01.02.2017 15:00

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

  K 31. lednu končí provoz těchto webových stránek . Nový web v testovacím režimu je možné navštěvovat ZDE . Od 1. března bude nový web přesunut na známou adresu www.e-cirkev.cz a plně nahradí tyto webové stránky....
30.01.2017 18:57

OHLÉDNUTÍ ZA FARÁŘSKÝM KURZEM 2017

  Jak funguje moc? Takové bylo téma letošního farářského kurzu, který se v druhé půlce ledna konal v Praze. Většina programu se odehrála v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. O Božím království a...
29.01.2017 20:22

PROHLÁŠENÍ SYNODNÍ RADY K ODSOUZENÍ PANA JAŠKA V SÚDÁNU

  Od loňského zadržení a obvinění pana Petra Jaška v Súdánu sdílíme obavy o jeho osud. Jsme pobouřeni výši trestu, k němuž byl súdánským soudem dne 29.1. odsouzen. Vyzýváme české ministerstvo zahraničních věcí, aby co...
25.01.2017 15:33

JMENOVÁNÍ NOVÉHO ŘEDITELE DIAKONIE ČCE

  Novým ředitelem Diakonie Českobratrské církve evangelické se od 1. dubna stane Jan Soběslavský, který je v současné době ředitelem brněnského střediska a členem správní rady Diakonie ČCE. Do funkce jej jmenovala synodní...

Nejbližších 20 událostí

18. — 25. 2.
Sola fide, Janské lázně
Kurz pro celou rodinu. Připraveny jsou přednášky, diskusní večery, hry pro malé i velké, výtvarná činnost. Přednáší Filip Susa (Chléb a odpuštění aneb co potřebujeme podle modlitby Páně), vede Jan Keřkovský.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2746-kurz_pro_stredni_generaci_a_rodiny_s_detmi_v_janskych_laznich

24. — 26. 2.
Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem
Téma: německá církevní hudba k výročí luterské reformace. Lektor: KMD Ruth Forsbach / Německo. Srdečně zveme (nejen) evangelické sbormistry, nové zájemce o sbormistrovství, zpěváky, varhaníky, církevní hudebníky a teology na 30. sbormistrovský kurz, který proběhne od 24. – 26. 2. 2017 ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. Lektorem kurzu bude KMD Ruth Forsbach, církevní hudebnice z Remscheidu, varhanice, klavíristka, dirigentka a pedagožka. Program kurzu: 1. Nácvik sborových zpěvů z období baroka, romantismu a moderny. Na programu: Melchior Franck, Johann Sebastian Bach, Henning Frederichs, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Friedemann Gottschick a další. 2. Představení vybraných nových písní a zpěvů, které budou v novém zpěvníku. 3. Zpěv písní z období luterské reformace při pobožnostech a nedělních bohoslužbách, které povede ordinovaný presbyter Josef Suchý. 4. Příprava programu a vystoupení na koncertu v neděli 26. 2. 2017 ve 13:30 hod. v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem, kde budou také účinkovat studenti a absolventi Semináře církevní hudby Evangelické akademie a studentky Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Poplatek za stravu a ubytování na osobu činí 1.350 Kč. Na kurz je možno se přihlásit formou závazné přihlášky do 20. 2. 2017. Nelze se přihlásit jenom na část kurzu. Přihlášku formou jednoduchého mailu je možno poslat na adresu moravetz@e-cirkev.cz . V přihlášce je třeba uvést jméno a příjmení, věk, bydliště, případné přání vegetariánské či masité stravy, telefon. Zahájení kurzu: pátek 24. 2. 2017 v 19.30 hod. v kapli Sola gratia. Odhlášení z kurzu je možné provést do 21. 2. 2017. Na podhostýnské sboropění se těší Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické
http://www.evangnet.cz/kalendar/2762-30_sbormistrovsky_kurz_v_sola_gratia

25. 2.
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Kurz je určen pracovníkům ze zařízení poskytující sociální služby pro seniory, rodinným pečovatelům, kteří sami pečují o seniora v domácím prostředí a studentům, kteří mají zájem o práci se seniorskou klientelou. Cílové kompetence: Absolvent vzdělávacího programu má základní znalosti a dovednosti potřebné pro práci se seniorem s demencí, je seznámen se specifiky práce s touto cílovou skupinou. Získané vědomosti a dovednosti dokáže využít při každodenním kontaktu a individuálním plánování služby uživatele nebo svého rodinného příslušníka s cílem zvýšení kvality jeho života a zlepšení poskytovaných služeb.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2793-kurz_specifika_prace_se_seniorem_s_demenci

3. 3.
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Kurz Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti. Cílem kurzu je teoreticky a prakticky seznámit účastníky s expresivními neverbálními technikami, kterými je možno navazovat, podporovat a obnovovat komunikaci ve skupinách dětí, dospívajících i dospělých, včetně skupin s výchovným či terapeutickým zaměřením, umožnit osobní zkušenost s expresivními technikami a jejich uplatněním ve skupině, aktivizovat vnitřní zdroje a tvůrčí schopnosti účastníků a posílit jejich motivaci k využití těchto technik ve vlastní praxi.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2630-moznosti_komunikace_ve_skupine_prostrednictvim_hudby_pohybu_a_vytvarne

3. — 4. 3.
Brno
Porada mládeže zástupců ze seniorátů se bude konat v Brně. Poroda bude tentokrát volební. Bude se volit nový Celocírkevní odbor mládeže a noví zástupci mládeže na Synod. Vyzýváme tedy předsedy jednotlivých SOMů, aby se zamysleli a vybrali dopředu své kandidáty, kteří by chtěli do poradního odboru kandidovat. V průběha měsíce ledna 2017, očekávejte další podrobné informace.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2748-porada_mladeze

10. — 12. 3.
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2, okolí Prahy
Sociální zemědělství je inovativní přístup, který sdružuje multifunkční zemědělství s integračním zaměstnáváním a sociálními a vzdělávacími službami na místní úrovni. Přispívá v rámci produkce zemědělského zboží k blahobytu a sociální integraci osob se specifickými potřebami a k rozvoji venkovských komunit. Kurz nabízí celkový přehled o historii a současnosti sociálního zemědělství v Evropě a v České republice, typologii farem a organizací, cílových skupin atd. sociálního zemědělství. Kurz se věnuje dalším tématům, která se váží k zemědělské farmě jako důležitému partnerovi místního rozvoje na venkově (WWOOF, KPZ, komunitní a sociální zahrady). Kurz nabízí široký prostor pro řešení konkrétních problémů z této oblasti. Součástí kurzu je exkurze na dvě sociální farmy.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2794-kurz_uvod_do_socialniho_zemedelstvi

11. 3.
Evangelická fara v Rovečném
Na sobotu 11. března od 17.00 zveme na faru v Rovečném, k setkání v Kruhu - s Joelem Rumlem. O (farářských) zkušenostech ze západu a severu, o službě v německé Falci a ústeckém seniorátu.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2796-kruh_s_joelem_rumlem

12. — 19. 3.
Křížlice
Tradiční kurz pro mladší mládež. S biblickým a volnočasovým programem. Kurz povedou Saša Jacobea (farářka sboru ČCE Brno II) a Jakub Martinů. Hlaste se na: http://prihlasky.srcce.cz/ od 10. 1. 2017. Cena pobytu: při včasném přihlášení a zaplacení do 10. 2. 2017: 2000,-Kč, později 2200,-Kč.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2749-jarni_kurz_mladsi_mladeze

15. 3.
Farní sbor ČCE, Husova 249, Černošín
O těchto místech v krajině kolem Černošína, Lestkova, Olbramova, Kořene a Domaslavi bude hovořit Mirka Válová, vůdčí postava sdružení Pomozme si sami. Už delší dobu se zabývá kulturou a kulturním dědictvím tohoto kraje. Zasazují se za kostely, kapličky, křížky, staré stromy, cesty a také soudržnost a sebevědomí místních obyvatel, a to především prací s dětmi a mládeží, která přijede spolu s ní prezentovat své aktivity.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2795-zanikle_vsi_v_okoli_cernosina

17. 3.
Setkání Kruhu česko-německého porozumění v Aši. Informace u s. f. C. W.-Chamrádové.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2766-setkani_kruhu_c_nem_porozumeni

5. — 8. 4.
Příchovice u Přeštic
Informace u M. Krejčího a M. Sterzika.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2769-senioratni_dny_krestanske_rodiny

13. 4.
Plzeň, Korandův sbor
Informace u Ondřeje Pellara.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2767-velikonocni_bohosluzba_diakonie_zapad

28. 4. — 1. 5.
Herlíkovice
Opět se koná úspěšná jarní brígáda, kterou povede farář Jaromír Strádal. Pracovat se bude okolo horského areálu v Herlíkovicích. Letos ve spolupráci s novými správci s Olgou a Benem Klineckými. Brigáda je pro účastníky zcela zdarma, nejsou žádné poplatky. Jedinou cenou je vaše pracovní nasazení.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2783-jarni_brigada

30. 4.
Podhradí u Aše
Informace u br. f. Pavla Kučery.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2768-posviceni_v_podhradi

3. — 8. 5.
Kolín
Srdečně zveme na ekumenickou duchovní obnovu, která je organizována ve spolupráci s Kolínským klášterem. Na akci se hlaste prosím přes stránky kolínského kláštera viz níže.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2750-duchovni_cviceni_kurz_192

12. 5. — 3. 6.
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Cílem kurzu je v rámci muzikoterapeutické skupinové práce v sobě aktivizovat zdroje pro překonání možných blokací a nastartovat v sobě procesy pro další celostní rozvoj osobnosti. Celostní přístup v MT je možný na základě interdisciplinárního pojetí práce s člověkem a skupinou. Skrze metody a techniky muzikoterapie se tedy budeme pokoušet vzájemně propojovat fyziologickou, psychickou, sociální i transcendentální rovinu naší osobnosti. Přínosem reflektování těchto zkušeností a jejich sdílení v bezpečné uzavřené skupině by mělo být lepší porozumění vlastní situaci, vlastním potřebám, vlastnímu příběhu a výzvám, které se před námi objevují. Kurz se koná ve dnech 12. 5., 13. 5., 2. 6. a 3. 6. 2017 Kurz se koná ve výše uvedené termíny vždy v pátek od 16:00 do 19:15 a v sobotu od 8:30 do 16:00.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2743-kurz_muzikoterapie_pro_celostni_rozvoj

19. 5.
Schönbrunn
Informace u s. f. C. W.-Chamrádové
http://www.evangnet.cz/kalendar/2770-setkani_kruhu_c_nem_porozumeni

28. 5.
Sokolov
Informace u Mikuláše Zoubka.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2771-sborovy_den_v_sokolove

4. 6.
Hranice u Aše
Informace u br. f. Pavla Kučery.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2772-varhanni_koncert

11. 6.
Kraslice
Informace u bratří Esterlových.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2773-zapadoceske_senioratni_setkani_peveckych_sboru

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít