církve v Čáslavi - Československá husitská, Apoštolská a Českobratrská evangelická přátelsky zvou na Ekumenické shromáždění v pondělí 6. července 2015 v kostele Církve československé husitské, ulice Jana Karafiáta 199, 9.00 www.ccsh.cz www.ac-caslav.cz/ www.caslav.evangnet.cz
http://www.evangnet.cz/kalendar/2513-husuv_rok_2015_ekumenicke_bohosluzby

12. — 19. 7.
Strmilov
Kurzy: Biblicko - tématický , Sebeobrana a přežití, Muzikurz, Mediální gramotnost Workshopy: bubenický, sport, film s diskuzí, rukodílna…Organizuje SEM ČR Cena do 31.5. 2400 Kč, potom 2600 Kč
http://www.evangnet.cz/kalendar/2452-letni_kemp_mladeze

12. — 19. 7.
Herlíkovice
Pobyt pro rodiny s mladšími dětmi — zážitkové katecheze a denní modlitba (RP VII). Vede Karel Šimr.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2488-pobyt_pro_rodiny_s_mladsimi_detmi

18. — 25. 7.
Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí
Pobyt pro rodiny, které potřebují větší komfort (RP IV). Vede Filip Susa, ubytování v Hlavní zděné budově (dvojlůžkové a čtyřlůžkové pokoje).
http://www.evangnet.cz/kalendar/2489-rodinny_pobyt

18. — 25. 7.
Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí
Rodinný pobyt pro děti školního věku ("cyklistický", RP III). Vede Marek Zikmund, ubytování v Malém táboře (šestilůžkové a čtyřlůžkové chaty). Aktivní cyklistika je možností, nikoli podmínkou — pobyt bude stát za to i bez kola.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2490-rodinny_pobyts_detmi_skolniho_veku

20. — 23. 7.
Kroměříž
Varhanní letní kurz v Kroměříži. Kurz je určen varhaníkům a doprovazečům bohoslužebného zpěvu ze sborů naší církve. Srdečně zveme především začínající, ale i pokročilejší mladé i starší amatérské varhaníky (hráče na klavír / klávesy, žáky ZUŠ, samouky), kteří se této službě věnují (nebo se chtějí věnovat), a potřebují získat nové podněty a zkušenosti pro praxi. Varhanní služba je důležitá především proto, že napomáhá k vyjádření chvalozpěvu církve. Společná chvála lépe vyzní, když je zpívaná, a když má krásný doprovod. Ten se ale musí trénovat. Jde o důležitý úkol, který nemá viset na jednom člověku. Ideální je, když farní sbor má k dispozici několik hudebních doprovazečů. Varhanní službu je třeba omlazovat. Proto prosíme duchovenstvo a staršovstva sborů, aby oslovovali a povzbuzovali především mladé hudebníky, aby se v této službě postupně cvičili a pravidelně jezdili na kurzy. Proto v letošním roce nabízíme dva kurzy s odlišnou náplní: pro mládež od 12 let (začátečníci i mírně pokročilí), pro střední generaci od 18 - 78 let (začátečníci i mírně pokročilí). Kurzy budou probíhat v krásných prostorách Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Termín kurzu: 20. - 23. 7. 2015 kurz pro mládež Náplň kurzu pro mládež: 1. jednoduché alternativní doprovody písní z Evangelického zpěvníku 2. praktická znalost Evangelického zpěvníku 3. improvizace jednoduchých písňových předeher 4. snadná preludia bez pedálu a základy hry pedálu 5. návštěva varhan v kostele sv. Mořice, hudební pobožnosti a společné zpívání. Ubytování a kompletní stravování máme zajištěné v Domově mládeže Štěchovice. Poplatek kurzu (kurzovné, cena za ubytování a stravování) je ve výši 1300 Kč / osoba. Platí se až na místě. Zájemci nechť se písemně přihlašují do 10. června 2015 na mail: moravetz@e-cirkev.cz . Po přihlášení každý uchazeč obdrží materiály a pokyny k samostatné přípravě. V jednoduché přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, sbor ČCE, uvedení termínu kurzu, e-mail a telefon. Zahájení obou kurzů je naplánováno na 14. hod. v den příjezdu. Každý kurz končí ve 13 hod. v den odjezdu. Na muzicírování a na příjemné společenství se těší lektoři kurzů: prof. Ester Moravetzová & Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor ČCE
http://www.evangnet.cz/kalendar/2496-varhanni_kurz_pro_mladez

23. — 26. 7.
Kroměříž
Varhanní letní kurz v Kroměříži Kurz je určen varhaníkům a doprovazečům bohoslužebného zpěvu ze sborů naší církve. Srdečně zveme především začínající, ale i pokročilejší mladé i starší amatérské varhaníky (hráče na klavír / klávesy, žáky ZUŠ, samouky), kteří se této službě věnují (nebo se chtějí věnovat), a potřebují získat nové podněty a zkušenosti pro praxi. Varhanní služba je důležitá především proto, že napomáhá k vyjádření chvalozpěvu církve. Společná chvála lépe vyzní, když je zpívaná, a když má krásný doprovod. Ten se ale musí trénovat. Jde o důležitý úkol, který nemá viset na jednom člověku. Ideální je, když farní sbor má k dispozici několik hudebních doprovazečů. Varhanní službu je třeba omlazovat. Proto prosíme duchovenstvo a staršovstva sborů, aby oslovovali a povzbuzovali především mladé hudebníky, aby se v této službě postupně cvičili a pravidelně jezdili na kurzy. Proto v letošním roce nabízíme dva kurzy s odlišnou náplní: pro mládež od 12 let (začátečníci i mírně pokročilí), pro střední generaci od 18 - 78 let (začátečníci i mírně pokročilí). Kurzy budou probíhat v krásných prostorách Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Termín kurzu pro střední generaci: 23. - 26. 7. 2015 kurz pro střední generaci Náplň kurzu: 1. doprovody vybraných písní 19. a 20. st. z Evangelického zpěvníku 2. výběr z varhanní tvorby evropských a amerických autorů 19. – 21. st. 3. prezentace a nácvik doprovodů písní z nového církevního zpěvníku 4. návody k improvizaci na způsob „máš málo, daj málo, ale hlavně daj“ 5. návštěva varhan v kostele sv. Mořice, hudební bohoslužby a společné zpívání. Ubytování a kompletní stravování máme zajištěné v Domově mládeže Štěchovice. Poplatek kurzu (kurzovné, cena za ubytování a stravování) je ve výši 1300 Kč / osoba. Platí se až na místě. Zájemci nechť se písemně přihlašují do 10. června 2015 na mail: moravetz@e-cirkev.cz . Po přihlášení každý uchazeč obdrží materiály a pokyny k samostatné přípravě. V jednoduché přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, sbor ČCE, uvedení termínu kurzu, e-mail a telefon. Zahájení obou kurzů je naplánováno na 14. hod. v den příjezdu. Každý kurz končí ve 13 hod. v den odjezdu. Na muzicírování a na příjemné společenství se těší lektoři kurzů: prof. Ester Moravetzová & Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor ČCE
http://www.evangnet.cz/kalendar/2497-varhanni_kurz_pro_stredni_generaci

23. 7. — 2. 8.
Křížlice
Pod odborným vedením: Michal Samiec, Michal Stančík, Rasťo Uhrík… Unikátní akce pro všechny aktivní muzikanty napříč žánry! Teorie, praxe, harmonie, disharmonie, hra v kapele, hra mimo. Cena – kratší pobyt: 2800 Kč/3000 Kč, delší pobyt: 3000/3200 Kč student/pracující
http://www.evangnet.cz/kalendar/2453-bigbitovy_kurz

25. 7. — 1. 8.
Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí
Kurz/rodinná rekreace "Církev živě" (dříve Evangelizační kurz), vede Radim Žárský. Přihlášky na níže uvedené adrese, další informace najdete na facebooku "Církev živě — Evangelizační kurz":[https://www.facebook.com/events/328415114027782/].
http://www.evangnet.cz/kalendar/2473-cirkev_zive

26. 7.
Lidická 124, Volyně – Husův dům
přednáška s besedou, kterou připravil Jan Kábrt ... ... Jaký byl člověk, který se pravidelně objevuje v republikovém hlasování jako největší Čech, nebo jako největší hrdina. Je to ikona minulosti nebo inspirace pro dnešek? Byl Hus náboženský fanatik, reformátor nebo mučedník? ... ... bohoslužby 10:00 hod. - společný oběd - přednáška 13:30 hod.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2525-mistr_jan_hus_a_jeho_odkaz

1. — 8. 8.
Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí
Rodinný pobyt se staršími dětmi (RP V); vedou Jiří a Marie Ortovi, ubytování ve Velkém táboře (chatky pro 4–5 lidí).
http://www.evangnet.cz/kalendar/2505-rodinny_pobyt_se_starsimi_detmi

2. — 9. 8.
Herlíkovice - Horský domov, Strážné v Krkonoších
Being intentional in the paths we follow and the direction we travel. Thinking about how we respond to God in all aspects of life. Vede/Leaders: Rev. Dan Harper (Skotsko/Scotland), Jana Hofmanová (farářka ČCE/pastor of the ECCB), biblický program/ biblical program, workshopy/workshops, výlety po okolí/trips Cena/Price: 2100 CZK/2300 CZK, student/pracující; student/worker. Více informací/More information: http://icamp.evangnet.cz/ Přihlašování na akci na tomto odkazu/Please register on this link: http://goo.gl/gJUpUo The International Camp will be time to think, discuss and share our thoughts about everyday spirituality and our christian ministry. It will be opportunity to meet interesting people and find new friends; spending time together, singing and praying, talking and listening, seeing a new part of the world.A week of discussion, worship, rest and play. Everyone who who want to come and join the adventure is welcome. Event organise: Youth Department and SEM ČR
http://www.evangnet.cz/kalendar/2503-we_make_the_road_interational_camp

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít